Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01102 Білім берудегі менеджмент в Yessenov University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Орта білім беру мен білім саласын басқарудағы терең білім, білік және дағдылармен басқару, сандық, тілдік білім, іскерлік, дағдылармен, орта білім беру мен білім саласын басқарудағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыра алатын, жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін өңірдің орта білім беру саласын басқарудағы практикалық қызметке енгізу қабілетін игерген, бәсекеге қабілетті орта білім беру саласындағы менеджерлерді даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар

Оқыту нәтижелері

 • Базалық және кәсіби пәндер бойынша терең білімдерін көрсетеді.
 • Басқалардың зерттеулерін талдайды, білім беру практикасын жетілдіру үшін зерттеулерді ұйымдастырады және жүргізеді.
 • Білім беру саласының басқару сапасын арттыру үшін заманауи әдістер мен технологияларды талдайды және қолданады
 • Нақты теориялық және қолданбалы міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық және сандық технологияларды қолданады.
 • Халықаралық, ұлттық және аймақтық деңгейде мектеп стратегиясын жасайды
 • Заманауи мектептің қызметін жақсарту үшін білім беру саласындағы инновациялық идеяларды, тәсілдерді және шешімдерді белсенді түрде жүргізеді
 • Мәселелерді шешеді және шешімдер қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды.
 • Өзінің зерттеу қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды.
Top