Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01907 Арнайы психология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бәсекеге қабілетті білім беру ортасындағы ең жоғары академиялық стандарттарға сәйкес арнайы психология саласында терең білімі бар, азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдауға және шешуге, педагогикалық, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыруға қабілетті философия докторларын (PhD) дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D021 Арнайы педагогика
 • Білім беру саласы 8D01 Педагогикалық ғылымдар
 • Дайындық бағыты 8D019 Арнайы педагогика

Оқыту нәтижелері

 • - арнайы және инклюзивті білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлейді, түзету-білім беру процесін оңтайландыру үшін инновациялық, оның ішінде ақпараттық технологияларды құрады;
 • -мемлекеттік және мемлекеттік емес (басқарушылық, ғылыми-зерттеу, ғылыми-білім беру, бұқаралық медиалық және басқа) ұйымдарда ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғаларды оқыту мен тәрбиелеумен байланысты тиісті функционалдық міндеттерді шешеді;
 • - заманауи білім беру парадигмасына байланысты психологиялық ғылымды дамытудың жаңа тұжырымдамалық идеялары мен бағыттарын генерациялайды;
 • - өзекті психологиялық міндеттерді шешу кезінде, халықаралық ғылыми ынтымақтастықты орнату және дамыту кезінде әлеуметтік әріптестермен (соның ішінде шетелдік) өзара іс-қимылды ұйымдастырады;
 • -жоғары оқу орындарының ғылыми-педагогикалық кадрларын және арнайы білім беру жүйесінің педагогикалық қызметкерлерін даярлау саласындағы заманауи білім беру саясатының басымдықтары туралы білімдерін көрсетеді.
 • -арнайы психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық принциптері мен әдістемелік тәсілдері жүйесінің заманауи ғылыми парадигмасы білімін көрсетеді;
 • - ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалардың проблемалары туралы қоғамның хабардарлығын арттыру және олардың құқықтарын іске асыруға қатысу жөніндегі қызметті жүзеге асырады;
 • - арнайы психологияда ғылыми зерттеу әдістері мен әдіснамасын қолданады, психологияның негізгі ғылыми концепцияларын ғылым мен қоғамның дамуының жалпы мәселелерімен салыстыра алады;
Top