Жаңа білім беру бағдарламасы

8D04114 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Мемлекеттік саясаттағы зерттеулердің қолданбалы әдістері
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік саясаттағы қолданбалы зерттеулер - техникалық және әлеуметтік мәселелерді тәжірибелік шешуге бағытталған зерттеулер болып табылады. Ғылымның тікелей мақсаттары - зерттелетін пәннің ашылатын заңдар, яғни кең мағынада, мемлекеттік саясатты зерттеудің теориялық бейнесі болып табылатын оның құбылыстары мен процестерін сипаттау, түсіндіру және болжау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және жеке серіктестік
  Несиелер: 5

  Бұл мемлекеттік және жекеменшік сектордағы инфраструктуралық қызметтер мен қоғамдық қызметтер көрсету жобаларын іске асыру мақсатындағы ынтымақтастықты құрайды. Мұнда мемлекет пен бизнестің ортақ және ұзақмерзімді өзара әрекеттесу формаларының жиынтығы әлеуметтік маңызы бар міндеттерді өзара тиімді шарттармен шешу арқылы жүзеге асырылады. Мемлекеттік және жеке серіктестік - бұл экономикалық игіліктің экономикалық айналымдағы меншік құқығының құлдырауы, бірақ олардың белгілі бір бөлігін ғана емес, барлық құқықтық мүмкіндіктерді қамтамасыз етумен айналысатын ынтымақтастық. Мемлекеттің мемлекеттік қызметтері мен коммерциялық құрылымдар арасында, оның ішінде инфрақұрылымдық салалар арасында құқықтық мүмкіндіктерді қайта бөлу тәжірибесі бар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық форсайт және мемлекеттік басқарудағы заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Стратегиялық форсайт бұл әлеуметтік-экономикалық дамудың стратегиялық бағыттарын сараптау әдістерін, орташа және ұзақ мерзімді перспективада экономика мен қоғамға әсер ететін технологиялық жетістіктерді анықтау жүйесі мен оны жүзеге асыратын тұлғаның жеке басын қамтиды. Курстың мазмұны қазіргі мемлекеттік басқару жүйесінің теориялық негіздерін, «жаңа мемлекеттік басқару» тұжырымдамасын, жаңа үкімет реформасын, басқару моделінің негізгі функциялары мен принциптерін, дамушы елдердің мемлекеттік басқару жүйесіндегі жаңа мемлекеттік басқару принциптерін енгізудің ерекшеліктерін қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми нәтижелерді коммерцияландырудың практикалық аспектілері
  Несиелер: 3

  Технологияларды коммерцияландырудың негізгі ұғымдары түсіндіріледі. Интеллектуалды меншік ұғымы, оны өндіру, қорғау және пайдалану, сонымен қатар патенттелген технологияны лицензиялау әдістері үйретіледі. ҒҒТЗН коммерцияландырудағы мемлекеттік бағдарламалар, ұйымдар, заңнамалық актілер тб. туралы егжей-тегжейлі мәлімет беріледі. Пән технологияларды коммерцияландырудың тиімді жолдары мен әдістері туралы пікір қалыстастырады. Сонымен қатар, заманауи технологиялық бизнесті қалыстастырудың негіздерін ұсынады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  -академиялық адалдық шеңберінде ғылыми этикаға сай ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазуға, жобалауға, жүргізуге, салыстыруға және ғылыми дерекқорлармен, ғылыми баспалармен жұмыс жасауға, олардың өнімдерін пайдалануға қабілетті;

 • Код ON2

  - Оқыту барысында, басқару қызметін модельдеу мен бағалауда тиімді шешім қабылдауға, мемлекеттік және жеке сектордағы үрдістердің сандық өзгеруіне, мақсаттарға жетуге, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын талдауға дағдыландырады;

 • Код ON3

  - PhD студент мемлекеттік саясатты теориялық және практикалық зерттеуді ұйымдастыру дағдыларын алады, мемлекеттік орган қызметінің тиімділігіне жобалық көзқарасты талдау және жүзеге асыру қабілетін көрсетеді және ақпараттық қызметті және дұрыс тұжырым жасай отырып, заттар мен оқиғаларды талдау үшін пайдалануға және негізделген бағалау жасауға мүмкіндік беретін пайдаланушылардың ақпаратты пайдалануын қоса алғанда, ақпараттық қызметті үйлестіреді.

 • Код ON4

  - Оқытудың нәтижесінде докторант басқару мәселелерін заманауи әдістер мен бағдарламаларды, зерттеулерде сандық және сапалық әдіснаманы қолдану арқылы шешуде математикалық модельдердің әр түрлі формаларын қолдана алады;

 • Код ON5

  - Докторант стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін жаһандық және әлеуметтік-экономикалық даму жүйесінде тез шарлау, стратегиялық ойлау, бизнес модельдері мен қоғамдық секторды тиімді ұйымдастырудың басқару құралдарын құра алады;

 • Код ON6

  - PhD кандидаты, бағдарлама бойынша жүргізілген барлық жаттығулардың нәтижесінде мемлекеттік басқару және саясат саласындағы ғылыми зерттеулер нәтижелерінің дәйектілігін және дәлдігін, жаңа инновациялық технологияларды қолдана отырып, мемлекеттік және жеке меншік секторларда іске асыра отырып, өз зерттеулерінің нәтижелерін шебер көрсете алу дағдыларын дамытады;

 • Код ON7

  - Докторантура бағдарламаның соңында дәріс алушы халықаралық қарым-қатынастардың дизайнын, тұлғааралық, құқықтық нормаларды, сондай-ақ мәдениетаралық және кәсіби коммуникация дағдыларын дамытады;

Top