Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02103 Хореография педагогикасы в Қазақ ұлттық хореография академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты: - магистранттарда жеке, шығармашылық, азаматтық позицияларды дамыту және қалыптастыру, жалпы мәдени және тереңдетілген, кәсіби, ғылыми - педагогикалық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару, педагогикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру және дамыту; - тәжірибелік және ғылыми-педагогикалық қызметте жобалық, шығармашылық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, ұйымдастыру-басқару, сараптамалық, педагогикалық қызмет дағдыларын ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асыру; -ЖОО-ның ғылыми-зерттеу әлеуетін қалыптастыру; ЖОО-ның кадрлық саясаты аясында ғылыми-педагогикалық мамандарды даярлау; -хореография өнері бағыттары бойынша жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікке ие, заманауи қазақстандық қоғамның талаптарына жауап беретін, оның рухани-эстетикалық дамуына ықпал ететін хореография педагогикасы саласында бәсекеге қабілетті магистрлерді дайындау; - Қазақстан Республикасының барлық аймақтарындағы жоғары оқу орындарын, кәсіби хореографиялық ұжымдарды және қосымша хореографиялық білім беру мекемелерін ұлттық кадрлармен қамтамасыз ету; -ұлттық би мәдениетін терең меңгерген ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және мәдени-бос уақыт қызметін ұйымдастыру үлгісіндегі мекемелерді ғылыми кадрлармен қамтамасыз ету; - тарихи үрдістер мен көпұлтты би мәдениетінің генезисін меңгеру арқылы білім алушылардың төзімділігін тәрбиелеу; - хореография өнері және білім беру өкілдері арасында ғылыми-зерттеу қызметін дамыту; -халықаралық мәдени-білім беру кеңістігінде Қазақстандық ғылыми-педагогикалық кадрларды мойындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M031 Хореография
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Халықаралық журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: магистранттарды ғылыми мақаланың құрылымымен және басылымға қолжазба тапсырғанға дейінгі дайындық жұмыстарының барлық кезеңдерімен таныстыру және мамандық бейіні бойынша жоғары рейтингті ғылыми журналдардың каталогын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу тұжырымдамасы
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеудің іргелі ұғымдарын меңгеруге және зерттеуге бағытталған: зерттеудің теориялық әдісінің құрылымдық компоненттері, танымның эмпирикалық деңгейі. Ғылыми зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жүйесін және оны мәдениетаралық-коммуникативтік қызметте пайдалану тәсілдерін меңгеру (C1. C2). Білу - Жалпы орта білім негізінде алынған және қалыптасқан білім мен іскерлікті жетілдіру. Меңгеруі керек - мәтіннің негізгі ойын беретін негізгі сөздерді тануды және таңдауды;- оның басты идеясын анықтауды;- дәйекті жоспар құруды;-әр түрлі клишелерді пайдалана отырып, ауызша және жазбаша формадағы мәтіннің мазмұнын қысқаша баяндауды;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистрлік диссертацияны зерттеуді ұйымдастыру және жазу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс магистрлерді жалпы дайындауда көмекші болып табылады, атап айтқанда: курстың мазмұны алдағы ғылыми зерттеудің ғылыми аппаратын әзірлеуге бағытталған (өзектілігін негіздеу, мақсаты, пәні, нысаны және басқа да ғылыми зерттеудің құрамдас бөліктері). Практикалық сабақтар құжаттарды, зерттеу графигі – жоспарларын құрастыруға, ғылыми тағылымдамалар мен кезеңдерді жоспарлауға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнердегі Постмодернизм
  Несиелер: 3

  Модернизм және Авангард өнері, постмодернизм. Постмодернизмнің негізгі тенденциялары. Жаппай мәдениет.Барлық бар формаларды, стильдерді және мәнерлерді араластыру. Китч эстетикасы. Мәңгілік табиғат немесе оны құру процесі, технологиялық, медиалық технологиялар. Шығарманың мәдени құндылығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы өнер және мәдениет концепциясы
  Несиелер: 5

  Курс магистранттардың этнокультуралық жеке тұлғасын қалыптастыруға бағытталған, өнер түрлерімен өзара байланыста Қазақстанның көркем мәдениетіне бағытталған; көпмәдениетті тұлғаны тәрбиелеу, өзінің ұлттық мәдениетімен тұлғаны сәйкестендіру үшін жағдай жасау. Курстың міндеттері қазіргі заманғы мәдениет пен өнердің негізгі үрдістерімен анықталады. Курс түркі этносының әлеуметтік - мәдени, рухани тәжірибесін, сонымен қатар шығармашылық іс-әрекет тәсілі ретінде ұлттық өнердің кәсіби тәжірибесін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары мектеп педагогикасы курсы магистранттарды жоғары мектепте оқытушылық және әдістемелік қызметке дайындауға бағытталған. Курстың мазмұны жоғары мектептегі оқу-тәрбие процесін, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын ізгілендіру мен демократияландырудың қазіргі заманғы тенденцияларын көрсетеді, педагогикалық қызметтің жеке-шығармашылық стиліне бағыттайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі
  Несиелер: 3

  Практикалық курс ғылыми материалдарды жазу және рәсімдеу бойынша дағдыларды дамытуға бағытталған. Ғылыми мақаланың тақырыбы, ойы және атауы. Ғылыми мақаланың құрамы, Бет мақаласына арналған жалпы мәселе шегінде шешілмеген мәселелерді анықтау дағдысы. Метолика мақаланың мақсатын тұжырымдау меншікті зерттеудің мазмұнын баяндау. Жазу және жариялау негізгі алгоритмдерін жарықтандыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Осы пән аясында ғылым туралы қазіргі техногенді өркениетте танымдық қызметті ұйымдастыру нысаны мен негізін қалаушы элемент ретінде түсінік беріледі. Ғылымның түрлі аспектілері қарастырылады: ғылым танымды ұйымдастыру нысаны ретінде, ғылым әлеуметтік институт ретінде, ғылым мәдениет элементі ретінде. Ғылым өркениетті даму барысында жетілгендігі туралы ұғым беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім, мәдениет және өнер саласындағы нормативтік-құқықтық реттеу
  Несиелер: 3

  Пәннің мазмұны білім беру, мәдениет және өнер саласындағы нормативтік-құқықтық реттеу тетіктерін, нормативтік актілерді зерделеуге бағытталған. Мәдени саясат және жүйе құрушы процестер нормативтік шешім тұрғысынан қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи өнердегі креативті технологиялар
  Несиелер: 5

  Креативті индустрияның теориясы мен практикасы, жаңа шығармашылық жобаларды жасау және жасау, қазіргі заманғы арт - менеджмент саласында білім мен дағдыларды қалыптастыру; өнер саласындағы шығармашылық өнімдердің репрезентациясы саласындағы негізгі құзыреттіліктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі өнертану әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Өнертану және оның ғылыми білім туралы жалпы түсініктерді дамыту контекстіндегі әдістері. Басқа гуманитарлық ғылымдар контекстіндегі өнертану тарихы. Ғылым мен көркем тәжірибенің және мәдени феномендердің өзара әрекеттесу принциптері. Өнертану ғылымының жаһандық мақсаттары және өнердің бірыңғай теориясы мен тарихын, идеалды өнертанушылық әдіснамасын және осы міндеттермен ұжымдық жұмысты құру. Әдістері жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 6

  Пән бизнес тарапынан мәдени жобаларды материалдық, қаржылық және ақпараттық қолдау жағдайын зерттейді. Мәдениет және өнер саласындағы жобалардың мүмкіндіктері. Әлеуметтік-мәдени саланы қолдау нысандары бизнестің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі бағдарламасының бір бөлігі болып табылады. Коммерциялық компаниялар мен мәдени, білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер туындыларын талдау және интерпретациялау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты көркем шығармалардың мазмұнын ұғыну тәсілдері туралы білім жүйесін қалыптастыру және әртүрлі өнер түрлерінің шығармаларын аналитикалық қабылдау және олардың мазмұнын интерпретациялық түсіну. Курс бағдарламасы магистранттардың Профильді дайындығының негізгі пәндерімен тығыз байланысты көздейді. Курс жеке өнер түрлері тілінің ерекше ерекшеліктерін меңгеруге, стилистикалық даму аясында олардың түрлік ерекшелігін және жанрлық формалардың көптүрлілігін түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникация және өнер мәселесі
  Несиелер: 6

  Пән бизнес тарапынан мәдени жобаларды материалдық, қаржылық және ақпараттық қолдау жағдайын зерттейді. Мәдениет және өнер саласындағы жобалардың мүмкіндіктері. Әлеуметтік-мәдени саланы қолдау нысандары бизнестің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі бағдарламасының бір бөлігі болып табылады. Коммерциялық компаниялар мен мәдени, білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік хореографиялық өнердің даму үрдістері
  Несиелер: 3

  Әлемдік хореографиялық өнердің жағдайы мен жетістіктерін талдау , ұлттық балет театрларының ұлттық ерекшеліктері мен өзіндік ерекшеліктері; қызметі, постының стильдік ерекшеліктері новочной қызметі қазіргі балетмейстерлер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биді зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны гуманитарлық ғылымдар мен өнертану саласында ғылыми - зерттеу жұмыстарын жүргізуге қабілетті магистрдің әдіснамалық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Пәннің негізгі міндеттері: жалпы ғылымның және өнердің қазіргі әдістемесінің жалпы көрінісін көрсету; хореографиялық өнер саласындағы ғылыми білімнің құрылымын ашу; ғылыми танымның негізгі тәсілдері мен әдістерін талдау, би өнері саласындағы ғылыми білімнің негізгі түрлерін қарастыру; хореографиялық өнер саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 3

  Қабылдау және көркем шығармалардың көркемдік шығармашылық мәселелерін зерттеу. Көркем шығармалар құрылымының ерекшеліктері. Өнер психологиясының мәселелері. Эстетикалық құндылықтарды қабылдаудың спецификалық сипаттамаларын зерттеу. Шығармашылық формасы ретінде көркемдік қабылдауды талдау. Қиял, ойлау, интуиция, Шабыт рөлдері. Шығармашылық процесінде көрінетін жеке-психологиялық ерекшеліктерді анықтау (қабілеттері, дарындылығы, дарындылығы, даналығы және т.б.).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи хореография стильдері мен мектептері
  Несиелер: 5

  Курс хореографияның қазіргі заманғы бағыттарының мазмұндық зерттелуі мен әдіснамасын меңгеруге бағытталған. Қазіргі заманғы стильдер мен формалардың бар мектептерін талдау. Хореографияның жаңа бағыттарын салыстырмалы талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық-деректану практикасы
  Несиелер: 3

  Пән шеңберінде магистранттарға ғылыми зерттеу шеңберінде еркін тақырыпта жобаның менеджері және авторы ретінде өзіндік шығармашылық жұмыс істеуге мүмкіндік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Креативті ойлау психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ӛмір мен шығармашылықта креативті ойлауды, қабілеттерді, біліктерді дамытудың теориялық негіздерін меңгеруге бағытталған. Ізденістің интеллектуалды өрісін, ассоциативті ойлау, қиялын кеңейте білу, мәселені әр жағынан қарастыру қабілетін дамыту. Интеллект құндылығы. Өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту, жеке және жеке еркіндік, жағдайға байланысты өзгеруі қабілеті мен дайындығы. Жаңа ашықтық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хореографиялық өнер және білім беру саласындағы Бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән хореографиялық өнер саласындағы менеджерлік дағдыларды және экономикалық жоспарлауды, продюссирлеу негіздерін дамытуға, хореографиялық ұжымның шығармашылық және коммерциялық қызметін әзірлеуге және жоспарлауға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық-балет драматургиясын зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Музыкалық-балет драматургиясын зерттеу әдіснамасы курсы театрлық ірі формадағы көркем шығармаларды тереңдетіп игеруге бағытталған. Музыкалық-драмалық шығарманың (опера, балет) формаларын, композицияларын және мәнерлілік құралдарын меңгеру дағдыларын қалыптастыру)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлттық хореографияны зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 3

  Ұлттық би мәдениетінің қалыптасуының тарихи-теориялық мәселелерін зерттеу; әдіснамалық құралдарды қалыптастыру және үлестіру кезеңдерін кешенді, жүйелі зерттеу. Қазақстанның бірегей дәстүрлі би мәдениеті, ұлттық бидің өзіндік ерекшелігі мен әртүрлілігі. Хореографиялық педагогиканың ерекшелігі би өнеріне оқытуды ұйымдастыру және әдістемесіне назар аудару қажеттілігін анықтайды, бұл педагогиканың кез келген басқа мамандандырылған бөлімінің ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздерінен түбегейлі ерекшеленеді. құндылықтар. Сондықтан, ұлттық Қытай биінің педагогикалық негіздерін зерттеу айқын тарихи-мәдени векто��ды талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми-шығармашылық жоба
  Несиелер: 3

  Пән шеңберінде магистранттарға ғылыми зерттеу шеңберінде еркін тақырыпта жобаның менеджері және авторы ретінде өзіндік шығармашылық жұмыс істеуге мүмкіндік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Продюсинг және арт жобаларының промоушені
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны қазіргі нарықтық қатынастарды ескере отырып, арт-менеджерлер қызметінің білімдері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Арт-менеджердің жалпы, кәсіби және энциклопедиялық мәдениетінің негіздері қарастырылады, оған арт –нарыққа жаңа есімдерді ашу және жылжыту, өнер саласының сегменттерін, талғамдарын, артықшылықтарын, қажеттіліктерін, мәдениеті мен әлеумет өкілдерінің адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру бойынша арт-жобаларды генерациялау жұмыстарын тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи хореографиялық білім берудің даму тенденциялары
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби хореографиялық білім берудің қалыптасуы мен дамуының тарихи және қазіргі кезеңдерін зерттеуге, кәсіби хореографиялық білім берудің ерекшелігін игеруге, ұлттық балет мектебінің қалыптасуына, мамандандырылған оқу орындарының құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне бағытталған. Қазақстандағы көп деңгейлі хореографиялық білімнің мақсаттары мен міндеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі әлемдік музыканың тұжырымдамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс әлемдік даму контекстінде музыкалық өнердің жаңа үрдістерін зерттеуге бағытталған. Пән магистранттарға заманауи композиторлардың шығармаларын меңгеруге, тыңдалуға және өнертанулық талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  қазіргі кезеңде ғылымда пайда болатын негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау, ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру.

 • Код ON2

  - зерттеу мәселелері шеңберінде ғылыми тұжырымдамаларды ажырату; - зерттеудің ғылыми аппаратын анықтау және негіздеу; - жалпы әлемдік, ұлттық (қазақстандық), салалық, мамандандырылған, тар бейінді тәжірибені саралау арқылы ғылыми нәтижелерді, жетістіктерді талдау негізінде Зерттеу проблемасының зерттелу дәрежесін анықтау; - ғылыми - зерттеу материалдарын (ғылыми мақалалар, ғылыми баяндамалар, ғылыми-практикалық конференцияларда сөз сөйлеу) әр түрлі деңгейде жазу, рәсімдеу және апробациялау дағдылары (ЖОО, республикалық, халықаралық, шетелдік); - өз қызметін сыни талдау және мақсаттарға жету қабілеті; - өмір бойы жеке білім траекториясын жетілдіру; - салауатты өмір салтын жүргізу және насихаттау; - адами қасиеттерді көрсету және объективті талдау негізінде шешім қабылдау және бағдарлау.

 • Код ON3

  - көркем шығармаларды бағалау және ажырату, олардың құрылымдық ерекшеліктері; - хореография өнерін және би мәдениетін БАҚ арқылы насихаттау, кәсіби тәжірибесі негізінде кәсіптік оқыту, хореографиялық білім беру мәселелері бойынша кеңес беру.

 • Код ON4

  - өнер философиясы, өнертану процестері және хореография өнері педагогикасы мәселелері саласындағы ғылыми түсініктер мен үрдістерге сүйену. Ғылыми зерттеу, талдау, дереккөздермен жұмыс жасау әдістерін меңгеру.

 • Код ON5

  - оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін меңгеру, педагогикалық технологияларды талдау (сонымен қатар авторлық), бұл білімді педагогикалық және шығармашылық қызметте қолдана білу.

 • Код ON6

  - дәстүрлі қазақ мәдениеті, әлем халықтары би мәдениетінің генезисі саласындағы іргелі білімдерге сүйену, көркем шығармаларды талдау және ғылыми-шығармашылық және педагогикалық қызметте практикалық дағдыларды ұштастыра білу.

 • Код ON7

  - хореография өнері саласындағы ғылыми-салыстырмалы талдау, кәсіби сипаттама және салыстыру тұрғысынан заманауи мәселелерді анықтау.

 • Код ON8

  - әлемдік даму контекстінде өнер түрлерін қарастыру (хореография, театр, музыка, бейнелеу өнері және әдебиет); - қазіргі кезеңдегі өнер түрлерінің даму үрдісін анықтау.

 • Код ON9

  - диссертация жазу, тақырыптық ғылыми семинарлар өткізу арқылы ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру, оқу-әдістемелік құжаттарды жүргізу, ғылыми-зерттеу, ғылыми-ассистенттік, ғылыми - педагогикалық қызметті жоспарлау.

 • Код ON10

  - білім беру, мәдениет және өнер саласындағы реттеудің нормативтік-құқықтық білімдеріне сүйену, нормативтік актілер мен құжаттарды диагностикалау және жинақтау.

 • Код ON11

  - әр түрлі халықтар мен этностардың дәстүрлі мәдениетін салыстыру, өнер түрлерімен өзара байланыста Қазақстанның көркем мәдениетінің құндылығын анықтау. Қазіргі кезеңде қазақстандық рухани мәдениет пен өнер түрлерін дамыту бойынша тұжырымдарды жинақтау.

 • Код ON12

  - педагогикалық ғылымның және оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесінің жалпы ұғымдарына сүйену; - педагогиканың іргелі концепцияларын құрылымдау, педагогикалық жүйелерді анықтау және сипаттау, инновациялық тәсілдерді, оқытудың заманауи әдістерін түсіну және анықтау; - педагогикалық ғылым саласындағы әлемдік жетістіктерді қадағалау, тәжірибе алмасу және өзінің кәсіби қызметін ұйымдастыруда пайдалану.

Top