Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04209 Кедендік рәсімдеу және кедендік бақылау в Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Академияның ғылыми және білім беру қызметінің ерекшеліктерін және қала, облыстың еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, студенттердің жеке қасиеттерін дамыту, сондай-ақ жалпыға ортақ мәдени әмбебап, жалпы кәсіби және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру;
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Осы курста мемлкеттік басқарудың қазіргі жағдайы, осы жүйенің қызмет етуінің қйымдық-техникалық қырлары туралы мағұлматтар беріледі. Пәнді оқу барысында студенттер «бакалавриат» бағытын дайындау бойынша жоғарғы кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру талаптарынмен, аталған бағыт және оқу бағдарламалары бойынша негізгі білім беру бағдарламасының құрылу ерекшеліктерімен танысады. Курста қолданыстағы ғылыми-зерттеу және білім беру жобалары сипатталады және оған қалай қатысуға болатыны туралы айтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік және жаратылыстану ғылымдарының модулі (экология және өмірге қауіпсіздік, Мәңгілік ел құндылықтары, сыни ойлау негіздері)
  Несиелер: 5

  Модульдің мақсаты - экологиялық қауіпсіздік саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру, әлеуметтік-гуманитарлық жаңғырту міндеттерін шешу контекстіндегі білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыру, олардың сыни ойлау және негізделген ойлау дағдыларын дамыту; Модульдің міндеттері: қоғамның және оның кіші жүйелерінің негізгі әлеуметтік, саяси және гуманитарлық ұғымдарын, теориялары мен тәсілдерін игеру; 1) негізгі қағидаттар туралы түсініктерді қалыптастыру қазіргі қоғам мен оның әлеуметтік институттарының жұмыс істеуі; 2) қазіргі қоғам, әлеуметтік процестер мен қатынастардың мәні өзекті мәселелерді сипаттау және талдау дағдыларын қалыптастыру; 3) табиғи, техногендік, антропогендік және әлеуметтік-саяси сипаттағы төтенше жағдайлар құбылыстарын зерделеу, 4) сыни ойлау дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру қолдану, оны іс жүзінде қолдану. Модульды әзірлеуден күтілетін нәтижелер: қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саяси модуль пәндерінің негізгі білім жүйелеріндегі интеграциялық процестер өнімі ретінде түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 4

  "ҚР конституциялық құқығы" пәні кіретін блок "Құқықтану" мамандығы бойынша кәсіптік даярлау» Пәннің мақсаты: Студенттердің жария (конституциялық-құқықтық)) Конституциялық заңнама нормаларымен реттелетін өмір мен қызметтің әр түрлі салаларында адам, қоғам және мемлекет арасында туындайтын қарым-қатынастарПәннің міндеттері: Конституциялық құқық мәнін, әдіс көздерін, жүйесін, конституциялық-құқықтық нормалар мен қатынастардың ерекшеліктерін талдау, ҚР құқықтық жүйесіндегі конституциялық құқықтың орны; Жеке тұлғаның конституциялық-құқықтық мәртебесін, оны іске асыру және қорғау тетігін зерделеу;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің мақсаты-білім алушыларға мемлекет пен құқықтың негізгі санаттары туралы алғашқы түсінік беру, жалпы заң мәдениетінің, заңдық ойлаудың негізін қалау. Оқу пәнін меңгеру міндеттері: мемлекет пен құқықты ғылыми түсінудің әдіснамалық негіздерін, мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды тану; мемлекет және құқық Тарихының қозғалысы мен қызмет ету заңдылықтарын зерттеу; мемлекеттің, құқықтың және адам мен қоғам өмірінің басқа салаларының өзара қарым-қатынастарын игеру мемлекет және құқық теориясың " ұғымдық аппаратын ұғыну»; қазіргі мемлекеттік және құқықтық жүйелердің эволюциясы мен ара қатынасын қалыптастыру; мемлекет пен құқықтың қазіргі түсінігінің негізгі проблемаларымен, саяси-құқықтық доктриналардың жалпы сипаттамасымен танысу/

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саяси-экономикалық және құқық білім негіздерінің модулі (сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері, құқық негіздері, экономика және кәсіпкерлік негіздері)
  Несиелер: 5

  Бұл модуль өзара байланысты үш пәннен тұрады: құқық негіздері, Экономика және кәсіпкерлік негіздері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері гуманистік бағыттағы кешенді – мақсатты бағдарлама болып табылады. Бұл пәндер өзінің мазмұны мен мақсаты бойынша жеке тұлғаның мақсатты бағдарының жеке және әлеуметтік аспектілерін жинақтайтын белсенді ынталандыру жүйесіне толы. Оқыту бағдарламаларының жеке бағыты құқық нормаларын зерделеу және қолдану саласындағы білімді едәуір кеңейтуге, құқық жүйесімен реттелген кең әлеуметтік – экономикалық саладағы конституциялық құқықтар мен бостандықтарды іске асыруға ықпал етуге мүмкіндік береді. Бұл пәндерді бір модульге біріктіру логикасы олардың барлығы өз пәні ретінде құқықтық қатынастар жүйесіне ие, адамдардың тіршілік ету процесінде пайда болатын қажеттіліктерге байланысты. Экономикалық қатынастар жүйесі қоғамның материалдық негізі ретінде құқықтық реттеуден тыс өмір сүре алмайды. Заңды экономикалық құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асыру процесінде ешбір адам еркін түрде бұзбау үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет бағдарламасы көзделген. Өз мақсаты бар модульдік оқыту жағдайында: тұлғаның барабар әлеуметтенуін, өзін-өзі тануын, өзін-өзі тануын қалыптастыруға, білім алатын білімнің мотивациялық құндылығын дамытуға ықпал ету. Сонымен қатар, бір мезгілде тәрбиелік ықпал ету, адамдарды өзара құрметтеуге, басқалардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға және өзіне алған міндеттерді орындауға негізделген құқықтық мәдениетті қалыптастыру процесі жүзеге асырылады. Оқу үдерісінің ықпалымен әр студенттің өзін саяси, әлеуметтік – экономикалық, құқықтық сипаттағы қоғамдық қатынастардың сөзсіз қатысушысы ретінде түсінуі тиіс. Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін оқу бағдарламаларымен еліміздің қоғамдық дамуының қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін материалдар ұсынылуы тиіс. Ең алдымен, іргелі білім жүйесіне негізделген болашақ маманның практикалық іс-әрекетінің дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық-Қазақстан Республикасы мен әкімшілік-аумақтық бірліктердің тұлғасында жеке, заңды тұлғалар мен мемлекеттің қатысуымен мүліктік-құндық және жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін жеке құқықтың жетекші саласы. Азаматтық құқықтың жалпы бөлігі азаматтық құқықтың негізгі бастаулары мен қағидаттарын қамтиды, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің жалпы бөлігіне сәйкес келеді. Азаматтық құқықтың жалпы бөлігінің институттары мынадай құқықтық институттар болып табылады: Азаматтық құқық субъектілері, Азаматтық құқық объектілері, азаматтық құқықтық қатынастар, азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және қорғау; мәмілелер, өкілдік ету және сенімхат; мерзімдер, оның ішінде талап қою мерзімі; меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар, міндеттемелер туралы жалпы ережелер (ұғым, міндеттемелер тараптары, оларды орындау және орындалуын қамтамасыз ету, міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілік, міндеттемелерді тоқтату негіздері), азаматтық-құқықтық шарт туралы жалпы ережелер, азаматтық-құқықтық жауапкершілік және т. б.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көне заман мемлекеттерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Студенттерде әр түрлі халықтар мен қоғам өмірінің сол немесе басқа кезеңінде мемлекеттік тәртіпке көзқарастың біртұтас жүйесін қалыптастыру, осылайша заңгердің дүниетанымы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету, студенттерді антикалық әлемнің сол мемлекеттік-құқықтық мекемелерімен және институттарымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасында адам құқықтарын қорғаудың механизмі
  Несиелер: 5

  "Адам құқықтарын қорғау механизмі" курсын оқып үйрену студенттердің құқықтық мемлекет принципін, адам құқықтары мен бостандықтарының халықаралық стандарттарын, адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудің халықаралық механизмдерін, адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы істердің жағдайын анықтайтын адам құқықтарының басымдылығы туралы объективті білімдерді қалыптастыру міндеттерінен тікелей туындайды, бұл болашақ мамандардың кәсібилігін, құқықтық мәдениетін қалыптастыруға, өзіндік практикалық қызметке дайындыққа ықпал етуі тиіс. Құқықтық, саяси және этикалық аспектілері бар адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау проблемасы демократиялық, құқықтық мемлекет құру кезінде әлемдік қоғамдастықтың мүшесі ретінде шет елдерде де, Қазақстан Республикасында да маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Осыған байланысты курсты оқытудың мақсаты: •адамның негізгі құқықтары, конституциялық құқықтары, бостандықтары, адамның және азаматтың міндеттері, ерекше құқықтық мәртебесі бар азаматтар топтары; * адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетігі * қылмыстық және азаматтық сот ісін жүргізуде; •мемлекеттік органдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі қызметі адамның және азаматтың; * құқықтарды қорғау саласындағы негізгі халықаралық шарттар адам және азамат бостандығы, БҰҰ-ның құқықтарын қорғау жөніндегі қызметі көмек көрсету жөніндегі халықаралық тетіктің адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын іске асыру. •деятельности государственных органов по защите прав и свобод человека и гражданина; •основополагающих международных договоров в области защиты прав и свобод человека и гражданина, деятельности ООН по защите прав человека, международного механизма по оказанию содействия в реализации прав и свобод человека и гражданина.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кеден мәселелері бойынша мемлекеттік ынтымақтастықтың құқықтық формалары
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуі керек: КО аумағын және оның аймақтарын, табиғи-ресурстық, өндірістік, ғылыми-техникалық және қаржылық потенциалдарды, елде болып жатқан интеграциялық процестердің әлеуетін, аймақтардың даму деңгейін, Еңбек ресурстарын, шаруашылықтың жетекші салаларының орналасуын және экономиканың салалық құрылымын. Істей алу керек: аймақтар экономикасының жай-күйін және олардың арасындағы экономикалық байланыстарды, КО-ның шет елдермен экономикалық байланыстарын, КО-ның экспорттық әлеуетін, оның салалық және аумақтық құрылымын, сондай-ақ КО-ның экономика саласындағы ұлттық мүдделеріне төнген қатерлерді және оның экономикалық егемендігі мен тәуелсіздігін қорғау тәсілдерін талдау. Меңгеру: КО кедендік аумағының экономикалық әлеуетін бағалау әдістері мен тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  "ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)" пәнінің бағдарламасы 2015 жылдың 3 шілдесінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің ережелерін ескере отырып дайындалды. Бұл пәнді оқытудың мақсаты жоғары оқу орнының студенттерінің қылмыстық құқық теориясын, қылмыстық заңнаманы, оның нормаларын одан әрі игерген білімдерді тәжірибеде дұрыс және білікті қолдану үшін қолдану практикасын зерделеуі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кеден одағының кедендік аумағының экономикалық әлеуеті
  Несиелер: 5

  КО кедендік аумағының экономикалық әлеуеті, оның шекарасы, функционалдық құрылысы. КО кедендік аумағының экономикалық әлеуетінің негізгі сипаттамалары мен құрамы. Экономика саласындағы ұлттық мүдделерге қауіп төндіру және оның экономикалық егемендігі мен қауіпсіздігін қорғау. ТМД-ға мүше елдердің кеден одағы және оның экономикалық әлеуеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дәстүрлі қазақ құықығының рухани қайнар көздері, даму ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Этникалық мәдениеттің "материалдық" және "рухани" мәдениетке дәстүрлі бөлінуінің шарттылығы. Рухани мәдениетті білім жүйесі және қоғамдық нормалар ретінде дәстүрлі түсіну. Рухани мәдениеттің функциясы –адамдардың рухани әлеміне, олардың санасы мен жалпы психикасына бағытталуы. Адам мен қоғамның материалдық және рухани қажеттіліктерін интегралдық процесс ретінде қанағаттандыру. Қазақтардың рухани мәдениетін зерттеу көздері. Ауызша қасиетті жинақ (мифология, дін, рәсім және рәсім). Ауызша эпикалық жинақ (ерлік және лирикалық эпос, жыраулар поэзиясы). Дала ауызша тарихнамасы (аңыздар, аңыздар, генеалогиялар). Жазбаша Тарихи деректер (Шежірелер жинағы). Пәндік көздер (мұражай коллекциялары). Бейнелеу көздері. Ою. Зерттеу әдістері. Салыстырмалы-тарихи әдіс. Рухани мәдениетті зерттеудің синхронды және диахронды әдістері. Рухани мәдениеттің ұғымдары мен терминдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық тетігі
  Несиелер: 5

  "Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық механизмі" курсын оқып үйрену студенттердің құқықтық мемлекет принципін, адам құқықтары мен бостандықтарының халықаралық стандарттарын, адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудің халықаралық механизмдерін, адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы істердің жағдайын анықтайтын адам құқықтарының басымдылығы туралы объективті білімдерді қалыптастыру міндеттерінен тікелей туындайды, бұл болашақ мамандардың кәсібилігін, құқықтық мәдениетін қалыптастыруға, өзіндік практикалық қызметке дайындығына ықпал етуі тиіс. Құқықтық, саяси және этикалық аспектілері бар адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау проблемасы демократиялық, құқықтық мемлекет құру кезінде әлемдік қоғамдастықтың мүшесі ретінде шет елдерде де, Қазақстан Республикасында да маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Осыған байланысты курсты оқытудың мақсаты: адамның негізгі құқықтарын, адамның және азаматтың конституциялық құқықтарын, бостандықтарын, міндеттерін, ерекше құқықтық мәртебесі бар азаматтар топтарын; адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетігі қылмыстық және азаматтық сот ісін жүргізуде; мемлекеттік органдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі қызметі адамның және азаматтың; қорғау саласындағы негізгі халықаралық шарттар адам және азамат бостандығы, БҰҰ-ның құқықтарын қорғау жөніндегі қызметі көмек көрсету жөніндегі халықаралық тетіктің адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігі қылмыс болып табылатын жеке адам, қоғам немесе мемлекет үшін қауіпті әрекеттердің шеңбері мен заңды белгілерін, сондай-ақ оларды жасағаны үшін қолданылатын нақты жазаларды белгілейтін қылмыстық-құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады. Пәнді оқыту мақсаты: қылмыстық құқық, заңнама және оны қылмыстық-құқықтық ғылымның жаңа жетістіктерін ескере отырып, қылмысқа қарсы күресте қолдану тәжірибесін терең және жан-жақты зерттеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әкімшілік іс жүргізу құжаттарын құрастыру
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді қабылдау бойынша іс жүргізу. Лицензиялық-рұқсат беру өндірісі. Атқарушылық іс жүргізу. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу сатылары. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің субъектілері мен қатысушылары. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу сатысының түсінігі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау. әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша қаулылар мен шешімдер қабылдау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша қаулыларды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқықтың ерекше бөлігі шарттардан туындайтын, сондай-ақ шарттан тыс табиғатқа ие міндеттемелердің жекелеген түрлерін құқықтық реттеуге арналған. Азаматтық Кодекстің Ерекше бөлімінде қамтылған азаматтық-құқықтық міндеттемелер шартты түрде мынадай төрт топты бөлуге болады: 1. мүлікті меншікке беру жөніндегі міндеттемелер (мысалы, сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту)); 2. мүлікті пайдалануға беру жөніндегі міндеттемелер (мысалы, жалға беру (мүліктік жалдау), лизинг, жалға беру); 3. жұмыстарды жүргізу жөніндегі міндеттемелер (мердігерлік үлгідегі шарттар); 4. қызмет көрсету бойынша міндеттемелер (мысалы, тасымалдау, көлік экспедициясы, сақтандыру, сақтау шарты). Жоғарыда көрсетілген міндеттемелер түрлерінен басқа, АК ерекше бөліміне: зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер, зияткерлік меншік құқығы институты, мұрагерлік құқық, халықаралық жеке құқық (жеке тәртіпті білдіреді) кіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық пен іс жүргізу
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты Әкімшілік құқық ұғымдары мен институттарын оқу, Әкімшілік құқық және әкімшілік процесс саласында заңгердің кәсіби қызметіне қажетті атқарушы билікті жүзеге асыру механизмімен танысу, атап айтқанда: жағдайларды дұрыс саралау, құжаттарды әзірлеу, әкімшілік іс жүргізу сипатындағы құқықтық актілер жобаларына заңдық қорытынды беру, құқықтық шешімдер қабылдау үшін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстан Республикасының көлік құқығы
  Несиелер: 5

  Көлік құқығының пәні мен жүйесі. Көлік құқығы ұғымы. Көлік құқығы заңнама саласы ретінде. Көлік құқығының жалпы және ерекше бөліктері. Халықаралық көлік құқығы. Көлік құқығы жүйесі. Деректер көлік құқығының қайнар көзі түсінігі. 6 көлік құқығы көздерінің түрлері. Көлікті басқару органдары. Халықаралық көлік ұйымдары. Тасымалдауды құқықтық реттеу. Халықаралық тасымалдар. Көліктегі құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік. Көлік қызметін бақылау және қадағалау. Көлік қызметін бақылау және қадағалау түсінігі. Көліктегі бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын органдар. Көлік инспекциялары мен қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі инспекциялар. Көліктегі бақылау және қадағалау органдарының құқықтық жағдайы. Көлік прокуратурасының қызметі және оның құқықтық жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Eңбек заңнамаларын тәжірибеде қолдану және еңбек дауларын шешу
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқып-үйрену мақсаты - Қазақстан Республикасының еңбек құқығы саласындағы тұрақты білім мен студенттердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасына құзыретті бейімделуі. Пәндерді зерделеу барысында мынадай міндеттер шешіледі: Еңбек қатынастарын, ең алдымен Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін және басқа да заңдарды реттейтін заңдардың және өзге де нормативтік-құқықтық актілердің мазмұнын түсіндіру; еңбек заңнамасы бойынша әдебиеттерді синтездеу дағдыларын дамыту; еңбек құқығы саласындағы құқық қолдану тәжірибесін дамыту; еңбек дауларын шешу дағдыларын дамыту, еңбек қатынастары қатысушыларының заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау - қызметкерлер, жұмысшылар өкілдері (кәсіподақтар), жұмыс берушілер мен олардың өкілдері, еңбек инспекциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Құқықтану саласындағы ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Ақпарат құқықтық қатынастардың объектісі ретінде. Ақпаратқа қол жеткізу. Зияткерлік меншік туралы қатынастар. Бұқаралық ақпарат туралы қарым-қатынас. Бұқаралық ақпарат саласындағы мемлекеттік реттеу. Жарнама. Жеке мүліктік емес игіліктерді қорғаудың құқықтық режимінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кеденнің ақпараттық технологиялары
  Несиелер: 5

  Ақпараттық кедендік технологияларға кіріспе. Ақпараттық және автоматтандырылған ақпараттық жүйелер және технологиялар. Кеден ісі мен саудада электрондық құжаттар мен ақпараттық технологияларды қолданудың құқықтық негіздері. Электрондық құжаттармен жұмыс істеу кезіндегі ақпараттық технологиялар. Кеден органдарының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мемлекеттік қаржылық бақылау
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: бақылаудың мәні мен функциялары, Экономиканы басқарудағы бақылаудың рөлі, бақылаудың мақсаттары мен міндеттері, бақылаудың түрлері, сыртқы, ішкі, басқарушылық бақылау мен ревизияның өзара байланысы мен айырмашылықтары. Мемлекеттік қаржылық бақылау. Сыртқы қаржылық бақылаудың негізгі міндеттері мен бағыттары, бақылаушы органдар, мемлекеттік қаржылық бақылау, сараптамалар, сыртқы бақылаудың нәтижелерін дайындау, жоспарлау, жүргізу және ресімдеу. Құжаттық бақылау. Нақты бақылау. Тексеру мемлекеттік бақылау құралдарының бірі ретінде. Ревизияны жоспарлау және жүргізу тәртібі. Әртүрлі меншік нысандарындағы мемлекеттік қаржылық бақылаудың ерекшеліктері. Коммерциялық кәсіпорындардың ревизиясын ұйымдастыру, құрылыстағы ревизияның ерекшеліктері, автокөлік ұйымдарының ревизиясының ерекшеліктері, саудадағы ревизияның ерекшеліктері, біртұтас кәсіпорынның ревизиясын ұйымдастыру, бюджеттік мекеменің ревизиясын ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Халықаралық құқық: ХХІ ғасырдағы үрдістері мен даму кезеңдері
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы" пәні азаматтық істер бойынша соттарда сот төрелігін жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін және азаматтардың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру тәртібін реттейтін құқық нормаларын, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымына тән құқықтық категорияларды, ғылыми көзқарастар мен тұжырымдамаларды зерттеуге бағытталған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы" пәні азаматтық істер бойынша соттарда сот төрелігін жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін және азаматтардың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру тәртібін реттейтін құқық нормаларын, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымына тән құқықтық категорияларды, ғылыми көзқарастар мен тұжырымдамаларды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қаржылық және салықтық қатынастарды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің қаржылық қызметінің құқықтық негіздері. Қаржы құқығы құқық саласы ретінде, Ғылым және оқу пәні. Қаржы-құқықтық нормалар. Қаржылық құқықтық қатынастар. Мемлекеттік қаржылық бақылауды реттеудің құқықтық негіздері. Аудиттің құқықтық негіздері. Қаржы заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік. Бюджет жүйесі. Бюджеттік құқық және бюджеттік құқықтық қатынастар. Бюджеттік процесс. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлардың құқықтық режимі. Бюджеттік бақылау және бюджет заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік. Қаржының құқықтық режимі. Мемлекеттік және муниципалдық кірістердің құқықтық режимі. Салық құқығының негіздері. Кредиттің құқықтық негіздері. Мемлекеттік шығындарды құқықтық реттеу. Банк қызметінің құқықтық негіздері. Сақтандыруды ұйымдастырудың құқықтық негіздері. Ақша айналымы мен есеп айырысудың құқықтық негіздері. Валюталық реттеу және валюталық бақылаудың құқықтық негіздері. Шет елдердің қаржылық құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы" пәнінің мақсаты: қылмыстық іс жүргізу құқығының негізгі ұғымдарын ашу, қылмыстық істер бойынша ғылымның, өндірістің тәртібі мен мазмұнына талдау жасау, қылмыстық іс жүргізу заңнамасының, сот, прокурорлық және тергеу практикасының сипаттамасы мен талдауына ерекше көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кедендік рәсімдеу
  Несиелер: 5

  Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекара арқылы өткізудің негізгі принциптері. Кедендік ресімдеуге қатысты негізгі ережелер. Тауарлардың кедендік аумаққа келуі. Алдын ала ақпараттандыру. Халықаралық темір жол тасымалдары кезінде тауарларды кедендік бақылаудың ерекшеліктері. Халықаралық авиациялық тасымалдар кезінде тауарларды кедендік бақылаудың ерекшеліктері. Тауарлардың кедендік аумақтан кетуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мемлекет және оның меншігінің юрисдикциялық иммунитеті
  Несиелер: 5

  Бұл арнайы курс мыналарды қамтиды: мемлекеттің юрисдикциялық иммунитеті. Мемлекеттің юрисдикциялық иммунитеті ұғымы. Мемлекет иммунитетінің құқықтық табиғаты. Мемлекеттің егемендік принципі; мемлекеттердің қол сұғылмаушылық және теңдігі принципі (Оппенгейм теориясының мысалында). Иммунитеттің әрекет ету саласы. Мемлекеттің иммунитеттерінің түрлері: иммунитет; соттық иммунитет (шетелдік сотта талап қоюдан); алдын ала іс-әрекеттерден иммунитет; шетелдік сот шешімдерін мәжбүрлеп орындатудан иммунитет; мемлекеттік меншік иммунитеті; мемлекет мәмілелерінің иммунитеті. Иммунитеттен бас тарту. Мемлекеттің иммунитетінің негізгі доктриналары және олардың мазмұны. Ресейдегі иммунитет доктринасы: "патша борыштары" туралы іс; КСРО шарттық тәжірибесіндегі иммунитет мәселелері. Мемлекеттің иммунитетін заңнамалық реттеу. Мемлекеттің иммунитетін құқықтық реттеудің даму үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу кезінде ақпараттық жүйені қолдану
  Несиелер: 5

  Пәннің сипаттамасы-заң қызметін ақпараттық қамтамасыз етуді зерттеуге бағытталған заң пәні. Пәннің мақсаты-құқықтану саласындағы ақпараттық жүйелердің рөлі мен маңызын зерттеу. Пәннің міндеттері заң қызметін ақпараттық қамтамасыз етуді реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді оқу, сондай-ақ тікелей ақпараттық ресурстарды оқу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Құқықтану саласындағы ақпараттық жүйе
  Несиелер: 5

  Пәннің сипаттамасы - заң қызметін ақпараттық қамтамасыз етуді зерттеуге бағытталған пән. Пәннің мақсаты - құқықтану саласындағы ақпараттық жүйелердің рөлі мен маңызын зерттеу. Пәннің міндеттері заң қызметін ақпараттық қамтамасыз етуді реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді оқу, сондай-ақ тікелей ақпараттық ресурстарды Оқу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кедендік статитика
  Несиелер: 5

  Кеден статистикасы ғылыми пән ретінде. Сыртқы сауданың кедендік статистикасы. Арнайы кедендік статистика. Кеден статистикасындағы құрылымдық өзгерістер мен құрылымдарды талдау. Сыртқы сауда бағаларының вариациясы мен саралануын зерттеу. Кедендік статистиканың әртүрлі көрсеткіштерін болжау және үрдістерді талдау. Сыртқы сауда индекстері оның даму көрсеткіштері ретінде. Кедендік статистика көрсеткіштерінің өзара байланысын Статистикалық зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кедендік инфрақұрылым нысандарын бағалау
  Несиелер: 5

  Кедендік инфрақұрылым объектілерінің құнын бағалау түсінігі, мақсаттары және принциптері. ҚР бағалау қызметін ұйымдастыру. Құн түрлері. Кедендік инфрақұрылым объектілерінің құнын бағалау Құралдары. Кәсіпорынның құнын бағалау кезіндегі уақыт факторын есепке алу. Кедендік инфрақұрылым объектілерін бағалау үшін қажетті ақпаратты дайындау. Кедендік инфрақұрылым объектілерінің құнын бағалауға кіріс тәсілі. Ақша ағындарын дисконттау әдісі. Табысты капиталдандыру әдісі кедендік инфрақұрылым объектілерінің құнын бағалауға салыстырмалы тәсіл. Кедендік инфрақұрылым объектілерінің құнын бағалауға шығындық тәсіл. Таза активтер құнының әдісі. Тарату құнының әдісі кедендік инфрақұрылым объектілері құнының қорытынды шамасын шығару кедендік инфрақұрылым объектілерінің құнын бағалау туралы есеп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Валюталық бақылауды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Қазіргі экономиканың валюталық саласы. Валюталық саясат және валюталық реттеу. ҚР-да валюталық бақылауды ұйымдастыру және сыртқы сауданы валюталық бақылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кеден ісінің экономикасы
  Несиелер: 5

  Кеден ісі экономикасының теориялық аспектілері. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі кедендік қатынастар. Кеден ісіндегі Интеграция. Кеден ісі саласындағы экономикалық қызмет. Кедендік инфрақұрылымды кеңістіктік ұйымдастыруды қалыптастыру кеден ісіндегі ғылыми-техникалық прогресс. Кедендік төлемдер. Шығыстар сметасы кеден ұйымдарындағы қаржылық қатынастарды сипаттайтын құжат ретінде. Кеден органдарының қызметін қаржыландыру. Кеден органдарының негізгі құралдары. Кеден органдарындағы есеп айырысу операциялары. Кеден органдарында еңбекақы төлеу және жалақыны есептеу. Кеден ісіндегі жұмыстар мен қызметтерді жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасыныңда халықаралық сауданы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Сыртқы сауда қызметін тарифтік емес шектеулер шараларының жүйесі. Тауарлардың сыртқы саудасы саласындағы лицензиялау және квоталау. Тауарлар импорты кезіндегі арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолданудың құқықтық негіздері, жалпы қағидаттары мен тәртібі. Тауарлардың сыртқы саудасын қозғайтын және ұлттық мүдделерге сүйене отырып енгізілетін тауарлардың жекелеген санаттарын кедендік шекара арқылы өткізудің рұқсат ету тәртібі. Экспорттық бақылаудың ұлттық жүйесі жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау қажеттілігі. Халықаралық бақылау режимдері. Әскери мақсаттағы өнімді әкелу және әкету тәртібі әскери мақсаттағы өнімнің экспорты мен импортын лицензиялау тәртібі. Әскери мақсаттағы өнімді әкелуге (әкетуге) лицензия беретін мемлекеттік органдар, оларды алуға құқығы бар заңды тұлғалар. Лицензияларды берудің шарттары мен тәртібі. Қару-жарақ пен әскери техниканың транзитін бақылау тәртібі. Кеден шекарасы арқылы өткізу кезінде өнімнің техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін растау. Ветеринариялық және фитосанитарлық бақылауға жататын тауарларды кедендік шекара арқылы өткізу тәртібі зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды кедендік шекара арқылы өткізу тәртібі зияткерлік меншік ұғымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Валюталық операцияларды құқықтық реттеу және өзара есеп айырысу тәжірибесі
  Несиелер: 5

  ҚР валюталық бақылау. Валюталық реттеу тетігі және валюталық операцияларды жүргізу ережелері ҚР Ұлттық Банкі және валюталық реттеу жүйесіндегі екінші деңгейдегі банктер. Валюталық реттеу механизміндегі ХВҚ қызметі мен рөлі. Валюталық курс. Валюта бағамдарының динамикасы. СПОТ түріндегі айырбастау операциялары. Форвард және оның түрлері. Фьючерстік келісім-шарттар. Валюталық тәуекелдерді хеджирлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының кедендік жүктерінің тасымалдануы мен сақталуын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Көлік логистикасында қолданылатын негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Көлікте материалдық ағындарды құрайтын жүктер. Жүктердің жіктелуі, жүктердің әр түрін тасымалдау ерекшеліктері. Автомобиль және темір жолдар, өзен, теңіз, әуе және құбыр жолдары. Көлік логистикасындағы терминалдық жүйелер. Қатысушылар логистикалық процестерді: жүк жөнелтуші, жүк алушы, тасымалдаушы мен экспедитор. Халықаралық жүк тасымалдарын құқықтық реттеу. Инкотермс-2010 тауарларды жеткізудің базистік шарттары, көліктік шығыстарды бөлу және тәуекелдердің ауысуы. Өткізу пункттеріндегі жүктермен операциялар және кедендік формальдылықтар. Кедендік транзит. Транзиттік декларация. Көліктің әртүрлі түрлерімен тасымалданатын тауарлармен кедендік операцияларды жасау ерекшеліктері. ХЖТ рәсімі бойынша Халықаралық тасымалдар. ХЖТ кітапшасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кедендік бақылаудың техникалық құралдары
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының кедендік бақылау пәнін оқудың негізгі мақсаты ол кеден заңдылықтары арқылы кеден ісі, кеден саясатын оның ішінде кеден режимдерін, кедендік бақылауды, кеден салығын, кеден баждарын, кеден төлемдерін заңдылықтарын қолдана отырып Қазақстан Республикасынан әкетілетін және әкелінетін тауарлардан кеден режимдерін қолдана отырып тауар айналысының құқықтық жағдайларын реттеу. Бұл пәннен алған білім қоғамға қатысты құқықтық барлық салаларын зерттеуде қажет. Кедендік бақылау курсын зерделеудің негізгі мақсаты – қоғамда кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының маңызын, кеден құқығы теориясын, кеден саясатын, кеден заңдары мен кеден құқығы нормаларын қолдану тәжірибесін студенттердің игеруі үрдісі болып табылады. Курсты зерделеудің негізгі міндеттері: Қазақстан Республикасы кеден ісінің негізгі мақсаттарын, кеден саясаты мен ісі, кеден органдары құрылымы, кеден режимдері. Құқықтық нормативті актілерімен жұмыс істеуді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық жеке құқық: коллизиялық реттеу
  Несиелер: 5

  Халықаралық жеке құқық: коллизиялық реттеу - шетел элементімен асқынған жеке құқықтық дауларды шешудің ерекше сұрақтары бар заңдық тәртіп (құқықтық қатынастардың тарабы, оның объектісі немесе құқықтық қатынастар негізіндегі заңдық факт ретінде). Пәннің оқу процесіндегі рөлі адамзаттың қазіргі өмірінің ақиқаты ретінде жаһандануға негізделген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Зияткерлік меншік объектілерінің айналым қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Патенттік құқықтарды рәсімдеу және қорғау. Өнертабыстарды, пайдалы модельдерді және өнеркәсіптік үлгілерді қорғау. Зияткерлік меншік және оның қазіргі қоғамдағы рөлі. Азаматтық айналымға қатысушыларды дараландыру құралдарын және олар өндіретін өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) құқықтық қорғау)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы: еркін сауда аймағы мен Кеден одағын құрудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 3

  Халықаралық экономикалық интеграция-тәжірибе, мәселелер және перспективалар. Әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында еркін сауда аймағы. Өңірлік экономикалық бірлестіктер-құрамы мен жай-күйінің қысқаша сипаттамасы. ТМД елдерінің өзара сауда жағдайы мен проблемалары. ТМД елдерінің есеп айырысу-төлем қатынастарының мәселесі. ТМД елдерінің өзара саудасының ұйымдастыру-құқықтық аспектілері. ТМД елдерінің кеден одағын құру мәселелері. ТМД елдерінің кеден одағының даму болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Республикасының жеңілдетілген өндіріс түрлері
  Несиелер: 4

  ҚР-дағы өндірістердің жеңілдетілген түрлері" оқу пәні ретінде ҚР азаматтық сот ісін жүргізуде жеңілдетілген өндірістердің жекелеген түрлерін, оларға тән ерекшеліктері бар зерттейді. "ҚР-да жеңілдетілген өндіріс түрлері" оқу пәнін меңгеру мақсаты: соттардың азаматтық істерді қарауының кең ауқымды процедурасы мен жеңілдетілген процедуралар арасындағы айырмашылықтарды анықтау, сонымен

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық транспорттық операциялар
  Несиелер: 4

  Көлік және оның әлемдік экономикадағы рөлі. Халықаралық көлік операцияларының жіктелуі және мазмұны. Сыртқы сауда тасымалдарының шарттары. Көліктің негізгі түрлерімен халықаралық тасымалдарды ұйымдастыру. Көлік қызметтеріндегі делдалдар. Жүктерді халықаралық жеткізудің логистикалық тұжырымдамасы. Халықаралық көлік операцияларын реттеу тетіктері. Халықаралық көлік операциялары саласындағы келісімдердің көпжақты жүйесі. Көліктің әртүрлі түрлерімен сыртқы сауда тасымалдарын реттейтін негізгі халықаралық шарттар мен конвенциялар. ҚР халықаралық саудада көлік операцияларын жүзеге асырудың құқықтық негізі. Халықаралық жүк ағындарына кедендік қызмет көрсету. Жүктерді халықаралық тасымалдау жүйесіндегі көліктік-техникалық құжаттама. Халықаралық көлік операциялары жүйесіндегі сақтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Республикасының кеден қоймаларының қызметін құқықтық басқару
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасы кеден қоймаларының қызметін басқарудың кедендік рәсімдері. Қазақстан Республикасы кеден қоймаларының қызметіне қатысты негізгі ережелер. Тауарлардың келуі мен кетуі, ішкі кедендік транзит, кедендік тасымалдаушы, тауарларды уақытша сақтау. Декларант, кеден брокері, құқықтары мен міндеттері. Тауарларды декларациялау тәртібі, декларациялар түрлері, электрондық декларациялау. Кедендік төлемдер. Кедендік төлемдердің түрлері, кедендік баждар мен салықтарды есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кеден ісі аясындағы сот экспертологиясы
  Несиелер: 5

  Сот экономикалық сараптамасын тағайындау мен жүргізудің ғылыми, құқықтық және ұйымдастырушылық ережелері. Арнайы білім және оларды сот ісін жүргізуде пайдаланудың негізгі нысандары. Сот экономикалық сараптамасының түрлері, теориялық және құқықтық негіздері. Маман және сот сарапшысы, олардың іс жүргізу мәртебесі, қатысу нысандары мен құзыреті. Сот сараптамасын тағайындау. Материалдарды дайындау. Маманның және сарапшының қорытындысы: мазмұны, дәлелдік мәні, бағасы. Сот экономикалық сараптамасын жүргізу. Сараптамалық зерттеудің кезеңдері. Сот экономикалық сараптамасының стандарттары. Экономикалық сараптаманың әдістері мен процедуралары. Сот экономикалық сараптамасының стандарттары. Экономикалық сараптаманың әдістері мен процедуралары. Сарапшы - экономистің құқықтары мен міндеттері, жауапкершілігі. Сұрақтарға жауаптар мен қорытындыларды құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сыртқы экономикалық қызметті кедендік және тарифтік реттеу
  Несиелер: 4

  Сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеудің теориялық және ұйымдық-құқықтық негіздері. Кедендік баждар. Кедендік тариф-кедендік-тарифтік реттеу құралы. Кедендік рәсім сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеу құралы ретінде. Тауардың шығарылған елі және тарифтік преференциялар жүйесі. ҚР экономикалық саясаты және тарифтік жеңілдіктер. Тауарды кедендік бағалау жүйесі. Жауап беруші: жургараев Ермек Нурланович Кедендік одақ мүшелердің-мемлекеттердің ҚР аумағына тауарлардың импорты салық салу мақсатында Салық Кодекстің 268 баптың 1 тармағына сәйкес ҚҚС бойынша салық салуға жатады Тауарлардың кедендік құнын бақылаудың құқықтық, ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Уақытша Сақтау Қоймасы менеджменті
  Несиелер: 5

  Кедендік рәсімдер. Негізгі кедендік ресімдеу. Кедендік ресімдеуге қатысты негізгі ережелер. Тауарлардың келуі мен кетуі, ішкі кедендік транзит, кедендік тасымалдаушы, тауарларды уақытша сақтау. Декларант, кеден брокері, құқықтары мен міндеттері. Тауарларды декларациялау тәртібі, декларациялар түрлері, электрондық декларациялау. Негізгі кедендік ресімдеу кезінде ұсынылатын құжаттар. Кедендік төлемдер. Кедендік төлемдердің түрлері, кедендік баждар мен салықтарды есептеу. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу тәртібі мен мерзімдері, кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімін өзгерту кедендік төлемдердің төленуін қамтамасыз ету. Кеден төлемдерін өндіріп алу. Кедендік баждарды, салықтарды және өзге де ақша қаражатын қайтару. Кеден органдары жүзеге асыратын валюталық бақылау. Тауарлардың кедендік құны. Тарифтік және тарифтік емес реттеу шаралары. Тауарларды лицензиялау. Тауарларды квоталау. Ең төменгі және ең жоғарғы баға белгілеу. Тауарларды сертификаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кедендік сараптама
  Несиелер: 5

  Сараптама: түсінік, жіктеу, сараптама мекемелері. Кедендік сараптаманың түсінігі, объектілері мен заттары. Кедендік сараптамаларда қолданылатын техникалық құралдар мен әдістер. Кедендік сараптама технологиясы. Сарапшы және оның құзыреті. Сарапшының құқықтары мен міндеттері. Кедендік сараптаманы тағайындау. Кедендік сараптама жүргізу тәртібі. Сарапшының қорытындысы тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Атқарушылық іс жүргізудің мәселелері
  Несиелер: 4

  ҚР-дағы атқару өндірісі-студенттердің оқуы үшін Академияның оқу жоспарында қарастырылған аса маңызды арнайы курстардың бірі. Осы арнайы курсты зерделеу пәні атқарушылық іс жүргізу органдарының азаматтар мен ұйымдардың субъективті құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау тәртібін айқындайтын құқық нормалары болып табылады. Студенттердің осы нысанды меңгеру тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау - болашақ заңгерлерді қалыптастыру үшін қажетті шарт. Еліміздің құқық қорғау органдарының арасында азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға бағытталған сот орындаушыларына маңызды рөл атқарады. "ҚР Атқарушылық іс жүргізудің өзекті мәселелері" арнайы курсын оқу мақсаты студенттердің: атқарушылық іс - әрекеттерді жасау тәртібін реттейтін құқық нормаларының мәнін; қылмыстық, шаруашылық, азаматтық және басқа да қатынастарда заңдылықты нығайту ісіндегі атқарылу рөлінің артуын; құқық нормаларының атқарушылық іс жүргізу органдарымен-сот орындаушыларымен, сот приставтерімен және басқалармен іс жүзінде қолдануымен тығыз байланысын анықтаудан тұрады. Осы курсты оқу міндеті құқықтың қажетті көздерімен танысу, атқарушылық іс жүргізу туралы маңызды нормативтік актілерді меңгеру, олармен жұмыс істей білу, атқарушы органдар қызметінің принциптерін білу және оларды нақты мәселелерді шешу кезінде қолдана білу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Стандарттау және сертификаттау бойынша заңнамалық және нормативтік база
  Несиелер: 5

  Тауартанудың, кедендік сараптаманың және сертификаттаудың құқықтық негіздері. Тауарларды стандарттау, оның мәні мен мазмұны. ҚР Стандарттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Халықаралық стандарттау практикасының өзекті мәселелері. Стандарттау бойынша ережелер. Нормативтік құжаттар ұғымы. Қазіргі қоғамдағы стандарттаудың рөлі мен орны. Өзекті мәселелер. Стандарттау жөніндегі ережелер стандарттау және метрология жөніндегі мемлекеттік комитеттің мемлекеттік бақылау және қадағалау жүргізу тәртібі. Тауарларды сертификаттау Қазіргі қоғамдағы сертификаттаудың рөлі мен орны. Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігі. Мақсаты мен принциптері. Сертификаттауға қатысушылар. Міндетті және ерікті сертификаттау. Жеңіл өнеркәсіп тауарларын сараптау бойынша Тренинг (тігін бұйымдары). Сертификаттау процесінің негізгі кезеңдері. Сертификаттау сұлбалары. Азық-түлік өнімдері мен азық-түлік шикізатын сертификаттау ережелері мен тәртібі, оларды сертификаттау тәртібі. ҚР сертификаттаудың құқықтық негіздері. Сертификаттау жүйесі. Халықаралық сертификаттау, импортталатын өнімді сертификаттау. Метрология. Шығару кезінде өнімді сараптау және сертификаттау ҚР аумағына.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кеден ісі аясындағы жекелеген қылмыс түрлерін тергеудің тактиқалық және әдістемелік ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың сипаттамасы және оларды анықтау әдістемесі. Өткізу пункттерінде және кедендік бақылауды жүзеге асыратын өзге де орындарда тауарлар мен көлік құралдарын өткізу кезінде кедендік ресімдеу мен кедендік бақылауды жүзеге асыру процесінде құқық бұзушылықтарды анықтаудың нысандары мен тәсілдері кеден және валюталық заңнаманың әкімшілік құқық бұзушылықтарын анықтаудың нысандары мен тәсілдері (төлемдер мен жеңілдіктер). Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық оқиғалары анықталған кездегі кеден органдары лауазымды тұлғаларының қызметі Әкімшілік тергеу. Кеден органдары лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылған әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің жекелеген санаттарын тергеу әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Еуропалық Одақтың саяси-құқықтық аспектілері
  Несиелер: 3

  Еуропалық Одақ: жалпы сипаттама еуропалық интеграция тарихы. Еуропалық құқық түсінігі және ерекшеліктері. Еуропалық Одақтың Құзыреті. Еуропалық Одақтың институттары мен органдары. ЕО - дағы адам мен азаматтың құқықтық жағдайының негіздері. ЕО ішкі нарығын құқықтық реттеу. ЕО монополияға қарсы саясаты және бәсекелестікті реттеу. ЕО экономикалық және валюталық қатынастарды құқықтық реттеу. ЕО әлеуметтік саясатын реттеудің құқықтық негіздері. ЕО Шенген құқығының негіздері. ЕО сыртқы саяси қызметінің құқықтық негіздері. Еуропалық Одақ және ҚР: серіктестік пен ынтымақтастықтың құқықтық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кедендік бақылаудың техникалық құралдары
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының кедендік бақылау пәнін оқудың негізгі мақсаты ол кеден заңдылықтары арқылы кеден ісі, кеден саясатын оның ішінде кеден режимдерін, кедендік бақылауды, кеден салығын, кеден баждарын, кеден төлемдерін заңдылықтарын қолдана отырып Қазақстан Республикасынан әкетілетін және әкелінетін тауарлардан кеден режимдерін қолдана отырып тауар айналысының құқықтық жағдайларын реттеу. Бұл пәннен алған білім қоғамға қатысты құқықтық барлық салаларын зерттеуде қажет. Кедендік бақылау курсын зерделеудің негізгі мақсаты – қоғамда кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының маңызын, кеден құқығы теориясын, кеден саясатын, кеден заңдары мен кеден құқығы нормаларын қолдану тәжірибесін студенттердің игеруі үрдісі болып табылады. Курсты зерделеудің негізгі міндеттері: Қазақстан Республикасы кеден ісінің негізгі мақсаттарын, кеден саясаты мен ісі, кеден органдары құрылымы, кеден режимдері. Құқықтық нормативті актілерімен жұмыс істеуді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Саудадағы зияткерлік меншік құқығы
  Несиелер: 5

  Зияткерлік меншік құқығының жалпы ережелері. Зияткерлік меншік құқығының көздері. Авторлық құқықпен қорғалатын зияткерлік қызметтің нәтижелері: түсінігі, белгілері және түрлері. Авторлық құқық субъектілері сабақтас құқықтар: құқықты құқықтық реттеудің түсінігі, объектілері, субъектілері мен ерекшеліктері және олардың зияткерлік құқықтарының түрлері. Авторлардың, орындаушылардың, фонограмма жасаушылардың, эфирлік және кабельдік хабар тарату ұйымдарының және жарияланушының құқықтарын қорғау. Ұжымдық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін құқықтық қамтамасыз ету. Патенттік құқықтарды ресімдеу авторлық және сабақтас құқықтармен авторлар мен құқық иеленушілердің құқықтарын қорғау және құқықтық қорғаудың пайда болуы үшін қажетті шарт ретінде. Фирмалық атауларды құқықтық қорғау. Коммерциялық белгілеудің заңдық мәні және құқықтық қамтамасыз етілуі. Тауар таңбаларын (қызмет көрсету таңбаларын) құқықтық қорғау, мәні, түрлері және ерекшеліктері. Тауар шығарылған жер атауларының күзет қабілеттілігі ұғымы мен шарттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық
  Несиелер: 5

  "Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық" пәнін игерудің мақсаты студенттердің қылмыстық құқық бұзушылықтардың осы түрін ашу және тергеу әдістемесінің мәнін түсінуге мүмкіндік беретін логикалық заңдық ойлауын қалыптастыру болып табылады. Курстың міндеті Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу және тергеу мақсатында қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқығының криминалистикалық әдістері мен нормаларын дұрыс қолдануға үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON9

  Кәсіптік қызметті жүзеге асыру кезінде елдің экономикалық қауіпсіздігіне қауіп-қатерлерді анықтау және талдау мүмкіндігі; шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастыққа дайын болу; тауарлардың жекелеген санаттарын кедендік шекара арқылы өткізуді бақылау мүмкіндігі;

 • Код ON5

  Тауар кодын айқындау және Сыртқы Экономикалық Қызметтің Кеден Номенклатурасына сәйкес мәлімделген кодты басқару мүмкіндігі; тауардың шыққан елін анықтау ережелерін қолдануға және тауардың шыққан елі туралы мәлімделген ақпараттың дұрыстығын бақылауға; кедендік құнды айқындау әдістемесін қолдану және кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың мәлімделген кедендік құнын бақылау мүмкіндігі;

 • Код ON4

  Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың және кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын басқа тұлғалардың кедендік операцияларды жүргізген кезде кеден заңнамасы мен Қазақстан Республикасының кеден заңнамаларына сәйкестігін бақылау мүмкіндігі; кедендік операцияларды жүргізу кезінде кедендік бақылауды және мемлекеттік бақылаудың өзге де түрлерін жүзеге асыруға; Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану дағдыларын игеру;

 • Код ON8

  Өз құзыреті шегінде зияткерлік меншік құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мүмкіндігі; контрафактілі және жалған тауарларды анықтау дағдыларын меңгеру, тауарлардың кедендік мақсаттар үшін сараптама нәтижелерінің мақсаты мен пайдаланылуы; кәсіби қызметте тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану мүмкіндігі;

 • Код ON11

  Кадрларды іріктеуді, орналастыруды, кедендік қызметкерлерді аттестациялауды және кәсіптік даярлауды жоспарлауды, кедендік дамыту бағдарламаларын (кедендік бекетте) дамытуды және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жоспарлауды ұйымдастырады;

 • Код ON3

  Әртүрлі қызмет салаларында жалпы құқықтық білімді қолдану мүмкіндігі; тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл мәселелерін шешу үшін ауызша және жазбаша түрде сөйлеу қабілеті; толық әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене шынықтырудың барабар деңгейін ұстауға дайын болу.

 • Код ON6

  Кедендік декларацияны толтыру және бақылау, кедендік құнды декларациялау және басқа да кеден құжаттарын меңгеру; кедендік төлемдерді есептеу кезінде олардың дағдыларын меңгеру және оларды есептеудің дұрыстығы, төлемнің толықтығы мен уақтылылығы; кедендік төлемдерді жинау және қайтару мүмкіндігі;

 • Код ON10

  Кеден органдарының мемлекеттік басқару құрылымында орны мен рөлін анықтау, басқару қызметіне ақпарат жинауды ұйымдастыру, кедендік (кедендік бекетте) және олардың құрылымдық бөлімшелерінің тиімділігін бағалау, көрсетілетін қызметтердің сапасын талдау;

 • Код ON2

  Төтенше жағдайларда қорғау әдістерін, философиялық білімдердің негіздерін, өз қызметінің әлеуметтік маңыздылығын түсіну үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдерін және үлгілерін талдауға

 • Код ON1

  Дерексіз ойлау қабілетін дамытуға, талдау, синтездеу, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тәрбиелеу; өзін-өзі дамытуға, шығармашылық әлеуетті пайдалануға, стандартты емес жағдайларда әрекет етуге дайындық, қабылданған шешімдерге әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті көтеруге;

 • Код ON7

  Тауарларды, валюталық құндылықтарды, Қазақстан Республикасы валютасын, ішкі бағалы қағаздарды, бағалы металдарды және кедендік шекара арқылы асыл тастарды жылжыту кезінде Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасының сақталуын бақылау мүмкіндігі; сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу туралы заңнамаға сәйкес белгіленген тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қадағалау мүмкіндігі; сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың азаматтық құқықтарын және кедендік қызмет саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды қорғауды қамтамасыз ету;

Top