Жаңа білім беру бағдарламасы

8D02308 Әдебиеттану в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 1.1.1. Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылыми сала жүйесі үшін ғылыми-зерттеу қызметінде жоғары кәсіби және зерттеу дағдылары бар әдебиеттану бойынша ғылыми кадрлар даярлау; 1.1.2 Докторанттарда ғылыми-зерттеу және эксперименталдық бақылау әдістерін, зерттеу үдерістері мен жоғары білім деңгейін талдауды жетілдіру; 1.1.3 Ғылыми ойлау және дүниетанымды бағалау арқылы жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтар деңгейін арттыру.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D058 Әдебиет
 • Дайындық бағыты 8D023 Тілдер және әдебиет

Оқыту нәтижелері

 • Әдебиеттану ғылымы бойынша бұған дейін ғылымда белгілі ғылыми нәтижелерді өзінің ғылыми жетістіктерімен тығыз ұштастыра отырып қоғам, заман талаптарына сай зерттеп отырған мәселесінің ғылыми нәтижелерін жариялы түрде жүзеге асырады.
 • Әдебиеттану ғылымы негізінде анықталуға тиісті әдебиеттану және оған туыстас ғылым салаларының зерттеу әдістерін пайдаланады.
 • Әлемдік және ұлттық әдебиеттану ғылымының бұрынғы-соңғы ғылыми тәжірибелерін үнемі жинақтап, оны күнделікті білімдік процеске кіріктіріп отырады.
 • Қазіргі заманғы әдебиеттану ғылымы қол жеткізген ғылыми нәтижелерге сүйене отырып, осы заманғы ғылым талаптарына сай іргелі зерттеулер жүргізеді.
 • Қазіргі кездегі білім, ғылым жетістіктері болып табылатын түрліше ғылыми материалдарды терең меңгеріп, шығармашылықпен түсініп қолдана алады. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлай және кәдеге жарата алады.
 • Әдебиеттану пәндеріне байланысты лекциялар мен практикалық сабақтарды сауатты құра біліп, оны көпшілік алдында жеткізе білу қабілетін меңгереді.
 • 1 Гуманитарлық білім беру саласындағы халықаралық конвенцияларда қарастырылған адам правосына қатысты құқықтық құжаттарды, қазақстандық білім беру кеңістігіндегі нормативтік құжаттарды және Білім Заңын, әдебиеттану ғылымына тікелей және жанама түрде қатысты білімдік, ғылыми материалдарды пайдаланады.
 • Қажет болған жағдайда әдебиеттану ғылымына қатысты болған жағдайда эксперименттік жұмыстарды теориялық білімменұштастыра алады.
 • 7 Әдебиеттану ғылымы саласы бойынша қол жеткізген нәтижелерін ұлттық және халықаралық деңгейде таныту үшін ғылыми ойлау, жобалау, жоспарлау, тексерістен өткізу және ғылыми айналымға енгізуге ат салысады.
Top