Жаңа білім беру бағдарламасы

7M03101 Саяси үдерістер және қауіпсіздік в Нархоз Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Саяси ғылымдар мен қауіпсіздік саласындағы, саяси үдерістерді сыни тұрғыдан талдау және болжау дағдылары бар, әртүрлі мемлекеттік, қоғамдық және коммерциялық құрылымдардың, сондай-ақ азаматтық бастамалардың негізінде әртүрлі саяси жобаларды тиімді басқара алатын мамандар даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M063 Саясаттану және конфликтология
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 10

  Тәжірибенің мақсаты - студенттердің жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерін бекіту және тиімді дамыту. Магистранттар өздерінің практикалық дағдыларын қоғамдық, жеке, ғылыми ортада, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы ҚСЗИ, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қоры жанындағы ӘЭСИ сияқты аналитикалық орталықтарда, әдістемелік зерттеулерге негізделген аналитикалық есептер мен жазбалар жазу, жиналыстар, келіссөздер ұйымдастыру, мәліметтерді жинау және талдау арқылы қолданады.

  Оқу жылы - 1
 • Саяси психология
  Несиелер: 5

  Курс билік психологиясының теориялық тұжырымдамаларын; саяси сана мен белсенділік, саяси манипуляция, саяси шешімдерді қабылдау писхологиясын зерттеуді қамтиды. Курсты оқу барысында магистранттар саяси психологияны зерттеудегі маңызды талдау тенденцияларын қолдануды үйренеді. Басқаша айтқанда, ол саяси үрдістердегі психикалық және институционалды факторлардың өзара әрекетін түсіну үшін сарапшылар қолдана алатын құралдарды көрсетуге және өміршең етуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 4

  Курс ұйымның сыртқы ортасының қазіргі жағдайын, бәсекелестік пен мемлекеттің бизнеске әсер ету деңгейін ескере отырып, магистранттардың бизнес-процестерді зерттеу және бизнес-жоспарлау саласындағы дағдыларын меңгеруге бағытталған. Білім алушылар ақпараттық технологияларды пайдалана отырып деректерді талдау және тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін базалық сапалық және сандық әдістерді практикада қолдануды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Заманауи саяси технологиялар
  Несиелер: 5

  Курста қазіргі заманғы саяси технологиялар мен мүдделер қоғамның даму процесінің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. Магистранттар топтық зерттеу жобаларын жазу және қорғау арқылы әр түрлі елдердегі технологиялық мүмкіндіктердің саяси және әлеуметтік өмірге әсерін қалай өлшеуге және қолдануға болатындығын білетін болады. Сондай-ақ, пәнді оқу барысында магистранттар жаһандық саяси технологияларды өз бетінше талдауға үйренеді және мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін ықтимал саяси деструктивті технологияларға қатысты және оған қарсы стратегия құру дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Саяси талдау және болжау
  Несиелер: 4

  Бұл пән саяси талдау және диагностика саласындағы жүйелік білімді тереңдетуге арналған. Атап айтқанда, магистранттар саяси процестерді және проблемалық жағдайларды сипаттауға, болжауға қатысуға үйренеді, сонымен қатар әлеуметтік-саяси процестерге диагностикалық және түзету құралдарын таңдау арқылы саяси кеңес беру және жоспарлау дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән: менеджменттің заманауи көзқарастарын; көшбасшылық; жоспарлау мен мақсаттар қою; ұйымның жаңа құрылымдары; өнімділікті бақылау мен персоналды ынталандыруды қамтиды. Магистрант курсты меңгеру барысында ұйымның макро/микро ортасына талдау жүргізеді; командаларды қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Пәнді оқудың соңы бизнес-жоба презентациясымен аяқталады, ол өз кезегінде білім алушыға түрлі стандартты емес басқарушылық міндеттерді шешу арқылы өзіндік ойын қорғау қабілеттілігін көрсетуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
 • Қазіргі кезеңдегі ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Курс ақпараттық қауіпсіздіктің технологиялық, институционалдық және саяси аспектілерін қарастырады. Магистранттар ғаламтордың әскери, саяси, әлеуметтік және мәдени қақтығыстардың ортасы мен мақсатына айналғанын зерттейді. Магистранттар қазіргі қоғам қақтығыстарында технологияны дамыту, реттеу және қолданудың рөлін сыни бағалау арқылы ақпараттық қоғам деп аталатын негізгі проблема ретінде киберқауіпсіздікке талдау жасайды. Сонымен қатар, магистранттар ақпараттық қауіпсіздіктің маңызды мәселелерін шешетін зерттеу жобаларын жасау дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қарулы қақтығыстар және қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Бұл курста қарулы қақтыңыстардың генезисі, қауіпсіздік мәселелері және оларды шешу жолдары қарастырылады. Тиісінше, бұл курста әр түрлі қақтығыстар, қауіпсіздік, тұрақтылық, бейбітшілік, соғыс түсініктері мен олардың тарихи және болашақтағы маңызы қарастырылады. Оқу үдерісінде магистранттар жаппай зорлық-зомбылықтың (соғыс), және мемлекетаралық бейбітшіліктің сипаты мен себептерін жіктеуді үйренеді, сонымен қатар, қақтығыстар, қауіпсіздік, зорлық-зомбылық, соғыс және бейбітшілік туралы негізгі философиялық еңбектерге сыни бағалау жүргізеді.

  Оқу жылы - 1
 • Әлемдік саясаттағы Қытай және Орталық Азия
  Несиелер: 5

  Курс барысында магистранттар әлемдік саясат контекстінде ҚХР мен Орталық Азия елдері қабылдаған саяси шешімдерді, әр түрлі институттардың артықшылығы мен ерекшелігін бағалайды. Магистранттар аймақ елдерінің қалыптасу, басқару және үздіксіз даму саясатын аймақтағы саяси және әлеуметтік өзгерістерге, экономикалық модернизацияға және аймақтық қауіпсіздікті конфессияаралық, этнолингвистикалық және идеологиялық әртүрлілік аясында, сондай-ақ сыртқы араласу мен геосаяси бәсекелестікке ерекше назар аудара отырып, салыстырмалы эсселер мен аналитикалық жазбалар жазу арқылы жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән бизнес қауымдастықтың сандық дамуын және әлеуметтік-экономикалық трендтерді талдау, персонал, жеке тұлға мен топ мінез-құлығын басқарудың заманауи нәтижелеріне шолуды қамтиды, сонымен бірге инновацияларға жетелейтін персоналды ынталандыру мен бәсекегеқабілетті ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастырудағы психология әдістерін меңгеруге негіз болады. Магистрант ұсынылып отырған әдістемелерді игереді және сыни ойлауды, тиімді байланыс жасау қабілеттілігін қалыптастырады, өзін-өзі талдау мен кейс стадиді зерделеу арқылы біржақты ойлауды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
 • Келіссөздер және медиация
  Несиелер: 5

  Курс құқықтық және саяси қақтығыстарға қатысты келіссөздер мен делдалдық жасаудың теориясын және практикасын меңгертуге бағытталған. Магистранттар келіссөздерге қатысты кең ауқымды мәселелерді, соның ішінде келіссөздердің әртүрлі теорияларын, келіссөз үдерістерін, келіссөздерге әсер ететін психологиялық динамиканы талдайды және тиімді коммуникациялық стратегияларды, келіссөздердегі тілдің, мәдениеттің және күштің рөлін, сонымен қатар келіссөздердегі үшінші тараптардың рөлін бағалайды. Сабақтардың маңызды бөлігі магистранттардың келіссөздердің тактикасын, стратегиясын игеруге және оны жүргізу мен делдалдық дағдыларын дамытуға арналады. Осы мақсатта магистранттар келіссөздер модельдерін және келіссөздердің әртүрлі кейстері мен түрлеріне байланысты рөлдік ойындарды өткізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Экономикалық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Курс экономикалық қауіпсіздіктің мазмұны мен мәнін, оның ұлттық қауіпсіздік жүйесіндегі орнын зерттеуге бағытталған. Курсты зерделеу нәтижесінде магистранттар алған білімдерін ішкі және сыртқы қатерлерді тану және талдау үшін қолдана алады, экономикалық дамудың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдау және таңдау жүйесін жасай алады, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі жағдайын талдаудың шебер әдістерін және экономикалық қауіпсіздікті басқарудың құралдарын игереді. Курстың соңында олар экономикалық қауіпсіздіктің мәселелерін іс жүзінде шешуге арналған шаралар жүйесін құра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қақтығыстардағы гендерлік фактор
  Несиелер: 5

  Курстың міндеті магистранттарды тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асыру аясында гендерлік тұжырымдаманы қақтығыстар мен қауіпсіздік мәселелеріне қалай қолданылатынын зерттеуге бағытталған. Магистранттар қауіпсіздік пен қақтығыстардың гендерлік аспектілерінің қандай жағдайда гендерлік болып табылатынын бағалайды және бірқатар тарихи және заманауи жағдайларды зерттей отырып, әртүрлі пікірталастарда көтерілген мәселелерді қарастырады. Курс барысында магистранттар соғыстағы гендерлік негіздегі зорлық-зомбылықтың деңгейі мен сипатын, бітімгершілік әрекеттерді, сондай-ақ этникалық қақтығыстарды шешудегі әйелдер мен әйелдер басқаратын ұйымдардың рөлін білуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 1

  Курс ағылшын тілін ғылыми және кәсіби қызметте қарым-қатынас үшін тиімді қолдана отырып, талдау, жинақтау, жіктеуде ағылшын тілін тиімді пайдалану дағдыларын дамытуды көздейді және шетел серіктестерімен қарым-қатынаста шетел тілінің коммуникативті құзіреттілігін және оның еркін көрінісін (B1 деңгейі және одан жоғары) әрі қарай дамытуға арналған, сондай ақ әрі қарай өздігінен білім алуы үшін. Курс барысында магистранттар өздерінің жеке көзқарастары мен зерттеу нәтижелерін еркін білдіре отырып, сыни тұрғыдан ойлау принциптеріне сүйене отырып, өз көзқарастарын нақты және негіздеп көрсетуге, қарым-қатынас жасауға үйренеді.

  Оқу жылы - 1
 • Код ON1

  Мемлекеттік саясаттың ұлттық басымдықтарын, құрылымдық бағдарламаларын, этикалық және мінез-құлық салдарын ескере отырып, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын басшылыққа алып, өзекті ақпараттарды талдап, әр түрлі аналитикалық әдістерді қолданып, тәуекелдер мен белгісіз жағдайларды ескере отырып, стандартқа сай емес және инновациялық шешімдер қабылдауға және олардың салдарын бағалауға қабілетті

 • Код ON2

  Саясаттану мен қақтығыстарды басқару саласында кәсіби қызметтерін орындауда цифрлық технологияларды қолдана біледі, өзінің дербес қорытындылары/ пікірлерін ауызша және жазбаша еркін білдіре алуға және оларды кәсіби және кәсіби емес аудитория алдында өз ана тілінде және шет тілінде дәлелдей білуге қабілетті.

 • Код ON3

  Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тұрақты даму мен гендерлік теңдік қағидаттарын басшылыққа ала отырып, тұлғааралық өзара іс-қимыл, ұжымды басқару және саяси психология әдістерін тиімді қолдана отырып, шешім қабылдаушылардың іс-әрекеті мен мінез-құлқына әсер ете алуға қабілетті.

 • Код ON4

  Озық аналитикалық құралдарды, сондай ақ сандық және сапалық зерттеу әдістерін қолдана отырып, ұлттық және аймақтық деңгейде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қақтығыстардың алдын алу саласындағы саясатты әзірлейтін бөлімнің немесе ұйымның стратегиялық қызметін анықтай біледі және тиімді жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON5

  Хаттама мен ережелердің талаптарын орындай отырып, халықаралық және жергілікті деңгейдегі келіссөздер жүргізу кезінде ұйым деңгейінде жауапкершілікті өз мойнына алады және шешім қабылдау процесін және команда/жоба тобын басқара білуге қабілетті.

 • Код ON6

  Қазіргі саяси технологиялар мен тәсілдерге сәйкес, сараптамалық және кәсіби қызмет аясында, саясат пен стратегияларды іске асырудың өзі жасаған жаңа тәсілдерін ұсына білуге қабілетті.

 • Код ON7

  Болжау және стратегиялық жоспарлау, сондай-ақ сараптамалық қызмет аясында ұсынылған тұжырымдамаларды талқылау үшін жетекші ғылыми-талдау орталықтарымен (think tanks) көлденең байланыстар орната білуге қабілетті.

 • Код ON8

  Жеке клиенттерге, саяси партияларға, қауымдастықтар мен ұйымдарға саяси жағдайды және қоғамдық пікірді бақылау негізінде, сондай-ақ заманауи трендтерге өзіндік талдау жасау нәтижелері бойынша саяси кеңес беруге қабілетті.

 • Код ON9

  Барлық деңгейлердегі қатынастар барысында кросс-мәдени түйісулерді және келіссөз үдерісіне қатысушылардың ерекшеліктерін ескере отырып, келіссөздер барысында пайдалану мақсатында мүдделі тараптар үшін коммуникациялық стратегияны жасай алуға қабілетті.

 • Код ON10

  Мемлекеттік органдар мен үкіметтің, жергілікті билік органдарының, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың тиісті құрылымдарының сұраныстары мен қажеттіліктеріне сәйкес аналитикалық есеп дайындауға қабілетті.

 • Код ON11

  Саяси диагностиканың нәтижелерін кәсіби салада заманауи тәсілдерді қолдану арқылы саяси үдерістер мен проблемалық жағдайларды болжауға, қажет болған жағдайда әлеуметтік-саяси үдерістерді түзетуге қолдануға қабілетті.

 • Код ON12

  Жетекші тұжырымдамаларды басшылыққа ала отырып, алға қойылған мақсаттарға жету үшін тиісті ақпараттық және саяси технологияларды қолданып, түрлі ұйымдардың қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, саяси үдерістер барысында қауіп-қатердің пайда болуын алдын-ала ескертуге қабілетті.

Top