Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01550 Биология в Павлодар педагогикалық университеті

 • Биологияның қазіргі заманғы мәселелері
  Несиелер: 7

  Генетикалық кодты, ақуыз синтезінің негізгі буындарын, тірі жасушадағы көптеген метаболикалық процестерді ашу және ашу. Өмірдің мәні туралы түсінік. Өмір сүру ортасының әртүрлі факторларына бейімделудің экологиялық-физиологиялық мәселелері. Генетика, антропология және эволюциялық теорияның жетістіктері мен перспективалы бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологияның және биологиялық білімнің заманғы мәселелері
  Несиелер: 7

  Генетикалық кодты, ақуыз синтезінің негізгі буындарын, тірі жасушадағы көптеген метаболикалық процестерді ашу және ашу. Тіршіліктің мәні туралы түсінік. Тіршілік ету ортасының әртүрлі факторларына бейімделудің экологиялық-физиологиялық мәселелері. Генетика, антропология және эволюциялық теорияның жетістіктері мен перспективалы бағыттары. Жоғары мектепте биологияны оқытудың әдістемелік негіздері. Оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ПТР әдістері
  Несиелер: 8

  Нуклеин қышқылдардың құрылымы және қызметтері. Поимеразды тізбектік реакцияның механизмі. ПТР қойылу кезеңдері. ПТР бақылау. ПТР қателіктері. ПТР көмегімен инфекциялардың диагностикасы. Ветеринарияда және медицинада ПТР-ді қолдану. ПТР дамуының қазіргі замаңғы болашағы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологиялық зерттеулерде ПТР анализін қолдану болашағы
  Несиелер: 8

  ПЦР талдаумен практикалық жұмыстың теориялық негіздері; нуклеин қышқылдарының құрылымы мен функцияларын зерттеу бойынша қойылған міндеттерге сәйкес қазіргі заманғы молекулалық-биологиялық әдістер арсеналынан алынған әдістер; қазіргі молекулалық биология мен генетиканың әдіснамалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON6

  Өздігінен білім алу және ғылыми еңбекті ұйымдастыру дағдыларына ие

 • Код ON5

  Жаңа және күрделі идеяларды сыни талдайды, бағалайды және синтездейді

 • Код ON7

  Өз білімі мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қалың жұртшылыққа хабарлайды

 • Код ON1

  Психологиялық-педагогикалық және жаратылыстану ғылымдарының өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін жүйелі білім мен түсінігін көрсетеді

 • Код ON3

  Зерттеудің маңызды процесін ғылыми көзқараспен бейімдеу, жобалау, енгізу және бейімдеу қабілетін көрсетеді

 • Код ON8

  Білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілеуіне жәрдемдеседі.

 • Код ON4

  Ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялануға лайық ғылыми аймақ шекарасын кеңейтуге өзіндік ерекше зерттеулермен үлес қосады

 • Код ON2

  Білім беру саласында қолданылатын ғылыми таным дағдылары мен әдістерін меңгерген

Top