Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01408 Дене шынықтыру және спорт в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру ұйымдарындарындағы денсаулықты сақтау технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-білім алушылардың дене, психикалық және әлеуметтік әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған білім беру мекемелеріндегі технологияларды қолдануды оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты- дене шынықтыру-сауықтыру,спорт салаларындаында ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің тәжірибесін игеру және жетілдіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби білімді оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты денсаулық педагогикасы саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары оқу орындарындағы дене шынықтыру-сауықтыру мен спорттық жұмысты ұйымдастыру және әдісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты- оқу үрдісінде оқытудың инновациялық технологияларын қолдану бойынша студент жастардың дене тәрбиесі,ЖОО-да дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізудің негізгі ұғымдарды беру .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салауатты өмір салтының заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Мақсаты-салауатты өмір сүру салтын ұстану үшін заманауи технологиялар, алдыңғы қатарлы әдістер және құралдармен , салауатты өмір салтын ұйымдастыру, денсаулықты бағалау және аурудың алдын алумен таныстыру,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудегі жаңа парадигмалар. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектептегі қазіргі замағы білім беру технологиялары. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұқаралық ақпарат құралдары және халықаралық спорттық және олимпиадалық қозғалыстар
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты магистранттарда халықаралық спорттық және олимпиадалық қозғалыстардың тарихы, ұйымдастырылуы және әлеуметтік-философиялық мәселелері, спорттық журналистиканың дамуы туралы дұрыс жалпы және тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәстүрлі емес дене шынықтыру-спорттық әрекеттердің пcихолого-педагогикалық сипаттамасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты - дене шынықтыру-спорттық іс-әрекеттің дәстүрлі емес түрлерінің психологиялық-педагогикалық сипаттамасының әдістері, технологиялары , бағыттары туралы тұтас түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру және спорттағы ғылыми-педагогикалық негіздер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-дене шынықтыру және спорт саласында ғылым мен педагогиканың мәні, ерекшелігі мен заңдылықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтырумен айналысатындар жағдайының психодиагностикасы, психокоррекциясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты - спорттық қызметтің белгілі бір жағдайларында спортшының мүмкіндіктерін: психикалық процестердің өту ерекшеліктерін, тұлғаның психикалық жағдайын, қызметтің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адамгершілік спорттың теориясы, бағдарламалары және замануи технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-заманауи спортты ізгілендіру мәселесі туралы ғылыми негізделген түсінік қалыптастыру негізінде магистранттардың кәсіби дайындық деңгейін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру және спорттағы менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 6

  Мақсаты – қазіргі заманғы басқару теориясы мен практикасын меңгеру, ойлаудың басқару бейнесін қалыптастыру, спорттық кәсіпкерлік саласында іс-әрекеттің басқару мәдениеті элементтерін меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Паралимпиадалық спорт түрлері бойынша психолого- педагогикалық бағыттау
  Несиелер: 5

  Мақсаты-болашақ магистрлерде таңдалған спорт түрлері бойынша мүмкіндігі шектеулі жоғары дәрежелі спортшыларды дайындауда заманауи психологиялық-педагогикалық технологияларды қолдануды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық волонтерлік спорттық қозғалыстар
  Несиелер: 6

  Мақсаты-бұқаралық спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу үшін спортта волонтерлік қозғалысты зерттеу, тарту және насихаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зерттелген деректердің сараптамалық және статистикалық өңдеу жұмыстары
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты магистранттардың компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, ғылыми зерттеулердің эксперименталды деректерін, статистикалық өңдеу әдістерін жүзеге асыру бойынша кәсіби құзыреттіліктерін дамыту .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары жетістік спортындағы допингтік бақылау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - допинг тарихын, сипаттамасын, спортшылардың денсаулығы үшін қауіптілігін, спортта допингті пайдалануды оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спорт түрлері бойынша жарыстарды басқару
  Несиелер: 5

  Мақсаты-әртүрлі деңгейдегі спорттық жарыстарды өткізуді жетілдіру үшін басқарудың замануи әдістерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны қолдана білу.

 • Код ON3

  Білім беру инновациялық технологияларын қолдана отырып және дене шынықтыру және спорт саласында зерттеулер жүргізу арқылы Педагогикалық қызметті жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Кәсіби іс-әрекетті табысты жүзеге асыру үшін психологиялық мәдениетті арттыру және жетілдіру.

 • Код ON5

  Ғылыми зерттеулерді орындау және олардың нәтижелерін пайдалану, сондай-ақ оның тиімділігін арттыру, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында педагогикалық процеске тартылған адамдармен қарым-қатынас орнату.

 • Код ON6

  Зерттеудің қажетті әдістерін қолдану, нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып, бар әдістерді түрлендіру және жаңа әдістерді әзірлеу.

 • Код ON7

  Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып ғылыми-зерттеулерді жүргізу және олардың нәтижелерін дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық, жаттықтырушылық, сауықтыру, мәдени-ағартушылық және басқару-ұйымдастырушылық іс-әрекетінің тиімділігін арттыруда қолдана алу .

 • Код ON8

  Білім беру қызметінде ғылыми зерттеулер жүргізу және педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында олардың нәтижелерін пайдалану.

 • Код ON9

  Психикалық процестердің жүру ерекшеліктерін, тұлғаның қасиеттерін, қызметтің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін анықтау.

 • Код ON10

  Зерттеу және кәсіби мәселелерді шешуде статистикалық өңдеу және модельдеу әдістерін қолдану .

 • Код ON11

  Әртүрлі форматтағы (түрлердегі, нысандардағы) дене шынықтыру-спорт қызметін ұйымдастыру және спорттық іс-шараларды өткізу қауіпсіздігі бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау.

 • Код ON12

  Мүмкіндігі шектеулі спортшылар арасында жаңа технологияларды пайдалана отырып, салауатты өмір насихаттау үшін әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларды әзірлеу, енгізуге дайындау.

 • Код ON13

  Жаңа технологияларды пайдалана отырып, халықтың әртүрлі топтарын дене шынықтырумен және спортпен белсенді айналысуға тарту және салауатты өмір салтын насихаттау бойынша әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларды әзірлеу, іске асыру және бақылау.

Top