Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B04105 6B04105-Бизнес-талдау және бизнес-консалтинг в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «6B04105 - Бизнес-аналитика және бизнес-консалтинг» білім беру бағдарламасының мақсаты – бизнестегі өзгерістерді басқаруды аналитикалық қамтамасыз етудің қолданбалы әдістемесін құрастыру және әдіснамалық негіздерді талдау, коммерциялық ұйымдардың операциялық және инновациялық-инвестициялық қызметті, олардың бизнес-үлгілерімен және бизнес-үрдістерімен, олардың тиімділігін бағалау, кәсіпорынның бәсекеқабілеттілігін талдау және болжау, олардың тұрақты даму стратегиясын айқындау саласында дамыған құзыреттіліктері бар түлектерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  "Экономикалық теория" курсында студенттерге қоғамның экономикалық құрылымы туралы түсінік беріледі. Онда негізгі экономикалық ұғымдар мен экономикалық заңдылықтар, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің эволюциясы бойынша білім қаланады. Бұл білімдер басқа экономикалық пәндерді тереңдетіп оқытуға негіз болады, ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыруға және кәсіби дағдыларды меңгеруге көмектеседі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - студенттердің теориялық және практикалық экономикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерін меңгеру; логикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамыту; өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, экономикалық мәселелерді зерттеу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдиенет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және стартаптар
  Несиелер: 5

  Пән стартап құрудың құқықтық және экономикалық негіздерін, жеке бизнесті құру және жүргізу, кәсіпкерлік және стартаптар: түсінігі, оның негізгі түрлері және ұйымдастыру формалары, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкерлік қызметтегі және стартаптардағы тәуекелдерді оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі, бизнес пен кәсіпкерліктің ұйымдық негіздері, бизнес пен кәсіпкерліктің даму стратегиясын әзірлеу, нарықтық конъюнктураны талдау, нарықтық экономиканың жұмыс істеу тетіктері ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу. Бизнестің ұйымдастырушылық және қаржылық негіздерін зерттеу. Кәсіпкерлікті аспаптық қолдаумен танысу. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 6

  "Микроэкономика" курсында қазіргі нарықтық экономиканың негізделген ғылыми түсініктері мен модельдері беріледі. Микроэкономика жеке экономикалық субъектілердің рационалды мінез-құлқы және баға жүйесі және нарықты зерттеу арқылы жеке кәсіпкерлік қызметті үйлестіру мәселелерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дизайн-ойлау
  Несиелер: 6

  Дизайн-ойлау адам қажеттіліктерін, технологиялық жүзеге асыру мен өміршең бизнес стратегиясын біріктіру үшін дизайнерлік сезімталдықты және әдістерді пайдаланатын пән ретінде сипатталуы мүмкін, олар клиент үшін құндылыққа және нарықтық мүмкіндіктерге айырбастауға болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 6

  Өндірістік саладағы кәсіпкерлікті, инновациялық қызметті жүзеге асыруды, студенттердің инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін игеруін, фирманың деңгейінде инновациялық қызметті басқару саласында студенттердің практикалық дағдыларын игеруін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 4

  Салық салудың ұйымдық – экономикалық және әлеуметтік негіздерін, салықтарды, алымдар мен міндетті сипаттағы басқа да төлемдерді, олардың элементтерін, Қазақстан Республикасында салық жүйесін қалыптастырудың тарихи аспектілерін, салық жүйелерін құрудың негізгі принциптерін, салық реформасын жүргізудің ерекшеліктері мен аяқтау перспективаларын, Қазақстанда және нарықтық экономикасы бар жетекші елдерде пайдаланылатын маңызды өлшемдер мен ұғымдарды баяндау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару үрдісі ретінде менеджмент туралы білімді қалыптастыру. Менеджмент түсінігі, менеджмент түрлері. Менеджментті дамытуға көзқарасты қалыптастыру және қалыптастыру. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару үрдісін дамыту. Тиімді басқаруды дамытудың мәні, қажеттілігі және шарттары, әкімшілік ету өнері, менеджментті қазіргі заманғы ұйымдастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы статистика және эконометрика
  Несиелер: 5

  Нақты экономикалық деректерді талдаудың қазіргі заманғы эконометриялық әдістерін экономистің практикалық қызметінде пайдалану үшін жеткілікті деңгейде меңгеру, статистикалық әдіснаманы: статистикалық деректерді талдаудың жалпы қағидаларын, тәсілдерін, жинау әдістерін, өңдеуін зерттеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Институционалдық экономика
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты-қоғамдық құрылымның трансформациясы барысында туындайтын стандартты емес жағдайларды талдауға экономикалық мамандықтағы студенттердің қабілетін қалыптастыру, сонымен қатар белгілі бір институционалдық шеңберде экономикалық субъектілердің мінез-құлқын модельдеудің және болжаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Корпорациядағы басқару қызметімен, маркетинг принциптерімен, пайдалану мақсаттарымен, құралдарымен және әдістерімен танысу. Маркетинг аспектілерін зерттеу, оның мақсаттары, құралдары, әдістері, бағыттары және кәсіпорын қызметінде қолдану келешег

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық ілімдер тарихы
  Несиелер: 6

  Экономикалық тұжырымдамалардың пайда болуы, дамуы және ауысуының Тарихи үдерісімен танысу, көрнекті экономистердің көзқарастарына шолу жасау, негізгі экономикалық доктриналар эволюциясының мәселелерін дербес зерттеуге баулу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 6

  Макроэкономика жалпы экономикалық жүйенің қызмет ету заңдылықтарын зерттейді,қазіргі ұлттық экономиканың негізгі мәселелерін зерттейді. «Макроэкономика» курсының негізгі мақсаты: макроэкономикалық агенттер, нарықтар, көрсеткіштер мен модельдер туралы жүйелі түсінік қалыптастыру; макроэкономикалық талдаудың тәсілдері мен тәсілдерін оқыту болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық мәліметтерді өңдеудің компьютерлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Экономикалық және қаржылық міндеттерді шешу әдістерін меңгеру үшін сандық және Интернет-технологияларды, электрондық коммерция құралдарын иелену құзыреттерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қүқығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты жоғары құқықтық мәдениет, құқықтық сананың болашақ маманын қалыптастыру, практикалық қызметте нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс қолдана білу болып табылады. Осы пәнді оқып болғаннан кейін бітіруші кәсіби қызмет түрлеріне сәйкес келесі кәсіби міндеттерді шешу керек: – шаруашылық құқық ұғымдары мен категорияларына сүйену; – шаруашылық құқық нормаларын талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану; – шаруашылық құқық фактілері мен жағдайларын заңды түрде дұрыс саралау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының экономикалық құқығы
  Несиелер: 5

  Шаруашылық қызметтің жалпы сипаттамасы. Шаруашылық қызметті мемлекеттік реттеу, экономикалық қатынастар мен экономикалық құқықтың түсінігі, мазмұны мен маңызы, экономикалық құқықтың көзі мен принциптері, экономикалық құқық субъектілері, экономикалық шарттар мен олардың орындалуын қамтамасыз ету тетігі, экономикалық ынтымақтастықтың құқықтық нысандары, экономикалық дауларды шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Экономикалық қауіпсіздіктің теориялық және тұжырымдамалық негіздерін зерделеу, Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігі өсуінің стратегиялық бағыттарын анықтау бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу, Халықаралық экономикалық қауіпсіздікті қалыптастыру, экономикалық қауіпсіздік деңгейін валюталық-қаржылық реттеу, азық-түлік қауіпсіздігі, экономикалық қауіпсіздік деңгейін бағалауға әдістемелік тәсілдерін қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Қойылған стратегиялық және ағымдағы мақсаттарды шешу кезінде нарықтың мүмкіндіктерін бағалау және болжау үшін маркетингтік зерттеулердің негізгі әдістерін игеру және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы ақпараттық жүйелер және сандық технологиялар
  Несиелер: 5

  Студенттердің жобалық жұмыстың заманауи әмбебап құралдарын іс жүзінде меңгеруі, оның мүмкіндіктері мен шектеулерін, осы құралдарды нақты жобаның, саланың немесе қолдану саласының мазмұны мен ортасының қажеттіліктеріне бейімдеу әдістерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұлттық экономика және экономикалық саясат
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы ұлттық экономиканың мәні мен жұмыс істеу механизмін түсіну, болашақ мамандардың экономикаға мемлекеттік араласу саласында, мемлекеттің әртүрлі саясаты: макроэкономикалық, фискалдық, монетарлық, монополияға қарсы, экологиялық, әлеуметтік және т.б. туралы сұрақтарды қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 5

  Аймақтық экономикалық жүйе туралы, аймақішілік және аймақаралық өзара іс-қимыл және байланыстар туралы түсініктерді қалыптастыру. Елдің экономикалық және әлеуметтік дамуын жетілдірудің объективті шарты мен факторы ретінде өндірістік күштерді орналастыру және шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру оңтайландырудың негізгі заңдылықтары мен проблемаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық тәуекелдер
  Несиелер: 5

  Тәуекел-менеджменттің мәні, мазмұны және ұйымдастырылуы, экономикалық тәуекелдерді басқару, Экономикалық тәуекелдердің мәні мен жіктелуін түсіну, экономикалық тәуекелдерді басқару, тәуекелдерді хеджирлеу, тәуекел қызметін сақтандыру, тәуекел-менеджменттің стратегиясы мен тәсілдері, тәуекелді өлшеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректерді талдау SPSS
  Несиелер: 5

  SPSS компьютерлік бағдарламасының көмегімен әлеуметтану мен саясаттауда қолданылатын статистикалық әдістерді зерттеу, бастапқы деректерді есепке алу және ұйымдастыру, зерттеудің ең барабар әдісін таңдау, статистикалық көрсеткіштерді есептеу, деректерді тереңірек талдау және зерттеу нәтижелерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  "Кәсіпорын экономикасы" пәнін оқу барысында студенттер экономикалық категориялар мен үрдістерді, заңдылықтарды және олардың жұмыс істеу принциптерін, негізгі және айналым капиталын қолдануды сапалық және сандық талдау әдістерін, кәсіпорындағы қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыру және оны төлеу механизмін, кәсіпорынның экономикалық тиімділігін және оның инвестициялық және инновациялық қызметін бағалау тәсілдерін, шетелдік әдістемелерді қолдануды ескере отырып, шығындарды есептеу әдістерін, өнім өндірісі мен к

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару және жобалық талдау
  Несиелер: 4

  Жобалық басқару саласы, жобаларды басқару жүйесінің ғылыми, теориялық және әдістемелік негіздерін зерделеу; жоба тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдауға әдістемелік тәсілдерді зерделеу; жобаның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде жобалық менеджердің рөлі мен функцияларын зерделеу, жобаларды басқару және жобалық талдау, жобаларды басқару және жобалық талдау, жобаларды басқару және жобалық талдау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 4

  Корпорацияның қаржыларын ұйымдастыру негіздерімен және олардың қаржылық ортасының мазмұнымен танысу, корпоративтік басқару және корпоративтік қаржы, бағалы қағаздарды бағалау және қаржылық инвестициялар бойынша шешімдер қабылдау, корпорацияның нақты активтерге қатысты инвестицияланған шешімдерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауы
  Несиелер: 5

  Экономикалық талдау әдістемесі түсінігі. әдістемелердің түрлері (типтік, салалық). Экономикалық талдаудың типтік (жалпы) әдістемесінің негіздері. зерттеудің әр түрлі кезеңдеріндегі талдау әдістемесінің ерекшеліктері. экономикалық талдау әдісі, экономикалық талдау түсінігі, жүргізу мақсаттары мен міндеттері. бірқатар белгілер бойынша жіктеу, экономикалық талдау әдісі, қабылдау және әдісі түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-әкімшілендіру және кәсіпорынның қызметін жоспарлау
  Несиелер: 5

  Өндірістік-шаруашылық қызметті Бизнес-әкімшілендіру және жоспарлау, кәсіпорында жоспарлы жұмысты ұйымдастыру және бизнес-әкімшілендіру , өнім өндіруді жоспарлау, кәсіпорын қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу және бақылау негіздері, жоспарлы-экономикалық қызметті басқару, сыртқы орта факторларының бизнестің дамуы мен жұмыс істеуіне әсерін талдау, кәсіпкерлік қызмет субъектісінің экономикалық нәтижелерін талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-талдау және оның әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Әдістер негізінде деректерді бизнес талдаудың теориялық негіздерін зерттеу, қазіргі коммерциялық ұйымдағы бизнес-талдаудың рөлі, стейкхолдерлер теориясы бизнес-талдау әдіснамалық негізі ретінде, бизнес проблемаларын анықтау және талдау, оларды шешу жолдарын негіздеу, экономикалық және ақпараттық бизнес-талдау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән қаржылық менеджментті оқытады: пәннің логикасы, оның құрылымы, мазмұны, түсінік аппараты, қаржылық менеджменттің математикалық аппараты, қаржылық менеджментті қамтамасыз ету жүйелерін құрудың әдіснамалық негіздері, активтерді басқару, капиталды басқару, ақша ағындарын басқару, қаржылық тәуекелдерді басқару, қаржылық менеджментте бағалау қызметінің нәтижелерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және1C-Бухгалтерия
  Несиелер: 4

  ҚР ұйымдарында есепке алудың әдістері мен әдіснамасы саласында студенттердің білім алуы, бухгалтерлік, аналитикалық және синтетикалық есепке алу жүйесінде көрсеткіштерді қалыптастыру әдістемесі, бухгалтерлік есепті нормативтік-құқықтық реттеу, қаржылық есептіліктің халықаралық жүйесі мақсатында ұйымның есеп саясаты бойынша студенттерде іргелі білім қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің әлемдік экономиканың құрылымы, даму кезеңдері және заңдылықтары туралы жалпы түсініктерін қалыптастыру. Курстың міндеттері: студенттерді әлемдік экономиканың негізгі сипаттарымен таныстыру; студенттерді әлемдік экономика құрылымының қазіргі жай-күйімен және оның қалыптасу кезеңдерімен таныстыру; студенттерде жекелеген елдердің әлемдік экономикаға тартылу дәрежесі мен формалары туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерге халықаралық экономикалық қатынастардың формалары туралы теориялық білімнің біртұтас жүйесін ұсыну, жаһандану үрдісінің болашағы мен мәселелерін бағалауда шығармашылық көзқарасты дамыту, алынған білімді кейіннен экономиканы зерттеу процесінде шығармашылықпен қолдана білуді үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-консалтинг
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік пен бизнесті тиімді жүргізуді қамтамасыз етуге бағытталған негізделген және ұтымды консультация беру саласындағы экономикалық ойлау және білім беру жүйесі, бизнес кеңес берудің пәні мен әдісі, кеңес беру субъектілері мен объектілері. кеңес беру түрлері мен нысандары, кеңес беру нәтижелерін бағалау, консалтингтік агенттікті, ұйымдағы консалтинг қызметін ұйымдастыру және басқару

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнестің тиімділігін талдау
  Несиелер: 5

  Ұйымның бизнес-талдауын жүргізу әдістемесі; студенттерді бизнес-талдаудың негізгі әдістерімен таныстыру; бизнес тиімділігін талдаудың негізгі концепциялары мен түсініктері. Бизнестің тиімділік және нәтижелілік көрсеткіштері, тиімділікті өлшеу әдістемелерінің теориялық негіздері мен пайда болу тарихы, бизнесті ұйымдастыру-құқықтық реттеу, оны жүзеге асыру нысандары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Болжамдық талдау
  Несиелер: 5

  Болжамдық талдау саласындағы теориялық білім және әдіснамалық негіздер, статистикалық талдау үшін деректерді дайындау ерекшеліктері, кластерлік және факторлық талдау, шет елдерде болжамдау мен жоспарлаудың қалыптасуы, қоғамның әлеуметтік-экономикалық процестерін болжаудың әдіснамалық негіздері, статистикалық әдістер, болжамдық талдаудың элементтері, экономикалық зерттеулердегі болжамдық талдаудың рөлі, шаруашылық жүргізудің әртүрлі деңгейлерінде болжамдау процестерін ұйымдастыру және жүзеге асыру ерекшелікт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-аналитиканың халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  Халықаралық стандарттарға сәйкес бизнес-талдау жасау ережелерінің теориялық аспектілері мен практикалық жағын ашу. Экономиканы жаһандандыру және ақпараттық экономикалық кеңістіктің шынайылығын арттыру процесінде халықаралық стандарттарды зерттеу, компанияның басқару шешімдері мен даму бағыттарын негіздеудегі бизнес-талдаушының рөлі, халықаралық стандарттарды ескере отырып, бизнес проблемаларын анықтау және олардың ауқымын өлшеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-коучинг техникасы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Коучингтің және бизнес-кеңес берудің негіздерін, категорияларын, принциптерін және институттарын; коучингтің және бизнес-кеңес берудің негіздеріне әртүрлі тәсілдердің концептуалды негіздерін зерделеу; студенттерді қысқа мерзім ішінде жеке және кәсіби тиімділікті барынша арттыруға мүмкіндік беретін бизнес-технологиямен - коучингпен таныстыру, бизнес жүргізу барысында туындайтын көптеген сұрақтарға жауап алу, сондай-ақ коучингтің қазіргі заманғы модельдері және кәсіпорында коучинг-үдерістердің даму заңдылықта

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Strategy consultancy
  Несиелер: 5

  Стратегиялық консалтингтің негізгі түрлері және әдістемелік тәсілдер. консалтингтік ұйымдардың типтері және қызмет түрлері, консалтингтік фирманың жұмысын Стратегиялық жоспарлау, консультациялық фирманы құру. кеңес беру фирмасының экономикасы мен стратегиясы, стратегиялық кеңес беру процесі, консалтингтік жобаны басқару, басқарушылық шешімдерді негіздеу үшін стратегиялық консалтинг әдістері, портфельдік талдау құралдары, стратегиялық даму матрицалары және бәсекелестік талдау құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-үдерістердің инжиниринг және реинжинирингі
  Несиелер: 5

  Тиісті әдістемелер мен қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, үдерісті басқару жүйесін қоюды ұйымдастыруға қабілетті маманды дайындау студенттерге бизнес-үдерістердің жалпы теориясы негізінде ұйымдастырушылық реинжиниринг тұрғысынан өзара байланысты ұғымдар мен қағидаттар кешенін береді, ұйымдастырушылық инжиниринг және ре-инжинирингтің мәні мен әдіснамасын, ұйымдастырушылық инжиниринг және бизнес-үдерістерді реинжинирингтеу технологиясын, ұйымдастырушылық инжиниринг және бизнес-жүйелер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи бизнес-модельдер
  Несиелер: 5

  Пән бизнес-модельдеудің негізгі принциптерін, компанияның бизнес-моделінің элементтерін, бизнес-модельдерді талдауды, жаңа бизнесті құрумен және қазіргі бизнес бағытын дамытумен байланысты компаниялардың даму траекторияларын жасауды, компанияның ағымдағы бизнес-модельдерін және жағдайын бағалауды, Бизнесмодельдердің элементтері туралы болжамдарды тексеруді, Остервальдердің бизнес-моделінің үлгісін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы консалтинг
  Несиелер: 5

  Елдің экономикалық қызметі саласындағы субъектілердің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы іргелі білім негіздері. Кәсіпорын қызметін талдау, сондай-ақ кәсіпкерлік субъектілерінің белгісіздік жағдайында мінез-құлық ережелері, әлеуметтік-экономикалық дамуындағы дағдарыс, дағдарысқа қарсы басқарудың тенденциялары мен қасиеттері, шетелдік тәжірибесі, шаруашылық жүргізудің әртүрлі деңгейлерінде болжау процестерін ұйымдастыру және жүзеге асыру ерекшеліктері; шаруашылық жүргізудің әртүрлі деңгейл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік талдау
  Несиелер: 5

  Студенттердің ұйымдастыру-экономикалық қызметтегі осы бағытты дамыту теориясы мен тәжірибесінің көлемі мен аспектілерінде өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау негіздерін оқып-үйрену, ұйымның өндірістік қызметін жақсарту бойынша іс-шараларды енгізудің практикалық дағдыларын дамыту, ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметінің қол жеткізілген нәтижелерін экономикалық бағалау әдістемесі; өндірістік-шаруашылық қызметтің экономикалық талдауындағы резервтер көлемін анықтау әдістемесін оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолданады

 • Код ON2

  Экономикалық ілімдер тарихын ескере отырып, экономикалық субъектілердің микро және макродеңгейдегі тәртібін ерекшеліктерін айқындайды және саланы, нарықты және тұтастай экономиканы талдау үшін микро және макроэкономика қағидаттарын, заңдары мен модельдерін пайдаланады

 • Код ON3

  Статистикалық әдістерді, бухгалтерлік есепті білімдерді қолдана отырып микро - және макроэкономикалық талдау жүргізеді және Салық кодексіне сәйкес салық базасы мен салықтар мен алымдар сомасын есептейді

 • Код ON4

  Кәсіпорынның ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру және оның нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін маркетинг және менеджмент әдіснамасын қолданады

 • Код ON5

  Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауында экономикалық ақпаратты өңдеудің заманауи математикалық модельдері мен компьютерлік технологияларын қолданады

 • Код ON6

  Әлемдік шаруашылықтың жай - күйі мен даму серпінін талдайды, өңірлік дамудың негізгі үрдістерін, Корпоративтік қаржыны пайдалану тиімділігін, экономикалық қауіпсіздікке ішкі және сыртқы қатерлерді бағалайды

 • Код ON7

  Инновациялық кәсіпкерлік іс-шараларын енгізу үшін маркетингтік зерттеулер жүргізеді және кәсіпорынның қаржы ресурстарын басқарады

 • Код ON8

  SPSS деректерін талдауды жүзеге асырады және заманауи ақпараттық жүйелердің көмегімен экономикалық тәуекелдерді басқарады

 • Код ON9

  Институционалдық және халықаралық экономика тұрғысынан елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен экономикалық саясатын талдайды

 • Код ON10

  Дизайн-ойлау негізінде және ҚР Кәсіпкерлік құқығына сәйкес стартап-жобаларды әзірлеу мен іске асырудың инновациялық технологияларын қолданады

 • Код ON11

  Экономика және кәсіпкерлік және бизнес негіздерін, кәсіпорынның бизнес-процестерін талдау және жоспарлау әдіснамасын, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында ұйымдастырушылық-техникалық мәселелерді шешу үшін нормативтік құқықтық актілерді білу

 • Код ON12

  Бизнес пен өндірістік процестердің тиімділігін бағалау үшін экономикалық талдау құралдарын қолданады, дағдарыс жағдайында бизнесті дамыту жолдарын негіздеу мақсатында жобаларды басқару проблемаларын анықтайды

 • Код ON13

  Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін өндірісті диагностикалау және ұйымдық дамуды болжау әдістемесін қолданады

 • Код ON14

  Дағдарыс жағдайында бизнестің тиімділігін арттыру үшін стратегиялық консалтинг және инжиниринг және бизнес-үдерістердің реинжинирингін жүзеге асырады

 • Код ON15

  Бизнес-талдаудың халықаралық стандарттарына сәйкес бизнес-консалтинг өткізеді және кәсіпорын қызметін жақсарту үшін коучинг-сессия өткізу технологиясын қолданады

Top