Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D08675 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

 • Мелиоративтік жүйенің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Табиғи-техникалық бұзылған агроландшафттардың адаптивті мелиоративтік режимін ландшафттық-экологиялық басқару принципі. Ауылшаруашылық жерлерін мелиорациялаудың теориялық негіздері. Ауылшаруашылық жерлерді мелиорациялаудың экологиялық тәсілі. Табиғи және техникалық бұзылуға ұшыраған агроландшафттарды қайта құру қажеттілігі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғат құрамдастарындағы үдерістерді математикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Зерттеу міндеттерін шешудің әдістері мен модельдерін іздеу, таңдау, зерттеу нәтижелерін салыстыру және талдау, табиғи процестерді математикалық модельдеуді жүргізу дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мелиорациядағы геоинформациялық жүйе
  Несиелер: 5

  Геоақпараттық технологиялар мен геоақпараттық технологиялар негізінде жер-ақпараттық геомәліметтер негізінде карталарды автоматты түрде құрастырудан және пайдаланудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылығында инновациялық су үнемдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Заманауи өндірістік кластерлік жолдарға көшуді зерделеу, өндіріске инновацияларды енгізу, инновациялық қызметті дамыту және су үнемдеудің озық технологияларын (тамшылатып суару, топырақ астынан суару және т.б.) өндіріске енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер технологиясы
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізудегі заңнамалық актілерді, этикалық және құқықтық нормаларды және нормативтік материалдарды зерделеу; әртүрлі типтегі конструкцияларға эксперименттік зерттеулер жүргізу әдістері; су ресурстарын басқарудың ғылыми және кәсіби мәселелерін шешудің заманауи әдістері; эксперименттік зерттеулер ғылымының қазіргі жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи және техногендік процесстердің мониторингі және болжамдау
  Несиелер: 3

  Мелиоративті жүйелердің сапасын бағалауды, үлгілерді өлшеу және алу әдістерін, бақылауды бақылауды үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гидротехникалық құрылыстмдарды ғылыми басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Гидротехникалық құрылысты ұйымдастырудың және жоспарлаудың инновациялық нысандары, құрылыс-монтаж ұйымдарының өндірістік бағдарламасын жоспарлаудың инновациялық түрлері, өндірістік бағдарламалардың инновациялық түрлерін орындаушыларға бөлу, өндірістік бағдарламаның инновациялық формаларының ең жақсы нұсқасы, жоспарлаудың инновациялық формаларының негізгі қағидалары туралы жалпы ақпарат

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агроландшафттардың мониторингі
  Несиелер: 5

  Табиғи ландшафттардың ерекшеліктерін біледі. Зерттеу аймағында эрозия процестерінің климаттық және антропогендік факторлардың тәуелділігін анықтайды. ГАЖ технологиясын қолдана отырып, аймақтың ландшафтың және агроландшафтардың әр түрлі тозу процестерінің көрінісі мен даму қарқындылығын анықтай біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON2

  Өзгеріс динамикасы мен жердің ландшафттық-экологиялық тепе-теңдігін ескере отырып, ландшафтты пайдалану бағытын қалай таңдауға болатындығын біледі және ландшафты қалпына келтірудің экологиялық салдарын біледі.

 • Код ON1

  Ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуге арналған әдістер мен модельдерді іздеу және таңдау дағдыларын қалыптастырады, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін талдайды және салыстырады, табиғи процестерді математикалық модельдеуді орындай алады.

 • Код ON4

  Заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдауға және шешуге қабілетті; Қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шеше біледі. Гидротехникалық құрылысты ұйымдастырудың және жоспарлаудың инновациялық нысандарын, құрылыс ұйымдарының өндірістік бағдарламасын жоспарлаудың инновациялық формаларын қолдана білу, жоспарлаудың инновациялық формаларының негізгі принциптерін орындай білу

 • Код ON3

  Мелиорацияда пайдаланылатын карталарды жүйелі түрде құрастырады және пайдалану шегін геоинформациялық технологиялар мен жер-ақпараттық жүйе негізінде пайдалана біледі. Су үнемдеудің озық технологияларын өндіріске енгізеді. Су ресурстарын басқарудың қазіргі заманғы әдістерін және кәсіби мәселелерін шешеді.

Top