Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01713 Шетел тілі: екі шетел тілі в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - өзгеріс үстіндегі әлемде кәсіби құзіреттілік пен әлеуметтік мобильділікті қамтамасыз ететін филологиялық, педагогикалық іргелі теориялық-әдістемелік, сондай-ақ іргелес ғылымдар саласы бойынша түбегейлі дайындығы бар еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті педагогикалықкадрларды даярлау; - лингвистикалық/әдебиеттанулық зерттеулерді жүргізу мен ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, кәсіби қызметтің түрі мен сипатының өзгерісіне, пәнаралық жобалармен жұмыс істеуге бейімділікті дамыту, ғылыми-гуманитарлық пәндер саласында жүйеленген білімдерді қалыптастыру және инновациялық технологияларды қолдануды жүзеге асыру; - педагогикалық қызметті іске асыру үшін психологиялық, педагогикалық білімді меңгерте отырып, жоғарғы әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті (PhD) Философия докторының негізгі және арнайы құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 181
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D019 Шет тілдері педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 8D01 Педагогикалық ғылымдар
 • Шет тілін оқытудағы оқу жоспарларын құрудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ЖОО-да шет тілінде білім беру процесін жоспарлау үшін жағдайлар мен алғышарттар жасау. Курсты меңгеру барысында докторант шет тілінде оқу жоспарларын құру дағдыларын игереді. Докторант ОЖ дамуының негізгі үш кезеңінен өту қажеттілігін үйренеді. - қалаған нәтижелерді анықтау, - бақылаудың қолайлы формаларын таңдау, білімді «дәлелді» бағалау. - Оқу жоспарын құру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілін оқытуда креативтілікті және сыни ойлауды дамытудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл курс ағылшын тілін үйрену барысында креативтілік пен критикалық ойлауды дамытуға, хабарламаның жасырын мағынасын түсінуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұл курс ақпаратты өңдеу көздерін іздеуге, өңдеуге, талдауға және әртүрлі стратегияларды қолдана отырып қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Креативтілікті және сыни ойлауды дамытуға арналған технологияны пайдалану тілдің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, шет тілін меңгеруге ынталандырады, коммуникативтік және кәсіби құзыретін дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да шет тілін оқытудың әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім берудегі жаңа тенденцияларды негізге алып, шет тілін жоғары оқу орындарында оқытудың философиялық, педагогикалық, методологиялық негіздерімен таныстыру. Шет тілін оқыту әдістемесінің дамуын әлеуметтік-қоғамдық талаптармен ұштастыра қарау. Осыған сай шет тілін меңгертудің жаңа жүйесін зерттей отырып, білім алушылардың маман ретінде кәсіби тұрғыдан дамуына жағдай тудыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми нәтижелерді коммерцияландырудың практикалық аспектілері
  Несиелер: 3

  Технологияларды коммерцияландырудың негізгі ұғымдары түсіндіріледі. Интеллектуалды меншік ұғымы, оны өндіру, қорғау және пайдалану, сонымен қатар патенттелген технологияны лицензиялау әдістері үйретіледі. ҒҒТЗН коммерцияландырудағы мемлекеттік бағдарламалар, ұйымдар, заңнамалық актілер тб. туралы егжей-тегжейлі мәлімет беріледі. Пән технологияларды коммерцияландырудың тиімді жолдары мен әдістері туралы пікір қалыстастырады. Сонымен қатар, заманауи технологиялық бизнесті қалыстастырудың негіздерін ұсынады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Отандық және әлемдік әлеуметтік-гуманитарлық ғылым жетістіктерінің парадигмасында шет тілі мен әдебиетін оқытуға арналған өзекті ғылыми, тәжірибелік мәселелерді өз бетімен жүргізеді және шешеді. Әдебиеттану және тіл білімі салаларында педагогикалық зерттеу, талдау және қызметтерді жылжыту әдістемесін әзірлейді

 • Код ON2

  қазіргі заманғы теорияларды, концепцияларды, әдебиеттанудың, тіл білімінің әдіснамасын, оқыту әдістерін жүйелі жүзеге асырады, көркем шығармашылықты зерттеудің жаңа технологияларын меңгереді, әдебиет шығармаларын әдеби және тілдік тұрғыдан сараптайды

 • Код ON3

  қазіргі тарихи-мәдени және экономикалық үдерістердің даму тенденциялары контекстінде шет тілдері және көркем әдебиет шығармаларын зерттеу және сыни сараптаудың өзіндік стратегиясын әзірлейді

 • Код ON4

  кәсіби бейімделудің жоғары дәрежесі бар бәсекеге қабілетті тұлға ретінде ғылыми орталықтар мен тәжірибелі мамандар қауымдастығымен бірлікте жұмыс жасау, шешім қабылдау іскерлігі мен дағдыларын үйлестіре қолданады

 • Код ON5

  тұлғалық және кәсіби даму бағыттарын анықтайды, өз көзқарасын талап ету, шешім қабылдау, оппоненттерді сендіру қабілеттеріне ие

Top