Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04108 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі в Еуразия гуманитарлық институты

 • Құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқыту барысында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру. Сонымен қатар, жемқорлық әрекеттеріне әсер ететін факторлар, жемқорлық көріністері туралы жалпы кешенді білімдер, сыбайлас жемқорлық саласындағы құқықтық мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы біліктермен, білімдермен қаруландыру,күнделікті және білім алу қызметі кезінде, жемқорлық көріністерін қабылдаудағы сыншыл көзқараспен талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде математика курсының негізгі анықтамалары, теоремалары және алгоритмдері, математиканы есептеудің заңдары, сандық мәндерді өңдеудің есептік және операциялық әдістері меңгеріледі. Осы пәннің типтік міндеттерін шешудің негізгі математикалық әдістерімен танысу, оларды практикада қолдану мүмкіндігі қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  «Экономикалық теория» пәні базалық экономикалық түсініктер мен категорияларды, нарықтық экономиканың жұмыс істеу заңдарын, нарықтық экономикадағы тұтынушылардың және Қазақстан Республикасындағы экономикалық процестердің ерекшеліктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Микроэкономика курсы экономикалық процестерді микро деңгейде теориялық және практикалық білімдердің негізін құрайды, сондай-ақ негізгі экономикалық түсініктер мен санаттарды, өндіріс факторларына сұраныстың ерекшеліктерін, бәсекеге қабілетті нарықтың жұмыс көрсеткіштерін көрсетеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 5

  Бұл курс ақшаның, несие мен банктердің теориялық аспектілері туралы ақпараттанудың біртұтас жүйесін, ақша-несие негіздері халықаралық несие, валюталық және валюталық қатынастар, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының негіздерін, тұжырымдамалық және терминологиялық аппаратты оқытуды ұсынады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс ғылыми-зерттеу үдерісінің ұйымдастырушылық элементтері, байланыс және шешім қабылдау, басқару, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, командалық жұмыс және көшбасшылық сияқты басқару функцияларымен қатар, өндірістік, маркетинг, қаржы, қызметкерлерді ұйымдастыруды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студенттерде коммуникативті құзіреттілік деңгейін қалыптастыру, өзінің коммуникативті ниетін әлеуметтік-тұрмыстық, оқу-еңбек, әлеуметтік-мәдени қатынастарда іске асыра алу, мәтінді тыңдау сияқты монологтық тілдесуге үйрету, жазбаша тілдесу дағдысы мен білімін дамыту. Осы курста өтілетін тақырыптар бойынша тілдік және грамматикалық құралдарды қолданып, өз пікірін, бағасын, ойын және қорытындылау қабілетін қолдану болып саналады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студенттерде коммуникативті құзіреттілік деңгейін қалыптастыру, өзінің коммуникативті ниетін әлеуметтік-тұрмыстық, ��қу-еңбек, әлеуметтік-мәдени қатынастарда іске асыра алу, мәтінді тыңдау сияқты монологтық тілдесуге үйрету, жазбаша тілдесу дағдысы мен білімін дамыту. Осы курста өтілетін тақырыптар бойынша тілдік және грамматикалық құралдарды қолданып, өз пікірін, бағасын, ойын және қорытындылау қабілетін қолдану болып саналады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 3

  Бұл курс жиынтық сұраныс пен жиынтық жеткізілім үлгісіндегі макроэкономикалық тепе-теңдік мәселелерін қамтиды.Макроэкономикалық саясатты тіркелген және өзгермелі айырбастау бағамдары бойынша, тауар және ақша нарығындағы тепе-теңдікті салыстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл пән қаржыны ұйымдастыру мен басқарудың негіздерін, кәсіпкерлік субъектілерін және қаржы институттарын қаржыландыруға, қаржы институттарының ақша ағымдары мен қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану бойынша шешімдер қабылдау үшін практикалық қаржылық басқару дағдыларын меңгертуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Бұл пән компанияның бәсекеге қабілетті ортада маркетингтік қызметін басқарудың заманауи тұжырымдамаларын ұсынады; олар маркетингтің орны мен мүмкіндіктерін ұйымдағы басқару объектісі ретінде, маркетингтік қызметті жоспарлау және жүзеге асырудың түрлері мен әдістерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық экономикалық қатынастар
  Несиелер: 3

  Бұл пән студенттерді халықаралық экономикалық қатынастардың формалары мен эволюциясы және әлемдік экономикадағы жаһандану жағдайында әлемдік экономикалық қатынастардағы күрделі құбылыстарды талдаудың практикалық дағдылары туралы теориялық тұрғыда оқытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • 1С ЕСЕПТІЛІК
  Несиелер: 3

  Пәнді зерттеу бухгалтерлік есептің негізгі ұғымдары мен қағидаларын іс жүзінде игеруге, 1С - Кәсіпорын 7-7 нұсқасы, 8 нұсқасы бойынша есептік ақпараттық бағдарламаларды зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • HR және уақытты басқару
  Несиелер: 3

  Пәндерді зерттеу HR және уақытты басқару тұжырымдамасын теориялық зерттеуге бағытталған. Басымдылықты уақытты басқару тапсырмалары. 80/20 қағидасы. Рейстік диаграмма Жеке басымдылықтар. Мақсаты мен міндеттеріне және қадамдарына қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Бұл курс нарық пен мемлекеттік реттеу механизмдерінің өзара әрекеттесу моделін, экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын мемлекеттік әсер ету әдістерін және құралдарын талдап, мемлекеттің экономикалық дамуының проблемалары мен перспективаларын зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  «Бухгалтерлік есеп» пәні қазіргі заманғы ұйымдардың жұмыс істеу жағдайларына, студенттердің бухгалтерлік есептің мәнін, бухгалтерлік қадағалау объектілерін, бухгалтерлік есеп жүйесін құру және дамыту процестерін білуіне байланысты теориялық, практикалық есеп негіздерін зерттеуге арналған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 3

  Халықаралық экономика пәні студенттердің теориялық білімдерін халықаралық еңбек бөлінісінде жұмыс істейтін ұлттық экономикалардың жиынтығы ретінде қалыптастыруға, оның даму заңдылықтары мен үрдістеріне, сондай-ақ халықаралық экономикалық процестердің қазіргі жағдайы мен динамикасын, халықаралық экономикалық қатынастардың өзара әрекеттесуін оқытуға бағыттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны экономикаға мемлекеттің араласуы, оның түрлері мен тетіктері, пәні мен әдістері туралы түсінік береді, студенттердің елдің экономикасының түрлі салаларында мемлекеттік саясаттың негізгі ережелерін және элементтерін талдау қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  Банк ісі пәні банк қызметтерінің сипаты мен түрлерін, халықтың есеп айырысу операцияларын, жеке тұлғаларға кассалық қызмет көрсетуді, банктік пластикалық карталарды білуді меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық және математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық субъектінің қызметін талдауда математикалық модельдеуді, болжамдар жасаудың баланстық әдісін қолдану, трафикті болжау үшін көлік проблемаларын жасау, пәннің және экономикалық процестердің қаржылық көрсеткіштерін болжау үшін факторлық әдістерді пайдалану мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 3

  Бұл курс заманауи ақпараттық қоғамды дамытудағы ақпараттық жүйелер мен технологиялардың орны мен рөлі туралы, білім берудің қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерінің және технологияларын теориялық негіздерін меңгерген студенттердің экономикалық жүйені дамытуға қатысты білімдер жүйесін алуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк операциялары
  Несиелер: 5

  Осы банктік операциялардың тәртібі банк операцияларының құжат айналымын, банктік операцияларды жүзеге асыратын және қызмет көрсететін негізгі экономикалық, құқықтық нормаларды коммерциялық банктердің жеке операциялар ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Бұл курс статистикалық байқауды жүргізудің қағидалары мен қағидаттарын, статистикалық ақпаратты бастапқы өңдеу принциптерін, статистикалық кестелер мен графиктерді құру ережелерін, әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің кең ауқымын талдаудың статистикалық әдістерін пайдалануды меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақша несиелік реттеу
  Несиелер: 3

  Бұл курс ақшалық-несиелік реттеудің жалпы теориялық негізі болып табылады және қаржы-несие жүйесіндегі мамандар үшін міндетті болып табылатын мамандандырылған білім комплексін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс сандық талдау және модельдеу әдістерін, теориялық және эксперименттік зерттеулерді, экономикадағы талдаудың және болжаудың статистикалық әдістерін қолдануды және студенттердің логикалық және аналитикалық ой-өрісін жетілдіруге бағытталған ықтималдық теориясының және математикалық статистика негіздерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерді экономикалық зерттеулер мен деректерді талдаудың заманауи әдістерін оқытуға арналған. Студенттердің эконометрикалық зерттеулерінің құрылымы туралы жалпы түсініктерді алу, бір теңдеуден тұратын сызықтық регрессиялық модельдерді зерттеуді тереңдетіп, сандық модельдер мен сапалық есептеулерді (гипотезалар) меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық статистикасы
  Несиелер: 5

  Курсты оқып-үйрену барысында халықтың және еңбек ресурстарының экономикалық және статистикалық талдау әдістерімен тауарлар қызметтер өндірісінің көрсеткіштері, халықтың тұрмыс деңгейі көрсеткіштері, шығындар көрсеткіштері және аралық тұтыну статистикасы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән кәсіпорынның экономикалық негіздерін, оның құрылымдық бөлімшелерінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін қарастырады, материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды іске асыруға бағыттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компанияның экономикасы
  Несиелер: 5

  Курс нарықтық экономиканың нақты аспектілерін, яғни, кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектісі ретінде компанияның жүйелік қызметін нарық жағдайында қарастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық статистика
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерге теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды дамытуға бағытталған, ол макро және микро деңгейде қаржы саласындағы экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау үшін статистикалық әдістерді қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс бизнестің дамуы туралы заңдар мен принциптерді зерделеуге, бизнесті ұйымдастыру мәселесіне қазіргі заманғы көзқарастар туралы түсінік беру; кәсіпкерліктің түрлері мен әдістері; нарықтық қатынастар жағдайында бизнесті ұйымдастырудың негіздері туралы теориялық білім беруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Бұл курс корпорацияның өз қаржы ресурстарын қалыптастыру, оларды бөлу және пайдалану, сыртқы қаржыландыру көздерін тарту мәселелерін, сондай-ақ негізгі өндірістік активтер мен айналымдық капиталды қалыптастыру, өнімдерді, жұмыстарды және қызметтерді өндіру мен сату процесінде туындайтын ақшалай қатынастар жүйесін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сақтаңдыру
  Несиелер: 5

  Бұл курс сақтандырудың жалпы теориялық негізі болып табылады. Сақтандыру тек табиғи апаттардың ғана емес, экономикалық дағдарыстың, өндірістің құлдырауының, ��нфляцияның және басқа да құбылыстардың пайда болуымен байланысты жоғары нарық субъектісінде жұмыс істейтін фирма немесе кәсіпорын басқару үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржы нарығы мен делдарлар
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу нәтижесінде қаржы жүйесінің теориялық негіздері мен қаржы нарығының негізгі түрлері қарастырылып, отандық және шетелдік қаржы нарықтарының және мекемелердің тиімді жұмыс істеуі үшін стратегия жасалды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Бұл пән менеджменттің қаржылық шешімдерін және оларды компанияның деңгейінде және тұтастай алғанда мемлекет деңгейінде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастырады. Салық теориясы мен салық жүйесін құрудың теориялық аспектілерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сақтандыру бизнесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән тәртіп сақтандыру қызметін ұйымдастыру бойынша заңнамалық, нұсқаулық және басқа да сақтандыру функциялары және оның нарықтық экономикадағы рөлі; сақтандыруда пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен терминдер; сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін т.б. нормативтік құжаттарды зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құндыз қағаздар рыногі
  Несиелер: 5

  Бұл пән бағалы қағаздар нарығының ғылыми ұйымдастырылуының негіздері, Қазақстандағы қор нарығының қалыптасуын реттейтін заңдар, корпоративтік және мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктері, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларын лицензиялау әдістері және олардың қызметі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржы институттары
  Несиелер: 5

  Бұл курс қаржылық институттардың жұмыс істеудегі теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын қалыптастыруға, олардың мемлекеттің қаржы жүйесіндегі рөлі мен өзара іс-қимылына, қаржы-несие мекемелерін дамытудағы қазіргі заманғы проблемалар мен үрдістерін, ұлттық қаржы жүйесінің даму ерекшеліктерін оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Курс тәртіп бизнес құрылымдарының экономикалық, ұйымдық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерлік теориясын және практикасын зерттеуге, кәсіпкерлік қызметтің мәнін түсінуге, кәсіпкерлік мәмілелердің түрлерін, кәсіпкерлік құпияларды қорғау тәсілдерін түсіндіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қор рыноктары және деривативтер
  Несиелер: 5

  Бұл пән деривативтер нарығындағы бағалы қағаздардың түрлерінің сипаттамаларын және қаржы құралдарының тауар нарықтарындағы әртүрлі жағдайларда қолданысын үйретеді. Курс студенттерге коммуникация саласындағы маманға қажетті қор нарығының жұмыс істеуінің әртүрлі аспектілері туралы базалық білім беру жүйесіне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық жүйесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс салық салудың теориялық негіздері мен салық салудың теориялық аспектілерін соның ішінде экономикалық мазмұнды ашу, салық қызметінің функциялары мен қағидаттары, салықты және Қазақстан Республикасының салық жүйесін қалыптастыру мен дамытудың тарихи кезеңдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобаралды талдау
  Несиелер: 3

  Бұл пәнде жобаларды талдаудың теориялық негіздері, инвестициялық жобаларды құру мен іске асырудың негізгі аспектілері, инвестициялық жобалардың тиімділігіне салыстырмалы бағалау әдіснамалық негіздері және инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері зерттеледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банк қызметтерін цифрлау
  Несиелер: 3

  Бұл пән экономикалық субъектінің қызметін талдауда математикалық модельдеуді қолдану, болжамдар жасаудың баланстық әдісін қолдану, трафикті болжау үшін көлік проблемаларын жасау, пәннің және экономикалық процестердің қаржылық көрсеткіштерін болжау үшін факторлық әдістерді пайдалануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Исламдық қаржыландыру
  Несиелер: 3

  Бұл курс заманауи ақпараттық қоғамды дамытудағы ақпараттық жүйелер мен технологиялардың орны мен рөлі туралы, білім берудің қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерінің және жобалаудағы ақпараттық жүйелерін құрудағы тәжірибелік дағдыларын дамытуға қатысты білімдер жүйесін алуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Төлем жүйесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерге теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды дамытуға бағытталған, ол макро және микро деңгейде қаржы саласындағы экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау үшін статистикалық әдістерді қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық модернизация аясында компанияны қаржылық басқару
  Несиелер: 3

  Бұл пән шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы қаржы ресурстарының қозғалысын басқару механизмін және қаржы қатынастарын зерттеуге, кәсiпорынның қаржылық басқару функцияларын жүзеге асыруға, кәсiпорынның тұрақты экономикалық қызметiн қамтамасыз етуге және оның мақсаттарына қол жеткiзуге байланысты мәселелердi шешуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқаруды өзгерту
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны экономикаға мемлекеттің араласуы, оның түрлері мен тетіктері, пәні мен әдістері туралы түсінік береді, студенттердің елдің экономикасының түрлі салаларында мемлекеттік саясаттың негізгі ережелерін және элементтерін талдау қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктік тәүекелдер
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында халықтың және еңбек ресурстарының статистикасы, экономикалық және статистикалық талдау әдістері мен әдістері, тауарлар мен қызметтер өндірісінің көрсеткіштері, халықтың тұрмыс деңгейі көрсеткіштері, шығындар көрсеткіштері және аралық тұтыну статистикасы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс қаржы менеджменті саласындағы студенттердің іргелі білімдерін дамытуды, басқарудың қаржылық шешімдерін негіздеуге және оларды компания деңгейінде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы экономикалық ойлауды қалыптастыруды қамтиды. Компанияның меншікті капиталын басқару, төлем айналымы мен инвестициялық үдерісте қаржы ресурстарын тиімді пайдалану, негізгі құралдар мен айналым капиталын қажет етуді болжау, ішкі компанияның қаржылық жоспарларын дайындау мүмкіндігін қамтиды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 3

  Бұл пән келесі мәселелерді: шаруашылық қызметтегі субъектілер; қазіргі заманғы нарықтық тетіктерде тәуекелдерді басқару процесінің қажеттілігі мен рөлін зерделеу; кәсіпорынның тұрақтылығын қамтамасыз ету жолдарын және мүмкіндіктерін, оның қолайсыз жағдайларға төтеп беру қабілетін анықтауды қамтиды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық салық қызметі
  Несиелер: 3

  Зерттеудің осы бағыты электронды салық қызметтерінің мәнін, мақсатын, принциптерін, әдістерін, құралдарын зерттеуді, әлемдік экономикадағы салық жүйесінің тәжірибесінде электронды қызметтерді ұсыну механизмімен танысуды, әлемдік экономикадағы электрондық салық қызметінің деңгейін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктердегі валюталық операциялар
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерді экономикалық зерттеулер мен деректерді талдаудың заманауи әдістерімен таныстыру үшін арналған. Бір теңдеуден тұратын сызықтық регрессиялық модельдерді зерттеуді тереңдету, микро және макроэкономикадағы тестілеу, негіздеме және сандық модельдер мен сапалық есептеулерді (гипотезалар) меңгертуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Бұл курс кәсіпорында қаржы ресурстарын толықтыру көздерін, қазіргі кезеңде несиелендіру мен қаржыландыру ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. «Қаржыландыру және несиелеу» курсы несиелеу және қаржыландыру процесінің экономикалық мазмұнын, қаржыландыру кезеңдерін құру принциптерін, қаржыландыру көздерінің құрылымын және құрылымын, сондай-ақ Қазақстан Республикасында инвестициялық ахуалдың ерекшеліктерін талқылайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық бақылауды ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Бұл пән қаржылық бақылау түрлерін, нысандарын және әдістерін енгізуді, Қазақстанда қаржылық бақылауды жүзеге асыратын органдардың функцияларын зерделеу; қаржылық бақылау мен мемлекеттік қаржылық бақылаудың құқықтық негіздерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 3

  Бұл курс қаржылық талдауды, кәсіпорынның қаржы механизмін білу әдістерін, оның операциялық және инвестициялық қызметіне қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану процестерін зерттеуді қамтиды. Оқу барысында қаржылық көрсеткіштердің мәнін, олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігін, ұйымның нарықтағы жағдайын бағалау қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  ОN1 - Қаржылық жүйелер саласындағы өзекті мәселелерді талдамалық зерттеу

 • Код ON2

  ОN2- Ақшалай қатынастардың, кредиттік және банк жүйесінің дамуын, ұйымның экономикалық басқару перспективаларын және ерекшеліктерін болжау

 • Код ON3

  ОN3 - Маркетинг пен жарнамалық қызметті жүзеге асыруда инновациялық технологиялар мен құралдарды қолдану

 • Код ON4

  ОN4 - Қаржы институттарының және қаржы нарықтарының тұтастай алғанда табыстылығының негізгі көрсеткіштерін талдау

 • Код ON5

  ОN5 - Статистикалық талдау үшін экономикалық-статистикалық және эконометрикалық әдістердің заманауи бағдарламалық құралдарын қолданыңыз

 • Код ON6

  ОN6 - Корпорацияның қаржысын және бюджетін ұйымдастырудың оңтайлы тәсілдерін әзірлеу, капиталдың қаржыландырудың инвестициялық көздерін қалыптастыру

 • Код ON7

  ОN7 - Басқару шешімдерінің нұсқаларын әзірлеу және персоналды басқару мәселелері бойынша ұйымдық өзгерістерді жүзеге асыру үшін олардың тиімділігін бағалау

 • Код ON8

  ОN8 - Банк қызметінің тиімділігін арттыру үшін заманауи цифрлық банк қызметтерінің кірістілігінің негізгі көрсеткіштерін талдау

 • Код ON9

  ON9 Сөйлеу және коммуникативтік іс-әрекеттің барлық аспектілерінде қазақ және шет тілдерінде еркін қарым-қатынас жасай алады, құқықтық жүйе мен экономиканың негіздерін біледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыстар саласында азаматтық ұстанымдарын сақтайды, маңызды мәселелерді жүзеге асыруда еркін кәсіби қарым-қатынас жасай алады

Top