Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M02102 Халық аспаптары в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Дәстүрлі музыкалық өнер саласында ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлауға, жүргізуге, зерттеу, басқару және педагогикалық қызметін жүзеге асыруға дайын өнер және мәдениет саласында ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.
Академиялық дәреже
Магистратура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы
Оқу мерзімі
2 года
Кредиттер көлемі
120
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Дайындық бағыты
7M021 Өнер
Білім беру бағдарламаларының тобы
M025 Дәстүрлі музыка өнері
 • Орындаушылық шеберлік өнері 1
  Несиелер: 3

  Курс орындаушылық өнердің негізгі мәселелерін жеке орындаушылық мамандыққа емес, олардың жиынтығында музыкалық орындаушылық мамандығына бағытталған кешенді баяндауда зерделеуді

 • Шетел басылымдарына ғылыми мақалалар жазудың тәсілдері мен әдістері
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми өлшем деректер базасымен және негізгі ғылыми өлшем көрсеткіштерімен таныстырады, жас зерттеушілерді ғылым және өнер саласындағы ғылыми-зерттеудің есептерін шешуге

  Селективті тәртіп
 • Көпшілік алдында сөйлеу технологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курс магистранттарға ауызша сөйлеуді сәтті құруға, ауызша сөйлеу дағдыларын меңгеруге, өзіне деген сенімділікті дамытуға, ауызша презентация жасау қабілеттілігін арттыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
 • Шығармашылық тұлғаның дүние таным мәдениеті
  Несиелер: 3

  Дүниетаным білім алушылардың таңдаған мамандығына және өзіне деген қатынасын анықтайтын білім, көзқарастар, нанымдар, мұраты өнер мен өз шығармашылығының мәнін түсінуді

 • Орындаушылық шеберлік өнері 2
  Несиелер: 4

  композитор мен тыңдаушының, орындаушы мен тыңдаушының қызметіне қатысты музыкалық қызмет түрі; орындаушылық өнердің негізгі даму тенденцияларын талдауды көздейді.

 • Қазақ музыка мәдениетінің онтологиясы
  Несиелер: 4

  Қазақ дәстүрлі музыкасының қалыптасу және қалыптасу кезеңдері (мифология, фольклор, эпос).

 • Музыкалық білім берудегі педагогиканың әдіснамасы мен әдістері
  Несиелер: 4

  Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі – магистрантқа музыкалық білім мен педагогиканың әдіснамалық негіздерін үйрету және ықпал ету.

 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық тәжірибенің мақсаты: педагогикалық және оқу-әдістемелік жұмыс негіздерін оқу; оқытудың практикалық дағдыларын қалыптастыру

 • Қазақтың дәстүрлі мәдениеті мен зерттеу мәселелері
  Несиелер: 4

  Осы пән қазақ халқының және басқа да түркі халықтарының рухани және дәстүрлі музыкасы мен мәдениетінің дамуын зерттейді.

 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 6

  Зерттеу практикасының мақсаты магистранттың зерттеу жұмыстарының барлық кезеңдерін жүргізу әдістемесін меңгеру болып табылады.

 • Креативті ойлау психологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курс өнер саласына қатысты мамандықтардың бәріне креативті ойлау психологиясының теориялық және практикалық аспектілерін игеру үшін оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми шығармашылық әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Оқу мақсаты бұл оқу пәнінің мақсаты зерттеу қызметінің негіздерін меңгеруден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Өнер саласында жобаларды басқару технологиясы
  Несиелер: 6

  «Өнер саласындағы технологиялық жобаларды басқару» таңдап алған пән магистранттарды өнер саласында технологиялық жобаларды басқару туралы негізгі ұғымдар мен заңдармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән магистранттарды жоғары мектеп педагогикасының өзекті мәселелерімен, оның әдіснамалық және теориялық негіздерімен, талдау, оқыту тәрбиелеуді жоспарлау мен ұйымдастырудың

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Сабақ отандық және шетелдік басқару психологияның, менеджмент психологиясы мен ұйымдастыру психологиясының заманауи аспектілерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 6

  Осы сабақ магистранттарға жобаларды басқару бойынша негізгі түсініктер және заңдармен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Бұл пән бакалавриатттан кейінгі білім беру деңгейінің жалғасы болып табылады және магистранттарға шет тілін кәсіби меңгертуді негізгі мақсат етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің тұжырымдамасы
  Несиелер: 6

  Ғылыми зерттеу концепциясы магистранттарды ғылыми зерттеу әдістерімен, ғылыми-танымдық қызметтің негізгі категорияларымен, ғылымды дамытудың негізгі концепциялары мен модельдерімен

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 6

  Өнер писхологиясы магистранттардың білімін ерекше саласы ретінде және өнер психологиясының қалыптасуының негізгі кезеңдерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс магистранттарды ғылымның тарихы мен философиясының қалыптасуының өзекті мәселелерімен, ғылыми қызметтің принциптері және әдістерімен

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі халықтарының музыкалық аспаптарын зерттеу мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән – түркі тілдес халықтардың музыкалық аспаптық өнеріндегі өзекті бағыттар оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • XXI ғасырдың музыкатану саласындағы музыкалық-ғылыми коммуникация
  Несиелер: 5

  белгілі бір дәрежеде музыкалық коммуникация мәселелері қарастырылады, музыканың коммуникативтік мәні сипатталады, музыкалық және ғылыми коммуникация тұтас синкреттік процесс ретінде зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Өнер философия ретінде. Стильдердің типологиясы және интерпретациясы
  Несиелер: 6

  Ұсынылған пән типология, жүйелеу және бейнелеу өнерінің стилистикалық ерекшеліктерін интерпретациялау бойынша мәселелер мен сұрақтар кешенін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Музыкалық-ғылыми коммуникацияның замануи аспектлері
  Несиелер: 5

  Музыкалық-ғылыми коммуникацияның заманауи аспектілері музыкатану, эстетикалық, мәдениеттану және басқа да салалардың білімін жетіл меңгеруге ықпал ететін пән болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі халықтары аспаптарының ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Оқылатын курс стильдер мен жанрлар, шығармалар, түркі аймағының орындаушылары туралы білімді игеруге бағытталған, олардың ішінде Алтай-Сібір, қырғыз, түркімен, Орталық Азия, қазақ және башқұрт халықтарының мәдени мұрасын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи контекстегі көркемдік стильдердің интерпретациясы
  Несиелер: 6

  Сабақ постмодернизм дәуіріндегі өнер мәселелерін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Музыкатану және дәстүрлі музыка саласындағы заманауи мәселелер мен үрдістерді сипаттайды және өз бетінше зерттеу жұмыстарын, таңдалған мәселелерді мәнін анықтайды.

 • Код ON2

  Отандық және шетелдік зерттеуші ғалымдардың музыкалық өнер саласында жасаған ғылыми жұмыстарын зерттейді, талдайды.

 • Код ON3

  Отандық музыка саласының концепция негіздерін жалпы әлемдік мәдени үрдістің бір бөлігі ретінде және қазақ халқы фольклоры мен өнерінің дүниетанымдық негіздерін біледі.

 • Код ON4

  Ағылшын тілін кәсіби деңгейде, қарым-қатынас үшін және халықаралық ережелерге сәйкес ғылыми мақаланы рәсімдеу үшін жеткілікті дәрежеде меңгерген.

 • Код ON5

  Музыкалық орындаушылық, сахналық шеберліктің теориялық концепциялары туралы жалпы түсінігі бар.

 • Код ON6

  Этномузыкологияның, эстетиканың, қазақ халқының және өзге де түркі халықтарының ән және аспаптық өнері фольклористикасының өзекті мәселелері бойынша тарихи және теориялық еңбектерді зерттейді.

 • Код ON7

  Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргіздіреді.

 • Код ON8

  Жеке тұлғаның өнердегі, дүниетанымдық мәдениетті дамытудағы, музыкалық білім беру педагогика саласындағы шығармашылық көріністерінің әдіснамалық қағидаларын біледі.

 • Код ON9

  Музыкалық-көркемнің санасы мен музыкалық-ғылыми коммуникация қызметінде синтетикалық тетіктің интеграциялау жүйесін анықтайды.

 • Код ON10

  Өнер саласындағы жобаларды жүргіздіре алады, музыкант-ұстаз және орындаушының шығармашылық қызметіндегі психологиялық мәселелерді және процестерді талдайды.