Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02160 Медиажурналистика в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Өндірістік практика
  Несиелер: 3

  Өндірістік тәжірибе студенттердің медиа өнімдерді өндірудің барлық кезеңдеріндегі теориялық білімдерін шоғырландыруға және тереңдетуге, кәсіптік қызметтегі практикалық дағдылар

 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми-зерттеу жұмыстарына кәсіби дайындықты қамтамасыз етеді. Ол ғылыми зерттеулер жүргізудің принциптері, әдістері мен тәжірибелерімен таныстырады, зерттеушінің логикалық ойлау, ғылыми көзқарастары мен дағдыларын қалыптастырады.

 • Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі
  Несиелер: 3

  Коммуникативтік қызметтің қағидалары мен нормалары, коммуникативті тұлғаның мінездемесі, мәдениаралық қарым-қатынас негіздері, семантика-мағыналық қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Оқу тәжірибесі, студенттердің оқу жылы барысында алған теориялық білімдерін біріктіруге және бейнелеуге мүмкіндік етеді,

 • Веб-қосымшаларды әзірлеу және жобалау
  Несиелер: 3

  Оңтайландыру әдістерін білу және оларды кәсіптік қызмет міндеттерін шешуде қолдану. Автоматтандыру құралдарын (CMS) пайдаланатын сайттарды құру әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Оқу тәжірибесі, студенттердің оқу жылы барысында алған теориялық білімдерін біріктіруге және бейнелеуге мүмкіндік етеді,

 • Диплом алдындағы практика
  Несиелер: 3

  кәсіптік өндірістік іс-әрекет саласындағы тәжірибелік дағдылар мен құзыреттерді тереңдету және әртүрлі жанрлар мен стильдердің музыкалық туындыларының фонограммаларын құруда студенттерді тәуелсіз кәсіби жұмысқа дайындау

 • Теледидар және журналистика тарихы
  Несиелер: 5

  Телевизия және журналистика тарихы. Құрама Штаттарда және Батыс Еуропада тұрақты телевизиялық хабар таратудың ашылулары мен элементтері.

 • Актер шеберлігінің негіздері І
  Несиелер: 3

  Курс актер шеберлігінің классикалық теориясы мен актер шеберлігі элементтер тәжірибесін үйретеді. Курс міндеті төмендегідей басқа да базалық және кісіптік циклдердегі пәндермен тығыз байланыста болады

  Селективті тәртіп
 • Жазу дағдылары
  Несиелер: 3

  Журналистік бейнелеу мәдениетін қалыптастырудың теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын, мәтінді ауызша және жазбаша түрде дұрыс меңгеру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Режиссурм негіздері
  Несиелер: 4

  Пән негізінен идея мен тақырыптық мазмұнды ашатын тақырыптық материалды сауатты тандау мен талдауды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Актерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Курс актер шеберлігінің классикалық теориясы мен актер шеберлігі элементтер тәжірибесін үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Өнердің пайда болуы. Ежелгі өнер (Примитивті, Антикалық, Шығыс) Орта ғасыр өнері (Шығыс). Ренессанс өнері (Италия, Солтүстік Еуропа). Өнер бағыты. ХХ ғасырдың бейнелеу өнері. Қазақ өнері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Режиссурм негіздері
  Несиелер: 4

  Телевизиялық сценарийды сауатты жасауға машықтандырады. Түсіру үдерісіне дұрыс қатысуды қалыптастыру бойынша білім мен тәжірибені жасауды алға тартады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экрандық сөзйлеу техникасы және мәдениеті
  Несиелер: 3

  Сөйлеу мәдениетін дамыту. Нақты практикалық жағдайларда дауыс пен сөйлеуді үйрету бойынша тренингтер

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Клиптердің, жарнамалық роликтердің режиссурасы
  Несиелер: 4

  Кино түсірудің шығармашылық және технологиялық үрдістерін білу негіздері, клиптерді, жарнамаларды өндіру мен жалдаудың оңтайлы тактикасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заман журналистикасының жанрлық формалары мен функциялары
  Несиелер: 5

  Журналистік мәтіннің жанрлық деңгейіне сәйкес материалдарды дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Режиссер шеберлігі
  Несиелер: 5

  Пән негізінен идея мен тақырыптық мазмұнды ашатын тақырыптық материалды сауатты тандау мен талдауды үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет елдік журналистика
  Несиелер: 5

  ТВ және журналистика жүйесінің қалыптасуы және дамуы. Батыс Еуропада TV және журналистиканың қалыптасуы және дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теледидарлық брендинг және жарнама I
  Несиелер: 4

  Әртүрлі жанрлардың, формалардың және түрлердің клиптерін, жарнамаларын өндіру; продюсер аудиовизуалды өнімдердің осы түрлерін өндіру және жалға беруде жұмыс істейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәтінді редакциялау
  Несиелер: 4

  Мәтінмен жұмыс істеудің қыр-сырымен танысады. Интервью, кадр сыртынан оқылатын мәтін, диктор оқитын мәтіндерді редакциялай білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оператор шеберлігі
  Несиелер: 2

  Кинематографтың кино саласындағы шығармашылық шеберлігі; драмалық материалды пластикалық сатылымда және режиссердің идеясындағы оператордың рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Теледидарлық брендинг және жарнама II
  Несиелер: 4

  Әртүрлі жанрлардың, формалардың және түрлердің клиптерін, жарнамаларын өндіру; продюсер аудиовизуалды өнімдердің осы түрлерін өндіру және жалға беруде жұмыс істейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби орыс тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Əдеби редакторлау және баспа ісі
  Несиелер: 4

  телевидениедегі тележобаларды жасау кезіндегі дайындықта журналистік шығарманың мәтіні бойынша редакторлық жұмыстардың теориялық негіздері мен кәсіби тәсілдерін үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Клиптердің, жарнамалық роликтердің режиссурасы
  Несиелер: 4

  Кино түсірудің шығармашылық және технологиялық үрдістерін білу негіздері, клиптерді, жарнамаларды өндіру мен жалдаудың оңтайлы тактикасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Режиссер шеберлігі
  Несиелер: 4

  Пән негізінен идея мен тақырыптық мазмұнды ашатын тақырыптық материалды сауатты тандау мен талдауды үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операторлық шеберлік
  Несиелер: 2

  Драмалық материалды пластикалық сатылымда және режиссердің идеясындағы оператордың рөлі;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Телевизиялық бағдарламалардың IT шешімі
  Несиелер: 2

  СМЖ және БАҚ саласындағы негізгі дағдыларға ие, аналитика, медиа мониторинг

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Блог саласындағы журналистика
  Несиелер: 4

  принциптер және теориялық көзқарас негізіндегі материалдармен жұмыс жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • медиаөндіріс технологиясы
  Несиелер: 2

  Ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысының нәтижелерін бейнелеу кезінде зерттелген теориялық ұстанымдарын кәсіби қызметінде қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Телерепортердің шығармашылық қызметі
  Несиелер: 4

  Ең жоғары нәтижеге жету мақсатында, басылымның тиісті саясатына немесе репортердің жеке міндеттеріне қол жеткізу мақсатында ақпаратты жинау, өңдеу және ұсыну (жариялау);

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оператор шеберлігі
  Несиелер: 3

  Кинематографтың кино саласындағы шығармашылық шеберлігі; драмалық материалды пластикалық сатылымда және режиссердің идеясындағы оператордың рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • БАҚ-та ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Ақпаратты қорғаудың негізгі талаптарына, оның ішінде мемлекеттік құпияларды қорғау талаптарын сақтауға дайын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейнелерді тану
  Несиелер: 4

  Ақпараттық технологияларды дамытуға және пайдалануға байланысты жобалық, техникалық және қолданбалы мәселелерді шешуге базалық математикалық білім мен ақпараттық технологияларды тиімді қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кинооператор шеберлігі
  Несиелер: 4

  Кинематографтың кино саласындағы шығармашылық шеберлігі; драмалық материалды пластикалық сатылымда және режиссердің идеясындағы оператордың рөлі;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теледидардағы компьютерлік дизайн
  Несиелер: 5

  ДК және бағдарламалық компьютерлік дизайн өнімдерінде практикалық жұмыс жасау үшін қажетті ақпаратты алу; компьютерлік графика мен дизайнның алдыңғы қатарлы технологияларының жүйелі түрде ұсынылуын қалыптастыру;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оператор шеберлігі
  Несиелер: 3

  Драмалық материалды пластикалық сатылымда және режиссердің идеясындағы оператордың рөлі;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Cценарлық шеберлік негіздері
  Несиелер: 3

  Сценарийдің негізгі кезеңдері; сценарий және фильм; сценарийлік композиция; сахна және эпизод; Ойын түріндегі драма түрлерінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сценариялық шеберлік
  Несиелер: 3

  Кино-теледраматургия әдеби шығармашылық саласы ретінде, экранды енгізуге арналған жаңа әдебиет түрі; сценарийдің негізгі кезеңдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сценарий шеберлігінің негіздері
  Несиелер: 3

  Кино-теледраматургия әдеби шығармашылық саласы ретінде, экранды енгізуге арналған жаңа әдебиет түрі; сценарийдің негізгі кезеңдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Визуализациялау және деректерді өңдеу
  Несиелер: 3

  Көркемдік композицияның дизайны мен құрылысының теориялық негіздеріне ие;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • блог сфера журналистикасы
  Несиелер: 4

  терминологиямен және дереккөздермен еркін жұмыс істеу, зерттелетін пәнге функциялар, принциптер және теориялық көзқарас негізіндегі материалдармен жұмыс жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телерепортердің шығармашылық қызметі
  Несиелер: 4

  Ең жоғары нәтижеге жету мақсатында, басылымның тиісті саясатына немесе репортердің жеке міндеттеріне қол жеткізу мақсатында ақпаратты жинау, өңдеу және ұсыну (жариялау);

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медиаөндірістік технология
  Несиелер: 3

  Ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысының нәтижелерін бейнелеу кезінде зерттелген теориялық ұстанымдарын кәсіби қызметінде қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерактивті контент жасау
  Несиелер: 3

  визуализация және композициялық теорияның негізгі принциптеріне сәйкес келетін деректерді көрсету құралдарын әзірлейді; деректерді бейнелеудің әртүрлі әдістерін бағалайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • БАҚ-та ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Ақпаратты қорғаудың негізгі талаптарына, оның ішінде мемлекеттік құпияларды қорғау талаптарын сақтауға дайын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сценариялық шеберлік
  Несиелер: 3

  сценарий және фильм; сценарийлік композиция; сахна және эпизод; Ойын түріндегі драма түрлерінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кинооператор шеберлігі
  Несиелер: 4

  Кинематографтың кино саласындағы шығармашылық шеберлігі; драмалық материалды пластикалық сатылымда және режиссердің идеясындағы оператордың рөлі;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телевизиялық бағдарламалардың IT шешімі
  Несиелер: 3

  СМЖ және БАҚ саласындағы негізгі дағдыларға ие, аналитика, медиа мониторинг

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелерді тану
  Несиелер: 4

  Ақпараттық технологияларды дамытуға және пайдалануға байланысты жобалық, техникалық және қолданбалы мәселелерді шешуге базалық математикалық білім мен ақпараттық технологияларды тиімді қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 5

  Сандық технологиялар мен компьютерлік графиканың мүмкіндіктеріне назар аударады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Мобильдік құрылғыларға арналған интерфейстерді дамыту технологияларын түсіну бойынша бағдарламалық жүйелердің интерфейстерін әзірлеуге арналған технологияларды қолданады және жасайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мультимедиялық журналистика
  Несиелер: 4

  СМЖ және БАҚ саласындағы негізгі дағдыларға ие, аналитика, медиа мониторинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминальды журналистика
  Несиелер: 3

  Бұқаралық ақпарат құралдарының қылмыс пен қылмыстық сот төрелігі тарихын түсіну. Бұқаралық ақпарат құралдарында қылмыс пен қылмысты бақылаудың қалай бейнеленгенін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми-зерттеу жұмыстарына кәсіби дайындықты қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Монтаж
  Несиелер: 3

  түрлі жанрдағы мазмұнды компьютерлік өңдеу технологиясын үйретеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интерфейс редакторы
  Несиелер: 4

  Мәтіндік редактор – бұл қолданбалы бағдарлама: мәтіндік жасау құжаттар;оларды өңдеу, ондағы қателерді түзету; жылжыту, көшіру, жою немесе мәтін фрагменттерін қосу, іздеу және ауыстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эфирдегі жұмыс
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының кәсіби қызмет мәселелерін шешу үшін мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынас жасауды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интернет-журналистика және жаңа медиа
  Несиелер: 5

  заманауи медиа-технологиялардың дәстүрлі журналистикаға әсері туралы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Монтаж
  Несиелер: 3

  Түрлі жанрдағы мазмұнды компьютерлік өңдеу технологиясын үйретеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бұлтты технологиялар
  Несиелер: 5

  Архитектураларын зерттеу, бұлтты есептеулер негізіндегі технологиялар, бұлтты технологиялар саласындағы заманауи зерттеу бағыттарын аналитикалық шолу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мемлекеттің даму заңдылықтарын және құқығын, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының негіздерін білу, заң мәселелерінде сауатты және хабардар болу, өнер саласында жұмыс істеу кезінде заңды қызмет жүргізу.

 • Код ON2

  Қазақстанның көп тілді және көп мәдениетті қоғамында коммуникация міндеттерін және халықаралық деңгейде қарым-қатынасты тиімді шешу.

 • Код ON3

  Басқарушылық және кәсіпкерлік білім мен дағдыларды қалыптастыру.

 • Код ON4

  ТД және журналистиканың, бейнелеу өнерінің даму тарихын білу.

 • Код ON5

  Кәсіби мәселелерді шешуде практикалық тәжірибе, қабілет және білім негізінде табысты жұмыс істеу үшін белгіленген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындауға қабілетті болу.

 • Код ON6

  Басшылықтың қызметін бағалау арқылы БАҚ рейтингін жақсартуға үлес қосу; демократиялық қоғамның идеалдары мен құндылықтарын, демократиялық қоғамда өмір сүру дағдысын меңгеру.

 • Код ON7

  Ақпараттық технологиялар көмегімен өз бетінше қол жеткізіп және тәжрибе жүзінде жаңа білім мен дағдыларды, соның ішінде қызмет саласына тікелей қатысы жоқ білімнің жаңа бағыттарында қолдануға қабілетті.

 • Код ON8

  Өздерінің кәсіби тәсілдерін қоса алғанда, зерттеу әдістерін қолдануда білікті болу. Кәсіби біліктілікті азаматтық жауапкершілікпен, интеллектуалды дамумен рухани және адамгершілік дамумен біріктіретін проблемалы жағдайларда жұмыс істеуге қабілеті болу.

 • Код ON9

  Кәсіби қызметтегі жүйелі мәдени, тарихи және әдеби білімді қолдана білу.

 • Код ON10

  Шығармашылық процесте перспективаларды құруда кеңістіктік ойлау қабілеттілікке ие болу.

 • Код ON11

  Экспериментті-зерттеулер жүргізумен айналысу.

Top