Жаңа білім беру бағдарламасы

8D07305 Кадастр в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жаңа ГАЖ-технологияcын пайдалана отырып кадастр саласында жоғары біліктілікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды сапалы даярлау. Оқу бітіруші: - ақпаратты жинау, жүйелеу және өңдеу технологияларын құру; табиғи ресурстар кадастрының мақсаттары үшін кадастрлық құжаттаманы, мәтіндік және графикалық материалдарды толтыру; - жер нарығын қалыптастыру проблемалары үшін шет елдердегі жылжымайтын мүлік нарығының объектілерін бағалау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге және ұйымдастыруға бағалау жүргізу; - жылжымайтын мүлік объектілерінің кадастрын жасау және жүргізу кезінде ГАЖ-технологияларды қолдану; - жылжымайтын мүлік бойынша ГАЖ геомәліметтерді инициализациялау мен енгізудің оңтайлы әдісін анықтау; - әр түрлі әкімшілік-аумақтық деңгейлерде МЖК басқару; - бағдарламалық-мақсатты инвестициялық іс-шаралардың тиімділігін бағалау; - өңірлік мақсатты бағдарламаларды іске асыру үшін инвестициялардың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу; - Қазақстан Республикасы аймақтары мен қалаларының жер ресурстарын басқаруды талдау үшін өңірдің агроөнеркәсіптік кешенінің жер ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру нәтижелерін бағалауға қабілетті болады; - академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасау үшін қажетті докторанттар үшін жоғары деңгейлі дайындықты қамтамасыз ететін жазбаша ғылыми коммуникация саласындағы құзіреттіліктерді дамыту және жетілдіру; - заманауи зерттеу әдістерін қолдана отырып, өзіндік зерттеу жұмыстарын жүргізу, талдау, нәтижелерді жалпылау және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қорытындылау қабілеттерін дамыту.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D128 Жерге орналастыру
 • Дайындық бағыты 8D073 Сәулет және құрылыс
 • Жылжымайтын мүлікті бағалаудағы ГАЖ-әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жылжымайтын мүлікті бағалауда географиялық ақпараттық жүйелер технологияларын қолдану саласында білім, іскерлік және дағдыларды қалыптастыру. Пән ГАЖ-технологиялардың даму кезеңдері мен қазіргі жағдайын; ГАЖ-ақпараттың негізгі көздерін; ГАЖ-да кеңістіктік деректерді ұсынудың базалық моделін; ГАЖ-да жылжымайтын мүлікті бағалау үшін мүмкіндіктерін; ГАЖ-да жылжымайтын мүлік бойынша геодандарды инициализациялау және енгізу әдістерін, оларды талдау әдістерін; ГАЖ ортасындағы жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша базалық операцияларды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - заманауи зерттеу әдістерін қолдана отырып, өзіндік зерттеу жұмыстарын жүргізу, талдау, зерттеу нәтижелері мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін жинақтау дағдысын қалыптастыру. Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін докторанттар төмендегі құзіреттерге ие болады: - зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды, отандық және шетелдік тәжірибені жинақтау, талдау; - жерге орналастыру саласында кешенді зерттеулерді жобалау және жүргізу; - ғылыми және ғылыми-білім беру мәселелерін шешу бойынша қазақстандық және халықаралық ғылыми-зерттеу топтарының жұмысына қатысу; - заманауи зерттеу әдістері мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, жерге орналастыру саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүзеге асыру; - ғылыми зерттеулердің техникалық ерекшеліктерін әзірлеу; - зерттеудің қажетті әдістерін таңдап, қолданыстағы түрлерін өзгерту және жерге орналастыру саласында жаңа зерттеу әдістерін жасау; - ғылыми зерттеулер нәтижелерін талдау негізінде жерге орналастырудағы нақты мәселелерді шешу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аймақтық жоспарлау схемасын әзірлеудің шетелдік әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - аумақтық жоспарлау мен аймақтық басқарудың теориялық негіздері, аймақтардағы аумақтық басқару мәселелерін шешу тәсілдері, аумақтық басқару мен жоспарлаудың шетелдік тәжірибесі туралы білімді қалыптастыру. Пән аумақтық жоспарлау мен аймақтық басқарудың теориялық негіздерін, аймақтық әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін, аймақтық үрдістерді және олардың әлеуметтік-экономикалық факторлары мен салдарын зерттеуге бағытталған; отандық жағдайда аумақтық басқару мен жоспарлаудың шетелдік тәжірибесін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жер ресурстарын басқару барысында күрделі кеңістіктік құрылымдарды геоталдау және геомодельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – басқару теориясының негіздері туралы білімді қалыптастыру және аумақты басқарудың әртүрлі салаларында геоақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктерін зерттеу, аумақтарды дамытудың оңтайлы бағытын таңдау мақсаты үшін басқару жүйесін қалыптастыру. Пән геоақпараттық технологиялардың көмегімен аумақтарды зерттеуге және жеке алынған аумақтың жұмыс істеуінің проблемалық салаларын сәйкестендіруге, аумақтық басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің жұмыс істеуінің ақпараттық негіздерін дайындауға, соның ішінде геосаяталды шешімдерді дайындауға; аумақтарды басқару жүйесін ұйымдастыруға, геоақпараттық талдау және геомоделдеу әдістерін қолдануға, геокеңістіктік құрылымдарды бағалауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік жер кадастрында сандық және сапалық бағалау көрсеткіштерінің жүйесін жасау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты орындалатын бағдарламалық-мақсатты инвестициялық іс-шаралардың тиімділігі мен нәтижелілігін бағалау, жоспарлауды ұйымдастыру әдіснамасы бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Пәнді игеру бағдарламалық-мақсатты инвестициялық іс-шаралардың тиімділігін бағалау көрсеткіштерінің жүйесін игеруге, өңірлік мақсатты бағдарламаларды іске асыру үшін инвестициялардың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кадастрда табиғи ресурстарды кешенді зерттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, табиғи ортаны қорғау, жерді тиімді пайдалану, табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастрларын жүргізудің әдістері, тәсілдері мен тәртібін пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Пән ақпаратты жинау, жүйелеу және өңдеу технологиясын, кадастрлық құжаттарды, табиғи ресурстар кадастрының мақсаттары үшін мәтіндік және графикалық материалдарды толтыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасау үшін докторанттар үшін қажет жоғары деңгейлі дайындықты қамтамасыз ететін, жазбаша ғылыми байланыс саласындағы құзыреттіліктерді дамыту және жетілдіру. Оқу курсы жазбаша ғылыми байланыстың практикалық дағдыларын қалыптастырады және оқу жұмысын құрылымдау әдістерін үйретеді. Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін докторанттар төмендегі құзіреттерге ие болады: - идеяларды жазбаша түрде жеткізіп, оларды негіздеу; - отандық және шетелдік көздерден кәсіптік қызмет саласындағы ақпаратты бағалау; - отандық және шетелдік зерттеушілердің нәтижелерін қорытындылау және сыни тұрғыдан бағалау, перспективалық бағыттарды анықтау, зерттеу бағдарламасын құру; - таңдалған ғылыми зерттеу тақырыбының өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу; - зерттеу нәтижелерін мақала немесе баяндама түрінде ғылыми қоғамдастыққа ұсыну; - таңдалған ғылыми зерттеу тақырыбының өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жер және жылжымайтын мүлікті бағалау теориясы мен әдістерін жетілдіру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – жылжымайтын мүлік нарығында жұмыс істейтін негізгі санаттардың мәнін және бағалау әдістерін пайдалану қабілетін, жылжымайтын мүлік нарығында объектілердің құнын бағалауды ұйымдастырудың әдіснамалық аспектілерін, жылжымайтын мүлік объектісінің бағасына әсер ететін факторларды бағалауды қалыптастыру. Пән шет елдердегі жылжымайтын мүлік нарығының объектілерін бағалау бойынша жұмыстарды жүргізу және ұйымдастыру тәжірибесін, жер нарығын қалыптастыру мәселелерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жер ресурстарын басқаруды жетілдірудің ғылыми-әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жер ресурстарын басқару теориясын, жер ресурстарын басқарудың нормативтік-құқықтық базасын және ұйымдастырудың әдістемелік негіздерін, аймақтық агроөнеркәсіп кешенінің жер ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру қабілетін қалыптастыру. Аталған пән жер ресурстарын басқарудағы шетелдік тәжірибені және оны Қазақстан Республикасында қолдану мүмкіндігін зерттеуге, аймақтың агроөнеркәсіптік кешенінің жер ресурстарын басқару жүйесін жетілдіруге, аймақтар мен қалалардың жер ресурстарын басқаруды талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кадастрдағы ғылыми жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - мақсаттарды, миссияны, ұйымның даму стратегиясын және жерді басқару мен кадастрдағы бизнес-процестерді бірлесіп жобаларды басқарудың негізгі технологияларын кешенді түрде қалыптастыру. Пәндерді меңгеру практикалық талдау әдістерін және компанияның өнімдеріне сұранысты болжау, өндіріс шығындарын зерттеуге бағытталған; компанияның өнімдеріне баға белгілеу принциптері мен факторлары; кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын жоспарлау әдістері; кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін қалыптастыру принциптері; басқару шешімдерінің экономикалық тиімділігін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON5

  5. Жерді пайдалануды қалыптастырудағы оңтайландыру міндеттерін шешу үшін экономикалық-математикалық модельдерді әзірлеу;

 • Код ON9

  9. Жаңа техника мен технологияларды пайдалану саласындағы соңғы жетістіктер негізінде сеніп тапсырылған құрылымдық бөлімшелерді басқаруды ұйымдастыру; ақпараттық технологиялар көмегімен өз бетінше сатып алу және практикалық қызметте жаңа білімдер мен біліктерді пайдалану;

 • Код ON4

  4. Қазіргі заманғы ГАЖ-технологиялардың көмегімен жер учаскелері мен жылжымайтын мүлік объектілері туралы ақпаратты жинау, жүйелеу, өңдеу және есепке алу үшін деректер базасын құру;

 • Код ON3

  3. Тиісті құрылымдық бөлімшелердің ағымдағы және келешектегі қызметін жоспарлауды ұйымдастыру; ЖОО қызметіне инновациялық технологияларды енгізу және тартуды қамтамасыз ету. жобалық шешімдерді іске асыру және орындалған жер-кадастрлық жұмыстардың нәтижелеріне талдау жүргізу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;

 • Код ON6

  6. Жер қорының категорияларын талдау және жер ресурстарының жай-күйі өзгеруінің қазіргі заманғы үрдістерін бағалау;

 • Код ON8

  8. Жер мониторингі, ЖҚЗ және ГАЖ деректерін модельдеу арқылы қауіпті табиғи құбылыстардың туындауын болжау;

 • Код ON1

  1. Кадастр саласында пайдаланылатын жылжымайтын мүлік объектілерінің кадастрлық құнының жеткіліктілігін талдау;

 • Код ON12

  12. Топпен жұмыс істеу, зерттелетін ғылыми мәселе бойынша ғылыми ортада талқылау, ағылшын тіліндегі әдебиетті сыни бағалау және талдау, Scopus және Web of Science дәйексөзінің жаһандық индексіне енгізілген ғылыми журналдарда жариялау үшін ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жүйелеуге қабілетті болады.

 • Код ON2

  2. Кадастр мақсаттары үшін жер-кадастрлық және бағалау деректерін жинау және жүйелеу;

 • Код ON11

  11. Ақпараттық технологиялар мен пәнаралық әдістемелер көмегімен Жер ресурстарын кешенді басқару стратегиясы мен бағдарламаларын құру;

 • Код ON10

  10. Қазақстан Республикасы жайылымдарын тиімді пайдалануды бағалау үшін математикалық модельдер құру;

 • Код ON7

  7. Жер ресурстарын ұтымды пайдалану үшін жер пайдалануға қоршаған орта компоненттерінің өзара іс-қимыл қауіптері мен тәуекелдерін бағалау;

Top