Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04115 Қаржы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қаржылық, банктік, кәсіпкерлік қызмет көрсету саласында жоғары білікті мамандарды, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, терең теориялық және практикалық даярлықты меңгерген, өзін-өзі жетілдіруге және басқарушылық шешімдерді қабылдау және талдау үшін қазіргі заманғы әдістер мен құралдарды қолданудың жаңа білімдерді, дағдылары мен тәжірибесін меңгеруге қабілетті мамандар даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Жоғары мектеп педагогикасы PVSh-4-2019
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды, оқыту мен ұйымдастыруды қалыптастырады. Жоғары білім беру педагогикасының әдістемесі мен теориясы, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялармен таныстыру, білім беруді жоспарлау мен ұйымдастыруды және тәрбиелеуді оқыту

 • Мемлекеттік бюджет және қазынашылық 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік бюджеттің мәнін және оның қазынашылықта ашылуын зерделеу; жалпы мемлекеттік бюджеттің экономикалық шарттары мен саяси құрылымын анықтауды зерделеу; қазынашылық жүйені реттейтін Негізгі заңнамалық және нормативтік актілерді зерделеу;мемлекеттік бюджет, қазынашылық және басқару жүйесінің әдістерін меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы IFN-4-2019
  Несиелер: 4

  Ғылым мен философияның мәні мен қоғамдағы рөлі, ғылым мен философияның құрылымы, ғылымның қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері, ғылыми білімнің құрылымы, ғылыми революциялар мен ғылыми рационалдылықтың құрылымы, ғылым��ың әлеуметтік институт ретінде рөлі, педагогика мен білім философиясының филосо-фиялық мәселелері, қоғамдағы ғылымның рөлі мен қызметтері, Ғылым мен философияның өзара байланысы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық нарықтар мен делдалдар
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындаоның даму ерекшеліктерін, қаржы делдалдарының қызметін, сондай-ақ тұтастай алғанда қаржынарығының жұмыс істеуін жетілдірудегі рөлін ескере отырып, қаржы нарығының және оның инфрақұрылымының негіздерін зерделеу. Қаржы нарығының қаржы құралдарын қолдану; таңдау кезінде талдау жүргізу білігі қаржы нарығының қатысушылары үшін оңтайлы жағдайларжасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халық қаржысы 2019
  Несиелер: 5

  Қоғам мүшелері өмірінің материалдық және әлеуметтік жағдайларын қамтамасыз ету және оларды ұдайы өндіру мақсатында ақша қаражаты қорларын қалыптастыру және пайдалану бойынша Экономикалық ақша қатынастарының негіздерін зерделеу; қаржы ресурстарының құрамын және олардың пайда болу көздерін, базалық функцияларды, сондай-ақ халықтың ақша қаражаты қорының барынша қалыптасуына әсер ететін факторларды зерделеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық банктің менеджменті 2019
  Несиелер: 5

  Стратегиялық банктік менеджмент негіздерін, банктердегі корпоративтік басқару ерекшеліктерін зерттеу; банк саясатының мәнін, тәуекел-менеджмент негіздерін, Стратегиялық жоспарлау мен тактиканың негіздерін зерделеу; нарық конъюктурасын бағалауды зерделеу; стратегиялық талдаудың қазіргі заманғы құралдарымен танысу; тиімді стратегияларды әзірлеу әдістерін меңгеру; банк қызметін қадағалаудың негізгі кезеңдерімен танысу; банк тәуекелдерінің негізгі түрлерін зерделеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы теориясы 2019+
  Несиелер: 5

  Қаржы теориясының негіздерін және қаржы ұйымдастыру принциптерін, қаржы қатынастарын жетілдіру бағыттарын, мемлекеттік және муниципалдық қаржы функцияларын зерделеу, мемлекет пен экономикалық субъектілер қызметінің қаржылық аспектілерін зерделеу; экономикалық және әлеуметтік механизм жүйесіндегі қаржы категорияларының әрекет ету механизмдерін зерделеу; қаржылық қатынастар саласындағы негізгі заңнамалық актілерді және басқа да нормативтік-құқықтық көздерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел инвестицияларын басқарудың мәселелері 2019
  Несиелер: 4

  ҚР-да инвестициялық процесті ұйымдастыру негіздерін; Қазақстанға тартымдылықты қамтамасыз ететін және инвестициялық процесті тежейтін факторларды зерделеу; инвестицияларды тартудың заңнамалық базасын, Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік Комитеттің функцияларын, Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының принциптерін зерделеу; бағалы қағаздар мен инвестициялық активтерді талдаудың қазіргі заманғы тәсілдерін зерделеу; ҚР инвестициялық климатының қазіргі жай-күйі мәселелерінде шетелдік инвестицияларды басқаруды меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы PY-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Басқарудың психологиялық заңдылықтарын зерттеу, диагностикалау және күйін болжау және басқару кіші жүйенің өзгеруі; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге бағындырушылар қызметінің бағдарламасы қалыптастыру; диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру, атап айтқанда, біліктілігін арттыру, жоғары лауазымдарға тағайындау үшін резерв құру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент (кеңейтілген курсы) 2019+
  Несиелер: 3

  Қаржылық менеджменттің мәнін, функциялары мен міндеттерін, қаржылық менеджменттің базалық тұжырымдамаларын зерттеу, оны ақпараттық қамтамасыз ету, қаржыны басқару саласындағы қызметтің негізгі бағыттарын; басқару процестерін сандық және сапалық талдаудың әдістері мен құралдарын зерделеу; кәсіпкерлік және қаржылық тәуекелдерді бағалау және басқару әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнесті жоспарлау және реттеу
  Несиелер: 3

  Жобалардыбасқаружәне бизнес-жоспарлаусаласындағытеориялықбілімдер мен практикалықдағдылардызерттеу; жұмысістептұрған өндірістер мен жаңадан құрылатын кәсіпорындар шеңберінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық қызметі процесіндетуын дайтыннақты міндеттерді шешүшін түйіспелерді қолдану.Ұйым және оның бөлімшелері бойынша жоспарлы тапсырмалардың орындалу барысын, ішкі шаруашылық резервтерін пайдалануды бақылау дағдыларынмеңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби) IYa-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Кәсіби тақырыптар бойынша диалогтық және монологтық сөйлеу қабілетін дамыту, түпнұсқада берілген мәтіннің мазмұнын түсіну, ауызша орындалатын жұмыстар мен жеке құжаттарды (үзінділер, іскер хаттар, хабарламалар, авобиография, жұмысқа орналасу туралы өтініштер) жаза білу, арнайы әдебиетке шолу жасап аудара алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР қаржы-несие саясаты 2019
  Несиелер: 3

  ҚР Қаржы-кредит саясатын құқықтық реттеу саласындағы заңнамалық аспектілерді зерттеу; Мемлекеттік қаржы-кредит саясатының принциптері мен әдістерін зерттеу; қаржы-кредит саясаты саласындағы қызметті жоспарлау және зерттеу әдістерін меңгеру; экономиканың қаржы-кредит саласындағы әртүрлі құбылыстар мен заңдылықтарды бағалауды меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы саласындағы стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Қазіргі қаржы нарықтарында компанияның мінез-құлық стратегиясын қалыптастыру; акционерлік құн өсімінің терминдерінде стратегиялық қаржылық және инвестициялық шешімдерді қалыптастыру; қаржыландырудың баламалы мүмкіндіктерін пайдалану және қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржыландыру саласында баламалы стратегияларды қабылдаудың қаржылық салдарын болжау; борыштық қаржыландыру құралдарын таңдауды негіздеу; капитал құрылымы саласында корпоративтік саясатты қалыптастыру. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдерді дайындау және қабылдау дағдыларын меңгеру; стратегиялық қаржылық менеджменттің әртүрлі модельдері негізінде Компания құнын есептеу дағдысы; құндық, әдістерді пайдалана отырып болжамды қаржылық модельдерді әзірлеу дағдысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қор нарығы 2019
  Несиелер: 3

  Бағалы қағаздар нарықтарының жұмыс істеу негіздерін, олардың құрылымы мен инфрақұрылымын зерделеу; қазіргі заманғы қор нарығы дамуының негізгі заңдылықтарын, ерекшеліктері мен үрдістерін зерделеу; қор нарығы құрылымын экономикалық талдау әдістерін, қор нарығы құралдарының инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістерін зерделеу; қор нарығында болып жатқан оқиғаларды бағалауда кәсіби дәлелдеме дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Банк қадағалау
  Несиелер: 4

  Кредиттік ұйымдардың қызметінреттеу мен қадағалауды ұйымдастырудыңтеориялық, практикалық негіздерін зерделеу және оларда осы саладағы қазіргі заманғы білімді қалыптастыру. Қадағала ушең берінде кредиттік ұйымдар ұсынатын есептілікті талдай білу; кредиттік ұйымдарға қадағалау шараларын қолдану. Қашықтықтан банктік қадағалау әдістерін; банктердің бухгалтерлік (қаржылық) есептілігін тексеру тәсілдері мен әдістерінмеңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инвестициялық жобаларды басқару 2019
  Несиелер: 4

  Түрлі типтегі жобаларды басқарудың функционалдық ерекшеліктерін зерттеу; ұйымдағы өзгерістер процесін анықтайтын құбылыстар табиғатын зерттеу; ұйымдағы өзгерістер процесін басқару және ықпал ету жүйесін құру бойынша техник және технологиялар негіздерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық бақылау
  Несиелер: 4

  Қаржы салу үшінқаржылықжағдайдызерделеу, кәсіпорынныңөндірістік-шаруашылыққызметініңдамуынқадағалау; аудит жүргізудіңтеориялықжәнеәдіснамалықнегіздерінзерделеужәнеаудиторлықпікірқалыптастыру; қаржылықжәнебюджеттікұйымдардыңбухгалтерлікесептілігінесараптама мен талдаудыжүзегеасыруүшінбақылаутәсілдерінмеңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Банк қызметінің маркетингі 2019
  Несиелер: 5

  Банктік маркетингтің негізгі ұғымдары мен тұжырымдамаларын зерттеу; банктік маркетингтің мақсаттары мен міндеттерін, Банктік маркетинг кешенінің құрамы мен мазмұнын зерттеу; банк маркетинг қызметі қызметкерлерінің негізгі функцияларын зерттеу; маркетингтік стратегияны іске асыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы саласындағы ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулер әдіснамасы саласында, сондай-ақ қаржылық-несиелік ұйымдарды, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарын қоса алғанда, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың қызметін сипаттайтын қаржылық-экономикалық көрсеткіштерді талдаудың практикалық дағдыларын, есептеу әдістемесін білу; қаржылық есептерді жүргізу және қабылданатын басқарушылық шешімдерді негіздеу үшін қаржылық және экономикалық ақпаратты іздеу, талдау және бағалау дағдыларын жетілдіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-жеке серіктестік жобаларды қаржыландыру 2019
  Несиелер: 4

  Бюджеттік инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздерін зерделеу; қаржылық есептеу әдістерін зерделеу; Қазақстанда және шетелде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын қалыптастыру мен жұмыс істеуінің институционалдық және құқықтық ерекшеліктерін зерделеу, нақты экономикалық жағдайларда кәсіпорындардың инвестициялық және қаржылық саясатында басқарушылық шешімдер қабылдауда өзара іс-қимылдың негізгі нысандарын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 4

  ҚР-да инвестициялық процесті ұйымдастыру негіздерін зерттеу. Қазақстанға тартымдылықты қамтамасызететін факторлар, инвестициялық процесті тежейтін факторлар, Инвестициялар тартудың заңнамалық базасы, инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитеттің (агенттік) функциялары, республиканың инвестициялық саясатының ерекшеліктері мен сипаты Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының принциптері, инвестициялық нарықтағы қаржы институттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы институттарын басқару 2019
  Несиелер: 4

  Қаржы институттарының түрлерін және олардың қызметінің бағыттарын, мемлекеттік реттеу мен қадағалаудың жекелеген сәттерін зерделеу; қаржы институттарының: кредиттік серіктестіктердің, кредиттік бюролардың, зейнетақы қорларының, сақтандыру компанияларының, коммерциялық банктердің, инвестициялық қорлардың, даму институттарының қызметімен танысу; әлемдік қаржы нарығында және қазақстандық тәжірибеде қаржы институттарының қызметін басқарудың қазіргі заманғы проблемаларымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік қаржы нарығы 2019
  Несиелер: 4

  Әлемдік қаржы нарығының мазмұнын, қаржы нарықтарының қазіргі заманғы жүйесінің жұмыс істеу тетіктерін және қаржы активтеріне баға белгілеуді зерделеу; валюта, қор, ақша, кредит нарықтарының үлгілерін зерделеу; қаржы нарығындағы қаржы-кредит институттарының қызметін талдау, бағалау және басқару тетіктерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым тарихы мен философиясы, жоғарғы мектеп, басқару психологиясының қазіргі заманғы концепциялары мен мәселелерін білу, шет тілінде диалогтық және монологтық формада әңіме құра білу, түпнұсқадағы текстің мазмұнын түсіну. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін, басқарушыға лайық стилін, жаңа білім беру бағдарламаларын, іскерлік этикет дағдыларын игеру. Алған білімін жинақтап, практикалық қызметте қолдану, ары қарай дамыту.

 • Код ON2

  Наноқұрылымдарды құрудың теориялық негіздерін, табиғи және жасанды нанообъектілердің, нанобөлшектердің қасиеттерін, құрылымын білу; кәсіпкерлік, жаңа технологиялық компанияның идеялары мен стартын пысықтау рәсімдерін білу; бизнес процестерді қалыптастыру; компанияларды басқару және адам ресурстарын дамыту. Наноматериалдардың қасиеттері мен құрылымын анықтай білу, сондай-ақ оны өндіруге арналған жабдықты таңдау; наноматериалдарды алу әдістері мен тәсілдеріне баға беру; материалдар құрамын іріктеу, наноматериалдардың сапасын сынау және бағалау әдістерін пайдалану; тиісті құралдарды пайдалана отырып, компанияның стратегиясы мен жобаларын әзірлеу бойынша ұсыныстарды дербес тұжырымдау, стратегиялық, ағымдағы және жедел жоспарлау және бақылау жүйелерін әзірлеу, салаларда қазіргі заманғы менеджмент принциптерін пайдалану.

 • Код ON3

  Қаржы теориясын білу: қаржының басқа экономикалық санаттармен өзара байланысын анықтау білігін қалыптастыру; қаржыны басқарудың тиімді әдістерін анықтау, қаржылық жоспарлау және қаржылық бақылау дағдыларын қалыптастыру;қаржы нарығының негіздерін білу, оны сегменттеу ерекшеліктері және қаржылық делдалдықтың рөлі, пайда болу және жұмыс істеу негіздері мен аспектілері, Мемлекеттік, Халықаралық қаржылық даму институттарының институционалдық және заңнамалық негіздері, осы институттардың типтері, олардың функциялары мен қаржылық, делдалдық қызметі; қаржылық менеджменттің тұжырымдамалық негіздерін және меншікті құралдарды басқарудың теориялық базисін, кәсіпорынның негізгі және айналым капиталын білу; қазіргі нарықтық экономикадағы қаржылық басқарудың стратегиясы мен тактикасы туралы түсініктерді қалыптастыру.

 • Код ON4

  Мемлекеттік бюджеттің мәнін және оны қазынашылықта ашуды білу; бюджеттердің кірістері мен шығыстарының әр түрлі деңгейлерінің бюджеттері арасында қалыптастыру және бөлу бойынша жалпы теориялық ережелерді зерделеу;мемлекеттік бюджет, қазынашылық және басқару жүйесінің әдістерін меңгеру;ҚР қаржы-несие саясатын құқықтық реттеу саласындағы заңнамалық аспектілерді, қаржы нарықтарының қазіргі жүйесінің жұмыс істеу механизмдерін білу;қаржылық және бюджеттік ұйымдарда қаржылық бақылау және аудит негіздерін білу, оларды меңгеру

 • Код ON5

  Қоғам мүшелері өмірінің материалдық және әлеуметтік жағдайларын қамтамасыз ету және оларды қайта қалпына келтіру мақсатында ақша қаражаты қорларын қалыптастыру және пайдалану бойынша Экономикалық ақша қатынастарының негіздерін білу;қор нарығының құрылымын, Инвестициялар типтерін, негізгі қаржы құралдарын, кәсіпорынның жобалық қызметін реттеудің нормативтік-құқықтық базасын, Қазақстанда және шетелде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын қалыптастыру және жұмыс істеуінің институционалдық және құқықтық ерекшеліктерін білу;бизнес-жоспарлау процесінің сапалық қасиеттерін, жобаларды дамытудың сандық өзара байланысы мен заңдылықтары.

 • Код ON6

  Стратегиялық банк менеджментінің негіздерін, банктердегі корпоративтік басқару ерекшеліктерін, банк саясатын, тәуекел-менеджмент негіздерін, Стратегиялық жоспарлау мен тактика негіздерін, банк маркетингінің негізгі ұғымдары мен тұжырымдамаларын, банк маркетингінің кешенінің құрамы мен мазмұнын білу; банк маркетинг қызметі қызметкерлерінің негізгі функцияларын зерделеу; маркетингтік стратегияны іске асыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлау мен жүзеге асыру дағдыларын меңгеру;банк қызметін қадағалау шеңберінде кредиттік ұйымдар ұсынатын есептілікті білу.; кредиттік ұйымдарға қадағалау ден қою шараларын қолдану кредиттік ұйымдарға қадағалау ден қою шараларын қолдану.

 • Код ON7

  Қаржылық және нақты салалардағы Инвестицияларды басқару үшін инвестицияның теориялық негіздерін және оны іс жүзінде қолдана отырып, инвестициялық есепті қоюға және әр түрлі бастапқы болжамдарда және нарықтық конъюнктураның әр түрлі жағдайында оны шешу тәсілдерімен; жобаларды басқару теориясының негізгі ұғымдарын меңгеру, жобаларды басқару саласындағы қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, өз бетінше тұжырымдалған және әзірленген жобаны шешуде дағдыларды дамыту.

Top