Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04125 Экономика (1,5) в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіпорынның әртүрлі салалары мен кәсіби өсу негізіндегі,ұлттық экономикалық салалардың коммерциялық іс-әрекетімен ұйымдастыру-технолгиялық,өндірістік басқарудағы әлеуметтік жауапкершілік,шығармашылық қарым-қатынасқа байланысты даму жағдайының кәсіби деңгейіндегі,жоғары интелектуалды,бәсекелік ортада ұтқыр түлектерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 1,5 года
 • Кредиттер көлемі 90
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курстың негізгі мақсаттары: басқару жүйесінің негізгі элементтерін зерттеу менеджменттің тұжырымдамасына көзқарастарды зерттеу, ұйымдағы менеджердің рөлі мен орнын анықтау, заманауи менеджерге қойылатын талаптар, заманауи басқару әдіснамасының толық көрінісін алу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасындағы компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Басқарудың функционалдық мәселелерін шешуде және шешімдерді қолдау жүйесін ұйымдастыруда ақпараттық технологияларды құру, қолдану және қолдану саласында теориялық білім мен тәжірибиелік дағдыларды қалыптастыру үшін заманауи компьютерлік техниканы және олардың бағдарламалық қамтамасыз етуін тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәндерді және басқару объектілерін және олардың типологиясын зерттеудің психологиялық әдістері. Оқу үдерісінің субъектілерінің қызметін тиімді басқару факторлары. Командаларды басқару стратегиясы. Уақытты басқару. Менеджердің коммуникативтік біліктілігі. Билiктi тиiмдi беру. Адамның мотивациясын басқару. Кәсіби қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Шет тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық-стилистикалық сипаттамалары, жалпы ғылыми терминология және шет тілінде тиісті мамандықтың терминологиялық тілдігі, халықаралық ынтымақтастық шеңберінде іскерлік хат алмасу негіздері. Ағылшын сөйлемінің құрылымы және оның күрделілік дәрежесі бойынша типтері, уақытты келісу. Психологиялық терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фирманың экономикалық кауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігінің теориялық негіздерін: мәнін,принциптерін, фирманың экономикалық қауіпсіздігі көрсеткіштер�� мен индикаторларын;оның деңгейін бағалауды;экономикалық қауіпсіздікті қамту механизмдерін (инновациялық-инвестициялық, ұйымдық-ақпараттық) қарастырады. Онда фирманың экономикалық қауіпсіздігін қолдайтын мемлекеттік механизмдермен фирманың экономикалық қызығушылығын қорғау, сондай-ақ фирманы басқарудың антикризистік стратегияларын зерделейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық дамуды мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік-экономикалық салада мемлекеттік реттеу негіздері бюджеттік-салық механизмі мен түсінігін,мемлекеттік және басқада кәсіпорындардың мемлекеттік сатып алу, нормативтік реттеу, өндірістік инфрақұрылым қарастырады. Ондағы табиғатты пайдалану, сыртқы экономикалық байланыстар мен әлеуметтік дамуды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес - зерттеулер
  Несиелер: 5

  Қарастырады: бизнес-зерттеулер негіздерін;сыни әдебиеттерге шолу; мәселелер бойынша библиография құру. Онда: эмпирикалық деректер жинағы; зерт��еудің әртүрлі әдістерін қолдану; нарық конъюктурасын талдау; конъюктуралық жинақтар құру қарастырылады.Эмпирикалық деректерді өңдеу және талдау әдістері және талдау нәтижесінің интерпретациюясы зерттеледі. Алынған зерттеу нәтижесі бойынша бизнесті жүргізу жолдароы мен мүмкіндіктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микро- макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 4

  Экономикалық ойлауды дамытудың негіздері мен шаруашылық іс-әрекет болашағына қажетті экономикалық білімдерді хабарлау жолдарын қарастыра��ы. Микро- және макроэкономикалық талдаудың негізгі құралдарын игереді;нақты экономикалық жағдайға негізделген микро-макроэкономикалық саясаттың дамыту негізін қарастырады; негізгі экономикалық көрсеткіштер мен модельдерге негізделген микро-макроэкономикалық жағдайларға баға береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • HR аналитика және еңбек өнімділігі
  Несиелер: 6

  «Еңбек нарығы» түсінігін,оның қалыптасу факторлары мен шарттарын, бәсекелестік және сегменттер дәрежесі бойынша модельдерін қарастырады. Адам ресурстарын (HR)талдау ережесі, кәсіпорынның еңбек персоналдарының түсінігі ашып көрсетіледі. Қызметкерлерді іріктеу және бейімдеу тетіктері, бағалау және оқыту, ынталандыру, ұйымдық және мансаптық даму сипаттына түсіндірме беріледі. Қызметкерлер ағыны, жұмысқа орналасуы, еңбек өнімділігі және оның көрсеткіштері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фирма ішіндегі жоспарлау
  Несиелер: 6

  Фирмаішілік жоспарлау -жоспарлау ұсынысының деңгейін, негізгі түрлерін,әдістері мен принциптерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Онда жоспарлаудың заманауи технологиясы қамтылады, қазақстандық және шетелдік кәсіпорындардың тәжірибесінде жоспарлау үдерісін ұйымдастыру тәсілдерін жүйеленеді. Кәсіпорын қызметінің қаржылық-экономикалық талдамына , сондай-ақ жоспарланған шешімдердің экономикалық салдарын бағалауға ерекше орын бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цифрлық экономика
  Несиелер: 6

  Цифрлық экономиканың мазмұны мен қажеттілігі; оның негізгі даму бағыттары; экономикалық ақпарат жүйелерін пайдаланудың тұжырымдамасы және таңдау факторлары қарас��ырылады. Экономика және бизнес саласындағы ақпараттық технологиялар; экономикалық ақпараттық жүйелердегі зияткерлік ақпараттық технологиялар оқытылады. Экономикалық ақпараттық жүйелердегі телекоммуникациялық технологияларды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік-тәуекелдермен басқару
  Несиелер: 5

  Тәуекелділік пен белгісіздік тұжырымдамалары, тәуекелдерді жіктеу принциптері қарастырылады.Тәуекелді өлшеу және бағалау әдіснамасы,оның бизнеспен тікелей байланысы көрсетіледі.Онда кәсіпкерлік орта мен ондағы тәуекелдерді басқарудың мақсаттары, принциптері сипатталады.Шағын және ірі бизнестің тәуекел-талдамы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сала мен нарықты талдау
  Несиелер: 5

  Нарықты талдау, соның ішінде бәсекелестердің қызметі, өнім түрлері және олардың ерекшеліктері, тұтынушылар мен жеткізушілердің рөлін зерттеу, олардың нарықтағы көзқарасы, нарық сегменттері қарастырылады. Саланы талдау, оның өсуіне әсер ететін факторлар, саланы мемлекеттік реттеу, жетекші компаниялар мен салалық көшбасшылардың қажеттіліктерін анықтау, сатудағы саланың көлемі, саладағы маркетингтік стратегияның түрлері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Институционалдық экономика
  Несиелер: 6

  Институт мәні мен олардың экономиканы қалыптастырудағы рөлі анықталынады. Қарастыратын мәселелері:экономикалық және әлеуметтік адами модель;трансакцион��ық шығындардың экономикалық табиғаты,мүліктік құқықтардың ерекшеліктері;типологиялық ұтымдылық пен мүдделерді сақтау; ескі (дәстүрлі) және жаңа институционализмнің ерекшеліктері,фирманың байланыс теориясы,кәсіпкерлік нысандары;ҚР-ғы институционалдық өзгерістердің негізгі бағыттары, сондай-ақ нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық жобаларды басқару
  Несиелер: 6

  Басқарылатын жобаның параметрлері мен қоршаған ортасы, жобаны басқару құрылымы,алдын-ала инвестициялық және инвестициялық жобаларды басқару тұжырымдамасын қалыптастыру тәртібі қарастырылады. Жобаның қаржылық өнімділігі мен өміршеңділік бағасы, инновациялық жобаны басқарудың инвестициялық, операциялық және ликвидациялық кезеңдері ескеріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  білуі керек: мамандыққа сәйкес материалдардың ғылыми мазмұнын оқытылатын тілде және терминдік тұрғыда ұсыну, іскерлік хат алмасу негіздерін халықаралық ынтымақтастық аясында жүргізу; істей білуі керек: ғылыми,экономикалық әдебиеттерді және ақпараттарды кейінгі талдам арқылы еркін оқып,аудару; кәсіби пікірталастарғы,«дөңгелек үстелдерге» қатысу;семинарларда,конференцияларда,форумдарда сөйлеу.

 • Код ON2

  білуі керек: заманауи жағдайдағыжаңа халықаралық даму үрдістерін; «ұйым-сыртқы орта» қатынасын, ұйымдық мінез-құлық динамикасын, көшбасшылық сипатындағы өзгерістерді; ынталавндырудың заманауи тәсілдерін, ұйымдардағы командалардың түрлерін анықтауды; істей білуі керек: өзгермелі сыртқы ортадағы ұйымдардың қарым-қатынасын талдау және тиімділігі жоғарыжоспарлаулар жасау;заманауи командалық құрылымдарды ажырата білу;тиімді көшбасшылар сипатын тауы;дағдарыс жағдайындағы кешенді басқару сапасының тұжырымдамасын жасау; сыртқы ортадағы корпоративтік мәдениеттің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету .

 • Код ON3

  білуі керек: ұжымдағы қақтығыстарды шешу жолдары мен басқарудың психологиялық аспектілерін; басқарудың әлеуметтік-психологиялық негіздерін; істей білуі керек: Басқару тиімділігінің психологиялық ерекшеліктерін талдау; жеке тұлғаның және топтың психология ерекшеліктерін ажырата білу; өз жұмысындағы басқарушылық байланысқа әлеуметтік-психологиялық қабылдауларды пайдалану; басқалардың мінез-құлқына тиімді әсер ету және әсер ете білу.

 • Код ON4

  білуі керек: микроэкономика мен макроэкономиканың қазіргі заманғы теориясын, негізгі микро және макроэкономикалық көрсеткіштерді, мемлекеттік экономикалық саясатының бағыттары мен мақсаттарын; істей білуі керек: Микро және макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау, тәжірибиелік мысалдарда есептерді шығару мен жағдайларды шешу жолдарын қолдана білу; ұлттық және халықаралық экономикаға,кәсіпорынның ағымдағы жағдайына негізделген экономикалық оқиғалардың болжаушы модельдерін қалыптастыру , экономикалық мәселелерді шешу үшін қажетті ақпараттық, ғылыми-аналитикалық материалдарды,ұлттық және шетелдік статистикалық деректерді талдау және өңдеу

 • Код ON5

  білуі керек: әлеуметтік және экономикалық салаларды мемлекеттік реттеу бағытындағы принциптерді, мақсаттарды, міндеттерді; мемлекеттік органдардың жүйесін құрудың құрылымы мен ерекшеліктерін;істей білуі керек: мемлекеттік реттеудің бағыттарын қадағалайтын заңнамалық және нормативтік құжаттарды, сондай-ақ осы саладағы отандық және шетелдік ғалымдардың соңғы жетістіктерін ажырата білуі; осы білімді мемлекеттік реттеудің тиімді саясатын іске асыруға байланысты мәселелерді шешуге, түрлі шаруашылық субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу деңгейін бағалауға және талдауға қолдануға; мемлекеттік реттеудің тиімділігін бағалау әдістерін қолдана білуі керек.

 • Код ON6

  білуі керек: бизнес-зерттеудің мазмұнын; ғылыми зерттеулердің жалпы ғылыми және арнайы әдістерін, экономикадағы қолдану әдістерін; істей білуі керек: бизнес-мәселелерді зерттей білуі;зерттеудің мәселелік алаңын қалыптастыру дағдыларын игеру;бизнестік-зерттеу нәтижелерінің әдістерін жасау және ұсына білуі.

 • Код ON7

  білуі керек:: бизнес пен басқарудағы нақты функционалдық мәселелерді шешу үшін компьютерлік технологияның жұмыс істеуі мен қолданылу ерекшеліктерін; істей білуі керек: Функционалдық ерекшеліктерге негізделген технологияны пайдалана отырып, ақпараттық жүйелерді жобалау мәселелерін тұжырымдау және шешу; жаңа компьютерлік технологияларға және ақпараттық бизнеске көшу стратегиясын қалыптастыру.

 • Код ON8

  білуі керек: Экономикалық қауіпсіздікті қалыптастыру мен дамытудың теориялық негіздері мен тәжірибиелік аспектілерін; макро-, мезо- және микро деңгейлерде экономикалық қауіпсіздіктің шекті мәндерін анықтау әдістемесін; экономикалық қауіпсіздікті қорғау ерекшеліктерін; істей білуі керек: Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дағдарыс жағдайының факторларын талдау, кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігіне арналған стресс-сценарийлердң жасау және техникаларын игере білу.

 • Код ON9

  білуі керек: қызметкерлердің еңбек өнімділігін арттыруды өлшеу әдістерін, факторлары мен тәсілдерін; қызметкерлердің еңбек өнімділігін мен ынталандыруды басқару негіздерін; еңбекақы төлеу жүйесін қалыптастырудың заманауи тәсілдері мен принциптерін, әлеуметтік пакет, қаржылық емес ынталандыру, сондай-ақ белгісіздік жағдайында өтемақымен басқару ерекшеліктерін; жалақыға және олардың мотивациясына байланысты бизнес-процестерді реттеу негіздерін; істей білуі керек: нақты басқару жағдайларын талдау және тқызметкерлердіынталандыру саласында шешімдер қабылдау; еңбек өнімділігін арттыру және қызметкерлердің жұмысын ынталандыру үдерістерін жетілдіру мақсатында ұсыныстар әзірлеу

 • Код ON10

  білуі керек: негізгі ұғымдар мен теориялық негіздемелерді, жобаларды басқарудың әдістемелік қағидаттары мен принциптерін; жобаны басқарудың мәнін; жүйелік үлгілер мен жобаларды басқару стандарттарын; жоба менеджерінің және оның командасының жобадағы рөлі мен жауапкершілігін; істей білуі керек: жобаны орындау критерийлері мен жоба стратегияларының мақсатын анықтау; жобаның негізгі кезеңдерін анықтау; жоба кезеңдерін іске асыруда диаграммалар, орындау кестесін құру ;жобаның шығындарын және кестесін анықтау, жобаны жүргізу бойынша әртүрлі бағдарламалық (Microsoft Project және т.б.) өнімдерді пайдалана білуі керек.

 • Код ON11

  білуі керек: кәсіпорын қызметінің жоспарлау негіздері мен заңнамаларын; кәсіпорынды басқарудағы фирмаішілік жоспарлау рөлі туралы; кәсiпорында фирмаішілік жоспарлау жүйесiн;кәсіпорындағы басқару процесі мен өндірісті жоспарлаудың ұтымды әдістерін ,принциптерін; істей білуі керек: жоспарлы есептеулерді орындау; жоспарлауды ұйымдастыру үшін қажетті ақпаратты жинау.

 • Код ON12

  білуі керек: институттардың классикалық және заманауи тұжырымдамаларын білу және оларды экономикалық,қоғамдық мәселелерді негіздеуге бейімдеу;макро және микродеңгейдегі экономикалық шешімдерді қабылдаудағы институттардың мәні мен рөлін; формальды модельдер мен қатаң логикалық схемалар ғана емес, сондай-ақ түрлі өмірлік жағдайларды; істей білуі керек: экономиканы қалыптастырудың күрделі мәселелерін шешуде ғылыми ойларды дамыту.

 • Код ON13

  білуі керек: сандық экономика қажеттіліктері жайлы,оның негізгі даму бағыттары жайлы,ақпараттық жүйені енгізу тұжырымдамалары мен таңдау факторларын; істей білуі керек: ақпараттық кеңістіктегі құрылымдық байланысты орнату мен бизнес-процесстерді талдау;ақпараттық технология базасында экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау;экономикалық ақпараттарды өңдеу әдістерін игеру;экономикалық мәселелерді автоматтандыру құралы мен әдістері арқылы шешу.

 • Код ON14

  білуі керек: тәуекелдің әртүрлі деңгейлерін ажыратуға қабілетті; тәуекелдерді азайту жөніндегі негізгі шаралар туралы; істей білуі керек: тәуекелге байланысты экстраполяциялық даму жағдайын көре алу, сценарийлерге талдам жасау; тәуекелдерді басқаруды жоспарлау және оларды анықтау.

 • Код ON15

  білуі керек: салалық және нарықтық экономика құралдарын және экономикалық категорияларды,нарықтық құрылымды қалыптастыру заңнамаларын;нарық пен саланы мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін; істей білуі керек: салалық және нарықтық даму тиімділігін бағалау; кәсіпорындардың, сатушылардың стратегиялық мінез-құлқының және олардың қызметінің нәтижелерінің нарық сипаттамаларына тәуелділігін анықтау; салалық нарықта әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің нормативтің-құқықтық базасы мен типтік әдістері негіздерін жинау, талдам жасау және есептеу; Нарықтық және салалық даму көрсеткіштерінің әлеуметтік-экономикалық өзгерістерін анықтау мен статистикалық талдам жасау.

Top