Жаңа білім беру бағдарламасы

8D07101 Электр энергетикасы в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Қазіргі заманғы өндірістердің инновациялық электротехнологиялары мен электр жабдықтары
  Несиелер: 5

  Пән докторанттарда мемлекеттік бағдарламаларды, ИСО халықаралық стандарттарын және энергия үнемдеу, экология және энергия тиімділігін арттыру бойынша ҚР Заңдарын іске асыруды қамтамасыз ететін инновациялық электротехнологияларды өндіру тәжірибесіне енгізуде стандартты емес ғылыми-негізделген шешімдерді қабылдаудың дүниетанымын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Докторанттың ғылыми зерттеулер жүргізу және тәуелділіктерді белгілеу, Электр энергетикасы саласындағы инженерлік міндеттерді шешу әдістері, патенттік іздеу жүргізу және өнертабысқа өтінім жасау принциптері мен әдістері бойынша терең теориялық білім алуы

 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Ғылыми контекст шеңберінде академиялық хат, реферат және аннотация ерекшеліктері оқытылады. Докторанттар ғылыми-зерттеу жұмысының, ғылыми мақаланың мәтінін жасау жән ерәсімдеу, дәйек сөздің ережелерін қолдану, ғылыми-зерттеу тақырыбына презентация-баяндаманы қалыптастыру дағдыларын меңгереді.

 • Өндірістік механизмдерді және технологиялық кешендерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пән докторанттарда заманауи өндірістің технологиялық процестерін автоматтандырудың теориялық және практикалық мәселелері бойынша терең білімді, АБЖ құрамы мен құрылымы бойынша білімді, ақпараттық процестерді іске асырудың техникалық және бағдарламалық құралдарын, ақпаратты автоматтандырылған өңдеу технологиясын, жергілікті және жаһандық желілерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Электр энергиясын беру және тарату теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пән докторанттарда электр энергиясын тасымалдау және тарату жүйелерін құру және қызмет етудің физикалық принциптері, Электр желілерін есептеу және талдау әдістері, электр энергиясын тұтыну және тарату жүйелері саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибе бойынша терең білім қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергетикалық жүйелер мен кешендердің қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән докторанттардың терең теориялық білімі мен кең ой-өрісін, энергетика саласындағы және онымен шектес салалардағы құзыреттілік жүйесін, Энергетика мысалында ғылыми прогрестің логикасын, оның қоғам үшін жағымды және жағымсыз салдарын түсінуін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электротехнологияның процестерін модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Пән докторанттарда қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етумен, математикалық және физикалық үлгілеумен байланысты негізгі мәліметтер бойынша, өндірістік және аграрлық өндірістердің электр технологиялық процестері мен қондырғыларына қатысты эксперименталды зерттеулер нәтижелерін ұйымдастыру және өңдеу бойынша терең білім қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетикалық кешендер мен жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән докторанттардың энергия жүйелерінің қалыптасқан режимдерін математикалық сипаттау формалары, бастапқы ақпаратты тапсыру тәсілдері, сызықты және сызықты емес теңдеулер жүйелерін шешу алгоритмдері, энергетиканың оңтайландырылған есептерін шешу алгоритмдері, электр жүйелері мен кешендерін компьютерлік модельдеу негіздері мен принциптері туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON4

  Әртүрлі техникалық, энергия тиімді және экологиялық талаптарды сақтай отырып, техникалық тапсырма мен нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес электр энергетикасы объектілерін жобалауға қатысу

 • Код ON3

  Оңтайлылық критерийіне ең жақсы мән беретін шешімдерді анықтау бойынша электр энергетикасы және электротехника саласындағы оңтайландыру міндеттерін шешу

 • Код ON5

  Электр энергетикасы және электр технологиялар саласындағы кешенді жобаларды құру және моделдеу

 • Код ON6

  Симметриялы емес тұйықталу және фазалардың үзілуі кезінде қысқа тұйықталу токтарын есептеудің практикалық әдістерін қолдану, жүктеме тораптарындағы динамикалық және статикалық орнықтылықты талдау тәсілдері мен орнықтылық өлшемдері

 • Код ON7

  Электр энергетикасы саласына қатысты кәсіби қызметтің барлық түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау, жүргізу

 • Код ON2

  Заманауи теориялар мен әдістер негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу, зерттеу ақпаратын талдау және өңдеу

 • Код ON1

  Өзінің зерттеу нәтижелерін ұлттық және халықаралық деңгейде таныстыру және жариялау

 • Код ON8

  Өндірістік қызметте технологиялық процестер мен өндірістерді механикаландыру және автоматтандыру құралдарын пайдалану

Top