Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02186 Графика в "Астана" Университеті

 • Шетел музыкасының тарихы
  Несиелер: 5

  оқушыларды музыка тарихы саласындағы білімдермен қамтамасыз ету. Болашақ мамандардың мәдени және демалыс іс-әрекетіндегі кәсіби дағдыларын қалыптастыру.

 • Антикоррупция
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы" пәні студенттерді әлеуметтік, экономикалық және саяси құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың ерекшеліктерімен және осы құбылыспен күресу әдістерімен таныстыру болып табылады. Демократиялық мемлекеттің жас азаматтарын өз құқықтарын іске асыра отырып, басқа адамдардың құқықтарына құрметпен қарауға, білім алушыларға күнделікті өмірде тап болуы мүмкін сыбайлас жемқорлық түрлері туралы айтуға үйрету. Жеке тұлға мен бүкіл мемлекет үшін сыбайлас жемқорлық құбылыстарының қауіптілігін көрсету.

 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 2

  Курс экологиялық дүниетанымды қалыптастырудың және одан әрі зерделеудің негізі болып табылады, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы терең жүйелі білім мен түсінік алу, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білім алу.

 • Музыкалық-эстетикалық тәрбиенің әдістері
  Несиелер: 4

  Кішкентай мектеп оқушыларының музыкалық дамуы рухани әлемді байытуға таптырмайтын әсер етеді. Бұл музыкалық қабілеттердің қалыптасуы мен дамуы табиғи мотивациялар негізінде, музыкалық мәдениеттің негіздерін қалыптастыру және қарапайым формалардан күрделі болып табылатын шығармашылық әрекеттер.

 • Әлемдік өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Өнердің теориясы мен тарихын зерттеу болашақ үшін маңызды əлеуметтік жəне мəдени мамандар, өйткені оның іс жүзінде барлық салалары өнермен жəне оны танытудың əртүрлі нысандарымен байланысты, ол мəдени мұра немесе қазіргі заманғы көріністер.

 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджмент түсінігі және мәні. Ұйым - басқару объектісі ретінде. Менеджменттегі ақпарат және коммуникация. Басқарушылық шешімдерді қабылдау. Ұйымдағы жоспарлау. Ұйымдастыру басқару функциясы ретінде. Мотивация. Басқарушылық бақылау. Көшбасшылық. Қақтығыстар мен стресстерді басқару. Басқару тиімділігі.

 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  « Кәсіби-бағытталған шетел тілі »(ағылшын тілінде) пәндер бойынша грамматика, лекциялық материалдың кәсіби сипаты және кәсіби кәсіби бағыттағы мәтіні бар, міндетті общеобразовательной дисциплиной болып табылады. Оқу барысында студенттің білімі жоғары және шет тілдерін меңгеруді үйренуге мүмкіндік береді.

 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Травматикалық және зиянды факторларды анықтау. Техникалық жүйелердің және технологиялық процестердің қауіп-қатерлерінен қорғау әдістері мен құралдары. Экологиялық қорғаныс құралдары. Құқықтық кəсіпорында еңбекті қорғаудың нормативтік жəне ұйымдастырушылық негіздері. Еңбекті қорғауға арналған материалдық шығындар. Кәсіби қызмет саласындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету ерекшеліктері.

 • Қазақ өнерінің тарихы
  Несиелер: 5

  студенттерге жүйелер туралы білім бере отырып, категориялық аппараттарды белсенді қолдануда болашақ мамандардың дағдыларын қалыптастыру мәдени құндылықтар, жастарға өздерінің ұлттық мәдени дәстүрлерін жүзеге асыруға көмектесу

 • Өмір қаупсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелері. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы. Қауіпсіздік техникасы: Электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі. Төтенше жағдайлар. Халықты қорғау. Шаруашылық объектілерінің тұрақтылығы. Төтенше жағдайлардың салдарын жою. Техносфераның жағымсыз факторлары.

 • Кәсібі қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби қазақ (орыс)» пәні - білім беру үрдісінде оқитын студенттерге болашақ мамандықтар бойынша қажетті білім мен дағдыларды меңгеру үшін кәсіби салада қолданылатын пән. Техникалық профильдегі ғылыми лексика және ғылыми құрылымдарды зерттеу; - түрлі жанрдағы мәтіндерді шығаруға арналған ережелер; - қызметтің техникалық саласының сөйлеу нормалары; - Іскерлік қарым-қатынас негіздері.

 • Өнер тарихы I
  Несиелер: 5

  «Өнер тарихы 1» пәні әлемдік бейнелеу өнері мен сәулет өнерінің тарихын, сондай-ақ Қазақстан өнерінің тарихын таныстырады. Көркем идеялардың тарихын және түрлі дәуір мен халықтардың өнер туындыларын зерттеу белгілі бір тарихи кезеңге тән мәдени және эстетикалық процестердің мәнін түсінуге мүмкіндік береді.

 • Музыка өнері
  Несиелер: 5

  "Музыка өнері" пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен құрамына кіретін оқытушыларға арналған пән бағдарламасы "орындаушылық өнер" мамандығының күндізгі бөлімінде оқитын студенттерге арналған және өнер және гуманитарлық ғылымдар саласында жоғары білікті студенттерді дайындауға бағытталған

 • Жобалау графикасының негіздері
  Несиелер: 5

  Графикте жобалаудың теориялық және техникалық приемдерін, қаріптің заңды құрылымы мен орналасуын, қаріптік композицияларды игеруді; жобалық графиканың шығармашылық құрылымының негізі болып табылатын композициялық құрылыммен және ұғымдармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  Жобалау кестесі. Жобалау графикасының негіздері туралы жалпы түсінік. Объектінің визуалды-графикалық қасиеттері. Техникалық сурет. Фактураларды берудің графикалық құралдары, текстуралар. Жұмыс кезінде қолданылатын қағаз сұрыптарының алуан түрлілігі. Құрылымы бойынша әр түрлі материалдармен жұмыста пайдаланылатын сәндеу және сәндеу элементтері. Декор-графикалық имитацияның негізі. Сәндік, жазықтық натюрморт негізіндегі бірнеше түрдегі материалдардың графикалық үйлесімі. Фактуралық өңдеу. Сәндік элементтерді енгізу. Түспен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік полиграфия және дизайн
  Несиелер: 5

  Түс табиғаты. Экрандық және баспа түстері. RGB, CMYK, Lab және HSB түсті модельдері. Суреттерді түстік түзету. Түзету үшін түс режимін таңдау. Levels және Curves құралдары арқылы түзету. Реңк/Saturation және Selective Color құралдары арқылы түсті түзету. Суреттің айқындығын арттырудың тиімді әдістері. Басу муара (полутонового растра) сканерленген бейнеден. Растрлық суреттерді сақтауға арналған графикалық форматтар: PSD, TIFF, EPS, JPEG.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жарнама қызметінің құқықтық аспектілері
  Несиелер: 6

  Жарнама туралы заңнамалық актілердің негізгі ережелері: жарнаманы өндіру, орналастыру және тарату процесінде туындайтын қатынастарды реттеу; жарнамаға авторлық құқықты қалыптастыру; жарнамаға қойылатын жалпы және арнайы талаптарды белгілеу; жарнама берушілердің, жарнама өндірушілер мен жарнама таратушылардың құқықтары мен міндеттерін айқындау; тиісті емес жарнама шығарғаны үшін жазалау шараларын белгілеу. Жарнаманы өзін-өзі реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жарнаманың графикалық объектілері
  Несиелер: 5

  Бұл курс графикалық объектілерді зерттеудің кешенді тәсілін көздейді. Жасау және редакциялау тәсілдері, сондай-ақ қазіргі жарнама элементтерімен байланыс орнату

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жарнама негіздері
  Несиелер: 6

  Жарнаманың қалыптасу тарихы. Жарнама функциялары. Жарнамалық плакат және плакат суретшілері. Жарнаманы тарату құралдары. Жарнама түрлері. ТВ-жарнама. Ерекшеліктері. Интернет желісіндегі жарнама. Журнал жарнамасы. Үйлесімді композиция принциптері. Жарнамалық иллюстрацияны креативті қабылдау. Сыртқы жарнама. Түрлері. Құру және орналастыру тәсілдері. Жарнаманың Графикалық дизайны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Графикалық дизайндағы ою-өрнек
  Несиелер: 5

  Пәндік және көркем шығармашылық түрлеріндегі дизайн және ою-өрнекті өнер орны. Ою-өрнектердің жіктелуі. Олардың символикасы және ою-өрнекпен қолданылуы. Ежелгі әлемнің ою-өрнектері. Негізгі әмбебап себептері және композиция оюлы өнер. Ою-өрнек өнеріндегі графикалық дизайнды дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Композиция негіздері
  Несиелер: 6

  "Композиция негіздері" оқу пәні композициялық грамота мен композициялық ойлауды шығармашылықтың жалпы принциптерін ұғыну арқылы қалыптастыру буынының бірі болып табылады және кәсіби дайындық кезеңінде оқытылады. Осы пән аясында композицияның негізгі категориялары мен ұғымдарын меңгеру қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар I
  Несиелер: 6

  Растрлық және векторлық графиканы құру және өңдеу бағдарламалары. CorelDraw. Екі өлшемді графикалық бейнелерді құрудың негізгі негіздері, графикалық бейнелері бар құжаттарды жасау және өңдеу процесі; векторлық графиканың түсінігі мен ерекшеліктері; нүктелік графиканың түсінігі мен ерекшеліктері; CorelDraw графикалық редакторының мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жарнама психологиясы
  Несиелер: 5

  Жарнама мен PR-акцияларды құрудың психологиялық аспектілерімен танысу. Студенттердің келіссөз үдерісін жүргізу бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру. Жарнама психологиясы ғылыми және қолданбалы пән ретінде. Жарнама қызметі психотехнология ретінде. Жарнама қызметі психотехнология ретінде. Жарнама тұтынушының когнитивті психикалық процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заманауи дизайн (бейін бойынша)
  Несиелер: 6

  Жобалаудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Құрастыру және модельдеу. Көркем жобалау және құрастыру. Әртүрлі өлшемдердің кеңістіктері. Кеңістік объектілері. Сәулет, құрылыс және өнеркәсіптік дизайндағы конструкциялардың түрлері. Тораптарда бекіту тәсілдері. Инженерлік механика негіздері. Есептеудің негізгі әдістері мен түрлері. Сыртқы күштер, ішкі күштер. Кернеу және деформация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар II
  Несиелер: 5

  Растрлық бейнелерді жасау және өңдеу бағдарламалары. PhotoShop. Екі өлшемді графикалық бейнелерді жасаудың негізгі негіздері, графикалық бейнелері бар құжаттарды жасау және өңдеу процесі; растрлық графиканың түсінігі мен ерекшеліктері; PhotoShop графикалық редакторының мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар III
  Несиелер: 5

  Үшөлшемді суреттерді жасау және өңдеу бағдарламалары. 3D MAX. Үшөлшемді графикалық бейнелерді жасаудың негізгі негіздері, үшөлшемді объектілерді құру және өңдеу процесі; үшөлшемді графиканың түсінігі мен ерекшеліктері; бейнелерді анимациялау негіздері, 3D MAX графикалық редакторының мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дизайндағы Ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 6

  Құрылымдық элементтер туралы түсінік. Конструктивизм, көркем құрастыру, дизайн. Клаузура Гармония арақатынасы: дизайн-объект-адам. Жобалық есептер. Бейнелі, тұтынушылық, технологиялық. Трансформация әдістері және қалыптау, вариативтілік және комбинаторика. Бөлшек формалар - көптеген ықтимал трансформациялармен көп элементтерден тұратын. Модульдік құрылымдар-қайта топтастыруды болжайтын қажетті және жеткілікті модульдердің белгілі бір саны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы сурет1 (бейін бойынша)
  Несиелер: 4

  Пәндік зерттеулер студенттердің конструктивті-графикалық құзыреттілігін болашақ дизайнердің тәжірибелік-конструктивті-графикалық дағдысы ретінде қалыптастырады, теориялық және практикалық білімдерді меңгереді және арнайы графикадағы практикалық әдістерді меңгереді, графикалық материалдарды сауатты қолдану қабілетін дамытады, ал болашақ дизайнерлік ортада қажетті шындықты бейнелейді графикалық кескіндерді орындағанда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн элементтері мен процестері 3
  Несиелер: 3

  Мақсаты дизайндағы түс үйлесімінің негіздерін, түстерді араластыру, түс қабылдауды физиологиясы және оның психологиялық әсері, түстерді үйлестіру әдістері. Дизайндағы түс үйлесімінің негіздері Түстің ғылымы Түсті үйлестіру әдістері, түстің психологиялық әсері, түстердің бірлестігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кескіндеме 2
  Несиелер: 5

  Сәулет және дизайндағы монументалды кескіндеме техникасы. Сәулет өнері және дизайндағы сәндік өнердің техникасы. Пигменттерді араластырудың бояу әдістерін білу және олардың мүмкіндіктерін, кескіндемедегі перспективалық бейнелердің дәстүрлі жүйесімен танысу, бейнелеу өнерінің академиялық мектебінің негізінде аналитикалық жұмыс әдістерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жарнамалық өнімді әзірлеу және технологиясы
  Несиелер: 4

  Жарнаманың негізгі идеяларын және сапалы мәтінді жасау мақсатын әзірлеу. Aisda моделі (назар аударыңыз, қызығушылық, сенім, тілек, әрекет). Жарнама мәтіндерінің терминологиясы: тақырыптар, ұрандар, иллюстрациялар, мөрлер, логотиптер және қолтаңба. Тауарлар үшін атауларды әзірлеу-brend name. Әртүрлі тілдік деңгейлерде коммуникативтік және тілдік әсер ету және манипуляциялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Плакаттық графика
  Несиелер: 4

  Графикалық дизайндағы композициялық құрылымның теориялық негіздері, формалар түзілу заңдары, формалар түзудің жүйелендіруші әдістері (модульдік және комбинаторика), формалар түзудің түрлендіретін әдістері (стильдеу және трансформация), түс үйлесімін құру заңдары, коммуникация құралы ретінде плакаттық графиканың негізгі композициялық-бейнелік және көркемдік-функционалдық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн нысандарын жобалау 3
  Несиелер: 3

  "Графикалық дизайн нысандарын жобалау 3" пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіретін пәннің оқу жұмыс бағдарламасы "Графика"мамандығы бойынша студенттерге арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігімен, курс саясатымен, студенттер оқу барысында алған дағдылары мен іскерліктерімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқу кезінде негізгі басшылық болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн нысандарын жобалау 1
  Несиелер: 3

  Графикалық дизайнда жобалауды қарастыру принциптері кешенді пәнаралық тәсілді көздейді осы оқу курсының материалдарында қамтылған. Курс студенттерді графикалық дизайнның теориялық негіздерімен таныстыруға және идеяларды, макеттерді жобалау, Графикалық дизайн нысандарын көрнекі көрсету дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Колористика және көркем жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Түстердің жарнама өнімдеріндегі өзара әрекеттесуінің ерекшеліктерін анықтау бойынша практикалық жаттығуларда түс тану заңдылықтары мен теориялық білімдерін бекіту; жарнамаларды қабылдаудағы түс туралы ғылымның психологиялық аспектілерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сурет І
  Несиелер: 5

  Суреттің ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздері; Сурет салу технологиясы мен техникасы; графикалық материалдар. Геометриялық денелерді натурадан салу, олардан композицияны өз бетінше құрастыру. "Құс ұшуынан"кеңістіктік-ұйымдастырылған композицияның берілген проекциялары бойынша сурет. Адам басы элементтерінің суреті: бас, бас, анатомиялық бас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кескіндеме 1
  Несиелер: 5

  Сәулеттік және дизайнерлік эскиздердің түсті графикалық әдістері. Архитектуралық ландшафттың кескіндеме техникасы. Пигменттерді араластырудың бояғыш әдістері және олардың мүмкіндіктерін білу. Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер: бейнелеудегі перспективті суреттердің дәстүрлі жүйесімен танысу, бейнелеу өнерінің академиялық мектебіне негізделген аналитикалық әдістер туралы білуге тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ою-өрнек тарихы
  Несиелер: 4

  Ою-өрнектің пайда болу тарихы. Ою-өрнектің түрлері. Оюларды пайдалана отырып бұйымдарды орындау. Форманың стилизациясы. Стилизация принциптері. Ою құру элементтері. Мәдениет тарихындағы ою-өрнектің маңызы. Генезис және семантика оюлы білім беру. Ежелгі мәдениеттер ою-өрнектері. Батысеуропалық, византиялық және славян мәдениеттеріндегі ою-өрнектің маңызы. Мәдени сәйкестік. Ою-өрнек және заманауи графикалық дизайн.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн элементтері мен процестері 1
  Несиелер: 3

  Сәулеттік дизайндағы элементтер мен процестердің рөлі мен маңыздылығын зерттеу. Сәулеттік дизайнның теориялық негіздері, сәулеттік дизайн объектілеріндегі әлеуметтік және функционалдық процестер. Графикалық тілмен танысу, ландшафтық дизайн объектілерінің имидждік әдісі, ашық архитектуралық ортадағы табиғи элементтердің имиджінің ерекшеліктері, жеке тұрғын үй аумағын жақсарту және жоспарлау мысалында.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаріп
  Несиелер: 4

  Қаріптерді көрнекі қабылдауды және жобалау кезінде қаріптерді пайдалану дағдысын студенттерде дамыту. Дизайндағы қаріп композицияларының әдістері мен әдістерін меңгеру. Тип бойынша өздігінен білім алу үшін оқу және ғылыми анықтамалықтар туралы ақпараттандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сурет 3
  Несиелер: 5

  Студенттерді қабылдау мәдениетін арттыру; жоғары эстетикалық қажеттіліктерді қалыптастыру; көркем бейненің түрлі деңгейлерін тану негізінде шығармашылық қабілеттерін дамыту. Реалистік суреттің негізгі практикалық және теориялық білімін беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сурет III
  Несиелер: 5

  Түрлі техникаларды және майлы кескіндеме тәсілдерін оқып үйрену; күрделі форманың берілуінің білімдері мен дағдыларын тереңдету; гипс маскасымен натюрмортты жұмыстан тірі басына біртіндеп көшу; студенттердің тірі модельмен жұмыс істеу кезінде кәсіби дағдыларды меңгеруі; этюд жүргізудің бірізділігін меңгеру: үлкен форманы түспен беру, бөлшектерді мұқият пысықтау, басын фонмен жинақтау және байланыстыру; өзінің түсінігін, ойды беруде өз жазбасын қалыптастыру, белгілі бір колоритте жұмыс істеу дағдыларын пысықтау; бай әлемдік мұраны зерделеуді жалғастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сурет 2
  Несиелер: 5

  Курс болашақ дизайнерлерді жоғары көркемдік деңгейде дизайн-жобаларды орындауға мүмкіндік беретін академиялық кескіндеме және сурет саласындағы терең жүйелі біліммен қамтамасыз етуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрамы
  Несиелер: 4

  Пән заманауи академиялық музыканың әр түрлі жанрда, формада және стильде музыкалық туындыларды шығаруда кәсіби дағдыларды меңгеруге бағытталған. Курстың бірінші бөлігінде әуен мен ритммен жұмыс істеудің қарапайым дағдылары игеріледі, екінші бөлімде екі бөлімде және вокальды формаларда жұмыс жасалады. Үшінші бөлімде жұмыс үш бөліктен тұратын күрделі түрде талданып, жазылады. Төртінші бөлімде жұмыс зерттеліп, вариация түрінде құрастырылады. Бесінші бөлімде соната жазылған. Курстың алтыншы бөлімінде кең көлемді жұмысты зерттеу басталады, сонымен қатар тезиске дайындық (жанр, композиция, тақырыптар мен тақырыпты таңдау және т.б.) Курстың жетінші бөлігінде оркестрге арналған диссертациялық жұмыс жалғасуда. Сондай-ақ композитор тарихын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика және дизайн
  Несиелер: 4

  Компьютерлік графиканың негіздері, компьютерлік графиканың қолданылу саласы, бейнені ұсынудың аналогтық және дискреттік тәсілдері. Графикалық ақпаратты кодтау. Кеңістіктік дискреттеу, бейнелерді растрлық көрсету, векторлық графиканы қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн нысандарын жобалау 2
  Несиелер: 4

  "Графикалық дизайн нысандарын жобалау 3" пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы "Графика"мамандығы бойынша студенттерге арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігімен, курс саясатымен, студенттер оқу барысында алған дағдылары мен іскерліктерімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқу кезінде негізгі басшылық болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 5

  «Материалдық мәдениет және дизайн тарихы» пәні материалдық мәдениет пен дизайн тарихын зерттеуге дейінгі: өнеркәсіпке дейінгі өркениеттердің материалдық мәдениетін, өнеркәсіпке дейінгі өркениеттің объективті әлемін; дизайнның жаңа әмбебап шығармашылық мамандық ретінде пайда болуы; индустриалды және постиндустриалды қоғамды жобалауды дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайн нысандарын құрастыру
  Несиелер: 6

  "Дизайн нысандарын құрастыру" пәні ғимараттар мен құрылыстардың негізгі сәулет құрылымдарын тағайындау және олардың конструкция материалдары мен конструктивтік сызбаларды есепке ала отырып, ғимараттың конструктивтік схемасында жұмыс істеу бойынша білімді меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаріп және өнеркәсіптік графика
  Несиелер: 5

  Шрифт терминологиясына кіріспе. Хаттың даму тарихы. Латын жазуының даму тарихы. Орыс жазуының дамуы. Қаріптердің жіктелуі. Қаріп сипаттамасы. Кітап басып шығару тарихы. Жиын қаріптері. Литерлер мен терминдер типографиялар. Қаріптерді құру. Қаңқалы найзағай. Бас. Гротескалық қаріптер. Қаңқалы найзағай. Усқ. Қырлы қаріптер. Мысыр. Антиквенные қаріптер. Ренессанс-антиква

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн элементтері мен процестері 4
  Несиелер: 4

  Сәулет-дизайнерлік дизайндағы бастапқы деректерді талдау әдіснамасын меңгеру, ұтымды дизайн тұжырымдамасына шығармашылық іздестіру қағидаттарымен танысу, психологиялық, социологиялық, мәдени факторларды ескере отырып, жобалау мақсаттары мен міндеттерін анықтау; идеологиялық, көркемдік және дизайнерлік шешімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықтық көркемөнер кәсіпшілігі
  Несиелер: 5

  Қазақстан халықтарында тұтастай алғанда қолданбалы өнердің, оның ішінде олардың этногенетикалық және тарихи-мәдени байланыстарын бейнелейтін декор мен ою-өрнек қалыптастыру процесін зерделеу, бұл барлық сатылар бойынша көркемдік білім беру мен тәрбиелеу бойынша қажетті материал болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн элементтері мен процестері 2
  Несиелер: 4

  Графикалық дизайн нақты міндеттер мен талаптарға сәйкес көрнекі-коммуникативті ортаны құру немесе өзгертуге бағытталған жобалық-көркемдік қызмет. Графикалық дизайн «пәндік» дизайннан ерекшеленеді, өйткені ол материалдық объектілердің көркемдік дизайнымен емес, ақпарат әлемімен байланысты емес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайндағы заманауи материалдар (бейін бойынша)
  Несиелер: 6

  Кәсіби қызметте табиғи және жасанды материалдардың қасиеттерін сауатты қолдана алатын, нақты материалдарды қолдануға байланысты туындайтын мәселелерді талдай алатын мамандарды дайындау. Қоршаған материалдарды практикалық қолдану тұрғысынан да, олардың қоршаған ортаға әсері тұрғысынан да кең әлемде бағдарлану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет және дизайн
  Несиелер: 4

  Дизайнерлік қызметті анықтау. Дизайнның ерекшеліктері мен ерекшеліктері. Стиль ұғымы. Дәуірлер мен стильдер бойынша жіктеу. Дизайн бағыты. Ежелгі әлемнің материалдық мәдениеті. Ежелгі Египет. Антикалық өнер: ежелгі Грекия және Ежелгі Рим. Ландшафтық жағдайлар. Өнердегі Канон ұғымы. Политеизм. Ежелгі Египет монументалды өнері. Тіреуіш-Арқалық жүйесі. Жиһаз, костюм, ою-өрнек. Ортағасырлық өнер. Раннехристиан өнері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарих және дизайн теориясы
  Несиелер: 5

  Арнайы әдебиетте басшылыққа алу үшін өнер түрінің бейнесінде және көркемдік шығармашылығының іргелес аумақтарында; дизайнды дамытудың негізгі заңдарын білу; әртүрлі дизайн түрлерінің мәнерлі құралдарының ерекшеліктерін түсіну; дизайнның әртүрлі түрлеріндегі жұмыстарды талдай білу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON4

  Кешенді инженерлік қызметте математикалық, жаратылыстану, гуманитарлық және техникалық ғылымдар саласында базалық және арнайы білімді қолдану

 • Код ON6

  Жарнамалық өнімдерді көркем графикалық өңдеу және ресімдеудің теориялық негіздері мен практикалық тәсілдерін білу

 • Код ON8

  Графикалық дизайн нысандарын құрудың көркемдік-графикалық тәсілдерінің креативті ойлау қабілеті болуы

 • Код ON5

  Программалау тілінің графикалық модулін пайдалана отырып, растрлық және векторлық графиканың заманауи пакеттерімен жұмыс істей білу

 • Код ON1

  Өндірістік процестердің қоршаған ортаны қорғау және тіршілік қауіпсіздігі жүйелерінің талаптарына сәйкестігіне мониторингті дербес жүзеге асыру

 • Код ON3

  Дүниежүзілік өнер тарихын, қазақ өнері мен шетел музыкасының тарихын білу

 • Код ON7

  Композициялық тәсілдердің тән ерекшеліктерін графикалық құралдармен бере білу

 • Код ON2

  Кәсіби орта мен социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде логикалық сауатты коммунициялау

Top