Жаңа білім беру бағдарламасы

7M03150 Мәдениеттану в "Астана" Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты біртұтас теориялық түсінігін қалыптастыру мәдениеттанудың негізгі ұғымдары мен әдістері, оның мәдени саясаттың қолданбалы міндеттерімен байланысы, қазақ және шетел мәдениетінің тарихы мен қазіргі заманғы мәдени үрдістер, "мәдениет" ұғымына және мәдениет типологиясына негізгі көзқарас туралы.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M062 Мәдениеттану
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Мәдениетаралық коммуникация және мәдениет диалогы
  Несиелер: 5

  Курс өмірде мәдениеттану білімінің маңыздылығына бағытталған жеке тұлға мен қоғам тарихы, Мәдениет туралы білімнің қалыптасу және даму тарихы; мәдениет феноменологиясы; құбылыстарды, формаларды, типтерді зерттеу әдістемесі, мәдениетаралық формалардың даму үрдістері мен заңдылықтары өзара іс-қимыл.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі қоғамдағы мультимедиялық мәдениеттің дамуы
  Несиелер: 5

  Курс мультимедиялық мәдениеттің қажеттілігін, жағдайын, үрдістерін, жолдары мен тәсілдерін зерттеуге бағытталған. Қойылған мақсатқа сәйкес курстың міндеттері анықталады:қазіргі заманғы мультимедиялық коммуникативтік құралдар мен технологиялардың даму және жай-күйінің ерекшеліктерін талдау; мультимедиялық жүйелерді зерттеуге кешенді мәдениеттанулық талдау әдіснамасын негіздеу және қолдану; мәдениетті жаһандандыру үрдістеріндегі мультимедианың орны мен маңызы туралы түсініктерді қарастыру.

  Селективті тәртіп
 • Мәдениет экологиясы
  Несиелер: 5

  Курс экологиялық сала мен адам саласын түсіну контексінде мәдениет стандарттарын зерттеуге бағытталған. Мәдениет экологиясы адамның өмір сүру ортасын біртұтас мәдени-табиғи тұтас ретінде қарастырады. Мәдениет экологиясы табиғат экологиясымен бірге біртұтас, тек шартты түрде зерттеу ыңғайлылығы мақсатында ерекшеленетін. Бірлік пен табиғат пен мәдениетті адамның өзі бұзады,ол туралы экологиялық апаттар мен апаттар, адам мекендейтін мәдениеттің да, табиғи ортаның да кең салаларын қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Әлемдік мәдениеттегі Қазақстанның орны мен рөлі
  Несиелер: 6

  Қазақстанның қазіргі заманғы мәдениеті барлығы тарихтың бір бөлігі болып табылады Әлемдік мәдениеттану, Еуразия және Орталық Азия елдерінің тарихы контекстіне жан-жақты өрілген адамзат. Қазақстанның қазіргі заманғы мәдениеттануы-ХХ ғасырда және қазіргі күнге дейін Ұлы дала аумағында орын алған тарихи заңдылықтарды анықтайтын тарихи оқиғалар, құбылыстар, фактілер, процестер тұтас түрде зерттелетін кезең.

  Селективті тәртіп
 • Әлеуметтік-мәдени жобаларды басқару әдістері
  Несиелер: 5

  Курс Қазіргі заманғы арт-нарықтағы жағдайға бағдарлану, әлемдік және ресейлік арт-нарықтағы қазіргі тарихи және қоғамдық-экономикалық жағдайға сәйкес Басқару шешімдерін қабылдау, арт-менеджмент саласындағы жобалар мен бағдарламаларға басшылық етуді жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ұлттық мұра және қазіргі заман мәселелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеттері: қазіргі ғылыми және тарихи білімді қалыптастыру және студенттердің гуманитарлық мәдениетін дамыту, ұлттық мәдениеттің құндылықтарымен таныстыру, өз халқының тарихына құрмет сезімін дамыту; мәдениеттің негізгі теориялық, әдістемелік, құндылық аспектілерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
 • Музыка тарихы (шетелдік, отандық)
  Несиелер: 4

  "Музыка тарихы" курсы барлық музыкалық бағыттағы мамандарды дайындау барысында ең іргелі және маңызды болып табылады. Музыкалық-теориялық және тарихи пәндер жүйесіндегі алғашқы курстардың бірі бола отырып, ол студенттердің кәсіби деңгейін қалыптастыру, олардың тарихи ойлауын, эрудициясын дамыту, мәдени-тарихи құбылыстарға кең гуманитарлық көзқарас жасау, қоғамдық-тарихи үдерістегі музыкалық өнердің орны мен рөлін түсінудің жауапты қызметін атқарады.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі дәуірдегі медиа мәдениет
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - студентке ақпараттық қоғам мәдениетінің ерекше түрі ретінде медиа мәдениетін дамытудың негізгі тенденциялары туралы - оның теориясы, тарихы және медиа-қоғамдастықтың қазіргі заманғы жүйесі туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
 • Мәдениеттің заманауи зерттеулері
  Несиелер: 5

  Курс Тарихи перспективада және тарихи контекстте мәдениетті зерттеудің негізгі әдістерін меңгеруге, ХХ ғасыр бойы әр түрлі елдердің ғалымдары үнемі диалогта қазіргі уақытта қолданылуы мүмкін әдістерді қалай әзірлегенін ұғынуға бағытталған, сонымен қатар, курс мәдениеттің қазіргі заманғы түсінігінің негізгі тәсілдері және олардың бастауында тұрған теориялар туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
 • Мәдениеттің заманауи зерттеулері
  Несиелер: 5

  Курс Тарихи перспективада және тарихи контекстте мәдениетті зерттеудің негізгі әдістерін меңгеруге, ХХ ғасыр бойы әр түрлі елдердің ғалымдары үнемі диалогта қазіргі уақытта қолданылуы мүмкін әдістерді қалай әзірлегенін ұғынуға бағытталған, сонымен қатар, курс мәдениеттің қазіргі заманғы түсінігінің негізгі тәсілдері және олардың бастауында тұрған теориялар туралы түсінік береді.

 • Шығыс мәдениеті
  Несиелер: 5

  "Шығыс мәдениеті" пәні магистранттарға әлемдегі тарихи-мәдени үрдістің біртұтас көрінісін қалыптастыру және оның мазмұнын, өзара ықпалдасудың рөлін және жекелеген өркениеттік қауымдастықтардың өзара әрекеттестігін түсіну үшін қажетті білім беруге арналған. Пәнді игерудің мақсаты студенттерді мәдениеттанулық зерттеулердің негізгі тақырыптарының мәселелерімен таныстыру; Шығыс ұғымымен біріктірілетін аймақтар мәдениетінің даму заңдылықтары мен өзіндік ерекшеліктері; негізгі діни, дүниетанымдық және эстетикалық категориялар мен принциялардың мазмұнын ашу арқылы таныстыру; біртұтас өркениеттік кешен ретінде Шығыс туралы біртұтас түсінік қалыптастыру. Материал кең тарихи-мәдени контексте беріледі.

  Селективті тәртіп
 • Ориентализм және постколониалды сын
  Несиелер: 5

  Курс Қазіргі заманғы постколониалды зерттеулердің негізгі бағыттарын зерттеуге бағытталған, екі проблемалы алаңдарда: ғылыми білімнің қазіргі заманғы формаларын (ориенталистік" және т.б.) олардың айқын немесе кемелік отарлығына сын; айтылған сындарды ескере отырып, әлеуметтік зерттеулердің жаңа тәсілдерін жасау.

  Селективті тәртіп
 • Мәдениет және тұлға
  Несиелер: 5

  Курс мәдениеттану саласындағы негізгі нақты мәліметтерді меңгеру арқылы магистрлердің жалпы мәдени құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған, бұл мәдениетті адам қызметінің тұрақты нысандарының жиынтығы ретінде ғылыми ұғынуға және түсінуге мүмкіндік береді, онсыз ол қайта жаңғыртылмайды және өмір сүре алмайды

  Селективті тәртіп
 • Еуропа және Америка елдерінің қазіргі мәдениеті
  Несиелер: 4

  Курс дәстүрден жаңалықтарға дейінгі қозғалыста ХХ-XXI ғғ. Батыс өркениетінің дамуының жалпы көрінісін қалыптастыруға бағытталған, тек экономикалық өзгерістер ғана емес, сонымен қатар Батыста қазіргі қоғамның пайда болуына әкеп соққан жалпы өркениеттік ілгерілеулер де. Тарихтағы маңызды рөлді атап өту үшін бірқатар құбылыстар мен процестерді түсіндіруді жаңартуға және мәдениетті, қоғамдық сананы және қоғамдық ойларды дамытуға байланысты проблематикамен курсты байытуға баса назар аударылды.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі кинематографтың тарихы
  Несиелер: 4

  Курс әлемдік киноның идеялары мен көркем бағыттары туралы түсініктерді қалыптастыруға, рецензиялар мен пікірлерді жазу білігін дамытуға, кино фактамисториясына, әлемдік тарихтың теориялық тұжырымдамалары мен оқиғаларына, атақты кино шеберлерінің шығармашылығына сын тұрғысынан қарауға үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қазақ мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 6

  Пән ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерін ұғынуда, мифтерін, архетиптерін анықтауда философиялық-теориялық ізденістерді қайта құруды жүзеге асырады. "Қазақ мәдениетінің тарихы" оқу пәнін оқу барысында магистрант ұлттық мәдениеттің негізгі концепцияларымен танысады, ХХ ғасырдағы қазақ ойының көрнекті өкілдерінің қазақ мәдениетінің феноменін талдауға, зерттеуге тырысқан негізгі мәтіндерімен танысады.

  Селективті тәртіп
 • Өнертану
  Несиелер: 4

  Курс әр түрлі өнер түрлерінің көркем тілінің ерекшеліктерін анықтауға бағытталған, өнер туындысының формальды белгілері бойынша стильдік тиістілігін анықтай білу, өнертану саласындағы талдау мен терминологияның негізгі әдістерін меңгеру, облыстағы оқиғаларды жариялау бойынша журналистік мәтіндерді жасау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Жаһандану, медиа-мәдениет, коммуникация және әлеуметтік желілер
  Несиелер: 4

  Курс қоғамдағы әлеуметтік прогресті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратын бұқаралық коммуникация феноменін зерттейді. Бұқаралық коммуникациялар қоғамдық пікірді қалыптастырудың маңызды факторы болып табылады. Бұл жерде теледидар, радиохабар, баспасөз, сондай-ақ Интернет желісінде шоғырланған электрондық бұқаралық ақпарат құралдары ерекше рөл атқарады. Көпшілік коммуникацияларда қарым-қатынас үлкен, тұрақсыз, байланыссыз, кеңістікте реттелмеген, біртекті емес және стихиялық пайда болатын массалармен жүзеге асырылады. Қарым-қатынастың және ақпарат берудің жаңа тәсілдерін қолдану арқылы қарым-қатынас сипаты өзгереді.

  Селективті тәртіп
 • Мәдени мұра және қазақ халқының ұлттық идеясы
  Несиелер: 5

  Музей жұмысы әлемінде қазіргі уақытта әлемдік мәдени мұраны сақтауға ерекше назар аударылуда. Қазақстан Республикасы ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мәдени мұраны қорғау туралы конвенциясын ратификациялады және оның тарихи және мәдени ескерткіштерін сақтау бойынша белсенді ұстанымды ұстанады. Курста магистранттар алған білімдерін тәжірибеде әрі қарай қолдану үшін осы ғылыми бағыттың тарихы мен әдіснамасымен танысады.

  Селективті тәртіп
 • Тарихи типология және жергілікті мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән мазмұнының бағдарламасы келесі мақсаттарға жетуге бағытталған: білім алушыларда мәдени әлем дамуының ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы түсінік, орыс мәдениеті тарихының негізгі кезеңдері және орыс халқының этномәдени стереотиптері; Қазіргі әлемдегі мәдениет жағдайын, этномәдени мәселелерді түсінуді қалыптастыру; қоғамдағы мәдени сценарийлерді жобалау қабілетін қалыптастыру; қазіргі қоғамдағы тұтас, үйлесімді дамыған төзімді тұлғаны қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі мәдениеттің мәселелері
  Несиелер: 5

  "Қазіргі заманғы мәдениет мәселелері" пәнінің оқу-әдістемелік кешені магистранттар үшін ҚР БжҒМ мемлекеттік талаптарына және жоғары кәсіби білім беру бағдарламалары пәндерінің оқу-әдістемелік кешені туралы Ережеге сәйкес жасалған. Курстың мақсаты-студенттерге мәдениеттің мәнін, оның адам мен қоғам өміріндегі орны мен рөлін түсініп, сипаттай білуге мүмкіндік беретін білім мен іскерлікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Қазақстандағы және шет елдердегі Мәдениет туралы ғылымның қалыптасуы мен дамуын білу, мәдениеттану саласындағы ғылыми-әдістемелік жобалар мен бағдарламаларды талдай білу, мәдениетаралық өзара іс-қимыл ерекшелігін меңгеру және мәдениет типологиясын ажырата білу

 • Код ON2

  Әлемдік, қазақ және өңірлік мәдени даму мәселелерінде бағдарлай білу, қоғамның әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарын толерантты қабылдауға қабілетті

 • Код ON5

  Мәдениеттанудың Объектілік, пәндік, феноменологиялық салаларын, оның әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарға әсерін білу, әлемнің қазіргі жаһандану түрі ретінде экология және геокеңістік туралы түсінікке ие болу

 • Код ON3

  Қазақ және Батыс мәдениетінің тарихын, қазақ халқының мәдени мұрасы мен мәдениетін білу, азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін мәдениеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдау қабілетін меңгеру

 • Код ON4

  Мультимедиялық мәдениетті, өнертану теориясын дамыту саласындағы білімді сауатты меңгеру және қазіргі кинематограф және музыканың тарихы мен жаһандануын білу

Top