Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10108 Стоматология в Астана медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • РО2 стоматология бойынша қолданбалы сипаттағы жаңа білім алуға қабілетті.
  • РО5 стоматологиялық аурулардың алдын алу, емдеу, оңалту әдістері мен құралдарын таңдауды және мақсаттарын негіздейді.
  • РО7 өзінің кәсіби қызметі саласында заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана алады.
  • РО3 халықтың әртүрлі контингенттері арасында стоматологиялық аурулардың алдын алу, емдеу және оңалту мәселелерін түсінеді
  • РО8 кәсіби және жеке оқыту мен дамыту үшін білімді, іскерлікті және дағдыларды пайдаланады.
  • РО6 мамандар үшін де, кәсіби емес аудитория үшін де өз зерттеулерін немесе әдеби іздестіру нәтижелерін ұсына алады.
  • РО1 стоматология саласындағы озық кәсіби және ғылыми білімдерін көрсетеді.
  • РО4 стоматология саласындағы қолда бар және жиналған кәсіби ақпаратты талдайды. Стоматологияны дамыту үшін қажетті ақпарат көздерін анықтайды.
Top