Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04201 Құқықтану в Болашақ

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейі бар жоғары кәсіби мамандарды әзірлеу.Жүйелі білімі бар, юриспруденцияның әртүрлі салаларында зерттеліп, талқыланып жүрген заманауи мемлекеттік - құқықтық мәселелерге сын тұрғысынан баға беретін мамандарды әзірлеу.Мемлекеттік – құқықтық мәселелерді зерттеу үшін ғылыми әдістерді, осы әдістерді қолданудың дағдылары туралы кешенді түсінігі бар мамандарды әзірлеу.Дербес ғылыми зерттеуді жүргізе алатын, құқықтың әртүрлі салалары бойынша өзінің жеке қорытындыларын тұжырымдау құзыреті бар мамандарды әзірлеу.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D078 Құқық
 • Дайындық бағыты 8D042 Құқық
 • Қылмыстық заңдылықты жетілдіру мәселелері
  Несиелер: 5

  «Қылмыстық заңнаманы жетілдірудің мәселелері» курсы - Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқылатын бейіндік пәндердің бірі болып табылады. Қыл��ыстық құқықты оқыту қылмыстық заңның әлеуметтік-саяси мағынасын және заңдық мазмұның, оның құрамдас нормалары мен институттарының өзара байланысын ашуды, оларды ғылыми талдау әдістерің меңгеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәлелдеме теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл дәлелдемелерді формальды математикалық нысандар ретінде қарастыратын, оларды математикалық әдістер арқылы талдайтын логиканың тарауы. Дәлелдемелер аксиомалар мен формальды жүйелерді шығару ережелеріне сәйкес тізім және ағаш сияқты жасалған индуктивті анықталған мәліметтер құрылымдары ретінде қарастырылады. Дәлелдемелер теориясы үлгілердің семантикалық теориясымен салыстырғанда синтаксистік болып табылады. Үлгілер теориясы және алуандықтардың аксиоматикалық теориясымен, есептеулердің теориясымен бірге дәлелдеу теориясы математиканың «төрт тірегі» деп аталады. Дәлелдеу теориясы берілген математикалық теория шеңберінде ұсынысты дәлелдеу мүмкін еместігін дәлелдегенде дәлелдеу ұғымының дәл анықтамасын қолданады. Дәлелдеу теориясы философиялық логика үшін маңызды болып табылады, онда теориялық - дәлелдемелік семантиканың идеясы, құрылымдық дәлелдемелер теориясының формальды-логикалық әдістерінің жүзеге асырылатынына негізделген идея дербес қызығушылық тудырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстарды саралаудың ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Пән нақты қоғамға қауіпті әрекетті дәл қылмыстық-құқықтық бағалаудың ғылыми негізделген аспектілерін, яғни қылмыстарды саралауды зерттейді. Қылмыстарды саралау жасалған қоғамға қауіпті әрекеттің белгілері мен қылмыстық заңның нормаларында қарастырылған белгілердің дәл сәйкес келуін анықтауды білдіреді. Оқу үрдісі барысында қылмыстарды саралау теориясының негізгі ережелері қарастырылып, қылмысты дұрыс саралаудың дағдылары қалыптасады, қылмысты қылмыстық емес құқық бұзушылықтардан және моральға қарсы қылықтардан ажырату үйретіледі, қылмыстық заңның олқылықтарын, қылмыстық-құқықтық нормалардың бәсекесі мен құқықтық коллизияларды анықтаудың дағдылары қалыптасады; қылмыстарды саралау барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері
  Несиелер: 5

  «Қылмыстық процессте қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері» курсында қазіргі жағдайда мемлекеттік қорғаудың нақты шараларын тәжірибеде қолданудың мәселелері қарастырылады. Қылмыстық сот өндірісіне қатысатын тұлғалардың қауіпсіздігінің іс жүргізу кепілдіктері туралы айтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конституциялық құқықтың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Конституциялық құқық теориясы мен практикасының мәселелері қоғам мен мемлекеттің барлық салаларында конституциялық қатынастарды дамытудың қазіргі тенденцияларын түсінуге мүмкіндік беретін пән болып табылады. Бұл бағдарлама магистранттар бакалавриат бағдарламаларында оқуды сәтті аяқтап, «Мемлекет және құқық теориясы», «Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы», «Шет мемлекеттердің конституциялық құқығы» негізгі курстарын оқып, құқықтық терминологияны біледі және құқықтық ақпаратты таба алады. Бағдарлама тақырыптық жоспардың бекітілген тақырыптарының әрқайсысына терең зерттеу сұрақтарын, сонымен қатар өздік жұмыстарға арналған тапсырмаларды және қосымша әдебиеттер тізімін, нормативтік-құқықтық актілерді және ресми ақпараттың интернет-көздерін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сот шешімін орындаудың мәселелері
  Несиелер: 5

  «Сот шешімдерін орындаудың мәселелері» курсы Қазақстан Республикасында атқарушылық іс жүргізудің неғұрлым маңызды мәселелерін, сондай-ақ атқарушылық құқықтың дамуының негіздері мен болашағын қарастырады. Сот шешімдерін орындаудың теориялық және тәжірибелік мәселелеріне ерекше назар аударылады, сондай-ақ туындайтын мәселелерді шешудің ықтимал жолдары ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық философиясы
  Несиелер: 5

  Құқықтың мағынасын, оның мәні мен ұғымын, оның негіздері мен әлемдегі орнын, құндылығы мен маңызын, оның адамның, қоғамның, мемлекеттің өміріндегі рөлін, халықтар мен адамзат тағдырларындағы рөлін зерттеумен айналысатын философия мен юриспруденцияның бөлімі. Құқықтың философиясы «Құқықтық онтология», «Құқықтық гносеология», «Құқықтық аксиология», «Құқықтық антропология», «Құқықтық логика», «Құқықтық герменевтика» сияқты бөлімдерден тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық процестің мәселелері
  Несиелер: 5

  Оқу арнайы курсы қылмыстарды анықтау, ашу, тергеу және алдын алу ерекшеліктерін теориялық ұғынуға, сондай-ақ криминалистикалық ғылымның проблемалық аспектісіне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату
  Несиелер: 5

  «Қылмыстық жауапкершілік пен жазадан босату» курсы - қылмыстық жауапкершілік пен жазадан босату, сондай-ақ басқа да қылмыстық – құқықтық сипаттағы шараларды қолданумен байланысты қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы ғылыми білім мен тәжірибелік дағдылардың жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнде: азаматтық құқықтың өзекті мәселелері кәсіби түсініктік аппаратты қалыптастыру, құқық қолдану тәжірибесін талдау, материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларын жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық саясаттың мәселелері
  Несиелер: 5

  «Қылмыстық саясаттың мәселелері» курсы заманауи қылмыстық саясаттың теориялық және қолданбалы негіздері (мемлекеттік - құқықтық саясаттың құрамдас бөлігі ретінде) туралы білімді зерттеп, Қазақстан Республикасының қылмыстық, қылмыстық-атқарушылық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының ережелерін терең меңгеруді, дербес ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметтің дағдыларын дамытуды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ақпаратты қабылдау, жалпылау, талдау, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау дағдыларына ие; ғылымның эволюциясындағы парадигмалардың өзгеруі және ғылымның дамуының негізгі кезеңдері туралы біледі; тиісті білім саласының ғылыми мектептері, олардың теориялық және тәжірибелік әзірлемелері туралы біледі; тиісті салада әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы түсінігі бар.

 • Код ON5

  - жаһандану және интернационализация жағдайында отандық ғылымның тенденцияларын, бағыттарын заңдылықтарын біледі; - ғылыми танымның әдіснамасын біледі; - тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін біледі; - ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін түсінеді және қабылдайды.

 • Код ON8

  - құқықтық түсініктермен және санаттармен жұмыс істеп, оларды қолдана біледі; - заң құжаттарын дұрыс құрастырып, рәсімдеуді, заң деректерін және оларға байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдауды, құқықтық нормаларды талдауды, талқылауды, дұрыс қолдануды біледі; - заңға дәл сәйкес келетін шешімдерді қабылдауға, заңды түрде әрекет етуге; - білікті заң қорытындыларын, кеңестерін беруді біледі.

 • Код ON4

  - түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау, салыстыру дағдыларына ие болады; - зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдап, бағалап, салыстырып, қорытынды жасай алады; - әртүрлі қайнар көздерден алынған ақпаратты талдап, оны өңдей біледі; - заманауи теориялар мен талдау әдістеріне негізделген академиялық тұтастықпен сипатталатын дербес ғылыми зерттеу жүргізеді.

 • Код ON2

  - ғылыми зерттеулер үрдісін ұйымдастырып, жоспарлап және жүзеге асыра біледі; - өзінің одан әрі кәсіби дамуын жоспарлап, болжай алады; - зерттеу нәтижелерін жоспарлап, оларды болжай алады; - зерттеу үрдістерін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру туралы біледі.

 • Код ON9

  - кәсіби қызметтің объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, заңдық фактілерді, құқықтық нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау дағдыларын меңгерген; құқық қорғау және құқықты қолдану практикасын талдау, құқықтық мәселелер мен коллизияларды шешу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON3

  - патенттік ізденудің негіздерін және қазіргі заманғы ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми ақпаратты беру тәжірибесін біледі; - ғылыми жаңалықтар мен әзірлемелерге зияткерлік меншік құқықтарын қорғау туралы біледі; - халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда көпшілік алдында сөз сөйлеу, шешендік өнердің негіздерін меңгерген.

 • Код ON11

  Сот сараптамаларын, алдын-ала зерттеулерді тағайындағанда шешілуі тиісті сұрақтарды дұрыс қоя біледі, сарапшының қорытындыларының мазмұның талдап, оларға дұрыс баға бере біледі, тергеу әрекеттерін, тактикалық операцияларды асыру барысында тактикалық әдістерді қолдана біледі; қылмыстарды жасауға септесетін мән - жайларды анықтауды, құқық бұзушылықтардың алдын-алу және болдырмау жөнідегі қызметті жоспарлап, оны жүзеге асыра алады

 • Код ON6

  - теориялық және тәжірибелік ғылыми зерттеулерді жүргізу дағдыларына ие; - ғылыми зерттеуде теориялық және қолданбалы міндетттерді қою және шешу дағдыларына ие; - тұлғааралық қарым-қатынас пен адам ресурстарын басқару мәселелерін түсінеді; - ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жасауды біледі; - үздіксіз кәсіби өсуге ұмтылады.

 • Код ON10

  - әртүрлі материалдық және процессуалдық құқық салаларындағы негізгі ұғымдардың, санаттардың, институттардың, құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтық мәртебелерінің мәні мен мазмұның біледі.

 • Код ON12

  - нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдыларын, процессуалдық құқық нормаларын жүзеге асыру дағдыларын, адам мен азаматтың құқықтарын қорғау жөніндегі қажетті шараларды қолдану дағдыларын меңгерген; - іздер мен заттай дәлелдемелерді табу, бекіту, алу әдістері мен техникалық-криминалистикалық құралдарды қолдану дағдыларын, әртүрлі құқық бұзушылықтарды саралау мен ажырату әдістемесін меңгерген.

 • Код ON7

  - өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді қолданады; - кәсіптік қызметтің бейіні негізінде нормативтік -құқықтық актілердің ерекшеліктерін біледі, талдайды; - нормативтік - құқықтық актілерге құқықтық сараптама жүргізеді; - нормативтік - құқықтық актілерге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың сипатына әсер ететін құқықтық құбылыстарды анықтайды; - құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудегі кемшіліктерді анықтайды.

8D04201 Құқықтану
Докторантура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: D078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04201 Құқықтану
Докторантура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: D078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04201 Құқықтану
Докторантура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: D078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04201 Құқықтану
Докторантура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: D078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04201 Құқықтану
Докторантура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: D078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04201 Құқықтану
Докторантура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: D078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D04201 Құқықтану
Докторантура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: D078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04201 Құқықтану
Докторантура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: D078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04201 Құқықтану
Докторантура

Астана халықаралық университеті

БББТ: D078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top