Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05104 Генетика в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама жалпы және молекулалық генетика, гендік және клеткалық инженерия саласындағы сыни ойлау мен білімі бар маманның тұлғасын қалыптастыруға; әртүрлі кәсіби көздерден алынған генетикалық деректер базасымен жұмыс істей алатын; жүйелі, молекулалық және популяциялық талдау жүргізуге және алынған эксперименттік деректердің статистикалық мәнділік бағасын бере алатын; генетикалық тақырыптар бойынша пікірталасқа қосыла алатын, заманауи генетика мәселесі бойынша ғылыми көзқарастарын дәлелдей алатын; пәнаралық және көп векторлы командада жұмыс істей алатын маманды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D081 Генетика
 • Гормональды сигналомика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: физиологиялық генетика саласындағы ғылыми-зерттеу жобаларын жасау үшін тірі организмдердің тіршілік әрекетін гормоналды реттеудің молекулалық-генетикалық механизмдерін талдау және түсіндіру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: организм мен клетканың гормоналдық жауабына қатысатын лиганд-рецепторлық кешендердің физикалық-химиялық қасиеттері және құрылымдық ұйымдастырылуы; гормондардың биосинтезі мен ыдырауы, жіктелуі; адам, жануарлар мен өсімдіктердегі гормондық жауаптың сигналдық жолдарын іске асырудың молекулалық механизмдері туралы заманауи түсініктер; гормоналдық сигналдық жолдар, олардың клеткадан сыртқы, цитоплазмалық және ядролық компоненттері; эукариоттардың гормоналдық сигналомикасы және әртүрлі гормоналдық кросстолктері бойынша деректер қоры; сигналдық гормоналдық каскадттарды картаға салу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - өзіндік идеяларды құрылымды түрде жеткізе білу, генетика және молекулалық биология салаларында ғылыми, ғылыми-ақпараттық мәтіндерді жазу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: ғылыми стильдің ерекшеліктері; ғылыми стильдің ішкі дифференциациясы; ғылыми дискурстың ерекшеліктері; ғылыми мәтіннің типологиялық ерекшеліктері; ғылыми мәтінді құрастыру қағидаттары және оны жариялауға дайындау; ғылыми мәтіннің құрылымы мен логикасының ерекшеліктері; генетика және молекулалық биология салаларындағы арнайы ғылыми, жалпы ғылыми лексика және терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам және жануарлардың генетикасының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: күрделі және пәнаралық жобаларды жобалау үшін адам мен жануарлар генетикасының қазіргі заманғы мәселелерін талдау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: адам және жануарлар генетикасының заманауи жетістіктері, генетикалық аурулардың молекулалық, биохимиялық және цитологиялық негіздері; тұқымқуалайтын патология нысандарын жіктеу; тұқымқуалайтын патологияның диагностикасындағы негізгі генетикалық әдістері; тұқым қуалайтын ауруларды емдеу принциптері; тұқымқуалайтын патологияның алдын алу; модельдік жануарлар организмдердің жаңа желілерін тест-жүйелер ретінде зерттеу және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - қоғамның дамуының әлеуметтік, экономикалық және экологиялық мәселелерін шешуде заманауи генетика және молекулалық биологиядағы жоғары ақпараттық әдістерді өндеу және еңгізу қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: жүйелік талдауда классикалық генетика заңдарын қолдану; зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне сәйкес модельдік объектіні таңдау; хромосомалардың генетикалық карталарының негізгі стратегиялары; модельдік объектілердің генетикалық коллекциялары бойынша әлемдік деректер қорына шолу; табиғатта және зертханаларда "экзотикалық" гибридизацияны қолдану әдістемесі мен болашағы; генетикалық әдістер негізінде медицина және фармакология, тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, экология саласындағы мәселелерді шешу; адамның және қоршаған ортаның генетикалық мониторингісінің әдістемелік негіздері; генетикалық зерттеулердегі биоэтканың қағидаттары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық механизмдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық механизмдерін зерттеудің жаңа ғылыми-әдістемелік тәсілдерін жасау мақсатында қазіргі генетика мен молекулалық биологияның даму тенденцияларын талдау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: РНҚ домендік құрылымын зерттеудегі заманауи жетістіктер және молекулалық деңгейдегі эволюциялық аспектілер, фагтар және вирустық гендер регуляциясы; бактериялық гендердің реттеу жолдары, мобильді генетикалық элементтер және олардың реттелуі, домендер құрылуы қағидаттары, эукариоттар гендерінің тәуелсіз, кооперативтік және интегралдық реттелуі, кластерлік гендер және олардың регуляциясы; гендердің дифференциалдық экспрессия әдістері, геномды картаға түсіру, ГМО-ны қолдану, оларды сертификаттау және жағымсыз эффектілердің алдын алу, гендік терапия гендердің реттлуі тәжірибесі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдіктер генетикасының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: аграрлық сала орталықтарында селекциялық-генетикалық және гендік-инженерлік қызметті жаңғырту қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: өсімдік генетикасының қазіргі жағдайы; өсімдіктер генетикасындағы объектілер мен әдістер; өсімдіктердің клеткалық инженериясы; соматикалық гибридизация және оның селекциялық үдерісіне маңыздылығы; аталық цитоплазмалық стерилділігі және оларды селекциялық-генетикалық зерттеулерде қолдану болашағы; өсімдіктердің хромосомалық инженериясы; дәнді дақылдар селекциясында хромосомалық технологиялар; өсімдіктің морфогенезінің молекулалық-генетикалық механизмдері; генетикалық инженерияның ферменттері; ДНҚ секвендеу әдісі; геномдық кітапханалар; трансгендік өсімдіктер; астық дақылдардың геномын анықтау; тест-жүйелері ретіндегі өсімдіктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эволюцияның генетикалық механизмдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: органикалық әлемнің эволюциялық процесінің генетикалық механизмдерін және адам-табиғат-қоғам жүйесінің байланысын түсіндіру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: тіршіліктің ұйымдасуының негізгі қағидаттары; тіршіліктің ұйымдастырылу деңгейлері: молекулярлық-генетикалық, онтогенетикалық, популяциялық түрлік, биогеоценоздық ұйымдастырылуы; микроэволюцияның генетикалық негіздері; қарапайым эволюциялық факторлар – мутациялар, популяциялық толқындар, оқшаулану; гендер дрейфі, табиғи сұрыпталу; адаптациогенез; прогрессивті эволюцияның молекулалық-генетикалық механизмдері; адам-табиғат-қоғам жүйесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Генетиканы оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: іргелі және қолданбалы зерттеулер саласындағы білімді біріктіруді және әріптестермен және шетелдік серіктестермен кәсіби өзара әрекеттесуді ескере отырып генетикалық пәндерді оқыту қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер ескеріледі: жалпы педагогикалық және нақты оқыту қағидаттары; оқытудың негізгі түрлері; генетиканы оқытудың әдістері мен әдістері жүйесі; оқу құралдары; оқу жұмысындағы өзіндік жұмыстың орны мен рөлі; оқытудың стандартты және инновациялық әдістері, модульдік білім, сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиялары, контекстік білім, проблемалық білім, көп салалы білім, тәжірибеге негізделген білім, онлайн және қашықтықтан оқыту, soft-skills тәсілді дамыту, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін дамытудың белсенді ұстанымдары, оқыту сапасын бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON3

  Биология, медицина, биотехнология және экология саласындағы өзекті мәселелерді шешу үшін жалпы және молекулалық генетикадағы кеңейтілген технологияларға негізделген ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру;

 • Код ON6

  Ғылыми мәселенің қарапайым гипотезасын құрастыру үшін генетикалық зерттеулердің нәтижелерін талдап түсіндіру;

 • Код ON7

  Пәнаралық зерттеулерді әзірлеу және іске асыру үшін генетиканың, молекулалық биология және гендік инженерияның қазіргі заманғы теориялары мен әдіснамасының қағидаттарын тұжырымдау;

 • Код ON10

  Биологиялық, медициналық, аграрлық салалық орталықтар мен зертханаларда селекциялық-генетикалық және гендік инженериялық іс-әрекеттерді модернизациялау бойынша ұсыныстарды әзірлеу;

 • Код ON4

  Жалпы және молекулалық генетика бойынша халықаралық, ұлттық, салалық және аймақтық бағдарламалар мен жобаларды өндеу, генетикалық аурулардың мониторингі және алдын-алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;

 • Код ON11

  Күндізгі, дуальды, дистанциялық және инклюзивті оқытуды шешу үшін студенттік-бағдарланған тәсілдерді негізге ала отырып оқытудың интерактивтік әдістері, формалары, цифрлік технологиялардың көмегімен пәндердің оқу-әдістемелік кешендері мен оқытудың теориялық және қолданбалы курстарын әзірлеу;

 • Код ON2

  Генетикалық және гендік инженерия мәселелерін шешу бағытындағы генетикадағы кеңейтілген және жаңа әдістерді дамытудың негізгі тенденцияларын бағалау;

 • Код ON9

  Ғылыми-зерттеу жобалар мен диссертациялық жұмыстарды іске асыру барысында алынған молекулалақ-генетикалық нәтижелерді оқу үрдісіне және өндірістік практикасына енгізу;

 • Код ON1

  Генетикалық ақпараттын механизмдеріне және генетикалық ұйымдасу ерекшелігіне байланысты, организмнің функциясының іске асырылуының тәуелді болуын талдау;

 • Код ON5

  Жоғары сараптамалық және клиникалық-диагностикалық сенімділікке негізделген молекулалық-генетикалық зерттеулердің жаңа әдістерін әзірлеу және енгізу;

 • Код ON8

  Ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстарды адамдардың өзара қатнасуына байланысты этикалық және заңды нормалар негізінде және жануарларға қатысты биоэтика негіздеріне сүйеніп орындау;

 • Код ON12

  Халықаралық кооперация, пәнаралық және бизнес-инкубациялау жағдайларында пилоттық алгоритмдер және ұзақ генетикалық зерттеулер негізінде қазіргі заманғы генетикалық ғылымдар саласындағы өз кәсіби қабілеттіктерін қолдануды табу; ғылым мен қоғамды дамытуға жәрдемдесу.

Top