Меню

Жаңа білім беру бағдарламасы 8D08612 Мелиорация және суғармалы егіншілік в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Суармалы егіншіліктің тұрақты дамуы және табысты жұмыс істеуі үшін менеджменттің қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын басқаруға қабілетті жоғары білікті PhD докторларын дайындау
Академиялық дәреже
Докторантура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
ЖОО атауы
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
Оқу мерзімі
3 года
Кредиттер көлемі
180
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
8D08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
Дайындық бағыты
8D086 Су ресурстары және суды пайдалану
Білім беру бағдарламаларының тобы
D137 Су ресурстары және суды пайдалану
 • Суғармалы егіншіліктің биологиялық және агротехникалық негіздері
  Несиелер: 6

  агромелиоративтік жүйелерде жер ресурстарын ұтымды және тиімді пайдалануды ұйымдастыру; ауыл шаруашылығы дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып мелиоративтік және агротехникалық іс-шараларды ұйымдастыру; суармалы жерлердің су режимін басқару және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін қалыптастыру; аридті аймақ жағдайында топырақты өңдеу жүйесін негіздеу және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғат компонеттеріндегі үдерістерді математикалық модельдеу
  Несиелер: 6

  Судың биологиялық және геологиялық айналымының және химиялық заттардың айналымының моделдері; ауыл шаруашылық жерлерді мелиорциялау кезінде агроландшафтардың техногенді бүліну деңгейін бағалау; агроландшафтардың экологиялық мелиоративтік орнықтылық моделдері; агроландшафттардың экологиялық-экономикалық тұрақтылығы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақаба суларды оқшаулауды ғылыми негіздеу
  Несиелер: 3

  Ластанған сулардың химиялық құрамын реттеудің жүйесін жетілдіру; гидромелиоративтік жүйелердің экологиялық қауіпсіздігін жоғарылату; ластанған суларды басқаруды жетілдіру; сарқынды суларды кәдеге жаратудың технологиялық схемалары; сарқынды сулардың топырақтың агрохимиялық, мелиорациялық және микробиологиялық қасиеттеріне әсері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бұзылған жерлерді мелиорациялаудың ғылыми негіздері
  Несиелер: 6

  Кері әсерлі үрдістерді бағалау және болжамдау; кері әсерлі үрдістердің әсерінен сақтандыру және оларды жою бойынша ұсыныстарды дайындау; топырақтардың гидрогеологиялық, гидрогеохимиялық санитарлы-химиялық, микробиологиялық, радиологиялық және токсикологиялық көрсеткіштеріне тұрақты бақылау жасау; кері үрдістерді өз мерзімінде анықтау мақсатында ақпараттарды өңдеу және жібері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық дақылдардың су пайдалануы және режимі
  Несиелер: 6

  Әр түрлі ауылшаруашылық дақылдарының су пайдалану ерекшеліктері; Әр түрлі ауылшаруашылық дақылдары үшін топырақтың ылғалдылығын реттеудің әдістері; суғармалы жерлердің су режимін оңтайландыру; су ресурстарының өткір тапшылығы жағдайында ауыл шаруашылығы дақылдарын суару режимі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агроландшафттардың су мелиорациясының ғылыми негіздері
  Несиелер: 6

  Ландшафттардың әлеуметтік-экономикалық функциясы; ландшафттар және жерді мелиорациялау; мелиорацияға қажеттілік; ландшафттарды оңтайландыру; агромелиоративтік ландшафттар; егіншіліктің мелиорациясы және бейімделу-ландшафтық жүйелері; жерді мелиорациялауды негіздеуге ландшафтық көзқарас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жайылымдар мен шабындықтарды ақаба сулармен суару
  Несиелер: 4

  Жол-далалық жағдайларда жер-су ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында жайылымдық шаруашылықтарды ұйымдастыру; ақаба суларды шабындықтар мен жайылымдарды суғаруға қолдану; оңтайлы суғару нормаларын анықтау; суғару техникасын және тәсілін негіздеу; мәдени жайылымдар; мәдени жайылымдарды суару техникасы және суару жүйесінің құрылымы; мәдени жайылымдардың өнімділігін арттыру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Топырақтың тұздану және тұздан арылу үдерістерін моделдеу MPP
  Несиелер: 3

  Суғармалы аймақтың энергетикалық ресурстарының негізінде тұздану және тұзсыздану үдерістерін модельдеудің әдіснамалық қағидаларын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мелиорацияда ғылымды қажетсінетін технологиялар
  Несиелер: 4

  Экологиялық қауіпсіз жүйелерді құру теориясы, экологиялық бағдарланған гидромелиорациялық жүйелер, топырақтың мелиоративтік режимін ресурстық қамтамасыз ету, кешенді мелиорация технологиялары, мелиорациялаудағы инновациялық технологиялар, мелиорациялаудағы ақпараттық технологиялар, топырақтың мелиоративтік режимін басқарудың ақпараттық технологиялары, ауыл шаруашылығында экологиялық қауіпсіз су пайдалану, мелиоративтік жұмыстарды жүргізуге арналған техника мен техникалық құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Егіншілік жүйесін энергетикалық ресурстарды ескере отырып экологиялық негіздеу
  Несиелер: 5

  Агромелиоративтік шараларды орындау жағдайында жер және су ресурстарын пайдалану; суғармалы аймақтың энергетикалық ресурстарын бағалау; табиғатты қорғау, табиғатты сақтау және ресурс үнемдеу шараларын негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мелиорацияда қалдықсыз технологияларды ғылыми негіздеу
  Несиелер: 4

  Табиғатты пайдаланудың агромелиоративтік жүйесі; агромелиоративтік жүйелер шеңберінде табиғатты экологиялық-экономикалық тұрғыда басқару; антропогенді іс-әрекеттердің кері әсерін азайту немесе жою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Егіншіліктің баламалы жүйелері
  Несиелер: 5

  Альтернативті егіншілік адамның жерге қатынасының ғылыми негізделген тұжырымдамасы, ауыл шаруашылығын жүргізудің жаңа тәсілі ретінде; аридтік аймақ жағдайында баламалы егіншілік жүйесі; егіншіліктің органикалық жүйесін қолдану; егіншіліктің биодинамикалық жүйесінің принциптері; егіншіліктің биологиялық жүйесінің ғылыми негіздері; егіншіліктің органо-биологиялық жүйесі; егіншіліктің экологиялық жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұзылған топырақтарда экспериментті жоспарлау
  Несиелер: 4

  Бүлінген жерлердің экологиялық-мелиоративотік жағдайын талдау және синтездеу; суғармалы алабтардың табиғи-ресурстық әлеуетін тиімді пайдалануға бағытталған мелиоративтік эксперименттерді жетілдірудің әдістерін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мелиорациядағы негізгі табиғи және антропогендік процестер
  Несиелер: 4

  Табиғат қорғау іс-шаралары, мелиорацияның табиғи компоненттерге әсері (топырақ, топырақ, жер асты сулары, жер беті және жер асты ағындары, өсімдіктер), мелиорацияның қоршаған табиғи ортаға әсері, ирригациялық рельеф және оның жіктелуі, суармалы жерлердегі қазіргі заманғы релъеф түзуші процестер, эрозиялық-аккумулятивті процестер, антропогендік геоморфологиялық процестерді болжау проблемасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Егіншілік жүйесін негіздеу үшін табиғи және табиғи-техногендік объектілердің жағдайын бағалау бойынша іздестірулерді жүргізу қабілеті; суармалы аумақтың экологиялық-мелиоративтік тұрақтылығының моделі негізінде кәсіби шешімдер қабылдау; ауыл шаруашылығы аумағының энергетикалық ресурстарын ескере отырып, егіншілік жүйесін жүзеге асыру үшін әдістерді, тәсілдерді және техникалық құралдарды негіздеу.

 • Код ON2

  Суару жүйелерінде жер ресурстарын тиімді және ұтымды пайдалануды ұйымдастыра білу; ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде топырақтың құнарлылығын басқару; агроландшафттың барлық компоненттеріне теріс әсер етпейтіндей топырақтағы қоректік заттардың теңгерімін жақсарту; табиғатты пайдалану жүйесіне қалдықсыз технологияларды енгізу; ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің топырақтарының құнарлылығы бойынша ақпараттық деректер базасын қалыптастыру.

 • Код ON3

  Тозған жерлер үшін ауыл шаруашылығы дақылдарын суарудың оңтайлы режимдерін анықтау және су пайдалануды зерттеу бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру қабілеті; арридті аймақ жағдайында ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыру үшін жерді мелиорациялау бойынша ғылыми әдістемелер, ұсынымдар және технологиялар әзірлеу.

 • Код ON4

  Ауыл шаруашылығы және мелиоративтік салада ластанған суларды ұтымды пайдалану процестерін басқару қабілеті; ауыл шаруашылығында жер асты суларын пайдалануды ұйымдастыру; суғармалы егіншілікте ақаба және дренаждық суларды ұтымды пайдаланудың оңтайлы әдістері мен тәсілдерін қолдану; су-жер ресурстарын ұтымды пайдалану мақсатында экстремалды жағдайларда жайылымдық шаруашылықтарды ұйымдастыру.