Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01504 Физика в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • мектеп оқушыларының, студенттердің және магистранттардың эксперименттік іскерліктерін ұйымдастыруда физик-мұғалімдердің озық іс-тәжірибелерін қолданады;
  • ғылыми және практикалық міндеттердің өзекті мәселелерін шешу әдістерін таңдайды;
  • физикалық пәндер бойынша зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады және жүргізеді;
  • жаңа технологиялар, идеялар, бағыттардың кең ауқымды спектрін біледіжәне оларды педагогикалық қызметінде пайдалана алады;
  • білім беру және басқару қызметтерін тиімді ұсынады;
  • физиканың заманауи бөлімдерінде және физиканы оқыту әдістемесінде пайдаланылатын зерттеу әдістерін қолдану шеберлігін көрсетеді;
  • оқу процесін ағылшын тілінде BL форматта, соның ішінде online режимде ұйымдастырады; оқу процесін жоспарлау кезінде оқу нәтижелерін бағалау тәсілдерін қолдану әдістемесі мен тиімділігін анықтайды
  • дүниежүзілік тенденциялар мен жоғары білім беруді дамыту стратегияларын ескере отырып, ұлттық деңгейдегі жариялымдар арқылы физика саласындағы білімнің шекарасын кеңейтуге өзінің түпнұсқа зерттеулері арқылы өз үлесін қосады;
Top