Жаңа білім беру бағдарламасы

8D03108 Cаяси жүйелер модернизациясы в әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Оқыту нәтижелері

 • Қазіргі әлемдегі жаңғырту үдерістері жағдайында Қазақстанның даму ерекшеліктерін анықтау және идеологиялық кеңістіктегі өзгерістерді ескере отырып, Қазақстанның жаңғырту әлеуетін анықтау;
 • Реформалаудың кезеңдерін, мағыналары мен міндеттерін айқындау дағдыларын қолдана отырып, Қазақстандағы саяси реформалар процесіне тұтастай талдауды жүзеге асыру;
 • Саяси жүйелерді жаңғыртуды зерттеуде ғылыми зерттеулердің негізгі әдістерін меңгеру дағдыларын қолдана отырып, тексерілген, жаңа ғылыми нәтижелерді негіздеу үшін пәнаралық зерттеулерді жүзеге асыру;
 • Қазіргі заманғы әдіснаманы, ақпаратты өңдеудің инновациялық әдістерін пайдалана отырып, қазіргі заманғы талаптарға сәйкес және қазақстандық қоғамның трансформациялық процестерін сыни бағалау негізінде саяси жүйелерді жаңғырту саласындағы қолданбалы зерттеулерді орындау барысында ұсынымдар жасау;
 • Жаһандану процестері жағдайында Қазақстан өмірінің әртүрлі салаларындағы саяси реформалардың жаңа үлгілерін синтездей және құрастыра білу;
 • Қазақстандағы этносаяси процестердің мазмұны мен табиғатын Қазақстандағы ұлттық және мемлекеттік құрылыс контекстінде ашу;
 • Идеологиялық кеңістіктің динамикасын талдай білу және идеологиялық кеңістіктің негізгі субъектілерінің трансформациялық әлеуетін негіздеу;
 • Алынған зерттеу нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа, жұртшылыққа конференцияларда, диалогтық және сараптамалық алаңдарда көпшілік алдында сөз сөйлеу арқылы таныстыру;
 • Қазақстандағы жаңғырту үдерістерін зерделеуде тұжырымдамалық-когнитивтік әдіснамаларды әзірлеу және пайдалану;
 • Ғылыми дереккөздерге, сыни бағалау үшін ақпараттық интернет-ресурсқа, ғылыми және білім беру кеңістігінде жүйелі жалпылау және қолдануға талдамалық шолу және контент – талдау жүргізу, заманауи компаративистика технологиялары арқылы талдамалық шолулар жүргізу;
 • Демократияның негізгі теорияларын зерттеу, қазіргі әлемде демократиялық процестердің қалыптасуында туындайтын қайшылықтарды шешу тетіктерін қалыптастыру дағдыларын меңгеру;
 • Ғылыми мәтіндермен жұмыс істеу қабілеті бар, академиялық жазу дағдыларын меңгерген, импакт-факторы жоғары рейтингілік журналдарда, ғылыми басылымдарда жариялау үшін ғылыми мақалалар жаза алады;
Top