Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M06128 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (1,5) в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

Білім беру бағдарламасының мақсаты
IT ортасының техникалық аспектілерін меңгерген, олардың басқа салалармен өзара әрекеттесуін талдай білетін және IT саласындағы практикалық мәселелерді тұжырымдауға және шешуге қабілетті, көшбасшылық, басқарушылық дағдылары бар, жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, мамандарды дайындау.
Академиялық дәреже
Магистратура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы
Оқу мерзімі
1,5 года
Кредиттер көлемі
90
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Дайындық бағыты
7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру бағдарламаларының тобы
M094 Ақпараттық технологиялар
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Курсты оқытудың негізгі міндеті бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу саласында қолданылатын негізгі жобаларды басқару тәжірибесін зерттеу; IT-жобаларды басқарудың практикалық дағдыларын бір рөлде алу: жоба менеджері, жобалаушы, сапа менеджері; техникалық ерекшеліктерді дайындау, практикалық жоспарлау, жобаларды бағалау, жобалық тәуекелдерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геоақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл курста MapInfo MapBasic и Microsoft Visual Studio ортасында интеллектуалды геоақпараттық жүйелерді жобалау теориясы мен практикасы, арнайы интеллектуалды геоақпараттық жүйелерді, универсалды геоақпараттық жүйелерді кеңейтудің интеллектуалды модульдерін, клиент- серверлік геоақпараттық жүйелерді құру сұрақтар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәндерді және басқару объектілерін және олардың типологиясын зерттеудің психологиялық әдістері. Оқу үдерісінің субъектілерінің қызметін тиімді басқару факторлары. Командаларды басқару стратегиясы. Уақытты басқару. Менеджердің коммуникативтік біліктілігі. Билiктi тиiмдi беру. Адамның мотивациясын басқару. Кәсіби қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған электрондық жүйелерді жобалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында магистранттар автоматтандырылған электронды жүйелерді жобалау әдістерімен, жобалаудың заманауи әдістері мен маршруттарымен, жобалау үдерісін автоматтандыру құралдары мен тәсілдері, жаңа бағдарламалық өнімдерді, заманауи модельдеу әдістерін пайдаланып микроэлектрондық компоненттер мен құралдарды шығарудың типтік базалық технологиялық үдерістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Бұл курста бизнес-үдерістерді модельдеу және талдау әдістері, мекеменің бизнес-үдерістерін бағалау және жетілдіру, заманауи әдістерді пайдаланып мекеменің бизнес-үдерістерін құру тәсілдері, бизнес-үдерістерді модельдеуге арналған құралдық бағдарламалар және технологиялар, бизнес-үдерістерді модельдеу әдістерін пайдаланудың жаңа салалары және заманауи даму тенденциялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Желілік технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнде әртүрлі масштабтағы компьютерлік желілерді құру, пайдалану және пайдалану негіздері, оларды базалық технологияларға және стандарттарға негізделген іске асыру мүмкіндіктері қарастырылады. Курстың мақсаты магистранттарға ақпараттық технологияларды тарату үшін бөлінген жүйелерді пайдалану және пайдалану және теориялық білімдерін дамыту, сонымен қатар әртүрлі бағдарламалық құралдарды қолданумен бөлінген жүйелерді құрудың тәжірибелік дағдыларын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауқымды жүйелерді жобалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнде нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін жүйелерді (SRV) жобалау және дамыту, сондай-ақ нақты уақыт жүйелерінде есептеу процестерін ұйымдастырудың негізгі принциптері, заманауи CALS технологиялары мен CASE құралдарын пайдаланып бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтамасыз ету әдістеріқарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Шет тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық-стилистикалық сипаттамалары, жалпы ғылыми терминология және шет тілінде тиісті мамандықтың терминологиялық тілдігі, халықаралық ынтымақтастық шеңберінде іскерлік хат алмасу негіздері. Ағылшын сөйлемінің құрылымы және оның күрделілік дәрежесі бойынша типтері, уақытты келісу. Психологиялық терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Бұл курста Қазақстандағы менеджменттің әдіснамалық негіздері, ұйым ұғымы мен түрлері, ұйымның ішкі және сыртқы ортасы, менеджменттің ақпараттық қамтамасы, менеджменттегі қарым-қатынас, менеджменттегі басқарушылық шешімдері, басқарудың экономикалық әдістері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған жүйелерді ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу барысында магистранттар ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету саласында білім алады, клиенттік және серверлік бағдарламалық қамтаманы орнату білігін және дағдысын қалыптастырады, сервер бағдарламаларға және клиент бағдарламаларға қойылатын талаптармен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект қағидалары: оқыту алгоритмдері
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны проблемалық жағдаяттардың математикалық модельдерін тұрғызу және зерттеу негіздері, бейнелерді тану жүйелері мен нейрокомпьютерлік жүйелердің әртүрлі модельдерінің жұмыс істеу принциптері, әртүрлі салады оларды пайдаланалуын талдау, оларды оқыту әдістері сұрақтарын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұлттық есептеулер технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнде бұлттық технологиялар туралы идеялар ақпараттық технологиялар саласының даму перспективалы бағыттарының бірі, сондай-ақ компьютерлік ресурстарға қолжетімді және ыңғайлы желіге қолжеткізудің заманауи құралы болып табылады. Пәннің мақсаты – қазіргі заманғы бұлттық есептеу технологияларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тармақталған есептеулер технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында магистранттар келесі сұрақтарды қарастырады: тармақталған қосымшалар мен ақпараттық қорларды интеграциялаудың заманауи тедннциялары, тармақталған ақпараттық жүйелердің құрылымдарының даму деңгейлері, тармақталған жүйелерді ұйымдастырудың өзекті әдіснамалық мәселелері, WCF қызметтерінің композициясы түрінде тармақталған жүйелерді С# тілінде VisualStudio ортасында жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мобильді қосымшалардың қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс мазмұнында мобилдік платформалар, мобильді құрылғылар архитектурасы, ақпаратты аппараттық және бағдарламалық деңгейде қорғау, мобильді ОЖ түрлері, қауіп модельдері, мобильді құралдар қызметі, ақпараттық жүйелер модельдерін талдау, әртүрлі мобильді ОЖ үшін арналған сертификацияланған қорғау құралдары, құрылғыларды қорғау шараларының тізімі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелерде мәліметтерді басқару
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі сұрақтар қарастырылады: дизайнерлік объектілер ретінде экономикалық АЖ-дің әртүрлі кластарының құрамы мен құрылымы; АЖ-ны жобалаудың заманауи технологиялары және оларды пайдаланудың тиімділігін негіздеу әдістері; әртүрлі жобалау технологияларын қолданып, АЖ-ны жобалау кезеңдері мен сатыларының мазмұны; ақпараттық объектілерді алдын ала зерттеудің мақсаттары мен міндеттері; пәндік облыстың ақпараттық процестерін модельдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарлама аралық өзара әрекеттесуді ұйымдастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында ақпараттық жүйелерді жобалаудың CASE-құралдары, мәліметтерге қол жеткізуді ұйымдастыру технологиялары, ODBC, OLE DB (ADO) және т.б., NET. Платформа, бағдарлама аралық әрекеттестікті ұйымдастыру механизмдері, тармақталған қосымшалар және оларды құру технологиялары, СОМ. технология, интерфейс ұғымы, СОМ. серверлер, Automation технологиясы, ActiveX элементтері, Com+ технология және тармақталған транзакциялар, CORBA технология қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сенсорлық технологиялар және жасанды интеллект
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында интеллектуалды технологиялар және құрылғылар, робототехникалық өлшеуіш құрылғылардың сенсорлық жүйелері, сенсорлық сигналдардың трансформациясы және жасанды интеллект түсініктері қарастырылады. Пән сенсорлық технологиялармен және жасанды интеллектпен жұмыс істеудің теориялық негіздерін білетін болашақ маманның кәсіби дайындығының негізін қалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары өнімді есептеу жүйелерінің архитектурасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында параллель есептеу жүйелерінің архитектурасы және параллель есептеу жүйелері үшін алгоритмдер мен программаларды құру мәселелері қарастырылады. Курстың негізгі мақсаты - заманауи параллельді архитектура туралы түсінік беру. Курсты оқу нәтижесінде магистранттар параллельдік есептеулердің стандартты құралдарын білетін болады, кластерлік және многопроцессорлық жүйелерді қолдана алатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілердің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Курс жүйелік осалдықтардың пайда болу себептерін, негізгі қорғаныс механизмдерінің мүмкіндіктері мен кемшіліктерін егжей-тегжейлі зерделейді, құқық бұзушылар қолданатын әдеттегі әдістер мен құралдарды көрсетіп, желілік хаттамалар мен қызметтерге хакерлік шабуылды симуляциялайды, компьютерлік желілерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ақпаратты қорғау құралдарын ұтымды іріктеуді ұсынады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары жылдамдықтағы есептеулер технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында ақпараттық жүйелерді жобалаудың CASE-құралдары, мәліметтерге қол жеткізуді ұйымдастыру технологиялары, ODBC, OLE DB (ADO) және т.б., NET. Платформа, бағдарлама аралық әрекеттестікті ұйымдастыру механизмдері, тармақталған қосымшалар және оларды құру технологиялары, СОМ. технология, интерфейс ұғымы, СОМ. серверлер, Automation технологиясы, ActiveX элементтері, Com+ технология және тармақталған транзакциялар, CORBA технология қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Менеджмент саласындағы мәселелерді зерттеу және алынған нәтижелерді кәсіпорынды басқару әдістерін жетілдіру үшін пайдалану дағдысы болу

 • Код ON2

  Шет тілінде өзінің ойын білдіріп, әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешу үшін ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас орната алады.

 • Код ON3

  Программалаудың негізгі ұғымдарын мен әдістерін біледі және түсінеді, кәсіптік қызметінде қолданбалы бағдарламалық қамтамаларды пайдалана алады.

 • Код ON4

  Ақпараттық жүйелердің, бағдарламалық қамтамалардың, ақпараттық технологиялар жүйелерінің сервистерінің өмірлік цикл үдерістерін жүзеге асыруды және құруды, сонымен қатар ақпараттық технологиялар жүйелерінің және құралдарының жұмыс істеуін бағалай және талдау әдістері мен механизмдерін біледі.

 • Код ON5

  Есептеу жүйелері мен желілерінің жүйелік, құралдық және қолданбалы бағдарламалық қамтамаларын баптай және қызмет көрсете алады, түрлі жүйелердің бағдарламалық өнімдерін сүйемелдей алады, кәсіби қызметіндегі объектілердің пайдалану сипаттамаларын өлшеу әдістері мен құралдарын таңдай алады.

 • Код ON6

  Заманауи бағдарламалау құралдары мен технологияларын қолдана және WEB ресурстар, сервистер, мәліметтер қорын, мобильді қосымшаларды құра алады және кәсіби қызметте ақпаратты қорғау әдістерін қолданадуды біледі.

 • Код ON7

  Ақпараттық технологиялардың даму бағыттарын талдай алады, жұмыс істеу тиімділігін болжай алады, шығындар мен тәуекелдерді бағалауды, қорғалатын объектілердің қауіпсіздік саясатын қалыптастыруды, корпоративтік желілерді қорғаудың қазіргі заманғы тетіктері мен құралдарын пайдалануды, мобильді операциялық жүйелерге арналған бағдарламалар әзірлеуді және мобильді қосымшалардың ықтимал осалдықтарын анықтауды, мобилді құрылғыларда деректерді қорғау әдістерін пайдалануды біледі.

 • Код ON8

  Ақпараттық жүйелерді құру мен құрастырудың маңызды әдістерін қолдана біледі, ақпараттық жүйелерде деректер ағымымен жұмыс істеу және модельдердің негізгі кластарын және модельдеу әдістерімен жұмыс істей алады.

 • Код ON9

  Зерттеудің күрделі қолданбалы объектілерін жүйелі талдау, ақпаратты өңдеу әдістерін, сонымен қатар талдау, модельдеу, тиімділеу, басқаруды жетілдіру және шешімді қабылдау сұрақтарын біледі және қолдана алады.