Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D08301 Орман ресурстарын тұрақты басқару в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Орман ресурстарын тұрақты басқару
  Несиелер: 5

  Орман дақылдарын жоспарлау, жобалау және өсіру принциптері. Қазақстан ормандарының қазіргі жағдайы. Орман заңнамасының міндеттері. Қазақстан Республикасының орман қоры. Орман жері. Жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік орман мекемелерінің құзыреті. Орман ресурстары және оларды пайдалану. Екінші орман қоры. Бүйірлік орман пайдалану. Ормандардың экологиялық маңызы. Ормандарды көп мақсатта қолдану. Орман иелену. Бірінші және екінші топтағы ормандар. Ормандарды сақтау және қорғау жөніндегі шараларды белгілеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ормантанудың заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән орман қауымдастықтарының ерекшеліктерін, олардың алуантүрлілігі мен таралуын зерттейді, ормандарды жаңарту және қорғау бойынша шаралар кешенін және қазіргі заманғы ормантанудың, орман шаруашылығының, орман пирологиясының, орман пайдаланудың, оның ішінде ағаш емес ағаш өнімдерінің және басқа да орман шаруашылығы пәндерінің келелі мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылыми мәселелерді зерттеу объектісі туралы қазіргі кездегі білім мен қоғам талап ететін мәселені практикалық шешуге қажетті білім арасындағы қарама-қайшылықтарды ашу негізінде тұжырымдау. Тақырыпты таңдау және оның практикалық қолдануға жарамдылығын ғылыми негіздеу. Гипотезаны тұжырымдау, ғылыми зерттеу жоспарын құру. Теориялық, тәжірибелік зерттеу әдістері және ғылыми нәтижелерді дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жекеменшік орманшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке меншік орман шаруашылығының негізгі ұстанымдар мен бағыттарын, Қазақстандағы даму жағдайын және жеке меншік орман шаруашылығын дамыту және нормативтік – құқықтық қамтамасыз ету мәселелерін, сонымен қатар жекелеген елдердің орман секторында орман шаруашылығы мен жеке бизнесті ұйымдастырудың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Жазуға дайындық әдістерін қолдану (еркін жазу, миға шабуыл), жоспар құру. Эссе құрастырудың негіздері. Ғылыми мәтіндермен жұмыс: шолу (рефферирование). Ғылыми мәтіндермен жұмыс: аннотациялау. Библиография негіздері: сілтемелер, сипаттама. Ғылыми басылымға сын-пікір беру. Ғылыми мақала резюмесін дайындау. Академиялық мәтінді түзету. Өз жобаңыздың презентациясын жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON5

  Жеке меншік орман шаруашылығы туралы Орман кодексіндегі ережелерді білу және оны қолдану; Қазақстандағы жеке меншік орман шаруашылығын дамытудың экономикалық және құқықтық шарттарын, жеке меншік орман шаруашылығын ұйымдастырудың ғылыми негіздерін, плантациялық орман алқаағаштарын өсіру теориясын, күту және кесу жүйесін, жүйелі суаруға негізделген негізгі агротехникалық шараларды білу. Шаруашылық пайдаланудың көптеген міндеттерін орындау үшін қысқа мерзімде қосымша ағаш шикізатын алу үшін жеке орман шаруашылығын ұйымдастыруға ғылыми көзқарас қалыптастыра білу

 • Код ON2

  Сәндік ағаштар мен бұталар түрлерінің биологиялық сипаттамаларын; орман тұқымдарын аудандастыру қағидаларын; сәндік өсімдіктердің тұқымын жинау әдістері мен тәсілдерін; сәндік орман көшетжайларын жобалау негіздерін; орман отырғызу материалын өсірудің агротехникасын білу. Сәндік түрлердің өнімділігін болжай білуге, сәндік орман көшетжайын құруға; отырғызу материалын өсірудің агротехникасын өңдеуге; топырақ өңдеу және отырғызу материалын өсірудің есептік-технологиялық карталарын құруға қабілетті. Орман тұқымдық шикізатын болжау, жинау, дайындау, өңдеу, сақтау, сақтау әдістерін игеру, сәндік түрлер тұқымдарының себу сапасын анықтау, сәндік орман көшетжайын жобалау

 • Код ON3

  Ормандардың биологиялық алуантүрлілігін, өміршеңдігі мен саулығын, орманның тұрақты басқарылуын қамтамасыз ететін өндірістік және қорғаушы әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, саяси және ұйымдастырушылық жағдайларын білу; Орманды тұрақты басқару өлшемдері мен көрсеткіштерін түсіну; Орман ресурстарының қызметі мен ормандардың дүниежүзілік көміртегі цикліне қосқан үлесін бағалай білу, жергілікті халықтың әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатын сақтауға және жақсартуға бағытталған орман пайдалану шараларын іс жүзінде қолдана білу, қорытындыларды жасау, салыстыру, ормандарды бақылау және бағалау, әлеуметтік-экономикалық жауапкершілік қалыптастырады

 • Код ON1

  Жоспарлау процесінде алынған сандық материалдарды статистикалық өңдеуді білу; жыл сайынғы ғылыми зерттеулер барысында алынған сандық көрсеткіштердің дұрыстығын бағалау; қорытындылар мен тәжірибелік ұсыныстардың дұрыстығын бағалауға, ғылыми ақпаратты ауызша және жазбаша түрде ұсынуға, тақырыптың жеке аспектілерін өз бетінше зерттей білуге; бастапқы тұжырымдамалық және терминологиялық аппараттарды, көпшілік алдында және ғылыми сөйлеу дағдыларын, жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше игеру дағдыларын игереді

 • Код ON4

  Табиғи нысандардың жүйелік қасиеттерін, қазіргі ормантанудың, орман шаруашылығының, орман пирологиясының, орман пайдаланудың келелі мәселелерін білу, ормандағы ғылыми-зерттеу тәжірибесінде танымдық әдістерді қолдана білу, ғылыми зерттеу әдістерімен жұмыс істеудің тәжірибелік дағдылары болуы, орман экожүйелеріндегі құрылымдық және функционалдық қатынастарды анықтау; Қорытынды жасауға, салыстыруға, талдауға, өзінің дәлелдерін, пікірлері мен тұжырымдарын құруға қабілеті

Top