Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02180 Медиажурналистика в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Журналист этикасы
  Несиелер: 3

  Максаты: Журналистің кәсіби әдебі жайлы түсінікті болашақ мамандарға түсіндіру.Міндеті: Этикалық кодекстерді,этикалық қарым-қатынастарды нақтылы басылымдардың жарияланымдары арқылы түсіндіру. Қысқаша мазмұны: Журналистің кәсіби әдебі арқылы БАҚ пен қоғамның арасындағы қарым-қатынасты айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экрандық сөз сөйлеу техникасы және мәдениеті
  Несиелер: 3

  Сөйлеу мәдениетін дамыту. Нақты практикалық жағдайларда дауыс пен сөйлеуді үйрету бойынша тренингтер. Айтылу және дикция бойынша жұмыс. Сөздік қарым-қатынаста интонацияның заңдары. Мәтін бойынша жұмыс істеу әдісі. Ашық сөйлеу дағдыларын көтеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теледидар және журналистика тарихы
  Несиелер: 3

  Телевизия және журналистика тарихы. Құрама Штаттарда және Батыс Еуропада тұрақты телевизиялық хабар таратудың ашылулары мен элементтері. Кеңестік телевизияның эксперименталды кезеңі (20-30-шы жылдар).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Журналистикаға кіріспе
  Несиелер: 3

  Максаты:Журналистикаға кіріспе пәнінде журналистиканың теориясы мен тәжірибесін үйрету.Міндеті:Журналистиканы зерттеуші ғалымдардың теориясына сүйене отырып, студенттердің өзіндік тұжырымдарымен танысу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Журналистика тарихы
  Несиелер: 3

  Журналистика жүйесінің қалыптасуы және дамуы. Батыс Еуропада TV және журналистиканың қалыптасуы және дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сахна тілі
  Несиелер: 4

  Сахнада дұрыс және сауатты сөйлесу үшін сөйлеу мәдениеті сияқты ерекше орны бар пән. Пән барысында дауыс пен сөйлеу өнерін меңгеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көпшілік алдында сөйлеу өнері
  Несиелер: 4

  Осы тәртіпті түсінген адам өмірде жеке тұлға ретінде өзін дұрыс көрсете бастайды. Курстың мақсаты - көпшілік алдында сөйлеуді құру технологиясын, оның айтылымын меңгеру. Студенттер практикалық іс-әрекетте қолданылатын қажетті білім көлемін алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 4

  Пәнді игерудің мақсаты студенттердің әртүрлі мультимедиялық орталармен жұмыс жасаудың теориялық мәселелері туралы, әрбір тиісті ортаға байланысты цифрлық деректердің ерекшеліктері, осы орталардың деректерін сақтайтын файл форматтарын құрудағы ұқсастықтары мен айырмашылықтары туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – Аудио, бейне, компьютерлік өңдеу құралдарының бағдарламалық жағдайын үйрену. Міндеттері: сөздік палитраны, баспа, электронды және аудио, медиа тілі мен стилінің ерекшеліктері, ақпаратпен жұмыс істеу әдістерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Журналистиканың жанрлық формалары мен функциялары
  Несиелер: 3

  Дәстүрлі журналистикада қалыптасқан принциптер және теориялық көзқарас негізіндегі материалдармен жұмыс жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заман журналистикасының жанрлық формалары мен функциялары
  Несиелер: 3

  Журналистік мәтіннің жанрлық деңгейіне сәйкес материалдарды дайындау. Осы тақырып бойынша терминологиямен және дереккөздермен еркін жұмыс істеу, зерттелетін пәнге функциялар, принциптер және теориялық көзқарас негізіндегі материалдармен жұмыс жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жазу дағдылары
  Несиелер: 3

  Журналистік бейнелеу мәдениетін қалыптастырудың теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын, мәтінді ауызша және жазбаша түрде дұрыс меңгеру мүмкіндігін, түрлі құбылыстар мен процестерді ғылыми талдау және болжау негіздерін иеленеді;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби орыс тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Журналистика және мультимедия теориясы
  Несиелер: 3

  Кәсіби мультимедиялық журналистерді даярлау бойынша практикалық курстың бөлігі ретінде отандық БАҚ үшін шетелдік жаңалықтарға шолу жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зияткерлік меншік
  Несиелер: 2

  Зияткерлік меншік құқығы пәні, оның негізгі принциптері мен ұғымдары туралы жалпы түсінік береді. Курста авторлық құқық және өнеркәсіптік меншік құқығы - өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, фирмалық атауына, тауарлық белгілерге, компьютерлік бағдарламаларға қатысты осы меншік объектілерін құқықтық қорғау мәселелері егжей-тегжейлі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мультимедиялық журналистика
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты -Интернет журналистиканың теориялық мәселелерін зерттеу; Интернет журналистиканың технологияларын игеру; Интернет журналистиканың дамуы мен болашағы жайлы талдаулар жүргізу, болжамдар жасау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теледидардағы компьютерлік дизайн
  Несиелер: 7

  ДК және бағдарламалық компьютерлік дизайн өнімдерінде практикалық жұмыс жасау үшін қажетті ақпаратты алу; компьютерлік графика мен дизайнның алдыңғы қатарлы технологияларының жүйелі түрде ұсынылуын қалыптастыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Телерепортердің шығармашылық қызметі
  Несиелер: 7

  Максималды нәтижеге қол жеткізу үшін, жариялау саясатына немесе репортердің жеке міндеттеріне сәйкес мақсаттарға қол жеткізу үшін ақпаратты жинау, өңдеу және ұсыну (жариялау);

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Блог саласындағы журналистика
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет саласы ретінде бұқаралық ақпарат құралдары, қоғаммен байланыс және блогтар саласындағы білімді қолдана білу, белгілі бір тақырып бойынша зерттеу жүргізуге қабілетті, блог саласын тексерудің тәжірибелік және бақылау әдістерінің нәтижелерін түсіну;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коммуникация теориясы
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді шығармашылық мамандықтарды әр түрлі функционалды стильдерде тұтас, үйлесімді және логикалық тұжырым жасауға дағдыландыруға және мәтіндердің әр түрлі түрлеріне жан-жақты лингвистикалық талдау жүргізуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көпшілік алдында сөйлеу өнері
  Несиелер: 3

  Дұрыс және сауатты сөйлесу үшін сөйлеу мәдениеті сияқты ерекше тақырып бар. Осы тәртіпті түсінген адам өмірде жеке тұлға ретінде өзін дұрыс көрсете бастайды. Шығармашылық зерттеулерді эфирге шығару үшін материалды дайындамас бұрын, тақырып бойынша, әсіресе қойылған сұрақтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады. Аталған курстың оқу пәніне мемлекет пен құқықтың пайда болу заңдылықтары, дамуы және қалыптасуы, негізгі заң туралы түсініктерді анықтау, сонымен қатар конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік секілді қазақстандық құқықтың базалық салаларының негізгі ережелері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Авторлық құқық
  Несиелер: 2

  Авторлық құқық авторлық құқықтың барлық негізгі мәселелерін: қалыптасу және даму тарихын; авторлық құқықтың субъектілері мен объектілерін; туындының авторымен жасалатын шарттарын; авторлық құқықтармен сабақтас құқықтарды; ғылым, әдебиет және өнер туындыларына (авторлық құқық), орындаушылық шығармаларға, актерлік шеберлікке, фонограммаларға, эфирге беруге және кәбілдік хабар таратуға (сабақтас құқықтар) айрықша және мүліктік емес құқықтарды қорғауды жүзеге асыру тәртібі мен әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлем журналистикасының тарихы
  Несиелер: 3

  Кәсіби журналистерді даярлау бойынша практикалық курстың бөлігі ретінде отандық БАҚ үшін шетелдік жаңалықтарға шолу жасау. Мақсаты: шетелдік жаңалықтарға шолу жасау, оқиғаның ерекшелігі, оқиғаны, тақырыпты және уақытты дұрыс ұсыну мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы маркетинг
  Несиелер: 3

  «Өнер саласындағы маркетинг» пәні мәдениет және өнер саласындағы отандық қызмет көрсету нарығының ерекшеліктерін; мәдениет және өнер саласындағы маркетингтің негізгі құралдарын және оларды пайдалану әдістерін; мәдениет және өнер саласындағы маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістерін; нақты мәдениет және өнер мекемелеріндегі маркетингтік қызметтің тиімділігін арттырудың әртүрлі стратегиясын зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бейне анимациясы
  Несиелер: 3

  Студенттердің негізгі міндеті 2 ,3 D анимация құралы ретінде ролик жасауда пайдалану, объектілерді байыпты модельдеуге, жарықтандыру мен арнайы эффектілерге, сонымен қатар интерьер дизайнының негіздеріне қажетті материалдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге, сонымен қатар мәдениет саласындағы ұйымдарды басқару қызметінің практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған; жұмыстың заманауи шарттарымен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны салық салу режимдерін, маркетинг негіздерін анықтау бөлігінде кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздерін оқып үйренуді, тиісті аймақта қажетті бизнес-жобаларды әзірлеуді қарастырады,нөлден бастап жеке стартап кұру, ғылыми зерттеулер мен өнертабыстар көрме-конкурстарына қатысу, жобалык шешімдердің техникалык-экономикалык негіздемесін дайындау үшін алынған білім мен дағдыларды пайдалануга мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық медиадағы Big data
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: үлкен мәліметтерді пайдалану және оларды цифрлық медиа индустриясында қолдану қабілеттерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Журналистің мәтін жазу машығы
  Несиелер: 3

  Студенттерді эфирде авторлық бағдарламалардың жобаларын жасауға дайындау, эфирде сөйлеу, сонымен қатар теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды үйлестіру арқылы тележүргізушінің мінез-құлқындағы психологиялық және лингвистикалық аспектілерді егжей-тегжейлі талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эфирдегі жұмыс
  Несиелер: 3

  Қазақстан Республикасының кәсіби қызмет мәселелерін шешу үшін мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынас жасауды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет елдік журналистика
  Несиелер: 3

  Максаты: Отандық БАҚ өнімдеріне шетел жаңалықтарына шолу жасап, дайындап ұсынатын маман баулыға бағытталған тәжірибелік курс.Міндеті: Шетел жаңалықтарына шолу жасаудың мақсаты, оқиғаны көрсету спецификасы, оқиғаны дұрыс ұғына білу, тақырыптың және уақыттың шектеулігі.Қысқаша мазмұны: Қазіргі БАҚ-тағы өзге жанрлардан өзгешелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Анимация негіздері
  Несиелер: 3

  Студенттердің негізгі міндеті: Flash дизайн құралы ретінде пайдаланудың заманауи тұжырымдамалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Data сауаттылық және сторителлинг
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – data сауаттылығы мен сторнингтің әдіснамалық мәселелері туралы саладағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, пәнаралық деңгейде медиатехнология құралдарын қолдану және сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Smart журналистика: машиналық оқу және нейрондық желілер
  Несиелер: 4

  Курс журналистерді нейрондық желілер мен жасанды интеллект технологиясымен таныстырады, жасанды интеллектті машинамен оқытуды және оны практикада қолдануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • SMM-журналистика
  Несиелер: 5

  Курс - қазіргі ақпараттық қоғамның барлық салаларында біріктірілген әлеуметтік желілер туралы жалпы түсінік алуға, сонымен қатар әлеуметтік медиа платформаларда әлеуметтік коммуникация құралдарын қолдану бойынша кеңестер мен әлеуметтік желілер мен әлеуметтік медианың виртуалды әлеміне қысқаша кіріспе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Публицистің шығармашылық шеберлігі
  Несиелер: 3

  Журналистикадағы шығармашылық шеберлік, бағдарламаның заманауи тәсілі мен ерекшеліктері - кәсіби журналистік принциптер мен шығармашылық дамудың әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сценариялық шеберлік
  Несиелер: 3

  Кино-теледраматургия әдеби шығармашылық саласы ретінде, экранды енгізуге арналған жаңа әдебиет түрі; сценарийдің негізгі кезеңдері; сценарий және фильм; сценарийлік композиция; сахна және эпизод; Ойын түріндегі драма түрлерінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Data mining және аналитикалық журналистика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: журналистиканың әртүрлі салаларында шешім қабылдау үшін қажетті мәліметтерді іздеуді модельдеу мен жіктеудің күрделі мәселелерін саралауға, дәлелдеуге және жеңуге мүмкіндік беретін заманауи әдістер мен технологияларды қолдану қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Журналистика және жасанды интеллект
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – компьютерлік лингвистиканың зерттелген әдістерінің көмегімен мәліметтерді алу, бағалау, интеграциялау және талдау процесін жобалау және жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. Компьютерлік лингвистиканың теориялары мен концепцияларын және жаңа форматтарды, қазіргі data-журналистиканың тенденцияларын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Журналистика және дипломатия
  Несиелер: 3

  Бұл курста публицистиканың қалыптасу және даму ерекшеліктері, шығу тегі мен қазіргі қоғамға дейінгі әртүрлі елдердің әлеуметтік феномені ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 4

  Цифрлық технологиялар мен компьютерлік графиканың мүмкіндіктеріне назар аударады. Зертханалық жұмыстар шығармашылық және көркем өндірістерде қолдануға мүмкіндік береді. Оқу барысында бағдарламалар Photoshop; Illustration; InDesing.меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • БАҚ-та ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 4

  Ақпаратты қорғаудың негізгі талаптарына, оның ішінде мемлекеттік құпияларды қорғау талаптарын сақтауға дайын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Журналистиканың құқықтық негіздері
  Несиелер: 4

  Курстың негізгі мақсаты - журналистика қызметінің құқықтық негіздерін зерттеу. Мақсаты: БАҚ туралы заңдарды бұзудың жиі кездесетін жағдайлары талданады, журналистердің құқықтары мен міндеттері зерделенеді, әр түрлі елдердің заңдары салыстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фактчекинг
  Несиелер: 4

  Фактчекинг пәні бойынша студенттер фактілермен жазудың қыр-сырын үйренеді. Ғылыми жобаларға қатысады. Өздері ғылыми жұмыстар дайындап, шығармашылық бағыттағы жұмыстарының таныстырылымын жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • DATA журнализм: модельдер мен технологиялар
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-сапалы және тиімді журналистік өнім мен контент жасау үшін өзекті болып табылатын Datа-журналистиканың теориялық концепциясы туралы терең түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі
  Несиелер: 3

  Коммуникативті іс-әрекеттің принциптері мен нормалары, коммуникативті тұлғаның сипаттамалары, мәдениаралық коммуникация негіздері, семантикалық және семантикалық қолдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Медиаменеджмент пен бизнестегі Data - аналитика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: медиа-менеджмент және бизнес саласындағы деректерді талдаудың ғылыми-әдістемелік мәселелерін жүйелеу, сонымен қатар ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру үшін интерактивті технологияны құру әдістері мен әдістерін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интерфейс редакторы
  Несиелер: 4

  Ақпараттық-насихаттық науқандар мен іс-шараларды жүргізуге қабілетті, композиция мен стильдің заңдылығын, сендіру техникасын біледі, бұқаралық ақпарат құралдарында, қоғаммен байланыс және жарнама саласында қолданылатын мәтіндер мен құжаттарды құруда негізгі дағдыларға ие

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Медиадизайн және Big datе
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: мәліметтер визуализациясы және инфографика саласындағы кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру, сонымен қатар визуалды мәліметтер мен графикалық мазмұнның әр түрлі түрлерін дайындау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • БАҚ және экономика
  Несиелер: 4

  Мақсаты: білім алушыларды нарықтық экономиканың БАҚ-та көрініс табуын теориялық және әдіснамалық көзқарастар тұрғысынан та¬ныстыру. Қысқаша мазмұны. Нарықтық экономиканың Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдеріндегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Монтаж
  Несиелер: 6

  Курс түрлі жанрдағы мазмұнды компьютерлік өңдеу технологиясын үйретеді. Ол редакциялауға арналған материалдарды іріктеу критерийлерін, әртүрлі фонограммаларды қосу әдістемелерін, аудио-видео редактордың редакциялау терезесінде құрастыру бөлшектерін орналастыру принциптерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаңалықтар және журналистика
  Несиелер: 6

  Жаңалықтар медиа-жоба командасында жаңалық жасау құзыреттіліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медиа сараптама
  Несиелер: 6

  Пәннің міндеттері: медиа саласындағы жобаны құрудың нақты әдістері мен әдістерін игеру; Жобаларды басқару саласында дағдылар алу; Медиа-жоба командасында құзыреттіліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криминальды журналистика
  Несиелер: 3

  Бұқаралық ақпарат құралдарының қылмыс пен қылмыстық сот төрелігі тарихын түсіну. Бұқаралық ақпарат құралдарында қылмыс пен қылмысты бақылаудың қалай бейнеленгенін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телеарнадағы инфографика
  Несиелер: 6

  Шығармашылық зерттеулерді трансляциялау үшін материал дайындамас бұрын, тақырып бойынша, әсіресе қойылған сұрақтар. Тарату материалын дайындау кезінде, түсірілім кезінде эстетикалық және психологиялық нормаларды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Digital-стартап деректер журналистикасында
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: цифрлық стартап саласындағы кәсіби құзіреттілік дағдыларын қалыптастыру, деректер журналистикасы мәселелерін түбегейлі шешуге мүмкіндік береді ..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дизайнды ілгерілету және веб-анимация
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі медиа индустриядағы графика, видео және анимацияның өзара әрекеттесу технологиясымен жұмыс істеу дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фотожурналистика
  Несиелер: 3

  Максаты: Фотографияның шығу тарихынан бастап, фотоаппараттың құрылысы, керек-жарақтары, объективтің түрлері, композиция құрылымдары, фотография және фотожурналистика жанрларының түрлерімен танысу,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тергеу журналистикасы
  Несиелер: 3

  Курс журналистік тергеудің әр түрлі жоспарларын құруды, БАҚ-тағы журналистік зерттеудің ерекшеліктерін, бұқаралық ақпарат құралдарындағы журналистік зерттеулердің ерекшеліктері туралы теориялық білімді;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Мобильдік құрылғыларға арналған интерфейстерді дамыту технологияларын түсіну бойынша бағдарламалық жүйелердің интерфейстерін әзірлеуге арналған технологияларды қолданады және жасайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клиптердің, жарнамалық роликтердің режиссурасы
  Несиелер: 3

  Клип жасаушылардың негізгі міндеті - музыкалық бейнелер мен жарнамаларды түсіру. Бұл әмбебап маман, оның функциялары режиссураға ұқсайды: ол шығармашылықпен де, басқарумен де айналысады. Клипперлер сайтты басқарады:

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Визуализациялау және деректерді өңдеу
  Несиелер: 4

  Көркем композицияны жобалау мен құрудың теориялық негіздері бар; зерттелген теориялық қағидаларды ғылыми зерттеулер мен академиялық жұмыстардың нәтижелерін визуализациялау кезінде кәсіби қызмет барысында қолдануға; визуализация мен композиция теориясының негізгі принциптеріне сәйкес келетін мәліметтерді ұсыну құралдарын әзірлейді;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Веб-қосымшаларды әзірлеу және жобалау
  Несиелер: 4

  Оңтайландыру әдістерін білу және оларды кәсіптік қызмет міндеттерін шешуде қолдану. Автоматтандыру құралдарын (CMS) пайдаланатын сайттарды құру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • БАҚ және қоғаммен байланыс
  Несиелер: 4

  Пәнді игерудің мақсаттары студенттердің қоғамдық қатынастар институтының жұмыс істеу теориясы мен практикасы, принциптері, заңдары, модельдері және оның қоғамның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуындағы рөлі туралы жүйелі білім қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Event management
  Несиелер: 3

  Event management пәнін меңгерудің міндеттері: - студенттерде өнер саласындағы оқиғаларды басқаруға байланысты шараларды жүзеге асыру үшін қажетті негізгі теориялық және практикалық білімдерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми-зерттеу жұмыстарына кәсіби дайындықты қамтамасыз етеді. Ол ғылыми зерттеулер жүргізудің принциптері, әдістері мен тәжірибелерімен таныстырады, зерттеушінің логикалық ойлау, ғылыми көзқарастары мен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бейнелерді тану
  Несиелер: 4

  Ақпараттық технологияларды дамытуға және пайдалануға байланысты жобалық, техникалық және қолданбалы мәселелерді шешуге базалық математикалық білім мен ақпараттық технологияларды тиімді қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медиамәдениетті зерттеу
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: журналистиканың әртүрлі салаларында шешім қабылдау үшін қажетті мәліметтерді іздеуді модельдеу мен жіктеудің күрделі мәселелерін саралауға, дәлелдеуге және жеңуге мүмкіндік беретін заманауи әдістер мен технологияларды қолдану қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн және бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: көрнекі мәліметтермен шығармашылық графикалық дизайн құру дағдыларын қолдану дағдысын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнер индустриясында жарнама және PR
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: БАҚ маркетингі мен менеджмент жарнама құралдарын таңдау формальды емес сипаттағы әкімшілік машықтарды үйрену. Оқып-үйретіледі: менеджменттегі креатив түсінігі, көзқарастар арасындағы айырмашылықты көрсету, қоғаммен байланыстағы креативті менеджменттің зерттеу айырмашылығын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телевизиялық бағдарламалардың IT шешімі
  Несиелер: 4

  Ол кәсіби қызмет саласы ретінде бұқаралық ақпарат құралдары, қоғаммен байланыс және жарнама саласындағы білімді жүзеге асыра алады, белгілі бір пән саласында зерттеу жүргізе алады, ғылыми теорияларды тексерудің тәжірибелік және бақылау әдістерінің нәтижелерін түсіне алады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұлтты технологиялар
  Несиелер: 6

  Архитектураларын зерттеу, бұлтты есептеулер негізіндегі технологиялар, бұлтты технологиялар саласындағы заманауи зерттеу бағыттарын аналитикалық шолу (аналитикалық әдістерді, ақпараттық жүйелерді жобалау технологияларын қоса алғанда).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Data-репортаж және деректер трансформациясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: мәліметтер сауаттылығының және тарихты әңгімелеудің әдіснамалық мәселелері, медиа-технология құралдарын пәнаралық деңгейде қолдану және сипаттау саласындағы кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интерактивті контент жасау
  Несиелер: 6

  Курста ойын бейнелері, компьютерлік өңдеу және анимация элементтері қолданылады. Курсты игеру нәтижесінде студент желілік қауымдастықтарда желілік байланысты ұйымдастырудың негізгі принциптері мен тетіктерін білуі керек, әлеуметтік платформаларда қарапайым желілік әрекеттерді жүзеге асыруы керек

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оператор шеберлігі
  Несиелер: 3

  Кинематографтың кино саласындағы шығармашылық шеберлігі; драмалық материалды пластикалық сатылымда және режиссердің идеясындағы оператордың рөлі;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Конвергенттік журналистика
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - студенттердің конвергентті журналистикада сәтті кәсіби қызметке қабілеттілігін дамыту. Мақсат нақты міндеттерді шешу арқылы қол жеткізіледі: мультимедиялық журналистік жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру; Интернет-БАҚ-та авторлық құқық жобаларын жасауға дайындық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мастерство телеоператора
  Несиелер: 3

  Міндеті студенттерге бейнекамерамен жұмыс істеуді үйрету және бейне тізбегін құрудың практикалық дағдыларын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Pадио бағдарламаларын дайындау технологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты студенттерге бейне және дыбыстық ақпаратты цифрлық өңдеу туралы, цифрлық басып шығару әдістері туралы, заманауи цифрлық басып шығару жабдықтарында қолданылатын негізгі технологиялар және цифрлық басып шығаруда қолданылатын әдістер туралы негізгі түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • БАҚ маркетингі және менеджменті
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: БАҚ-тағы менеджмент және маркетинг, жарнамалық БАҚ таңдау бейресми әкімшілік дағдыларды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ТВ дағы Брендинг және жарнама
  Несиелер: 3

  Курс жарнамалық өнімді әзірлеудің, жарнама мен науқанды ұйымдастырудың және өткізудің негізгі әдістері мен тұжырымдамаларына қатысты мәселелер шеңберіне енеді, сонымен қатар олардың тиімділігіне мониторинг жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Телерадио бағдарламаларын дайындау технологиясы
  Несиелер: 3

  Телебағдарламаларын дайындау технологияларының жұмыс тәсілі – тікелей эфирдің ерекшеліктері мен артықшылықтарын түсіндіріп, соның нәтижесінде сөз бостандығын иеленудің кәсіби принциптері мен журналистік әдіс-тәсілдерді игерудің шығармашылық қисындарын ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Талдамалы журналистика
  Несиелер: 3

  Максаты: Талдамалы және ақпаратты жанрларды меңгеруге, журнал материалдарын дайындай білуге, сондай-ақ, жалпы тақырыптық, салалық, арнайы және т.б.журналдар түрін саралай білуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интерактивті Data-журналистика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: студенттердің ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру туралы интерактивті журналистика мәліметтерінің технологиялары, әдістері, әдістері туралы түсініктерін қалыптастыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Компьютерлік лингвистика және мәтіндік анализ
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: тақырыптық-бағытталған ақпараттық жүйелерде сөз өңдеуде қолданылатын компьютерлік лингвистиканың заманауи әдісі, деректер журналистикасының даму теориясы мен тұжырымдамасы туралы қабілеттері мен идеяларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  ТМәдениет және өнер саласындағы медиа журналистиканың орнын анықтайды

 • Код ON2

  Ақпараттық қоғамның дамуы туралы, осы жағдайда туындайтын ақпараттық, әлеуметтік-экономикалық және психологиялық проблемалар туралы және оларды шешу жолдары туралы түсінік қалыптастырады

 • Код ON3

  формасы ақпараттық технологияны қолдана отырып, өз бетінше пайда болады және практикада жаңа білім мен дағдыларды, оның ішінде қызмет саласына тікелей қатысы жоқ жаңа білім салаларында қолданады

 • Код ON4

  Интерактивті мазмұнды дамытудағы шығармашылық міндеттерге қол жеткізу үшін ерекше шығармашылық, технологиялық және техникалық шешімдерді әзірлейді

 • Код ON5

  Сандық технологиялар мен компьютерлік графика мүмкіндіктерін қалыптасытрады

 • Код ON6

  Кез келген жанрдағы концертке және мәдени шараларға кәсіби журналистік қолдау көрсетеді

 • Код ON7

  Жағдайлық мәселелерді шешуге арналған аппараттық-бағдарламалық кешен жасайды

 • Код ON8

  Шығармашылық топтарда ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметті жүзеге асырады

 • Код ON9

  Тапсырмаларды белгіленген стандарттарға сәйкес орындайды, кәсіби мәселелерді шешуде практикалық тәжірибе, дағдылар мен білім негізінде сәтті жұмыс істейді

 • Код ON10

  Мақалалар мен жарияланымдардың сапасын бағалайды

Top