Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10104 Фармация в С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

 • Фармацевтикалық ботаника
  Несиелер: 4

  Фармацевтикалық ботаника қолданыстағы бағдарлама негізінде оқытылады және ботаниканың барлық дәстүрлі мәселелері бойынша материалдарды қамтиды. Фармацевтикалық ботаника, өсімдіктердің цитологиясы, анатомиясы, морфологиясы және дәрілік өсімдіктер физиологиясының элементтері сияқты үлкен бөлімдер оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 3

  Материя қозғалысының химиялық түрін зерттейді. `Бейорганикалық химия` атомдық-молекулалық ілім, химияның негізгі ұғымдары мен заңдары, Зат құрылысы теориясы, периодтық заң, термодинамика және кинетика негіздері, ерітінділер мен электрохимиялық процестердегі заттардың жүріс-тұрыс заңдылықтары, тотығу-қалпына келтіру реакциялары кіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Анатомия негіздерімен физиология
  Несиелер: 5

  Адам физиологиясы пәні бойынша физиологияның басқа пәндермен байланысы, ағза және гомеостаз туралы түсінік, азаның физиологиялық процестері мен функциялары, физиологиялық процестерді реттеу механизмдері, ағза жүйесінің физиологиясы.оқытылады. Адам ағзасының жалпы және жеке анатомиялық құрылысын, қаңқа сүйектерінің құрылысын, бұлшық ет, бас және жұлын жүйкелерін, сезім мүшелерін, мойын, аяқ және аяқ мүшелерінің анатомиясын және т. б. зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі
  Несиелер: 10

  Шет тілі мамандық тілін оқыту деңгейінде бейіндеуші пәндермен біріктіруді көздейді. Пән студенттерде кәсіби қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру және дамыту, ауызша және жазбаша қарым-қатынас кезінде шет тілі құралдарын қолдана білу, әлеуметтік-мәдени, кәсіби (оқу, ғылыми және т.б.) салаларда және адами қызмет жағдайларында тұлғааралық қарым-қатынасты орнату үшін қажетті білім, білік, қабілеттер жиынтығын білдіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология
  Несиелер: 8

  Психология дамуының негізгі кезеңдерін, психикалық функцияларды зерттеу әдістерін, психикалық құбылыстардың заңдылықтарын, үдерістер мен жағдайларды, тұлғаның психологиялық құрылымын, темперамент типтерін, мінезін, тұлғаның акцентуациясының түрлерін зерттейді. Әлеуметтану ең күрделі объектіні – адам қоғамын, оның құрылымын, үлкен және кіші әлеуметтік топтардағы адамдардың мінез-құлқын, Социум өміріндегі әртүрлі ауытқулардың себептерін зерттейді. Қоғамдық қарым-қатынастарды, рөлдік мінез-құлықты, топтардың қалауын, қауымдастықтарды және тіпті бүкіл қоғамды зерттеуді жүзеге асырады, нақты әлеуметтік индивидтің, яғни жеке тұлғаның білімі, бағдары, бағасы арқылы жүргізіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биофизика
  Несиелер: 3

  Тірі материяны ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлерінде өтетін биологиялық процестер негізінде жатқан өзара әрекеттесулердің физикалық және физика-химиялық механизмдері туралы молекулярлық, жасушалық, организмдік және популяциялық ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 10

  Мемлекеттік және орыс тілдерінің практикалық курстарында: медициналық дискурстың тілдік ерекшеліктері; ғылыми стильдің төсеніштері; ғылыми сөйлеу жанры; сөйлемнің түрлері мен байланыс құралдары оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық-коммуникациялық технология (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Студенттердің ақпараттық қарым - қатынас саласындағы заманауи дүниетанымын зерттейді және қалыптастырады, кәсіби салада және күнделікті өмірде жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстанның қазіргі заман тарихы-Қазақстан аумағында орын алған тарихи заңдар мен заңдылықтарды анықтайтын тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді тұтас түрде зерттейтін ғылым. Пән мемлекеттік-маңызды оқу пәні болып табылады, себебі студенттер үшін Қазақстан тарихын әлемдік деңгейде кешенді қабылдау мүмкіндігін туғызады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Патологиялық физиология
  Несиелер: 3

  Патологиялық физиология этиология, патогенез, патологиялық процестер мен аурулардың негізгі көріністерін зерттейді. Патофизиологияны зерттеу барысында алынған білім, аурудың дамуының мәнін түсінуге мүмкіндік береді, фармакотерапияны жүргізу барысында патология кезіндегі негізгі көрсеткіштердің өзгеру динамикасын дұрыс бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру
  Несиелер: 8

  Дене шынықтыру, барлық мамандықтар үшін міндетті оқу пәні ретінде, ол кәсіби дене дайындығын, салауатты өмір салтын жүргізудің саналы қажеттілігін тәрбиелеуді қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 4

  Микробиология ғылым ретінде микроорганизмдердің морфологиясын, систематикасын және физиологиялық ерекшеліктерін, олардың өмір сүру жағдайларын, қалыпты және патологиядағы адам өмірі мен табиғаттағы рөлін зерттейді. Медициналық микробиология адамның инфекциялық ауруларын қоздырғыштарының биологиялық қасиеттерін, патогендігі факторларын, олардың жасушалық және молекулалық-генетикалық деңгейлерінде іске асырылу механизмдерін зерттейді және оларды диагностикалаудың, емдеудің және профилактиканың стратегиялық әдістерін әзірлейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Медициналық биология
  Несиелер: 2

  `Медициналық биология` адамның тіршілік әрекетінің молекулалық, жасушалық, ағзалық, Популяциялық-түрлік деңгейлерінде биологиялық негіздерін, тірі организмдердің іргелі қасиетін-тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті, пайда болу себептері мен механизмдерін, негізгі клиникалық белгілерін, генетикалық негізделген ауруларды диагностикалау, емдеу және алдын алу әдістерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Органикалық химия
  Несиелер: 3

  Органикалық химия медикобиологиялық және фармацевтикалық өндірісте қолданылатын органикалық қосылыстардың маңызды кластарының, табиғи биологиялық белсенді заттар топтарының, сонымен қатар биополимерлер мен олардың құрылымдық компоненттерінің құрлысы мен химиялық қасиеттерін молекулярлық деңгейде зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Философия
  Несиелер: 5

  Философия-адам болмысы мен бейбітшілігін жан-жақты ұтымды ұғынуға бағытталған адамның ойлау қызметінің нысаны. Философия деп, сондай-ақ осы қызмет нәтижелерінің тарихи дамып келе жатқан жиынтығын және ол жүзеге асырылатын теориялық ережелер жүйесін түсінеді. Философияның мәні `Әлем-Адам` жүйесіндегі жалпы проблемалардың ой-пікірлері болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Фармацевтикалық қызмет нысандарына қойылатын санитарно-эпидемологиялық талаптар
  Несиелер: 5

  Пән өндіріс орны мен жабдықтардың объектілері, жұмыс жағдайларын, қызметкерлерді тұтынушылық қызметпен толық қамтамасыз ету, жобалау объектілері, дәрілік заттарды зарарсыздандыру және дезинфекциялау шарттары, сумен жабдықтау, канализация, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналымы саласындағы желдету және жарықтандыру құралдарымен толық қамтамасыз ету, санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сай болуын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Фитотерапия
  Несиелер: 5

  Фитотерапия-түрлі дақылдардың тәжірибесін ескере отырып, дәрілік өсімдік шикізаты мен олардың кешенді препараттарын пайдалануға негізделген адамның түрлі ауруларын емдеу әдістерін зерттейді; белгілі бір органдар мен жүйелерге әсер ету бойынша рецептура жіктеледі; фитотерапия принциптері қарастырылады; заманауи медицинадағы фитотерапияның орны мен рөлі, шөптерді емдеудің заманауи практикасы. Оқыту нәтижесінде студенттер үйлесімді емдік әрекетке жету үшін белгілі бір өсімдіктерді қалай пайдалану туралы білім алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Алғашқы медициналық көмек
  Несиелер: 3

  Алғашқы медициналық көмек – бұл жарақат алғанда, қайғылы жағдайларда зардап шеккендердің өмірін құтқаруға және денсаулығын сақтауға байланысты көрсетілетін жедел шаралар. Бұл шаралар дәрігерге дейін оқиға болған жерде көрсетілетін көмек немесе ауруханаға жеткізу. Пән бойынша алғашқы медициналық көмек көрсетудің негізгі ережелері өқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 3

  Бұл пән химиялық ойлауды қалыптастырады, физика-химиялық процестердің өту заңдылықтарын және химиялық тепе-теңдікке қол жеткізу шарттарын анықтайды, химиялық реакциялардың барысына заттардың табиғатының, сыртқы факторларының әсері туралы талдау мен қорытынды жасауға үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дәріхана ұйымдарымен танысу бойынша оқу практикасы
  Несиелер: 1

  Практиканың мақсаты халыққа дәрі-дәрмекпен қызмет көрсету және ЕПМ бойынша дәріханалардың жұмысын ұйымдастырумен, фармацевтикалық қызметкерлердің құқықтары мен міндеттерімен, этика және деонтология мәселелерімен, дәріханалық ұйымдардың негізгі міндеттері мен функцияларымен танысу болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биологиялық химия
  Несиелер: 4

  Биологиялық химия организмдердің дамуы мен қызмет етуі негізінде жатқан молекулалық процестерді зерттейді. Биохимия `молекулалық` ғылым — химия, физикалық химия, молекулалық физика әдістерін қолданады, және бұл тұрғыда биохимия молекулалық ғылым болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Табиғи шикізаттарды талдау және стандарттау
  Несиелер: 4

  Пән өсімдік, жануар және минерал тектес дәрілік шикізаттарды талдау және стандарттауда олардың негізділігі мен сапалылығын анықтауға қолданылатын талдау әдістер кешенін және стандартизациясын оқытады. Макроскопиялық талдау (макродиагностика), микроскопиялық талдау, тауартану талдауы, фитохимиялық талдау түрлері қарастырылады. Кейбір жағдайларда мысалы, құрамында кардиотоникалық гликозидтері бар шикізаттарды биологиялық әдістермен стандарттау қолданылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өндірістік экология
  Несиелер: 2

  Пәнді зерделеп, қоғамда қабылданған заңдарды, фармация саласындағы нормативтік-құқықтық актілер мен этикалық нормаларды ескере отырып, кәсіби қызметті жүзеге асыратын болады сыртқы орта мен қоғамның өзгермелі жағдайында кәсіби міндеттердің негізделген шешімдерін қабылдау; халықтың денсаулығын қорғау саласындағы проблемаларды түсіну, оның ішінде профилактиканы және кеңінен таралған аурулар туралы халықты ақпараттандыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ғылыми зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 4

  Білім алушылардың жаппай құбылыстар мен процестерді сандық зерттеудің әдістемесі мен әдістерін меңгеру, фармацевтикалық ұйымдағы әлеуметтік - экономикалық құбылыстарды олардың көлемі мен мазмұны жағынан статистикалық көрсеткіштердің көмегімен өлшеу, сондай-ақ фармацевтикалық ғылыми зерттеулер мен өндірістердің сандық деректерін статистикалық есептеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Фармация тарихы
  Несиелер: 3

  Фармация тарихы – фармацевтикалық қызметтің дамуын және дәрілік препараттар туралы ілімді адамзат өмірінің алғашқы кезеңдерінен бүгінгі күнге дейінгі аралықта зерттейтін пән: атап айтқанда, жалпы дүниежүзілік фармацияның басты заңдылықтары мен негізгі, түйінді мәселелері, фармацевтикалық химия, фармакогнозия, фармацевтикалық технология, фармацияны басқару және экономика және т. б. сияқты жекелеген фармацевтикалық пәндердің дамуын зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 3

  Аналитикалық химия-химиялық қосылыстарды сәйкестендіру тәсілдері, заттардың химиялық құрамын анықтаудың принциптері мен әдістері туралы ғылым. Химиялық талдаудың теориясы мен практикасы ғылым ретінде аналитикалық химияның пәні болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Фармацияның статистикалық әдістері
  Несиелер: 4

  Статистика туралы түсінік. Статистикалық жиынтықтар. Таңдамалы әдіс. Зерттелетін объектілердің сапалық және сандық белгілері. Статистикалық бағалау және гипотезаларды тексеру. Корреляциялық талдау. Регрессиялық талдау. Препараттардың биологиялық әдістермен ерекше фармакологиялық белсенділігін анықтау нәтижелерін статистикалық өңдеу. Препараттарды сапалы салыстыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Фармакология
  Несиелер: 7

  Фармакология дәрілік заттардың науқас адам ағзасына әсерін зерттейтін ғылым болып табылады. Пән дәрілердің фармакокинетикасы мен фармакодинамикасының жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар дәрілердің фармакологиялық қасиеттерін зерттеуге әсер ететін факторларды зерттейді. Фармакотерапия фармакологиялық агенттермен емдеу консервативті (инвазивті емес) емдеу әдістеріне жатады. Фармакотерапия сондай-ақ дәрілік препараттармен емді зерттейтін фармакология бөлімі деп аталады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Фармацевтикалық технология (1)
  Несиелер: 4

  Фармацевтикалық технология1 негізгі және күрделі фармацевтикалық пәндердің бірі болып табылады және дәрілік препараттарға және олардың қосалқы заттарына дәрілік препараттарға белгілі бір дәрілік форманы бере отырып, оны өңдеудің теориялық негіздері мен өндірістік процестері туралы ғылым. Сұйық дисперсиялық орта және эластовископластикалық ортасы бар қатты дәрілік формалар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Клиническалық эпидемологии және дәлелді медицина негіздері
  Несиелер: 3

  Клиникалық эпидемиология — медицинаның тез дамып келе жатқан салаларының бірі. Бір жағынан, онда жаңа гипотезалар мен теориялар пайда болады, екінші жағынан — шекараларды кеңейту және оның саласына жаңа объектілерді тарту үрдісі байқалады. Жұқпалы аурулар эпидемиясының жер қойнауында қалыптасқан эпидемиологиялық әдіс халық арасында жұқпалы емес табиғат ауруларының таралу заңдылықтарын зерттеуде қолданылған және тиімді болып шықты. Эпидемиологиялық қызмет мынадай мақсаттарды көздейді: халықтың аурушаңдығын сипаттау; аурушаңдықты түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Медициналық және фармацевтикалық тауартану
  Несиелер: 6

  Фармацевтикалық ұйымдар функцияларының бірі дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар мен басқа да фармацевтикалық тауарларды өткізу болып табылады, олардың кең номенклатурасы үнемі кеңейтіледі. Медициналық және фармацевтикалық тауарлар нарығының қарқынды дамуы және нарықтық экономика жағдайында бәсекелестік күрес көтерме және бөлшек сауда саласында жұмыс істейтін фармацевттердің мамандарын даярлауға жаңа талаптар қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ішкі аурулар негіздері
  Несиелер: 6

  Ішкі аурулар негіздері пәні ішкі ағзалар ауруларының этиологиясын, патогенезін және клиникалық көріністерін, олардың диагностикасын, хирургиялық емес емдеуді, алдын-алу және қалпына келтіруді зерттейді. Емдеу аймағына тыныс алу жүйесінің аурулары (пульмонология), жүрек-тамыр жүйесі (кардиология), асқазан-ішек жолдары (гастроэнтерология), зәр шығару жүйесі (нефрология), дәнекер тін (ревматология) және т.б. жатады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Фармацевтикалық технология бойынша өндірістік практика
  Несиелер: 1

  «Фармацевтикалық технология» өндірістік тәжірбиесі маман-фармацевт даярлаудағы маңызды қадам болып табылады. Өндірістік тәжірбие оқу үрдісінің жалғасы болып табылады және студенттердің университетте алған теориялық білімдерін шоғырландыруға және кеңейтуге, осы білімді жұмыс орнында қолдануға тәжірбиелік дағдыларды қалыптастыруға арналған. Тәжірибенің бұл түрі дәріханаларда және халыққа және медициналық мекемелерге дәрі-дәрмектер өндірумен, өндірумен және сатумен айналысатын фар мацевтикалық кәсіпорындарда жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Фармациядағы биоэтика және деонтология
  Несиелер: 3

  Фармацевтикалық қызметкерлердің кәсіби қызметінде этика мен деонтологияның рөлі әсіресе өсті, өйткені түрлі ұйымдардың фармацевтикалық нарықтағы өзара іс-қимылын жақсартуға ықпал етеді. Фармацевтикалық биоэтика дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналымы саласында туындайтын моральдық, құқықтық, әлеуметтік, экологиялық, биологиялық проблемаларды зерттейді. Бұл пәнді оқу фармация саласындағы заманауи жоғары білікті маманды тәрбиелеу мен қалыптастырудың маңызды аспектісі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Фармакогнозия
  Несиелер: 6

  Фармакогнозия дәрілік өсімдіктерді, дәрілік шикізатты және өсімдік және жануар тектес кейбір бастапқы өңдеу өнімдерін зерттейтін негізгі фармацевтикалық ғылымдардың бірі болып табылады. Бұл пән дәрілік өсімдік заттарына қатысты мәселелер бойынша кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті маманды, дәрілік өсімдікті тану, сипаттау, биологиялық белсенді заттарды бөлу әдістері, сапалық анықтау, Физикалық-химиялық қасиеттері, химиялық құрамы, сандық анықтау, өсімдіктен немесе жануарлардан алынатын шикізаттарды алуға, сапасын бақылауға және одан алынатын дәрілік заттарды стандарттауға дейінгі даярлауды қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фармацевтикалық химия (1)
  Несиелер: 5

  Дәрілік заттарды алу тәсілдерін, құрылысын, физикалық, физикалық-химиялық және химиялық қасиеттерін зерттейтін ғылым; дәрілердің сапасын бақылау әдістері және оларды сақтау кезінде болатын өзгерістер, сондай-ақ дәрілік заттарды медицинада қолдану туралы ғылым.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тиісті фармакореялық практика (GPhP)
  Несиелер: 3

  Пән келесі сұрақтарды оқытады: `Тиісті фармакопеялық практика` (GPhP) стандартының негізгі принциптері, фармакопеяның құрылымы мен мазмұны, ұлттық және халықаралық фармакопея, сапаны бақылау әдістеріне, дәрілік заттардың сапасын сынауды жүргізу үшін қажетті жабдықтарға, орам материалдарына, реактивтерге, дәрілік түрлерге, фармацевтикалық субстанцияларға, стандартты үлгілерге, қосалқы заттарға қойылатын жалпы талаптарды анықтайтын жалпы гормонизацияланған фармакопеялық баптарды (монографияларды) құрастыру, дәрілік заттарды және фармацевтикалық субстанцияларға, табиғи текті дәрілік шикізатқа, дәрілік препараттарға және басқа да дәрілік заттарға жеке гормонизацияланған фармакопеялық баптарды (монографияларды) құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фармакогнозия бойынша өндірістік практика
  Несиелер: 1

  Өндірістік практикадан өту кезінде дәрілік өсімдіктердің табиғи экожүйелерде таралуы мәселелеріне; өсімдіктерді гербаризациялау дағдыларын бекітуге, өсімдік дәрілік шикізатын дайындау, өңдеу, кептіру және сақтау дағдыларын қалыптастыруға бөлінеді. Өндірістік практика теориялық білімдерді бекітуді, оларды жүйелендіруді және талдауды көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Пән фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру амбулаториялық-емханалық және стационарлық жағдайларда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселелерін зерттейді. Сондай-ақ дәріханалардың қызметін ұйымдастырудың өзекті мәселелерін, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қабылдау және босату ережелерін тиісті фармацевтикалық практика ережелерін сақтауға сәйкес зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Парфюмерлік және косметикалық құралдар технологиясы
  Несиелер: 3

  Парафармацевтикалық өнімдер туралы негізгі түсінік, даму тарихы, жіктелуі, терминологиясы, ұтымды қолдану тәсілдері, сондай-ақ шикізат материалдары, өндірісті ұйымдастыру және нормалау, Қазақстан Республикасының аумағында парафармацевтикалық өнімнің айналымын реттейтін нормативтік құжаттар мен сапаны бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Медициналық бұйымдар өндірісі, қауіпсіздігі мен сапасын бағалау
  Несиелер: 3

  «Медициналық бұйымдар өндіріріс» пәнінің мазмұны Қазақстан Республикасында тіркелген медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздік классификациясын, тіркеу ережелерін, қауіпсіздігі мен сапасын бағалауды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндірудің негізгі мәселелерін оқытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дәрілік өсімдік шикізаты мен фитопрепараттардың сапасын бақылау
  Несиелер: 3

  Сапаны қамтамасыз ету жүйесінің негізгі ұғымдары мен әдіснамасы. Сапаны қамтамасыз ету (QA). Жалпы сапаны басқару (TQM). Сапаны басқару. Сапаны бақылау (QC). Дәрілік заттардың сапасы. Дәрілік заттардың өмірлік циклі. Дәрілік заттарды фармацевтикалық нарыққа жіберу. Фармацевтикалық кәсіпорында сапаны басқару. Фармацевтикалық компаниялардың сапа қызметі. Фармацевтикалық әзірлеу (ICHQ8). ЛС тұрақтылығы. ДЗ (CTD) тіркелуі. ДЗ (GSP) сақтаудың тиісті тәжірибесі. Тиісті дистрибьюторлық практика(GDP). Тиісті дәріханалық практика (GPP).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фармакологиялық қадағалау негіздері
  Несиелер: 3

  ДЗ мен медициналық бұйымдардың фармакоқадағалауы және қауіпсіздігі, сапасы мен тиімділігі мониторингі-тіркелген дәрілік заттардың қауіпсіздігі туралы ақпаратты бақылау, талдау және бағалау жүйесі. Фармакоқадағалаудың мақсаттары: дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналыста болуының барлық кезеңі ішіндегі пайда-тәуекел арақатынасын үздіксіз бағалау; халықтың денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету және пациенттердің қауіпсіздігін арттыру болып табылады.; медицина және фармацевтика қызметкерлерінің дәрілік заттардың қауіпсіздігі, дәрілік заттарды ұтымды қолдану туралы хабардар болуын арттыру және дәрілік заттардың жанама әсерлерінің мониторингінде олардың белсенділігін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фармацевтикалық талдау
  Несиелер: 9

  Фармацевтикалық талдау -фармацевтикалық химияның негізі. Бұл-өндірістің барлық кезеңдерінде ББЗ-ның химиялық сипаттамасы мен өлшеуі, олардың тұрақтылығын зерттеу, жарамдылық мерзімін белгілеу және дайын дәрілік қалыпты стандарттау туралы ғылым. Фармацевтикалық талдаудың өз ерекшеліктері бар, олар әртүрлі химиялық табиғаттағы: бейорганикалық, элементоорганикалық, радиоактивті, органикалық қосылыстар талдауын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фармакоэкономика негіздері
  Несиелер: 3

  Пән фармэкономика негіздері пациенттерді емдеуде дәрілік заттарды тиімді қолдануды қамтамасыз етуге және бюджет қаражатын жұмсаудың тиімділігін арттыруға бағытталған диагностика әдістерінің экономикалық тиімділігін, емдеудің теориялық схемаларын, аурулардың алдын алуды анықтау тәсілдерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фармацевтикалық химия (2)
  Несиелер: 4

  Жалпы химиялық және физикалық заңдылықтарға негізделген қолданбалы ғылым болып табылады және алу әдістерін, құрылымын, физикалық және химиялық қасиеттерін, химиялық құрылымның фармакологиялық белсенділікпен байланысын және дәрілік заттарды талдау әдістерін дамытумен айналысады. Фармацевтикалық химия бірқатар арнайы пәндердің негізгі пәні ретінде дәрілік заттарды фармацевтикалық талдаудың ерекшеліктерін, олардың медициналық практикада анықтайтын маңыздылығын анықтайды. Осы саладағы зерттеу бағыты физика-химиялық қасиеттерді өлшеуге негізделген әдістерді, өсімдіктер мен жануарлар тектес қосылыстардың құрылымын анықтайтын, анықталатың қосылыстардың химиялық сипаттамаларын және биологиялық белсенді қосылыстардың биологиялық қасиеттерін анықтауға негізделген әдістерді қолдануды қамтиды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Фармацияны басқару және экономика
  Несиелер: 5

  Фармацияны басқару және экономика фармацевтикалық нарықта жұмыс істейтін маманның кәсіби білімін, шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыратын арнайы фармацевтикалық пәндердің бірі, фармацевтикалық өндірістің даму заңдылықтарын, фармацевтикалық менеджмент негіздерін, ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған қызметкерлердің іс-қимылдарын келісудің принциптері, әдістері мен формаларын, жоспарлау негіздерін, дәрілік заттарға баға белгілеудің тұжырымдамасы мен әдіснамасын оқытады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Госпитальдық менеджмент
  Несиелер: 3

  Госпитальдық менеджмент медициналық ұйымның госпитальдық қызметінің жағдайын зерттейді, оның негізгі проблемалары мен оларды шешу жолдарын анықтайды. Бұдан басқа, медициналық мекемелерде дәрі-дәрмектерді жүйелі, қауіпсіз, ұтымды, тиімді және мөлдір пайдалану үшін дәрілік препараттармен емдеудің фармацевтикалық және клиникалық аспектілерін зерттейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Фармацевтикалық маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән бойынша фармацевтикалық көмекті жүзеге асыру процесінің фармацевтикалық маркетингі - халықтың фармацевтикалық өнімге мұқтаждығы мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға және фармацевтикалық көмек нарығын оңтайландыруға бағытталған қызмет, бұл дегеніміз мұқтаждық, қажеттілік, сұраныс және ұсыныс арасындағы байланысты талдау, сондай-ақ халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің барлық ішкі факторларының әсерін есепке алу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Биофармация
  Несиелер: 6

  Биофармация - белгілі бір препараттағы дәрілік заттардың физика-химиялық қасиеттері мен олардың фармакологиялық әрекеті арасындағы байланысты зерттейтін фармацевтика ғылымының бір саласы. Биофармация - бұл дәрілік формалар технологиясының теориялық негізі. Биофармацияның ғылым ретіндегі негізгі мақсаты жаңа дәрілік заттарды жасаудың теориялық және тәжірибелік негіздемесі және қолданыстағы дәрілерді олардың терапевтік әсерін жоғарылату және ағзаға жағымсыз әсерлерін азайту мақсатында жетілдіру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Фармацевтикалық технология (2)
  Несиелер: 4

  Фармацевтикалық технология пәні 2 дәрілік заттар мен ветеринарлық препараттар технологиясының, сонымен қатар парафармацевтикалық өнімнің фармацевтикалық аспектілерін және қазіргі заманғы мәселелерін зерттейді: дәрілік заттарды іздестіру, дайындау, стандарттау, сақтау және жіберу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Фармациядағы заманауи ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  Қазіргі жағдайда басқару және өндірістік шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпаратты жинау мен қайта өңдеуден тұратын ақпараттық қамтамасыз ету фармацевт жұмысындағы маңызды аспект болып табылады. Ұйымдардың қызметінде жедел және шынайы ақпаратты беру бұл қалыпты жұмыс істеудің бірінші дәрежелі және міндетті факторы. Бұған заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану ықпал ететін болады. Пән келесі мәселелерді оқытады: құжат айналымын автоматтандыру, коммуникация, фармацевтикалық өндіріс технологиясын басқару, бухгалтерлік есеп пен жоспарлауды автоматтандыру, шешім қабылдау жүйесін әзірлеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік фармация
  Несиелер: 6

  Фармацияның әлеуметтік аспектілері-қоғам денсаулығы, медицина және фармацияның әлеуметтік мәселелері туралы ғылым. Ол адам ұжымдарының денсаулығына әлеуметтік факторлардың әсер ету заңдылықтарын зерттейді және оны сақтау мен нығайту жолдарын анықтайды. Әлеуметтік Фармацияның теориялық негізі: табиғат пен қоғам туралы, Әлеуметтік және биологиялық заңдылықтардың өзара әрекеттесуі туралы материалистік ілім, қазіргі заманғы медициналық және фармацевтикалық ғылымның жетістіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Клиникалық фармация
  Несиелер: 5

  `Клиникалық Фармация` пәнін оқытудың мақсаты Қазақстан Республикасының халқына көрсетілетін фармацевтикалық қызметтердің сапасына кепілдік беретін дәрілік заттарды тиімді, қауіпсіз және тиімді пайдалану мақсатында дәрігерлер мен пациенттерді кәсіби ақпаратпен қамтамасыз ету бойынша студенттердің білімін меңгеру болып табылады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Фармацевтикалық биотехнология
  Несиелер: 6

  Басқа арнайы пәндермен бірге фармацевтикалық биотехнология фармацевтикалық өндірістің маман-технологын қалыптасуында маңызды рөл атқарады және технологиялық мәселелерді шешу үшін тірі организмдерді, олардың жүйелерін немесе метаболизмдік өнімдерін пайдалану мүмкіндіктерін, сонымен қатар генетикалық инженерия көмегімен қажетті қасиеттері бар тірі организмдерді құру мүмкіндіктерін зерттейді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Дәрілік препараттардың өнеркәсіптік технологиясы бойынша өндірістік практика
  Несиелер: 2

  Фармацевтикалық өнеркәсіптік технология бойынша өндірістік тәжірибе оқу процесінің жалғасы болып табылады және оны бекіту теориялық білім және жұмыс дағдысы мен дағдысын меңгеру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Фармация және клиникалық фармацияны басқару және экономика бойынша өндірістік практика
  Несиелер: 2

  Фармацияны ұйымдастыру, басқару және экономика бойынша өндірістік практика оқу процесінің жалғасы болып табылады және фармацияны басқару және экономика бойынша теориялық білімді бекітуге, дәріхана ұйымдарының ұйымдастыру-басқару және қаржы-экономикалық қызметін жүргізу іскерліктері мен дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • GxP шеңберінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сапасын қамтамасыз ету тұжырымда масы
  Несиелер: 6

  Пән дәрілік құрадардың сапасын қамтамасыз ету концепциясы бойынша келесі сұрақтарды қамтиды: Сапаны қамтамасыз етудегі негізгі терминдер мен әдістемелер. Сапаны қамтамасыз ету (QA). Жүйеліжалпы сапаны басқару. (TQM). Сапаны басқару. Сапаны бақылау (QC). Дәрілік құралдардың сапасы. Дәрілік құралдардың өмірлік циклы. Фармацевтикалық нарыққа дәрілік құралдарды жіберу. Фармацевтикалық өнеркәсіпте сапаны басқару. Фармацевтикалық компаниялардың сапалық қызметі. Фармацевтикалық негіздеме (ICH Q 8). Дәрілік құралдадың тұрақтылығын анықтау. Дәрілік құралдарды тіркеу (CTD). Дәрілік құралдарды сақтау нақтыланған тәжірибесі (GSP). Нақтыланған дистрибьюторлік тәжірибе (GDP).

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Дәрілік препараттардың өнеркәсіптік технологиясы
  Несиелер: 6

  Фармацевтика өнеркәсібінің инженер-технологтарының практикалық қызметінің мазмұнын анықтайтын бейіндеуші пәндердің бірі, оның басты міндеттері: халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкес санитарлық режимді сақтау және технологиялық процесті ұйымдастыру принциптерін қолдана отырып, өнеркәсіптік өндірістің дәрілік құралдарын дайындаудың теориялық негіздерін оқу.; тиімді дәрілік түрлерде жаңа дәрілік заттарды әзірлеу және биофармацевтикалық зерттеулер негізінде оларды өндіру үшін қазіргі заманғы жабдықтарды пайдалана отырып алудың қолданыстағы жазбалары мен технологиялық сызбаларын жетілдіру және т. б.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Фармацевтикалық логистика негіздері
  Несиелер: 4

  Тұрақтылықтың жалпы мәселелері. ДДСҰ (GMP) нормативтерінде тұрақтылыққа қойылатын талаптар. Дәрілік заттардың тұрақтылығына әсер ететін факторлар. Фармацевтикалық өнімдердің тұрақтылығы мен жарамдылық мерзімі. Дәрілік түрлердің тұрақтылығын сынау. Буып-түю материалдарының тұрақтылығын анықтау. Дәрілік заттардың тұрақтылығын зерттеудің баламалы жедел әдістері.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Фармакотерапия
  Несиелер: 6

  Фармакотерапия (грек. фармакологиялық агенттермен емдеу консервативті (инвазивті емес) емдеу әдістеріне жатады. Фармакотерапия сондай-ақ дәрілік препараттармен емді зерттейтін фармакология бөлімі деп аталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Аналитикалық токсикология
  Несиелер: 6

  Аналитикалық токсикология-улы (уытты) заттарды, олардың ағзалар мен экожүйелерге әсер ету ықтимал қауіптілігін, уытты әсер ету механизмдерін, осындай әсер ету салдарынан дамып келе жатқан аурулардың диагностикасы, алдын алу және емдеу әдістерін зерттейді. Сонымен қатар, организмдегі уытты заттардың қозғалысын зерттеу: олардың түсу, таралу, метаболикалық түрлену (биотрансформация) және шығару жолдары; қазіргі кезеңдегі химиялық-токсикологиялық талдау, улы химикаттармен улану тұрғысынан биологиялық материалды сапалық және сандық талдау мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Медициналық (фармацевтикалық) өкілдің қызметі және оны ақпараттық қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Пән фармацевтикалық нарықта жұмыс істейтін маманның кәсіби білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастырады. Бұл пән фармацевтика факультетінің (ЖОО) түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және фармацевт тұрғысынан үнемі болатын неғұрлым типтік мәселелерді жеңуге бағытталған мәселелерді қарастыруды қамтиды.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Фитонирингтің заманауи аспектілері
  Несиелер: 5

  Жаңа перспективалық бағыт - фитониринг (ағылш. phito-өсімдік және engineering-әзірлеу, технология) ең заманауи ғылыми әдістердің көмегімен өсімдіктердің әсер ететін заттарын анықтауға және олардың негізінде инновациялық технологияларды пайдалана отырып, дәрілік препараттарды әзірлеуге және өндіруге мүмкіндік береді. Студенттер дәрілік өсімдіктерді егу мен өсіруден бастап белсенді компоненттер мен дайын өнімнің сапасын тексерумен аяқталатын Өсімдік шикізатынан препараттар дайындауға қажетті барлық процестерді бақылауды жүзеге асыруды зерттейтін болады.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Фармациядағы кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу студенттердің фармацевтикалық өндірістің технологы және менеджері қызметінің аспектісінде кәсіпкерлік қызмет негіздерін түсінуін қалыптастыруға ықпал етеді. Пән кәсіпкерлік табиғатын, кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру нысандарын, фармацевтикалық нарықты, кәсіпорын қаржыларын, кәсіпорынның қаржылық есептілігін, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Дәрілік заттардың тұрақтылығын зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Тұрақтылықтың жалпы мәселелері. ДДСҰ (GMP) нормативтерінде тұрақтылыққа қойылатын талаптар. Дәрілік заттардың тұрақтылығына әсер ететін факторлар. Фармацевтикалық өнімдердің тұрақтылығы мен жарамдылық мерзімі. Дәрілік түрлердің тұрақтылығын сынау. Буып-түю материалдарының тұрақтылығын анықтау. Дәрілік заттардың тұрақтылығын зерттеудің баламалы жедел әдістері.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Клиникаға дейінгі зерттеулер
  Несиелер: 3

  Клиникаға дейінгі зерттеулер (ДИ) – бұл фармакологиялық, уытты және фармацевтикалық қасиеттерін (ФС) уақтылы зерделеуге және фармакологиялық заттың тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалауға мүмкіндік беретін дәрілік препаратты (ДЗ) клиникалық практикаға әзірлеудің және енгізудің негіз қалаушы кезеңі және ДЗ мемлекеттік тіркеу мақсатында қалыптастырылатын тіркеу деректерінің елеулі бөлігін құрайды. Клиникаға дейінгі зерттеудің нәтижелері клиникалық зерттеулердің хаттамасымен және клиникалық зерттеулер жүргізу мүмкіндігі туралы мәселені шешу үшін медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтың жобасымен бірге беріледі.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Фармацевтикалық құқық және заңнама
  Несиелер: 3

  Фармацевтикалық құқық-дәрілік қамтамасыз етуді және фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру саласында туындайтын құқықтық қатынастарды реттеу жүйесі. Дәрілік препараттар нарығы халықтың денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ фармацевтикалық бизнесті құқықтық түссіздендіру шеңберінде қорғау үшін бақылау мәселелерін шешуді талап етеді. `Фармацевтикалық құқық және заңнама` пәні пациенттердің, дәрігерлердің, фармацевттердің, медициналық, дәріханалық, сақтандыру ұйымдарының, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеу және басқару органдарының құқықтық қарым-қатынастары мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Код ON1

  ON1 академиялық адалдықты, этика және деонтология ұстанымдарын сақтауды, кәсіби ойлау және дұрыс шешім қабылдауды; алынған нәтижелерді талдай білуді, жауапты шешімдер қабылдауды, коммуникативтік дағдыларды меңгеруді, жұмысты жоспарлауды; өзін-өзі дамытумен айналысуды; кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін қолданбалы және іргелі пәндер саласында базалық білімдерді меңгеруді; ҚР фармация саласындағы заңнамасын сақтауды; ҚР фармация саласындағы заңнамасын сақтауды;

 • Код ON2

  ON2 фармацевтикалық өндіріс қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін болжау және талдауды; GMP стандарттары мен нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды дайындау және өндіру процесін ұйымдастыра білуді; дәрілік заттарды дайындау және өндіру бойынша фармацевтикалық ұйымдардың өндірістік қызметіне қатысуды;

 • Код ON3

  ON3 дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек тұтынушыларға, оның ішінде халықтың жеңілдікті санаттарына босату жөніндегі қызметті жүзеге асыруды; дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сапасын бақылау, сақтау және тасымалдау мәселелері бойынша фармацевтикалық ұйымдардың қызметін жоспарлауға және талдауға қатысуды;

 • Код ON4

  ON4 фармация саласында маркетингтік және ақпараттық жүйелерді қолдануды; базалық күрделілік санатындағы қолда бар және жиналған кәсіби ақпаратты талдауды; денсаулық сақтау мен фармацияның белгілі бір саласын дамыту үшін қажетті ақпарат көздерін анықтай білуді;

 • Код ON5

  ON5 фармацевтикалық ұйымдарда субстанциялар мен дәрілік заттардың сапасын талдау және бақылау жүргізуді, дәрілік өсімдік шикізатының сапасын бағалау мен бақылау және химиялық-токсикологиялық зерттеулерді жүргізуді; нормативтік құжаттарға (ҚР Мемлекеттік фармакопеясына, аналитикалық нормативтік құжаттарға, кәсіпорын стандарттарына және т. б.) сәйкес талдаудың технологиялық, физикалық-химиялық, микробиологиялық әдістерін қолдана отырып, дәрілік препараттардың сапасына бақылау жүргізуді.

 • Код ON6

  ON6 заманауи ақпараттық технологияларды қолдануды; алынған ақпаратты талдауды; ақпараттық, библиографиялық ресурстарды, медициналық-биологиялық және фармацевтикалық терминологияны, ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалана отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешуді;

 • Код ON7

  ON7 компьютерлік технологияларды, деректер базасын, бағдарламалар пакеттерін пайдалана білуді, іскерлік қызмет саласының қолданбалы бағдарламалық құралдарын пайдалана отырып, ақпаратты өңдеуді жүргізуді; ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтауды;

 • Код ON8

  ON8 қазіргі концепцияларды, теорияларды бағалау және процестер мен құбылыстарды талдау тәсілдерін түсіндіруді, оқылатын пәндер шеңберінде алынған білімді сәйкестендіруді; ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеуді, ғылыми міндеттерді қоюға және оларды эксперименттік іске асыруға қатысуды, ғылыми-зерттеу және қолданбалы бағдарламаларға, ғылыми жобалар мен ғылыми-практикалық конференцияларға қатысуды.

Top