Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04116 Қаржы (бейіндік) в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Экономикалық субъектілердің қаржылық-шаруашылық қызметіне әкімшілік етуді жүзеге асыруға қабілетті, экономиканың қаржы саласы үшін қолданбалы сипаты, басқарушылық дағдылары бар, іс жүзінде тереңдетілген білімдерін қолдана білетін, кадрларды жоғары оқу орнынан кейінгі даярлау бағдарламасы бойынша кәсіби менеджерлерді (басқару қызметінің барлық аспектілері бойынша жалпы бейіндегі басқарушыларды) дайындауды қамтамасыз ету және жоғары білікті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Стратегиялық банктік менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру, қаржылық менеджмент саласын реттеу, оның ішінде капитал, активтер, ақша ағындары және банктің басқа да ресурстары; банк қызметін бақылау және талдау, банк саясатының басымдықтарын анықтау сияқты банктердегі корпоративтік басқарудың ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Салықтық менеджмент
  Несиелер: 5

  Салықтық менеджмент пәні салықтық басқарудың табиғаты мен функцияларын, оның салық механизмінің басқа элементтерімен өзара әрекеттесуін, макро және микродеңгейде қолдану ерекшеліктерін қарастыруға және зерттеуге мүмкіндік береді. Салық менеджменті жүйесіндегі салықтық жоспарлау мәселелеріне, оның корпоративтік және мемлекеттік менеджменттегі қажеттілігі мен маңызына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
 • Қаржылық-банктік статистика
  Несиелер: 5

  Қаржылық-банктік статистика инфляция деңгейі, валюта бағамы, мемлекеттік бюджет тапшылығы, ақша айналымы сияқты маңызды құбылыстарды егжей-тегжейлі зерделеуге және терең талдауға мүмкіндік береді. Пәнді оқыту барысында әлеуметтік-экономикалық үдерістерді дамытудың негізгі бағыттары мен жағдайын ғылыми бағалау, елдің қаржы жүйесінде қалыптасатын заңдылықтар мен пропорцияларды бағалау әдістері неғұрлым тереңдетіліп оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Бизнес - үрдістерді ғылыми зерттеу
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми зерттеулерді жоспарлау негіздерін, ғылыми таным әдіснамасын, ғылыми ақпаратты пайдалануды, соныман қатар, қаржы саласында болып жатқан бизнес-процестердің проблемалық мәселелерін талдау және бағалауды қарастырады. Бизнес үдерістерді ғылыми зерттеудің әдістемесі мен ұйымдастырылуы, ғылыми зерттеулердегі гипотезаларды модельдеу және құру мүмкіндіктері терең зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Қаржылық статистика
  Несиелер: 5

  Қаржылық статистика пәні нақты жағдайлардағы қаржы жүйесінің салаларындағы әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың көлеміне, құрылымына, динамикасына және өзара байланысына сандық сипаттама береді: инфляцияны өлшеудің статистикалық тәсілдері, ұлттық байлықтың негізгі құрауыштарының жай-күйі, қозғалысы, айналымы және пайдалану сипаттамасы, айналыстағы ақшаның жалпы массасы, ақша массасының құрылымы, мемлекеттік бюджетті және оның жекелеген сипаттамаларын талдаудың статистикалық әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент (ілгерілетілген курс)
  Несиелер: 5

  Пән жалпыға танылған халықаралық стандарттарға сәйкес қаржы менеджерлерін даярлаудың негізі болып табылады. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы активтерінің портфелін оңтайландырудың сандық әдістерін, матрицалық алгебра әдістерін, әртүрлі орталарда әдістерді іске асыруды, компанияларды бағалау кезінде ең заманауи және кеңінен қолданылатын тәсілдерді зерттеуді; тұрақсыз және тез өзгеретін сыртқы орта жағдайында компаниялардың өмір сүру проблемаларын шешуді оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес зерттеулер
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми және экономикалық зерттеулерді жоспарлау негіздерін, ғылыми таным методологиясын, ғылыми ақпаратты пайдалануды, қаржы саласында болып жатқан проблемалық процестер мен құбылыстарды талдау мен бағалауды қарастырады. Мұнда, бизнестіғылыми зерттеудің әдістемесі мен ұйымдастырылуы, ғылыми зерттеудегі модельдеу мүмкіндіктері терең зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" курсы басқару қатынастарын, басқару қызметін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері қарастырылады., қазіргі басқару теориясының жағдайы. Ұйымның "ішкі" "сыртқы" ортасының ұғымдары, ұйымның моделі айқындалады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашады . Отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында аталған ғылымның дамуын зерттеу. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистратурада шет тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ маманның кәсіби қызметінде тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде тілді жүйелі түрде тереңдетіп оқыту болып табылады.. Монологиялық сөйлеуде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени және оқу-кәсіби саласындағы базалық тақырыптардың аясында өзіндік қабылдау тәжірибесі арқылы түсіндіре отырып, бірқатар дәйекті тұжырымдар түрінде жағдайлар мен оқиғаларды сипаттау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық банктік менеджмент және банктік маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән банк қызметіндегі стратегиялық жоспарлауды, реттеуді, бақылауды және талдауды жүзеге асыру ерекшеліктерін, банктік маркетинг ерекшеліктерін, оның құрылымы мен ұйымдастыру жүйесінің мәнін ашады. Коммерциялық банктің ұйымдық құрылымындағы банк қызметкерінің маркетингтік қызметі, банк саласындағы ақпараттық технологиялар мәселелеріне көптеп көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салықтық басқару
  Несиелер: 5

  Салықтық басқару салықтық реттеуді, салықтық жоспарлауды, салықтық бақылауды жүргізу ерекшеліктерін айқындайтын салық тетігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Пәннің мазмұны Қазақстан Республикасының салық жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін салықтық басқаруды жүзеге асырудың негізгі функциялары мен нысандарын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүргізуге мүмкіндік беретін, кемінде білімін бір шет тілінде кәсіби деңгейде көрсету;

 • Код ON2

  ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу принциптерін, қазіргі таңдағы қаржының теоретикалық және тәжірибелік проблемаларын , басқару қатынастарын, экономика және бизнестің басқару қызметін, ғылыми таным әдіснамасын түсіну және білімін көрсету;

 • Код ON3

  басқарудың заманауи теориясы негізінде басқару психологиясының әдістерін анықтау;

 • Код ON4

  этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікірлерді қалыптастыру; экономика құрылымын өзгертудің негізгі тетіктерін; экономикалық және ұйымдық өзгерістерді болжау;

 • Код ON5

  отандық нарық шарттарына қаржылық технологиялардың әлемдік тәжірибесін бейімдеу аясында жаңа немесе бейтаныс жағдайлардағы мәселелерді шешу қабілетіндегі білімдерді қолдану;

 • Код ON6

  стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу; кешенді қаржылық зерттеулер жүргізу;

 • Код ON7

  ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық қызметін ұйымдастыру мен басқарудың тәжірибелік мәселелерін талдау;

 • Код ON8

  кәсіпорынның шаруашылық қызметін ұйымдастыру және басқару саласындағы күрделі және стандартты емес жағдайларға қорытынды жасау; жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және оларға шығармашылықпен жүгіну;

 • Код ON9

  салалық, өңірлік және халықаралық нарықтардың жағдайы мен ерекшеліктерін талдау;

 • Код ON10

  мемлекет пен ұйымдардың қаржылық саясатын ұйымдастыру, қайта қарау және әзірлеу;

 • Код ON11

  заманауи техникалық құралдарды пайдалана отырып, қаржылық ақпаратты алу, өңдеу және беру бойынша өз тұжырымдары мен білімдерін хабарлау;

 • Код ON12

  білімдерді біріктіру, сараланған басқарушылық және маркетингтік шешімдер қабылдау; қаржы ұйымдары мен фискалдық қызметтердің қаржылық қызметінің стратегиясын негіздеу;

 • Код ON13

  диссертация, мақала, есеп жазу үшін, сондай- ақ, күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажетті терең білімді жинақтау;

 • Код ON14

  зерттелетін салаға байланысты, қолданылатын конъюнктураға және неғұрлым кеңірексалаларға сәйкес нарықтық жағдайды бағалау;

 • Код ON15

  салалық, өңірлік және халықаралық нарықтардың жағдайы мен ерекшеліктерін бағалау

Top