Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02155 Эстрада өнері в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өнер және мәдениет саласындағы кәсіби қызметты атқаруға дайын, таңдаған мамандығы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлап жүргізеті, зерттеу, басқару және педагогикалық қызметті алып жүретін білікті мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M030 Эстрада өнері
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Музыкалық деректану
  Несиелер: 5

  Музыкалық мәдениет пен өнер саласында материалдарды іздестіруді, ғылыми-текстологиялық редакциялауды дайындауды жүзеге асыра алатын деректану және текстологиялық қызметте құзыретті маман дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Курс жобаларды басқару туралы негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды, жобаларды басқарудың әдіснамалық аспектілерін, өнер саласындағы жобаларды басқарудың кезеңдерін тереңдетеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқару психологиясына кіріспе. Басқару іс-әрекетінің тиімділігінің психологиялық факторлары. Басқару жүйесіндегі тұлға. Мотивация және ұйымдастырудың нәтижелілігі. Ұйымдардағы лидерлік. Ұйымдағы стресс және эмоциялық жану. Конфликтілі жағдайларды басқару психологиясы. Бағынушының тұлғасы. Басшының тұлғасының психологиялық ерекшеліктері. Басқару іс-әрекетіне психологиялық әсер ету. Басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық негіздері. Басқарудағы тұлғарарлық қарым-қатынас.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыка тілінің семантикасы
  Несиелер: 5

  Ұсынылып отырған курста музыкалық семантикасының теориялық аспектілерімен байланысты, оның ішінде музыкадағы белгі мен мәнін маңыздары бар мәселелері, семантика аспектісінде қабылдау психологиясы, түсіндіру, музыкалық мағынасы ақпараттық мәдениетінде, музыкалы-тілдікмәдениеті, шығарма мәтінінде музыкалық тілдің семантикалық формулалар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Бұл курс бакалавриатттан кейінгі білім беру деңгейінің жалғасы болып табылады және магистранттарға шет тілін кәсіби меңгертуді негізгі мақсат етеді. Пән магистранттардың кәсіби шеттілдік дереккөздермен жұмыс жасау дағдысын жетілдіру арқылы білім бағдарламасының өзге пәндерін меңгеруге ықпал етеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар халықаралық кәсіби ортаға кірігуге және шет тілін мәдениаралық қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнердегі креативті ойлау
  Несиелер: 4

  Курс барысында магистранттар барлық динамикалық өмірлік салаларда стандартты емес ойлау дағдыларын жинақтап, өзектендіреді. бизнес, ғылым, мәдениет, өнер, саясат сияқты. Курс барысында магистрант креативті ойлауды әртүрлі білім өрісінің синергетикалық өнімі ретінде анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығармашылық тұлғаның дүние таным мәдениеті
  Несиелер: 4

  Гуманитарлық ғылыми білімнің қазіргі тұжырымдамасы шығармашылық адамның дүниетанымдық мәдениетін қалыптастырады. Өнер туындыларын құндылық нұсқауларына байланысты түсіндіру мәселелері аксиологияның көкірегінде дамыған. Мұндай дискурс құндылықтардың табиғаты, әртүрлі құндылықтардың өзара байланысы, олардың әлеуметтік-мәдени және жеке факторларға тәуелділігі туралы сұрақтарды шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 4

  Музыкант-орындаушының музыканың ерекше табиғаты туралы арнайы психологиялық бiлiмдермен жабдықталуы және сана-сезiм туралы музыкалық-педагогикалық бiлiм берудегі музыкалық тәжiрибені қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс магистранттардың менеджменттің даму тарихы, менеджмент дамуының қазіргі замандағы тенденциялары туралы білімдерін тереңдетеді, магистрантарда тұттыну мен нарық, бұқаралық ақпарат құралдарының құрылымын талдауға, өндірістік менеджмент пен оның технологиялық ретінің негізгі постулаттарын зерттеуге және сынақтан өткізуге деген көзқарастары мен мүмкіндіктерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Креативті қызметтегі маркетингтік стратегиялар
  Несиелер: 4

  Курс креативті индустрияның заңдылықтары мен трендтері контекстінде маркетингтің жалпы қабылданған жүйесін талдайды. Барлық қосылған маркетинг-ұсынылатын тауардың сапасы, оған баға шамасы, жарнама, маркетингтік төрттік арт-менеджменттің заңдылықтарын ескере отырып түзетіледі, талданады және жүйеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арт-индустриядағы Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Курс заманауи гуманитарлық білім мен шынайы бизнестің концепті ретінде, арт-индустриядағы менеджменттің стратегиялық оқшаулану мүмкіндіктерін жүйелейді. Магистранттар шет елдер мен өз еліміздегі тәжірибелерге сүйене отырып, креативті индустрияның жоспарлау құралдарын зерттеп, өз қызметінде пайдаланады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  ON1 Кәсіби қызметті өнер саласындағы орта, кәсіби және жоғары оқу орындарында, шығармашылық одақтарда, халықаралық фестивальдар дирекциясында, мемлекеттік басқару органдарында, ғылыми-зерттеу институттарында, бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет атқарады.

 • Код ON2

  ON2 Педагогикалық қызметті вокал өнері саласындағы жоғары кәсіби білім беру оқу орындарында білім беру және оқу процесін ұйымдастыру формасын шыңдау бойынша педагогикалық қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON3

  ON3 Отандық және шетелдік эстрадалық музыка өнеріндегі ғылым мен практика жетістіктерін енгізуде заманауи, тарихи, теориялық, әдістемелік жұмыстарға сүйене отырып ғылыми-зерттеу қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON4

  ON4 Түрлі әлеуметтік және түрлі жастағы халықта эстетикалық талғамды қалыптастыру бойынша мәдени-ағартушылық қызметті жүзеге асырады. Халықты шетелдік музыка мәдениетіне баули отырып, Қазақстанның музыка өнерін және әлемдік музыкалық мұра жауһарларын насихаттайды.

 • Код ON5

  ON5 Кәсіби ұжымды басқара алады және жоғары жетістіктерге жету үшін оның жұмысын ұйымдастыру тәсілдерін біледі.

 • Код ON6

  ON6 Отандық және әлемдік музыка мәдениетін концерттік зал және дыбысжазу студиясында насихаттау үшін жеке, концерттік репертуарды дайындау және шыңдау бойынша орындаушылық қызмет атқарады.

 • Код ON7

  ON7 Өндірістік-техникалық салада, ғылыми-шығармашылық және педагогикалық қызметті ғылыми тоғысу кезінде мультимедиялық оқыту құралдары аясында жаңа технологияларды енгізу.

 • Код ON8

  ON8 Студия мен концерт залдарында ансамбльдік ән айту және бэк-вокал техникасын өткізу және орындау, ұйымдастыру.

Top