Жаңа білім беру бағдарламасы

8D04104 Қаржы в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Инновациялық-цифрлық экономика, қаржы нарықтарын жаһандандыру жоғары деңгейдегі қаржыгерлерді даярлау жүйесіне қойылатын талаптарды арттырады. Қазіргі заманғы экономикалық жүйелер барлық меншік нысанындағы қаржы және қаржылық емес кәсіпорындарда басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық қызмет саласында жан-жақты кәсіби білімі бар, шетел тілдерін, компьютерлік техниканы және арнайы бағдарламаларды меңгерген, басшылардың, инвесторлардың, кредит берушілердің, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың болашақ ұрпаққа өз білімі мен іскерлігін жеткізе алатын басқарушылық шешімдер қабылдауы үшін ақпаратты жинай, өңдей, бағалай, бақылай алатын қаржышыларды қажет етеді.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • - одан әрі жоғары деңгейдегі теориялық және қолданбалы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді жүзеге асыра білу, қаржы жүйесінің жаңа тәсілдері мен әдістерін құруға елеулі үлес қосу;
 • -қаржы жүйесі мен Қаржы нарығын дамытудың перспективалы және стратегиялық бағыттарын анықтаудың кәсіби дағдылары мен құзыреттері болуы;
 • -материалдық, техникалық, ақпараттық және кадрлық қамтамасыз етуді қоса алғанда, елдің қаржы жүйесінің қазіргі жай-күйін объективті және құзыретті бағалауды, сондай-ақ елдің және шет елдердің қаржы жүйесінің жедел және стратегиялық дамуын негізді болжауды білу;
 • - қазіргі қаржы саясатын талдау кезінде әр түрлі күрделілік деңгейіндегі стандартты емес міндеттерді орындау үшін экономикалық ғылымның тұжырымдамалық және әдіснамалық аппаратын қолдануға қабілетті;
Top