Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02312 Батыс филологиясы (ағылшын тілі) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Шетел филологиясы мен әдебиеттану теориясы саласындағы негізгі білім мен ғылыми білімдер жиынтығымен, заманауи ақпараттық технологиялар саласындағы дағдылармен, коммуникативті және кәсіби құзіреттілікпен, филология саласындағы терең және кеңейтілген біліммен жұмыс істейді;
  • кең дүниетанымы мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді жеке тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін практикалық мәселелерді шешеді;
  • ғылыми саланың нақты сөйлеу жағдайларында мемлекеттік, орыс және шет тілдерінің тілдік құралдарының нақты міндеттерін шешеді;
  • логикалық ойлауды, тілдік мәдениетті кәсіби және жалпыадамзаттық мәдениеттің бөлігі ретінде қолданады;
  • лингвистикалық және әдеби мәселелерді шешуде шет тілін жүйелі теориялық және практикалық білімдерін қолданады;
  • негізгі лингвистикалық пәндер туралы білімді қолданады және оларды түсіну мен қолданудың жоғары дәрежесін көрсетеді, негізгі лингвистикалық және әдеби ұстанымдарды түсінуді көрсетеді, ойлаудың өзіндік ерекшелігін талап ететін әдебиеттерді талдайды;
  • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтар мен қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіптік қызметті көп мәдениетті ортада ұйымдастырады;
  • филологиялық пәндер (ғылымдар) саласындағы негізгі білімді білім беру мен ғылымның қазіргі жағдайларына бейімделуге қажетті құзыреттіліктерді дамыту үшін қолданады.
Top