Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02308 Шет тілдері және мәдениетаралық қарым-қатынас в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім бағдарламасының мақсаты – лингвистика, аударма теориясы және практикасы, мәдениетаралық қарым-қатынас салалары бойынша тереңдетілген білім негізінде жүйелі және кәсіби біліктілікке ие, қазіргі кәсіби дискурс және ақпараттық кеңістікте шет тілдерін қолдана отырып, мәдениетаралық өзара қарым-қатынастың әртүрлі міндеттерін жүзеге асыруға қабілетті кең профильді мамандар даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Практикалық фонетика (1-ші шет тілі)/
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Пәннің мақсаты: оқытылатын бірінші шет тілінің дыбыстары мен фонетикалық жүйесі туралы базалық білімді қалыптастыру. Бұл пәнде тілдің дыбыстық құрылымы және оның компоненттері туралы түсінік, шет тілінің айтылу нормасы, дауысты және үнсіз дыбыстардың жіктелуі, сөйлеу аппаратының құрылысы және оның сөйлеу дыбыстарын құрудағы функциялары оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – инклюзивті білім берудің заманауи стратегиясы мен әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курс инклюзивті білім беру тұжырымдамаларымен, теорияларымен, ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың педагогикалық үдерісін жобалау және жүзеге асыру дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға және танысуға бағытталған. Маман бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы жағдайларын жасауға; білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыруға қабілетті болады; инклюзивті білім беру стратегиялары мен әдістерін қолданады, білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдауды ұйымдастырады;жаппай мектепте білім беру интеграциясы үшін оңтайлы жағдайлар жасау; ерекше қажеттіліктері бар балалармен және олардың ата-аналарымен өзара қарым-қатынаста эмоционалдық жағдайының тұрақтылығын бақылау;ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін педагогикалық процесті талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұлттық және әлемдік мәдениеттердің даму шеңберінде ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл¬-Фарабидің ғылыми-философиялық мұралары туралы студенттердің бойында түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми-инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады. Пәнді оқу барысында келесідей тақырыптар қарастырылады: Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, Әл-Фарабидің дінге қатынасы, Әл-Фарабидің таным туралы ілімі, Әл-Фарабидің логикасы, Әл-Фарабидің болмыс туралы ілімі, Әл-Фарабидің тіл философиясы, Әл-Фарабидің натурфилософиясы және заманауи ғылым, Әл-Фарабидің өнер философиясы, Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары, қайырымды қала Al-Farabi university Smart-city жобасының моделі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру аясындағы мемлекеттік билік органдарының, саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау қабілетін қалыптастырады. Заманауи қоғамдағы сыбайлас жемқорлық мәселелері туралы шынайы білім береді. Студенттердің назарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелеріне бағыттайды. Студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін түсіндіреді. Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың ұлттық жоспарының мазмұнымен таныстырады. Оларды сыбайлас жемқорлықты жеңу машықтарына үйретеді. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын негіздеу және түсіндіру; - адам өмірінің әртүрлі аясындағы сыбайлас жемқорлықтың көріну нысандары мен әдістерін анықтау; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті құқықтық реттеумен байланысты заңи түсініктер және категорияларды қолдана білу; - құқықтық және құлықтылық этикалық нормаларға сәйкес мінез-құлық стандарттарын қалыптастыру үшін сыбайлас жемқорлық жағдаяттарын бағалау; - сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына қарсы тұру әдістерін жүзеге асыру; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық ойлауды, құқықтық сананы қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі реттеушісі ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға байланысты нормативтік құқықтық базаны зерттеуге бағытталған, сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен мәнін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың құқықтық негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарттарын анықтайды. Пән қолданбалы сипатқа ие, пәнаралық, яғни қылмыстық, қылмыстық-процестік, азаматтық, әкімшілік құқықтармен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтарын, биосфераның жұмыс істеуін, табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы зиянды, зақымдаушы факторлардан адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін, қауіптерден қорғау тәсілдерін, авариялардың, апаттардың, сұрапыл апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білім қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - адамның өмір сүру ортасының қауіпті және зиянды факторларын негіздеу; - экологиялық тепе-теңдікті сақтау және қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын талдау;климаттың өзгеруіне және жердің озон қабатының бұзылуына - алып келетін антропогендік әсерді төмендету, биоәртүрлілікті сақтау және жердің шөлейттенуі мен тозуының алдын алу жолдарын бағалау; - әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларда құтқару жұмыстарын ұйымдастыру; - іс жүзінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және құқықтық негіздерді пайдалану; - төтенше жағдайларды және олардың салдарын болжау, төтенше жағдайларда жеке және ұжымдық қорғаудың негізгі тәсілдерін, құралдары мен әдістерін таңдау туралы шешім қабылдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық және оның экологиялық дағдарыстың алдын алу және адамзаттың орнықты дамуын қамтамасыз етудегі қазіргі заманғы жаһандық экологиялық проблемалар, олардың пайда болу кезеңдері, қалыптасуы мен зардаптары, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты:студенттердің кәсіпкерлік қызметтегі инновациялар туралы ойларын қалыптастыру, инновацияның негізгі түрлері, болашақ кәсіби қызметтің контекстінде инновациялық жобаларды дамытудың проблемалары мен әдістерін білу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: бизнестің және инновацияның негізгі түрлері, бизнес пен кәсіпкерлік арасындағы айырмашылық, кәсіпкерліктің негізгі теориясы, бизнес-идеяны дамыту ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновацияның негізгі кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: тіл туралы ғылым негіздерін, негізгі лингвистикалық терминологияны, жалпы және жеке тіл білімінің пәнін, міндеттерін, әдістерін түсінуді қалыптастыру. Жалпы лингвистикалық сипаттағы мәселелер оқытылады: тіл белгісі және оның қасиеттері; тіл құрылымы; тіл мен ойлаудың байланысы; тіл мен тілдің арақатынасы; тілдің шығу тегі; тіл функциялары; тіл типологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы (1-ші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мәдениетаралық байланыстардың әртүрлі жағдайларында коммуникативтік мінез-құлықтың нақты көріністерін дұрыс түсіндіру қабілетін қалыптастыру болып табылады. Мәдениетаралық коммуникация үдерісін зерттеу тәсілдері, мәдениетаралық коммуникацияның әлеуметтік-мәдени табиғаты, білім беру саласындағы мәдениетаралық коммуникация, мәдениетаралық қақтығыстар қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бірінші шет тілінің практикалық курсы (В1)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: лингвистика, лингвистикалық білім беру және мәдениетаралық коммуникация саласындағы тиімді кәсіби қызметтің қажетті құрамдас бөлігі ретінде бірінші шет тілі бойынша шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. Тілдік құралдар және сөйлеу қарым-қатынасының негізгі бірліктері, сөйлеуді жүзеге асыру ережелері және вербалдық қарым-қатынас ерекшеліктері, ауызша және жазбаша сөйленістерді рәсімдеуге қойылатын талаптар меңгертіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Екінші шет тілінің практикалық курсы (А1)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тілін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде қолдану қабілетін қалыптастыру, тілдік дағдыларды нығайту болып табылады. Екінші шет тілінің алғашқы практикалық курсында сәлемдесу сөздері, алфавит, сандар, артиклдер, жеке есімдік, предлогтар, сұраулы сөздер, модальдық етістіктер, инфинитив, пассив және актив етіс, модальдық етістіктер және сөздердің байланысу тәсілдерін меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы және вербалды, бейвербалды әрекет түрлерін сауатты түсіну негіздерін орынды сипаттау және талдау қабілеттерін қалыптастыру. Мәдениетаралық қарым-қатынастың мәдени-антропологиялық негіздері, мәдениет категориялары, «бөгде» мәдениет және этноцентризм мәселесі, бейвербалды қарым-қатынас құралдары оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (1-ші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бірінші шет тілі бойынша коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру арқылы кәсіби қызметті одан әрі жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жалпы мәдени, кәсіби және арнайы құзыреттерді қалыптастыру, дамыту және жетілдіру. Пән адамның коммуникативтік тілдік өзара әрекеттесуінің заңдылықтарын және тұлғаның әлеуметтенуінің механизмдерін, тілдік бейнелерді, тілдің негізгі интонациялық және грамматикалық құрылымдарын үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы (2-ші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мәдениетаралық байланыстардың әртүрлі жағдайларында коммуникативтік мінез-құлықтың нақты көріністерін дұрыс түсіндіру қабілетін қалыптастыру болып табылады (екінші шет тілін материалы бойынша). Мәдениетаралық коммуникация үдерісін зерттеу тәсілдері, мәдениетаралық коммуникацияның әлеуметтік-мәдени табиғаты, білім беру саласындағы мәдениетаралық коммуникация, мәдениетаралық қақтығыстар қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Лексикология мен лексикография
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: лексикология мен лексикографияның негізгі терминдері туралы түсінік қалыптастыру; әдеби мәтінді талдауды жүзеге асыруға үйрету. Лексикология мен лексикографияның негізгі бөлімдерінің түсініктері, лексикалық талдау әдістері, тілдің түрлі стиліне тән лексикалық құбылыстар оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шет тілінің практикалық курсы (А2)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: шет тілін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде қолдану қабілетін қалыптастыру, тілдік дағдыларды нығайту болып табылады. Аталмыш курста тілдік құралдар мен тілдік қарым-қатынастың негізгі бірліктерін, сөйлеу ережелерін және ауызша қарым-қатынастың ерекшеліктерін, ауызша және жазбаша пікірлерді тілдік тұрғыдан рәсімдеуге қойылатын талаптарды меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бірінші шет тілінің практикалық курсы (В2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: лингвистика, лингвистикалық білім беру және мәдениетаралық коммуникация саласындағы тиімді кәсіби қызметтің қажетті құрамдас бөлігі ретінде бірінші шет тілі бойынша шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. Тілдік құралдар және сөйлеу қарым-қатынасының негізгі бірліктері, сөйлеуді жүзеге асыру ережелері және вербалдық қарым-қатынас ерекшеліктері, ауызша және жазбаша сөйленістерді рәсімдеуге қойылатын талаптар меңгертіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Іскери қарым-қатынас практикумы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: іскерлік қарым-қатынас саласында құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. Пән ресми-іскерлік стиль нормаларын, іскерлік қарым-қатынасты жүргізу ережелерін, шет тілінде презентацияларды, іскерлік құжаттарды рәсімдеу ережелерін, іскерлік қарым-қатынастың жалпы қабылданған және арнайы лексикасын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (2-ші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: екінші шет тілі бойынша коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру арқылы кәсіби қызметті одан әрі жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жалпы мәдени, кәсіби және арнайы құзыреттерді қалыптастыру, дамыту және жетілдіру. Пән адамның коммуникативтік тілдік өзара әрекеттесуінің заңдылықтарын және тұлғаның әлеуметтенуінің механизмдерін, тілдік бейнелерді, тілдің негізгі интонациялық және грамматикалық құрылымдарын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәдениетаралық іскери қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жалпы, арнайы, лингвистикалық, прагматикалық және мәдениетаралық құзыреттерді дамыту негізінде кәсіби ауызша және жазбаша қарым-қатынас мәдениетін үйретуге бағытталған іскерлік қарым-қатынас саласында студенттердің кәсіби-бағытталған коммуникациясын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бірінші шет тілінің теориялық фонетикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: фонетиканың теориялық негіздерін, тіл грамматикасы мен сөйлеу қызметінің арақатынасының принциптерін ашу қабілетін, олардың ерекшеліктерін көрсете отырып, қалыптастыру болып табылады. Фонетиканың мәні, пәні, міндеттері, басқа ғылыми пәндермен байланысы, әдістері, ағылшын орфоэпиялық нормасы және басқа да айтылу нұсқалары, ағылшын дауысты және дауыссыз дыбыстарының айырымдық белгілері оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәдениетаралық коммуникациядағы тілдік қақтығыстану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: лингвистикалық конфликтологияның теориялық негіздері және оның қолданбалы аспектілері туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Пән аясында табиғи дамитын пікірталастар материалында дау-дамайдың пайда болуының, эскалациясының, медиациясының және шешілуінің лингвистикалық механизмдері оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Классикалық тіл
  Несиелер: 5

  Классикалық тіл пәнін оқытудағы мақсат: студенттің жалпылингвистикалық білім аясын кеңейту, ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастыру, әртүрлі жүйедегі (классикалық және жаңа) тіл фактілерін салғастырмалы тұрғыдан талдау дағдыларын дамыту, классикалық тілдердің грамматикалық жүйесімен жаңа тілдердің сөздік құрамын және халықаралық терминологияның жасалуында өнімді болып отырған оқытылатын шет тілдері грамматикасымен салғастыра отырып таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Екінші шет тілінің практикалық курсы (В1)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: екінші шет тілінде мәдениетаралық деңгейде қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыру, өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту. Етістіктерді қолданудың грамматикалық ережелері, етістің түрлері, модальды етістіктер және олардың функциялары, күрделі сөйлемдердің байланысу түрлері, артикльдер оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы мақсаттарға арналған тіл (С1)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін немесе қарым-қатынас шарттары мен салаларына сәйкес кәсіби коммуникацияны жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру болып табылады. Диалогтық және полилогиялық қарым-қатынастың функционалдық түрлері; әртүрлі сөйлеу шығармаларының композициялық-тілдік типтері (реферат, аннотация, пікір, баяндама, эссе) оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Латын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әртүрлі жағдайларда латын сөздерін қолдану қабілетін қалыптастыру, латын мәтіндерін оқу, белгілі бір сөйлемдерді, қанатты сөздерді жатқа білу. Пән грамматика ережелерін, негізгі латын терминдері мен қанатты сөздерді оқып білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқытылатын тілдің тарихы (бірінші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқытылатын тілдің дамуының негізгі кезеңдерін және халық тарихымен байланысты тарихи даму үрдістерін сипаттау қабілетін қалыптастыру болып табылады. Ағылшын тілінің пәні мен тарихы, негізгі кезеңдері, фонетикалық және грамматикалық жүйелердің эволюциясы және олардың тән ерекшеліктері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар шеңберінде өзекті лингвистикалық бағыттарда бағдарлану қабілетін қалыптастыру, олардың маңызды проблемалары мен жетістіктерін білу болып табылады. Пән қазіргі тіл теориясының негізгі ережелерін, мектеп пен ғылымның даму тарихын және маңызды бағыттарын, қазіргі лингвистиканың зерттеу әдістерін оқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аударманың мәдениетаралық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: филология пәні ретінде аударма теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселелері туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Сөз өнерінің табиғаты туралы негізгі тұжырымдамалар, аударма теориясының негізгі ұғымдары мен принциптері, түпнұсқа мен аударма арасындағы мағыналық және стилистикалық-функционалдық сәйкестікке қол жеткізу жолдары мен тәсілдері оқытылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ауызша және жазбаша аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім алушылардың жоғары сапалы жазбаша және ауызша аударма жасау қабілетін қалыптастыру болып табылады. Аударманың грамматикалық, лексика-семантикалық және фразеологиялық мәселелері, мәтіннің авторлық тұжырымдамасын, тілдік емес факторларды және аударма мәтінінің адресатын аудару мәселелері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ағылшын тілі: тарихы мен дамуы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ағылшын тілінің даму тенденцияларын талдау қабілетін қалыптастыру, әртүрлі даму кезеңдерінде тілді оқыту және лексика-грамматикалық талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Ағылшын әдеби тілінің негізгі кезеңдері мен даму тарихы, оқытылатын тілдің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйелерінің даму заңдылықтары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шет тілінің практикалық курсы (В2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: екінші шет тілін кәсіби, ғылыми және практикалық іс-әрекеттің әртүрлі салаларында қолдана алуға мүмкіндік беретін коммуникативтік біліктілік қабілетін қалыптастыру. Модаль етістіктерді қолданудың грамматикалық ережелері, шақтардың байланысуы және төлеу сөз, сын есім және оның шырайлары, коммуникативтік актілерді жүзеге асыруға қажетті конструкциялар мен клишелер оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Арнайы мақсаттарға арналған тіл (С2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қарым-қатынас саласы мен жағдайларына сәйкес кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін кәсіби коммуникацияны жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру болып табылады. Шет тілі мұғалімінің кәсіби даярлығының ерекшеліктері, үздіксіз шет тілінің тұжырымдамасы, оқытудағы заманауи технологиялар, мультимедиялық және дәстүрлі оқулықтардың артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылатын болады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сөйлеу қарым-қатынас мәдениеті (2-ші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сөйлеу әрекетінің барлық түрлеріне (сөйлеу, жазу, тыңдау және оқу) қатысты шет тілдік қарым-қатынас орнату, студенттердің шет тілдік сөйлеу қарым-қатынасы бойынша мәдениетін жетілдіру, сөйлеу коммуникациясының вербалды және бейвербалды тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ағылшын және америка әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: орта ғасырдан ХХ ғасырдың соңына дейінгі ағылшын-америка әдебиеттері туралы түсінік қалыптастыру. Курс барысында ерте және жетілген орта ғасыр, Қайта өрлеу, Барокко, классицизм, сентиментализм, предромантизм, романтизм, реализм, нео-романтизм, модернизм, постмодернизм оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік лингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлеуметтік лингвистиканың ғылым ретінде, оның әлеуметтік контекстінде тілді үйренетін тұтас түсінігін қалыптастыру болып табылады. Әлеуметтік лингвистиканың негізгі категориялары; тіл саясаты, тілдік жағдай, тілдік байланыстар ұғымдары; тілдік формалардың әлеуметтік-лингвистикалық типологиясы; әлеуметтік-лингвистикалық зерттеу әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мәдениетаралық қарым-қатынастағы семиотика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: семиотиканың негізгі ұғымдары туралы түсінік қалыптастыру (белгі, белгі жүйесі, тіл, мәтін, код, ақпарат, коммуникация және т.б.). Пән таңбаның құрылымын, таңбаның типологиялық қағидаларын, таңбаның негізгі типтерінің сипаттамасын, коммуникативтік өзара іс-қимыл моделін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тіл мен мәдениеттің өзара байланысы туралы базалық білім негізінде ғылыми дүниетанымды қалыптастыру, мәдениетаралық коммуникация жағдайында өзара іс-қимыл мәдениетінің дағдыларын тәрбиелеу. Лингвомәдениеттанудың әдіснамалық негіздері, оның бастапқы теориялық қағидалары, негізгі лингвомәдени тұжырымдамалар оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бірінші шет тілінің теориялық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ағылшын тілінің грамматикалық құрылымының мәселелері бойынша оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу қабілетін қалыптастыру болып табылады. Теориялық грамматика тарихы, тіл деңгейі түсінігі, морфологиясы, негізгі грамматикалық түсініктер, сөйлеу бөліктерін жіктеу принциптері, синтаксис оқытылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Этнопсихолингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тіл мен мәдениеттің өзара әрекеттестігіндегі байланыс тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру. Пән этнопсихолингвистиканың негізгі ережелерін, міндеттері мен ұғымдық аппаратын, тіл білімінде этнопсихолингвистиканың даму тарихын, заманауи этнолингвистиканың мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тестілерге дайындау технологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: ағылшын тілінде халықаралық стандарттар мен халықаралық сертификаттау деңгейіне емтихандарға дайындық технологиясын меңгеру қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: тілдік білім мен дағдыларды халықаралық стратификация деңгейлеріне және халықаралық қарым-қатынасқа сәйкес жетілдіру және жақсарту әдістемесін IELTS/DAF/DALF және TOEFL/DAAD/DELF емтихандары мысалында оқыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ағылшын тілінде сыни ойлау, академиялық жазу дағдыларын және жазбаша дағдыларды қолдану қабілетін қалыптастыру. Оқу, аударма және редакциялау үшін қажетті грамматикалық құбылыстар, ғылыми және іскерлік тілдің күрделі синтаксистік конструкциялары оқытылатын болады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тілі оқытылатын елдің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: орта ғасырдан ХХ ғасырдың соңына дейінгі ағылшын-америка әдебиеттері туралы түсінік қалыптастыру. Курс барысында ерте және жетілген орта ғасыр, Қайта өрлеу, Барокко, классицизм, сентиментализм, предромантизм, романтизм, реализм, нео-романтизм, модернизм, постмодернизм оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқытылатын тілдің стилистикасы (1-ші шет тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құру қабілетін қалыптастыру. Пән риториканы, стилистиканың негізгі түсініктерін,тілдің стилистикалық құралдарының функционалдық стильдерін, стилистикалық ресурстар мен оқылатын тілдің нормаларын оқытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелерін анықтау және сыни тұрғыдан талдау, аударма теориясы және практикасы бойынша ғылыми зерттеулер, сараптамалар жүргізу.

 • Код ON2

  Әртүрлі деңгейдегі ғылыми жұмыстарды қорғау ісіне, пікірталастарға қатысу; жүргізілетін зерттеу тақырыбы бойынша баяндамалар мен хабарламалар жасау, аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас саласында кәсіби дағдыларын жетілдіру мақсатында ақпараттық-іздеу жұмыстарын ұйымдастыру.

 • Код ON3

  Аударма және мәдениетаралық қарым-қатынастың арнайы ерекшеліктерін, стилистикалық және тілдік нормаларды ескере отырып бағдарламалық өнімдердің әртүрлі типтерін, әдістемелік, бақылау-өлшеуіш нұсқаулықтар, құралдар құрастыру.

 • Код ON4

  Қазіргі коммуникативтік технологиялар негізінде академиялық және кәсіби салалардағы мәдениетаралық қарым-қатынас үдерісінде шет тілінде (тілдерінде) жазбаша және ауызша коммуникацияны жүзеге асыру. Коммуникация үдерісінде қарым-қатынас стратегияларын, тиімді ауызша және жазбаша қарым-қатынастың риторикалық тәсілдерін, стилистикалық және тілдік нормаларды қолдану.

 • Код ON5

  Аударма практикасын ескере отырып, қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени, мәдени және академиялық салаларында шет тілін қолдануға байланысты байқаулар, олимпиадалар және басқа да шығармашылық іс-шаралар ұйымдастыру.

 • Код ON6

  Түрлі мекемелер мен ұйымдарда меңгерген шет тілдерінде іс қағаздарын жүргізу, іскери құжаттаманың әртүрлі типтерін құрастыру және редакциялау: ресми корреспонденция, ақпараттық-анықтамалық және әкімшілік-ұйымдастыру құжаттары.

 • Код ON7

  Іскери кездесулер, семинарлар, презентация, дөңгелек үстелдер, конгресс, симпозиум, конференция, корпоративті, топқұрушы іс-шаралар және т.б. шараларды ұйымдастыру және жүргізу.

 • Код ON8

  Корректура ережелерін және стандартты корректорлық таңбаларды, нормативті құжаттарды қолдану, қолжазбаны баспаға дайындау және редакциялау. Редактурадан кейін материалға түзету енгізу. Терілген мәтіннің түпнұсқамен немесе жөндеулері ескерілген алдыңғы корректурамен сәйкестендірілуін қамтамасыз ету.

 • Код ON9

  Өз ана тілінде және шет тілдерінде мәтін, сценарийлер құрастыру, өз ой-пікірін қолдана отырып, мәтіннің жанрлық ерекшелігіне сай композициялық құрылымын жасау.

 • Код ON10

  Кәсіби саладағы отандық және шетелдік мамандардың ғылыми зерттеулері мәтіндерін рефераттау; библиографиялық мәдениет негіздерін, ғылыми құжаттаманы құрастыру және рәсімдеу тәсілдерін игеру (есеп, шолу, реферат, аннотация, баяндама, мақала, библиография, сілтеме).

 • Код ON11

  Түрлі компьютерлік бағдарламаларда мәтінді аудару. Лексикалық баламалылық, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларды және аудармада баламаға жеудің негізгі амалдарын сақтай отырып, жалпымәдени және кәсіби мазмұндағы мәтіндерге жазбаша және ауызша аударма жасау.

 • Код ON12

  Жеке қасиеттері мен қабілеттерін көрсету, әріптестерімен және басшылықпен кәсіби қарым-қатынас орнату, аналитикалық ойлау, шығармашылық бағдар, өз бетінше іздену, оқу, әрдайым кәсіби деңгейін, білімін, біліктілігін, мәдениетін ұдайы көтеру.

Top