Жаңа білім беру бағдарламасы

8D04104 Қаржы в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Инновациялық-цифрлық экономика, қаржы нарықтарын жаһандандыру жоғары деңгейдегі қаржыгерлерді даярлау жүйесіне қойылатын талаптарды арттырады. Қазіргі заманғы экономикалық жүйелер барлық меншік нысанындағы қаржы және қаржылық емес кәсіпорындарда басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық қызмет саласында жан-жақты кәсіби білімі бар, шетел тілдерін, компьютерлік техниканы және арнайы бағдарламаларды меңгерген, басшылардың, инвесторлардың, кредит берушілердің, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың болашақ ұрпаққа өз білімі мен іскерлігін жеткізе алатын басқарушылық шешімдер қабылдауы үшін ақпаратты жинай, өңдей, бағалай, бақылай алатын қаржышыларды қажет етеді.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Қаржылық сектордың даму үрдістері және факторлары а /
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Қазақстандағы қаржы секторының даму перспективалары туралы зерттеу. Мазмұны: даму Тұжырымдамасы. Қаржы нарығының сыйымдылығы мен ашықтығын арттыру. Нарықтық инфрақұрылымның тиімділігін қамтамасыз ету. Қолайлы салық ахуалын қалыптастыру.. Қаржы нарығындағы жинақтарды инвестициялау мүмкіндіктері туралы азаматтардың хабардар болу деңгейін арттыру. Ұйымдастырылған қаржы нарығының барлық сегменттерін реттеуді біріздендіру.Қалыптасатын дағдылар: қаржы секторының даму үрдісін анықтайды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық қадағалау: жағдайы, мәселелері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қаржы ұйымдарының қызметін реттеу, қадағалау стандарттары мен әдістерінің деңгейін арттыру. Мазмұны: қаржы ұйымдары қызметінің стандарттарын белгілеу, корпоративтік басқаруды жақсарту үшін ынталандырулар жасау. Қаржы нарығы салаларында қадағалау ресурстарының шоғырлануы. Қаржы ұйымдарының қызметі туралы тұтынушылар үшін қазіргі заманғы технологиялар мен ақпаратты енгізуді ынталандыру. Қалыптасатын дағдылар: қаржылық мәселелерді талдау, оларды шеше білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық дағдарыстар және оларды шешу әдістері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қаржылық дағдарыстар туралы білімді қалыптастыру.Мазмұны: қаржылық дағдарыстарды жеңу әдістері. Қазақстан экономикасы, қаржы дағдарысы, дағдарыстан кейінгі даму. Дағдарыстардың нақты-тарихи сипаты мен ұзақтығы. Қазіргі қаржы дағдарысы және оның экономикалық дағдарыспен байланысы. Мемлекеттің экономикалық рөлін күшейту. Баланстан тыс қаржы құралдары. Бағалы қағаздар нарығының қарама-қайшылықтары. Қалыптасатын дағдылар: қаржылық дағдарыс кезінде мәселелерді шешу әдістерін талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON7

  - одан әрі жоғары деңгейдегі теориялық және қолданбалы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді жүзеге асыра білу, қаржы жүйесінің жаңа тәсілдері мен әдістерін құруға елеулі үлес қосу;

 • Код ON4

  -қаржы жүйесі мен Қаржы нарығын дамытудың перспективалы және стратегиялық бағыттарын анықтаудың кәсіби дағдылары мен құзыреттері болуы;

 • Код ON2

  -материалдық, техникалық, ақпараттық және кадрлық қамтамасыз етуді қоса алғанда, елдің қаржы жүйесінің қазіргі жай-күйін объективті және құзыретті бағалауды, сондай-ақ елдің және шет елдердің қаржы жүйесінің жедел және стратегиялық дамуын негізді болжауды білу;

 • Код ON8

  - қазіргі қаржы саясатын талдау кезінде әр түрлі күрделілік деңгейіндегі стандартты емес міндеттерді орындау үшін экономикалық ғылымның тұжырымдамалық және әдіснамалық аппаратын қолдануға қабілетті;

Top