Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04211 Кеден ісі

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Инновациялық білім мен озық технологияларды интеграциялау арқылы кәсіби құзыреттер мен жеке іскерлік қасиеттерді қалыптастыру жолымен сауда-экономикалық қатынастарды кедендік реттеу саласында жоғары білікті мамандар даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • ЖОО атауы
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • кәсіби қызметке байланысты туындайтын жаңа заңды мәселелерді өз бетінше анықтау және зерделеу. Білімді қолдану және оларды кәсіби деңгейде түсіну, дәлелдерді жасау және зерттеу саласындағы мәселелерді шешу үшін қажетті тиісті құзыреттілікке ие болу;
 • жоғары дербестік үлесі бар білімді жалғастыру үшін қажетті дағдыларды меңгеру;
 • кәсіби және аралас қызметте ақпараттық технологияларды білуді тереңдету;
 • халықаралық және халықаралық кеден құқығының көздерінде бағдарлау;
 • Қазақстанның құқықтық саясатында (2010-2020 жылдарға арналған тұжырымдама), сондай – ақ-ҚР кедендік, салықтық және сыртқы экономикалық саясатында бағдарлану;
 • қазіргі қазақстандық және кедендік құқық пен заңнама саласында алынған білімді қолдану;
 • әкімшілік кедендік құқық бұзушылықтарды, қылмыстық теріс қылықтар мен қылмыстарды тергеу және болдырмау үшін әкімшілік және қылмыстық заңнама саласындағы құқық қорғау қызметін білу
 • кедендік құжаттаманы толтыру нысандары мен тәртібін білу;
 • нормативтік құқықтық актілерді дайындау бойынша заң техникасын пайдалану дағдысын меңгеру;
 • сыртқы экономикалық қызметке қатысушылармен жұмыс істеу дағдыларын алу және қолдану;
 • ЕАЭО кедендік шекарасындағы кедендік бақылау нысандарын меңгеру (санитарлық, фитосанитарлық, ветеринарлық және т. б.);
 • кеден органдарының фискалдық қызметінде бағдарлау
Top