Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04106 Бағалау в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Ғылыми зерттеулер әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылыми мәселелерді зерттеу объектісі туралы қазіргі кездегі білім мен қоғам талап ететін мәселені практикалық шешуге қажетті білім арасындағы қарама-қайшылықтарды ашу негізінде тұжырымдау. Тақырыпты таңдау және оның практикалық қолдануға жарамдылығын ғылыми негіздеу. Гипотезаны тұжырымдау, ғылыми зерттеу жоспарын құру. Теориялық, тәжірибелік зерттеу әдістері және ғылыми нәтижелерді дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету секторындағы экономика және менеджмент
  Несиелер: 5

  Салаларды реформалау жағдайында экономиканы дамыту және басқару мәселелері. Қызмет көрсету саласындағы экономикалық қатынастарды басқару объектілері мен субъектілері. Қызмет көрсету саласының ресурстық әлеуеті және оны басқару. Қызмет көрсету саласындағы ұйымдарды басқару жүйесінің әдіснамасы және басқару қызметін регламенттеу. Басқару функциялары және қызмет көрсету саласын мемлекеттік реттеу. Қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындарды басқарудың ұйымдық нысандары мен құрылымы. Қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындарда басқарудың негізгі түрлері мен технологиялары. Қызмет көрсету саласының жұмыс істеу тиімділігі. Экономикалық жүйелерді дамыту мен басқарудың қазіргі үрдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Жазуға дайындық әдістерін қолдану (еркін жазу, миға шабуыл), жоспар құру. Эссе құрастырудың негіздері. Ғылыми мәтіндермен жұмыс: шолу (рефферирование). Ғылыми мәтіндермен жұмыс: аннотациялау. Библиография негіздері: сілтемелер, сипаттама. Ғылыми басылымға сын-пікір беру. Ғылыми мақала резюмесін дайындау. Академиялық мәтінді түзету. Өз жобаңыздың презентациясын жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағалаудағы заманауи ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  ГАЖ және ЖҚЗ қолдану. Бағалау туралы ғылымдар саласындағы жеке зерттеушіге қол жетімді суреттерді өңдеу әдістері. Бағалау туралы ғылым саласындағы жеке зерттеушіге қол жетімді ГАЖ деректері мен әдістері. Бағалау есептерін шешудегі типтік ГИС-технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аумақтық жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Аумақтық жоспарлаудың теориялық аспектілері. Аумақтық жоспарлау құжаттары. Қала құрылысы жүйелерін жоспарлы ұйымдастыру. Әкімшілік-аумақтық құрылымдардың қала құрылысын дамытуды басқарудың кешенді жүйесінің моделі. Аумақтық жоспарлаудың әлемдік тәжірибесі, шетелдік технологияларды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Код ON5

  саланы реформалау жағдайында экономиканы және басқаруды дамыту мәселелерін анықтай білу, Қызмет көрсету саласын басқару және мемлекеттік реттеу функцияларын білу, Қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындарда басқарудың негізгі түрлері мен технологияларын білу; зияткерлік меншіктің теориялық негіздерін білу, инновациялық экономика жағдайында зияткерлік меншікті басқара білу;

 • Код ON1

  ғылымның идеологиялық негіздерін, функцияларын, пайда болуы мен қалыптасуын, ғылыми білімнің құрылымы мен деңгейлерін, жаһандық өркениеттің философиялық мәселелерін Білу; ғылымның дамуының сандық заңдылықтарын, цитаталау көрсеткіштерін, ғылыми журналдардың импакт-факторының, Хирша индексінің жалпы жағдайын білу, бағалау ғылыми ұжымдар мен жекелеген ғалымдардың нәтижелілігі;

 • Код ON4

  қазіргі ақпараттық технологиялардың бағалаудағы жалпы ережелерін білу, бейнелерді, ГАЖ және ЖҚЗ өңдеу әдістерін қолдана білу, типтік ГАЖ-технологиялар негізінде бағалау бойынша міндеттерді шешу; әлемдік экономиканың даму мәселелерін анықтау, экономикалық өсу мен оның факторларын, әлемдік экономикадағы тұтынуды анықтай білу, әлемдік экономиканың жаһандануы және халықаралық интеграция туралы түсінікке ие болу

 • Код ON6

  табиғатты тиімді пайдалану бойынша іс-шаралардың экономикалық тиімділігін анықтай білу, Табиғатты пайдаланудағы ақпарат көздері мен құжаттаманы, табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмін және табиғат қорғау қызметін ынталандыруды білу; аймақтық экономиканың міндеттерін, ұлттық экономиканың аумақтық құрылымын, ҚР-да аумақтық жоспарлау және басқару негіздерін білу, аймақтардың бәсекеге қабілеттілігін анықтай білу.

 • Код ON2

  инновациялық қызметте бақылаудың негіздері мен функцияларын, кәсіпорындағы ғылыми-техникалық жаңалықтардың процесін білу

 • Код ON3

  аумақтық жоспарлаудың теориялық аспектілерін, әкімшілік-аумақтық құрылымдардың қала құрылысын дамытуды басқарудың кешенді жүйесінің моделін білу қала құрылысы жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын талаптарды орындау;

Top