Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04211 Кеден ісі в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Сараптамалық және бағалау жұмыстарын реттеудің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Курстық бағалау қызметі, құқықтық реттеу объектісі ретінде, бір жағынан, нарықтық құнын анықтайтын тәуелсіз сарапшылардың қызметін ұсынады, ал екінші жағынан - бағалау шартында (немесе бағалаудың басқа негіздерінде) анықталған мақсаттар үшін бағалау объектісінің құнын белгілейтін заңды факт, мақсаттар).

  Селективті тәртіп
 • Кедендік консалтинг
  Несиелер: 6

  Пән кедендік консалтингі импорттаушылар мен экспорттаушыларға транзакцияларға баруға және сыртқы сауда қызметін неғұрлым қолайлы жағдайларда жүргізуге көмектесетін бірқатар қызметтерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Кеден жүйесіндегі сараптамалық мекемелер
  Несиелер: 5

  Курс кедендік жүйеде сараптамалық мекемелердің құқықтық мәртебесін зерттейді. Кедендік жүйедегі кедендік мақсаттар үшін тауарларды тексеру және зерттеу үшін бірқатар кедендік зертханалар бар.

  Селективті тәртіп
 • Тауарларды тасымалдау ережелері
  Несиелер: 5

  Тасымалдау ережесі курсында тауарларды, жолаушыларды және багажды тасымалдау тәртібі туралы жүйелі нұсқаулық. Тасымалдау ережелері Хартияны әзірлеуде құрылады және жарияланады. , «Көлік және тарифтерді жинау» жинағында жарияланады және оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Кеден сараптамасын жүргізудің ерекшеліктері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Customs expertise is a special scientific and practical study conducted by experts to solve customs problems - fiscal, control, economic, law enforcement, statistical and protective nature, requiring a variety of examinations, which require special knowledge in the field of science, technology, or craft. Customs examination is carried out both at the premises of the organization conducting the customs examination and outside it, if necessary, taking into account the specifics of the study or the inability to deliver the object of customs examination. The procedure for carrying out customs examination is determined by the decision of the Commission. When conducting a study of two or more objects of customs examination, which requires the use of comparative (comparative) research methods and the use of various scientific and technical means, which is long in time, the period of customs examination is extended with the written permission of the head of the organization conducting the customs examination or his deputy, with the reasons for such an extension for a period not exceeding the period of temporary storage of goods, if the release of goods is not carried out until receipt results of customs examination.

  Селективті тәртіп
 • Кеден іс-шаралары
  Несиелер: 5

  Кедендiк рәсiмдер кедендiк мақсаттар үшiн кеден одағының кедендiк аумағында немесе одан тыс жерде тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билiк ету шарттары мен талаптарын белгiлейтiн ережелер жиынтығы болып табылады. Кедендік рәсімдердің ерекшеліктерін білу, ол отандық өнімдердің экспортын (экспортты) немесе керісінше шетел тауарларын импорттауды (импорт, кедендік транзит) болсын, тауарлармен кез келген сыртқы сауда операцияларын жүргізу үшін қажет.

  Селективті тәртіп
 • Кеден ісі тарихы
  Несиелер: 4

  Кеден ісі сол немесе өзге уақыт кезеңінде реттеудің қажеттілігі мен көлеміне байланысты өзгеретін және түрі өзгеретін халықаралық сауданы реттеу құралдарының жиынтығын қандай да бір дәрежеде ұсынады. "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі тарихы" курсы кеден саласында пайда болған сауда қатынастары мен ілеспе Рұқсаттар мен төлемдердің (кеден ісі элементтерінің) өзара байланысын қозғайтын, алғашқы тарихи ескертулерде және көздерде қамтылған XV ғасырдан астам тарих кезеңдерін қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазба (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 3

  «Академиялық жазба» курсы шеңберінде ғылыми мақалаларды жазуға арналған әдістеме ұсынылады: ғылыми мақала, эссе, емтихан, диплом, ғылыми жоба, магистратура және докторлық диссертациялар. Аннотациялар мен презентацияларды дайындау ережелері көрсетіледі./ Іс қағаздарды жүргізу курсы «Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының сәйкес әзірленеді және жеке сот орындаушысының іс қағаздарын жүргізудің тәртібін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кеден саласындағы құжат айналымы (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 3

  Іс қағаздарды жүргізу курсы кеден саласындағы іс қағаздарын жүргізудің тәртібін анықтайды.Курс шеңберінде кеден саласындағы құжаттарды жасау және рәсімдеуге арналған әдістеме ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының кеден құқығы
  Несиелер: 4

  ҚР кеден құқығы-тиісті қоғамдық қатынастарды реттейтін жалпы және ерекше институттар мен құқықтық нормалардың жиынтығын білдіретін қазақстандық құқықтың дербес кешенді саласы. Кедендік құқық құқықтың кешенді саласы ретінде құқықтық институттарда бөлімдермен (блоктармен) біріктірілетін құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады. Заңнаманың әртүрлі салаларының, институттардың құқықтық нормаларын біріктіру арқылы Кеден құқығының кешенділік сияқты ерекше қасиеті көрінеді. Құқықтық нормалар кеден саласындағы қатынастарды реттейтін мемлекет белгілеген ережелер болып табылады. Бұл ретте кедендік құқықтық қатынастар әкімшілік құқықпен реттелетін әкімшілік – құқықтық қатынастармен көп ортақ. Осы құқықтық қатынастар тараптарының құқықтары мен міндеттері мемлекеттің атқару және бөлу қызметімен байланысты, бірақ кеден органдары әкімшілік билік субъектілерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар азаматтық-құқықтық қатынастар мен азаматтық-құқықтық жауапкершілікті де атап өтуге болады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кеден сараптамасы үшін техникалық жабдықтаулар және құралдар (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Пән қағидаттарға сәйкес жалпы қабылданған кедендік бақылаудың техникалық құралдарының (ТСТК) негізгі техникалық сипаттамалары, жалпыға ортақ дағдыларды ТСТК қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясы-Құқық пен мемлекет туралы білімнің барлық салалары үшін әдіснамалық маңызы бар, мемлекеттік-құқықтық Құрылыс практикасын жетілдіруге тікелей ықпал ететін іргелі ғылым. "Мемлекет және құқық теориясы" курсын оқытудың мәні мемлекет және құқық сияқты қоғамдық құбылыстардың мәнін түсінбестен, олардың қоғамдық өмірдегі рөлін түсінбестен қазіргі заманғы жағдайда бағдарлану, мемлекеттік-құқықтық тәжірибе мәселелерін шешу қиын. Мемлекет және құқық теориясы оқу пәні ретінде салалық заң пәндерін оқытудың базалық, әдіснамалық негізі болып табылады. Ег��р заңнама салалары мен оны қолдану тәжірибесінде жалпы қоғамдық даму теориясының және мемлекет пен құқық теориясының берік іргетасына сүйенбесе, білікті заңгер болу мүмкін емес

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Public administration is the conscious impact of state institutions on the activities of society, its specific groups, as a result of which socially significant needs, interests and goals are realized. Public administration is carried out by the state, which is not only an institution of public (political, executive) power, but also a public institution, and more specifically, the highest form of organization of modern society.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқықты зерттеу екі бөліКҚе бөлінеді: жалпы және ерекше. Азаматтық құқық жеке құқықта орталық орын алады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 1-бабына сәйкес реттеу мәні: тауар-ақша және қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік қатынастар; мүліктік қатынастарға байланысты жеке мүліктік емес қатынастар; мүліктік қатынастарға байланысты емес жеке мүліктік емес қатынастар болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  The main objective of the discipline is to provide necessary level of knowledge and skills in various fields of professional activity, scientific and practical work. Students should acquire terminology in the sphere of study, converse and negotiate with foreign specialists.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық кеден құқығы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  "Халықаралық кедендік құқық" пәні дүниежүзілік жалпы экономикалық қатынастардың дамуымен негізделген әлемдік шаруашылық байланыстарында экономикалық қауіпсіздік пен егемендікті қамтамасыз ету бойынша Кедендік қатынастарды үйлестіретін және реттейтін принциптер мен нормалардың жиынтығын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағдарланған шет тілі студенттерді даярлау бағытын ескере отырып ,тіл үйретудің заманауи ағымдағы үрдістері мен талаптарын қарастырады.Ол жерде оқытудың мақсаты мен міндеттері, академиялық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілдерін сөйлеу қызметін жүзеге асыру дағдылары, осы дағдыларды жүзеге асыру жағдайларын сипаттау, академиялық және кәсіби сөйлеуге тән негізгі тілдік материалдар ескерілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеден органдарындағы басқаруды ұйымдастыру (ағылшы тілінде)
  Несиелер: 4

  Курс сыртқы экономикалық қызметке қатысушылармен жұмыс жасайтын жүйедегі басқару қызметін үйлестіруді қамтиды; мемлекеттік органның өкілеттіктерін жүзеге асыру; басқару үдерісінде ақылға қонымды тәуекелдің рұқсат етілуі; кеденшілердің әділетсіз трейдерлермен, контрабандистермен және олардың сыбайластарымен қарама-қайшылық жағдайында динамикалық басқару процестері;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика теориясының негіздері (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Экономикалық теорияның объектісі болып тұтас жүйе ретіндегі экономика табылады. Яғни экономика адамдарды олардың өміріне қажетті заттармен қамтамасыз ететін қоғамдық өмір саласы. Экономикалық теорияның пәні ұзақ мерзімді тарихи дамудың нәтижесі болып табылады. Әлеуметтік-экономикалық пәндер жүйесінде экономикалық теория ерекше орын алады. Адамның өмірі экономикамен тығыз байланыстылығымен шартталған және әрқайсымыздан экономикалық мәдениетке ие болуымызды талап етеді. Экономика заңдары мен принциптерін білу адамдарға сенімділік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеден сарапшыларының құқықтық мәртебесі
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігі – ұлттық экономиканың тұрақты дамуы мен экономикалық тәуелсіздігіне қауіп төндіретін ішкі және сыртқы жағдайлардан, процестер мен факторлардан қорғалуының жай-күйі, билік институттарының елдің ішінде де, одан тыс жерлерде де ұлттық экономиканы дамытудың ұлттық мүдделерін іске асыру тетіктерін жасауға әзірлігі мен қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқығы (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы құқықтық реттеу жүйесінде ерекше орын алады, өйткені қоғамдағы әлеуметтік процестерді басқарудың қажетті және маңызды құралы болып табылады. Оған құқықтық реттеудің тиісті шекаралары тән - осы салада қалыптасатын барлық деңгейдегі мемлекеттік атқарушы биліктің, басқару сипатындағы қоғамдық қатынастардың қызметі, Басқару функциясына байланысты басқа мемлекеттік органдардың ішкі ұйымдық қызметі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  «Есеп және аудит» пәні бухгалтерлік есеп пен аудитті жалпы теориялық аспектілерін зерттейді. Пән аясында төмендегі мәселелер қарастырылады: бухгалтерлік есеп ұғымы мен принциптері, Бухгалтерлік ақпараттық және қаржылық есептілік, бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны, операциялар әсерінен баланста болып жатқан өзгерістерге, шот сипаттамаларын элементтерін сапалық сипаттамалары бухгалтерлік есеп және екі мәртелік жүйесі; құжаттама және түгендеу, бухгалтерлік есеп және активтерді аудит, міндеттемелердің және меншікті капиталдың ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқық Қазақстан Республикасының оқу орындарында оқытылатын маңызды бейінді пәндердің бірі болып табылады. Қылмыстық құқықты терең білу Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және сот органдарының табысты кәсіби қызметі үшін қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экспертология негіздері
  Несиелер: 4

  Сараптамалық ғылымның негізі шешім қабылдаудың күрделі ғылымының ажырамас бөлігі болып табылады. Курс негіздік ғылымдардан алынған арнайы білімдер негізінде жүзеге асырылатын және сот сараптамасы арқылы ғылыми-техникалық әдістер, әдістер, құралдар мен әдістерді сараптау әдістеріне айналдырылған сот сараптамасын қалыптастыру мен дамытудың әдістемесін, олардың объектілерін зерттеудің әдістерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық қауіпсіздік саласындағы аймақтық интеграцияны құқықтық реттеу (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігі – ұлттық экономиканың тұрақты дамуы мен экономикалық тәуелсіздігіне қауіп төндіретін ішкі және сыртқы жағдайлардан, процестер мен факторлардан қорғалуының жай-күйі, билік институттарының елдің ішінде де, одан тыс жерлерде де ұлттық экономиканы дамытудың ұлттық мүдделерін іске асыру тетіктерін жасауға әзірлігі мен қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының және шет елдердің Конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Конституциялық құқық Құқық құқық саласы ретінде оның құрамдас элементтерінің өзара байланысы (олардың жұмыс істеуінің өзара шарттылығы; басқа көздердегі ережелерді көздерде нақтылау) және олардың иерархиясы (көздердің тең бағынуы; олардың қарама-қайшы еместігі; бір көздердің басқалармен қарама-қайшылықтары болған жағдайда басым әрекеті) сияқты қасиеттерге тән өзіндік көздер жүйесі бар. Конституциялық құқықтың қайнар көздері болып қоғамдық қатынастарды реттейтін, өзінің мазмұны бойынша конституциялық құқық мәнін құрайтын конституциялық-құқықтық нормалар белгіленетін және Заң күші алынатын құқықтық актілер табылады. Қазіргі конституциялық құқықтан айырмашылығы, ол туралы ғылым-бұл нормалардың жиынтығы емес, гипотезаның тезистерін, ғалымдардың тұжырымдарын талқылау. Ғылым конституциялық құқықтың әрекетін, оның нормаларының іске асырылуын зерттейді, оның даму заңдылықтарын анықтайды, нормалар мен конституциялық-құқықтық қатынастарды жетілдіру мақсатында оның дамуының практикалық кеңестерін қалыптастырады. Ол ғылым тарихын, теориясын, олардың дамуын зерттейді. Шет елдердің конституциялық құқығын зерттеу-бұл әлемдік тәжірибенің белгілі бір тараптарын зерттеу. Ол ұқсас жағдайларда тиімді болып қалған конституциялық реттеу моделін таңдап алуға, жетілдіруге, практикада қолдануға және жалпы адамзаттық

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігі құқықтық негіздері
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігі – ұлттық экономиканың тұрақты дамуы мен экономикалық тәуелсіздігіне қауіп төндіретін ішкі және сыртқы жағдайлардан, процестер мен факторлардан қорғалуының жай-күйі, билік институттарының елдің ішінде де, одан тыс жерлерде де ұлттық экономиканы дамытудың ұлттық мүдделерін іске асыру тетіктерін жасауға әзірлігі мен қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмстық іс - жүргізу құқықғы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы құқықтың дербес саласын білдіреді және бірыңғай қазақстандық құқықтық жүйенің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл пәнді оқу үшін 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы, 2014 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі, сондай-ақ 2014 жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі негіз болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Formation of anti-corruption culture in universities of the Republic of Kazakhstan Discipline is aimed at the formation of an anti-corruption outlook, the culture of students.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру процесінде кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметі ерекше рөл атқарады. Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен біліктілігі кәсіпорындардың (фирмалардың) әлеуметтік-экономикалық ресурстарын, Ұлттық экономика жүйесін ұйымдастыруды барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларына үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс - жүргізу құқықғы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы немесе заңгерлерді дәстүрлі түрде деп атайды азаматтық процесс – құқықтың іргелі салаларының бірі, Қазақстан Республикасының заң ЖОО-да оқытылатын оқу және ғылыми пән және базалық пәндер циклінің іргелі курстар тізіміне кіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  The purpose of the discipline: the formation of a system of knowledge to counter corruption and the development on this basis of civil position in relation to this phenomenon. "Fundamentals of anti-corruption culture" is a complete interdisciplinary system of knowledge for all specialties and areas of training bachelors.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистика негіздері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің теориялық білімдерін дамыту логистикалық процестердің ұғымдары, әдістері мен модельдері; кәсіби шешімдерді тиімді шешуге мүмкіндік беретін құзыреттілікті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қытай тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қытай тілін оқытудың негізгі мақсаты-күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста қытай тілін белсенді қолдану үшін мамандықтағы тіл мен ауызекі сөйлеу тілін практикалық меңгеруге үйрету

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сынамалар мен тауар үлгілерін алу іс-шараларын жүргізу және тәртібі
  Несиелер: 5

  Курстың шеңберінде кедендік бақылауды жүргізу кезінде кеден зертханаларында кедендік сараптаманы жүргізу үшін Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың сынамалары мен үлгілерін алу тәртібі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден статистикасы
  Несиелер: 5

  Курс кедендік статистика валюталық бақылауды, экспорттық және импорттық операцияларды бақылауды және т.б. бақылауды қамтамасыз етеді. Кедендік статистика жоғары тұрған органдарға сыртқы экономикалық қатынастарды басқару үшін қажетті ақпаратты ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тауарларды жіктеу (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Пәннің зерттеу объектісі - тауарлар, олардың қасиеттері, сапа көрсеткіштері, сондай-ақ оларды өндіру үшін шикізат, сапаны бағалау әдістері, сапаны бақылау түрлері және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден сараптамасы (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Кеден сараптамасы курсында кедендік ресімдеу өндірісі кезінде немесе кедендік бақылау жүргізу кезінде не кеден органдарының алдын ала шешім қабылдау кезеңінде не өзге де кедендік мақсаттарда туындаған мәселелерді, егер бұл мәселелер арнайы білімдерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден логистикасы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Кедендік логистика пәні - тауарларды және әртүрлі тауарларды халықаралық жеткізуді ұйымдастыру мәселелерін шешуге бағытталған іс-әрекеттердің нақты тізімін оқытады. Бұл тұжырымдама құжаттаманы дайындауды, ұшуды жүзеге асыруды, декларацияларға сәйкес жүктерді тексеруді және т.б. қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден бақылауын жүргізу
  Несиелер: 3

  Курс таможенного контроля включает в себя совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кедендік қызмет және кеден саясаты
  Несиелер: 5

  Курс кеден органының жұмысы кеден органдарындағы құжаттармен жұмысты реттейді және құжаттарды дайындау, орындау, өту, бақылау және орындау тәртібіноқытады. Тиісті есепке алу кеден органдарының қызметінде қажетті атрибут болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тауарларды кедендік декларациялау (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән аясында кеден тауарларын декларациялау ұйымдастырушылық мәселелер мен мәселелерді шешуге байланысты проблемалық мәселелер талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден сараптамасы түрлері
  Несиелер: 5

  Пән кедендік сараптама түрлерін оқытады: материалтану, сәйкестендіру, химиялық, сертификаттау, бағалау, геммологиялық, техникалық және соттық және басқа да түрлері. Сараптама кеден органдарының қызметінің үш түрі бойынша жүргізіледі: кедендік ресімдеу және кедендік бақылау, кеденде бұзушылықтар мен қылмыстар туралы істерді тергеу және қарау, тәркіленген тауарларды сату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тауарлармен көлік құралдарының кедендік бақылауын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән кез-келген кезеңде тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылауды ұйымдастыру міндеттерін оңтайлы шешуге қажетті студенттердің кәсіби қасиеттерін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кедендік әкімшіліктендіру
  Несиелер: 5

  Кедендік әкімшіліктендіру - кедендік реттеу мен бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін ұйымдастырылған және басқарылатын сыртқы экономикалық қызметтің саласына әсер ететін нақты басқару әдіснамасы, әкімшілік әдістер мен технологиялар жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден-тарифтік реттеу
  Несиелер: 3

  Кедендік-тарифтік реттеу (ТҚП) ұлттық мүдделерді шешуге, ұлттық өндірушілерді қорғауға, тауарлардың экспорты мен импортының құрылымын оңтайландыруға, бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға бағытталған сыртқы экономикалық қызметті (СЭҚ) мемлекеттік басқару (реттеу) шараларының кешені болып табылатыны белгілі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы сауда қызметі
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызмет сыртқы нарықта таңдалған сыртқы экономикалық стратегияны, формалары мен әдістерін ескере отырып, әлемдік нарыққа бағдарланған кəсіпорындардың функцияларының жиынтығын зерттейді. FEA нарық саласына қатысты, кәсіпкерлік қызметтің критерийлеріне, өндіріспен құрылымдық байланысқа негізделеді және салалық ведомстволық қамсыздандырудан заңды автономия мен экономикалық, сондай-ақ заңды тәуелсіздікпен ерекшеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ЕАЭО кеден шекарасы арқылы қозғалыс тәртібі мен шарттары ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Одақтың кедендік шекарасы арқылы жеке пайдалану үшін тауарларды өткізудің тәртібі мен шарттары, Одақтың кедендік аумағында немесе одан тыс жерлерде пайдалану, уақытша сақтау, кедендік декларациялау және жеке пайдалануға арналған тауарларды шығару кедендік операцияларды жүргізу тәртібінің ерекшеліктері, кедендік ерекшеліктер жеке пайдалануға арналған тауарларға арналған кедендік транзит рәсімдері, сондай-ақ тауарларды жеке пайдалануға және пайдалануға арналған тауарлардың құнын анықтау тәртібі Мұндай тауарларға қатысты кедендік баждары кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеден төлемдері
  Несиелер: 4

  Курс Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізуіне байланысты кеден органдарының міндетті төлемдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтау
  Несиелер: 5

  Курстың шеңберінде кедендік функциялардың жүйесінде контрабандалық жолмен тексеру сұрақтары зерттелді; кедендегі қылмыстық құқық; кеден органдарының қызметкерлерін қылмыстың іздерін анықтау мен қамтамасыз етудегі тергеу әрекеттері оқытылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  "Кедендік инфрақұрылым" пәні кедендік бақылаудың стационарлық техникалық құралдары, Кедендік лабораториялар, уақытша сақтау қоймалары және кеден органдары белгілеген кеден қоймалары, сондай-ақ әкімшілік ғимараттар, ақпараттық жүйелер, ақпараттық және телекоммуникациялық желілер, байланыс желілері, кедендік есептеу орталықтарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының кеден саясаты
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны: Қазақстан нарығын қорғау; қазақстандық өндірушілер мен тұтынушыларды қорғау; экономикалық дамуды ынталандыру; құрылымдық түзету мен экономиканы жеңілдету; бәсекелестікті ынталандыру және монополизмге қарсы тұру; экспортты жылжыту және импортты орналастыру өндірісін жылжыту; шетелдік инвестицияларды тарту; сауда саясатының мәселелерін шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  «Салық және салық салу» курсы барлық экономикалық бағытында оқитын бакалавриаттар дайындауда арнайы оқу пәні болып табылады. «Салық және салық салу » пәнін оқу курсында салықтар мен заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бөлігіне сәйкес деңгейде қалыптастыру мақсатында төлейтін басқа міндетті төлемдерді теориялық және практикалық тұрғыда үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік төлемдерді құқықтық реттеу
  Несиелер: 4

  Кедендік төлемдер заңнаманың саласы ретінде кеден заңнамасының күрделі құқықтық институттарының бірі болып табылады. Курс нормативтік құқықтық актілерде осы мекемені құрайтын ережелерді регламенттейтін құқықтық реттеудің көздерін қарастырады. Кедендік төлемдер әмбебаптығы, заң шығарушы мекемесі, теңдік және т.б. конституциялық принциптерге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының және шет елдері кедендік саясатының мемлекеттік құқықтық механизмі
  Несиелер: 3

  Кеден саясаты тәуелсіз, кеден саласының шекарасына әсер етеді. Курста кедендік-тарифтік реттеудің мақсаттары мен міндеттерін, кедендік әдістерге негізделген экспорттық-импорттық операцияларды тарифтік емес реттеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ЕАЭО сараптамалық мекемелері өзара қызметі
  Несиелер: 5

  Еуразиялық экономикалық комиссия ЕАЭО елдерінің сараптамалық және ғылыми-білім беру қауымдастығымен ынтымақтастықты дамыту бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Еуразиялық кеңістіктегі интеграциялық үдерістер әр түрлі профильдердің жоғары білікті мамандарының белсенді қатысуынсыз серпінді және жан-жақты және мүмкін емес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  кәсіби қызметке байланысты туындайтын жаңа заңды мәселелерді өз бетінше анықтау және зерделеу. Білімді қолдану және оларды кәсіби деңгейде түсіну, дәлелдерді жасау және зерттеу саласындағы мәселелерді шешу үшін қажетті тиісті құзыреттілікке ие болу;

 • Код ON2

  жоғары дербестік үлесі бар білімді жалғастыру үшін қажетті дағдыларды меңгеру;

 • Код ON3

  кәсіби және аралас қызметте ақпараттық технологияларды білуді тереңдету;

 • Код ON4

  халықаралық және халықаралық кеден құқығының көздерінде бағдарлау;

 • Код ON5

  Қазақстанның құқықтық саясатында (2010-2020 жылдарға арналған тұжырымдама), сондай – ақ-ҚР кедендік, салықтық және сыртқы экономикалық саясатында бағдарлану;

 • Код ON6

  қазіргі қазақстандық және кедендік құқық пен заңнама саласында алынған білімді қолдану;

 • Код ON7

  әкімшілік кедендік құқық бұзушылықтарды, қылмыстық теріс қылықтар мен қылмыстарды тергеу және болдырмау үшін әкімшілік және қылмыстық заңнама саласындағы құқық қорғау қызметін білу

 • Код ON8

  кедендік құжаттаманы толтыру нысандары мен тәртібін білу;

 • Код ON9

  нормативтік құқықтық актілерді дайындау бойынша заң техникасын пайдалану дағдысын меңгеру;

 • Код ON10

  сыртқы экономикалық қызметке қатысушылармен жұмыс істеу дағдыларын алу және қолдану;

 • Код ON11

  ЕАЭО кедендік шекарасындағы кедендік бақылау нысандарын меңгеру (санитарлық, фитосанитарлық, ветеринарлық және т. б.);

 • Код ON12

  кеден органдарының фискалдық қызметінде бағдарлау

6B04211 Құқықтану (Азаматтық-құқық)
Бакалавриат

Баишев Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04211 Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс
Бакалавриат

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04211 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04211 Қылмыстық құқық және процесс
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04211 құқық
Бакалавриат

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04211 Әлеуметтік-құқықтық серіктестік
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04211 Халықаралық құқық (қосдипломды)
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша,
Top