Меню

Жаңа білім беру бағдарламасы 7M06111 Информатика және компьютерлік ғылымдар в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Ғылым, білім, технологиялар, басқару міндеттерін шешу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, практикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті, қазіргі компьютерлік ғылым негіздерін білетін, қалыптасқан кәсіби құзыреттілігі, практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар магистранттарды даярлау.
Академиялық дәреже
Магистратура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
ЖОО атауы
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
Оқу мерзімі
2 года
Кредиттер көлемі
120
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Дайындық бағыты
7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру бағдарламаларының тобы
M094 Ақпараттық технологиялар
 • Ақпаратты қорғаудың криптографикалық әдістері
  Несиелер: 3

  Криптография, криптожүйелер, шифр құрылымдары, блоктық шифрлерді пайдалану режимдері, криптографиялық алгоритмдер туралы негізгі ережелер. Шифрларды ауыстыру және қайта құру. Кездейсоқ және псевдо-кездейсоқ сандар. Псевдо- кездейсоқ сандар генераторы. Роторлы машиналар. Гаммалау. RC4 шифры. Блок шифрлары. Шифрлау режимдері. DES шифрлаудың симметриялық алгоритмі. Блоктық және ағымдық шифрлерге шабуылдар. RSA алгоритмі. Ашық кілт Электрондық сандық қолтаңба.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары мектеп педагогикасы PVSh-4-2019
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды, оқыту мен ұйымдастыруды қалыптастырады. Жоғары білім беру педагогикасының әдістемесі мен теориясы, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялармен таныстыру, білім беруді жоспарлау мен ұйымдастыруды және тәрбиелеуді оқыту

 • Ғылым тарихы және философиясы IFN-4-2019
  Несиелер: 4

  Ғылым мен философияның мәні мен қоғамдағы рөлі, ғылым мен философияның құрылымы, ғылымның қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері, ғылыми білімнің құрылымы, ғылыми революциялар мен ғылыми рационалдылықтың құрылымы, ғылымның әлеуметтік институт ретінде рөлі, педагогика мен білім философиясының филосо-фиялық мәселелері, қоғамдағы ғылымның рөлі мен қызметтері, Ғылым мен философияның өзара байланысы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Big Data және ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Big Data анықтамасы. Жұмыстың және үлкен деректерді аналитикалық зерттеудің негізгі принциптері. Big Data қоймаларын жобалау принциптері. Ақпараттық қауіпсіздік қауіптелерінің жіктелуі. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалық-аппараттық құралдары мен инженерлік-техникалық әдістері. Big Data ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және мониторингтің заманауи интеллектуалдық жүйелерін қолдану. BigData қорғау алгоритмдері және қорғауды қамтамасыз ету шараларының кешені.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интернет қосымшаларды Java-бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Интернет-қосымшаларды бағдарламалауға кіріспе. JEE құрылымы, веб-қосымшаларды құру үшін пайдаланылатын пакеттер. HTTP хаттама. Java servlets: жалпы құрылым, Java servlets қолдау үшін контейнерлерді ұйымдастыру. Java Server Pages: JSP жалпы құрылымы, JSP тегтері, JSP қосымшаларын әзірлеу. Веб-қолданбалар жасау үшін танымал фреймворктар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеудің әдістемесі мен тәжірибесi
  Несиелер: 5

  БҚ өмірлік циклі. Әзірлеу үдерісінің технологиялары мен аспаптық қолдауы. Бағдарламалық қамтамасыздандыру сапасын бағалауының, құжаттауының және қауіпсіздігінің замануи әдістері. Жобалардың тәуекелдерін бағалау принциптері. БҚ әзірлеуді басқарудың кешенді құралдары. БҚ әзірлеушілерінің ұжымдарын басқару принциптері. Бағдарламалық кешендерді әзірлеу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы PY-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Басқарудың психологиялық заңдылықтарын зерттеу, диагностикалау және күйін болжау және басқару кіші жүйенің өзгеруі; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге бағындырушылар қызметінің бағдарламасы қалыптастыру; диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру, атап айтқанда, біліктілігін арттыру, жоғары лауазымдарға тағайындау үшін резерв құру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Android та мобильді қосымшаларды бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Android үшін қосымшалардың архитектурасы. Қосымшалардың ресурстары. Android үшін қосымшаларды әзірлеу құралдары: Android Studio, Android NDK. Android эмуляторлары. Android-қосымшалардың негізгі түрлері. Мобильді платформаларды шолу. Google Android платформасын зерттеу. Google Android платформасында қол жетімді аспаптық құралдар. Қосымшаларды әзірлеу және құру. Интерфейстерді іске асыру. Ресурстарды басқару. Ақпарат қомасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нейрожелілік технологиялар
  Несиелер: 4

  Жасанды нейрондық желілер теориясына кіріспе Жасанды нейронның құрылымы мен қасиеттері. Нейрондық желілердің архитектурасы, жіктелуі және қасиеттері. Жасанды нейрондық желілердің классикалық модельдері. Нейрондық құрылымды және есептерді шешу алгоритмдерін математикалық формализациялау. Нейрондық желілерді талдау және оқыту әдістері. Нейрондық желілер мен нейрожелілік басқару жүйелерін құруға арналған стандартты бағдарламалық құралдар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оңтайландырудың және шешiм қабылдаудың математикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Оңтайлы басқару теориясында шешім қабылдау модельдері мен әдістері. Баламалар бастапқы жиынтығын қалыптастыру, баламаларды бағалау әдістері. Оңтайландыру және математикалық бағдарламалау. Оңтайлы басқару теориясының негіздері. Оңтайлы басқару жүйелері үшін математикалық бағдарламалау және оңтайландыру әдістері. Оңтайландыру есептерін шешуді автоматтандыруға арналған қолданбалы бағдарламалар пакеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламалаудың озық әдістері
  Несиелер: 3

  Бағдарламалауға құрылымдық тәсілдің технологиялары. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу тәсілдері. Қазіргі объектілі-бағытталған бағдарламалау тілінің негіздері. Функционалды және есептеуіш есептерді компьютерлік шешудің негізгі кезеңдері. Деректерді компьютерлік өңдеудің базалық құрылымы мен алгоритмдері. Қазіргі бағдарламалау тілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпаратты қорғау әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Ақпараттық жүйелердің осалдығы және ақпараттық қауіпсіздік қатері. Ақпаратты қорғау әдістері. Операциялық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі. Компьютерлік желілердің қауіпсіздігі. Деректер қоры жүйелерінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен механизмдері. Осалдықтар мен шабуылдарды анықтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлерге арналған кәсіпкерлік (техникалық мамандықтар үшін)
  Несиелер: 3

  Technology Ventures және технологиялық кәсіпкерлікке кіріспе. Кәсіпкерлік қызметтің халықаралық және ұлттық заңнамалық базасы, құқықтық нысандары. Кәсіпкерлік ойлау қабілеті. Team Building. Іскерлік этика және келіссөздер. Кәсіпкерлік идеяның генерациясы және жүзеге асырылуын талдау. Бизнесті құрылымдау, стратегия және басқару; бизнес-моделдеу және бизнес-жоспарлау. Elevator pitch форматындағы жобаның тұсаукесері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • TRACE MODE интегралды жүйеде оъектілерді модельдеу мен басқару
  Несиелер: 3

  Интеграцияланған ортадағы нысандарды модельдеу және басқару үдерістеріне жүйелік көзқарас. Нысандарды модельдеудің мен басқарудың математикалық, әдістемелік және бағдарламалық-техникалық құралдар, перспективті ақпараттық технологиялары (SCADA-жүйелер). TRACE MODE SCADA-жүйесіндегі химиялық-технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін жобалау және зерттеу. SCADA-жүйесіндегі TRACE MODE басқару жүйесін жобалау ерекшеліктерін зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби) 2 2019
  Несиелер: 2

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Офистік қосымшаларды бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Офистік бағдарламалауға кіріспе. Визуалды бағдарламалау ортасын дамыту саласындағы жаңа бағыттар. Алгоритмдерді өңдеу, деректер құрылымын сипаттау және басқа да негізгі деректер ұсыну әдістері мен технологиялары. Офистік қосымшаларда бағдарламалау элементтерін өңдеу. Офистік қосымшаларды интеграциялау модельдері. Visual Studio-да офистік қосымшаларды және интеграциялау құралдарын іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Деректер қоймалары
  Несиелер: 5

  Деректер қоймаларына кіріспе. Деректер қоймаларының жалпы қасиеттері мен құрылымы. Көпөлшемді кубтар. Деректер қоймаларын құру әдістемесі. Деректер қоймаларын іске асыру әдісін таңдау. Microsoft SQL ортасында деректер қоймасын іске асыру. Деректер қоймаларында ақпараттық ресурстардың интеграциясы. Data Mining технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Grid- жүйелері мен булттық есептеулер
  Несиелер: 4

  Замануи Grid-жүйелері, негізгі сипаттамалары. Grid-жүйелерді құру технологиясының негіздері. Grid-жүйелердің жұмыс істеуін ұйымдастыру алгоритмі. Бұлттық есептеулерді ұйымдастыру принциптері, таратылған қосымшалар мен инфрақұрылымдардың түрлері. Grid-жүйедегі есептеулерді тарату әдістері, есептеу тиімділігінің критерийлері. Бұлтты архитектуралар және бұлтты серверлердің желілік модельдері. Бұлтты есептеу жүйелерінің жұмысын ұйымдастыру алгоритмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Прототиптеу технологиясы
  Несиелер: 4

  3D модельдеу және прототиптеудің негізгі ұғымдары. 3D нысандарының математикалық көрінісі. FreeCAD, OpenSCAD көмегімен 3D-нысандарды құру. Жылдам прототиптеу жүйесінің жұмыс принципі (Rapid Prototyping). RP жүйелер. Стереолитография. Маскалық стереолитография. Селективті лазерлік жентектеу. Жіптерді қабаттап балқыту әдісімен прототиптеу. 3D-принтерлер көмегімен көп ағынды модельдеу. Үшөлшемді баспа технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Желілік технологияларда ақпаратты қорғау
  Несиелер: 4

  Компьютерлік шабуылдар және оларды табу. Ақпаратты қорғаудың желілік бағдарламалық-аппараттық құралдарының жіктелуі және жалпы сипаттамасы. Желіаралық экрандау технологиясы. Сымсыз қауіпсіздік және сымсыз желілерді қорғау механизмдері. Ақпаратты қорғалған өңдеу технологиялары. Компьютерлік желілердегі ақпараттық қауіпсіздік аудиті. Желілік жабдықты қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректерді сақтау жүйелері
  Несиелер: 5

  Деректерді сақтау және өңдеу жүйелері. Ақпаратты жедел өңдеу жүйесі-OLTP. Ақпаратты топтастыру және аналитикалық өңдеу жүйесі-ELT. Аналитикалық өңдеуге бағытталған деректерді сақтау жүйелері. Деректер модельдері. Деректердің иерархиялық моделі, деректердің иерархиялық моделінің тұтастық шарттары. Деректердің желілік моделі, деректердің желілік моделінің тұтастық шарттары. Реляциялық деректер моделі, реляциялық деректер қоры.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу жүйелері
  Несиелер: 4

  Компьютерлік модельдеу, жіктеу, әдіснама. Компьютерлік модельдеу жүйелері, қолдану саласы. Компьютерлік модельдеу нәтижелерін өңдеу және визуализациялау есептерін шешу үшін заманауи ақпараттық технологиялар. Компьютерлік модельдеуді ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру. Модельдеу нәтижелерін талдаудың регенеративті әдісі. Wolfram SystemModeler ортасында компьютерлік модельдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Желілік және Web- қауіпсіздік
  Несиелер: 4

  Желілік және Web-қауіпсіздіктің теориялық негіздері. Web-қосымшадағы осалдықтар мен шабуылдар. Желіаралық экрандар. Ақпаратты қорғау жүйелері. Web-қосымшалардың және желілік трафиктің қорғалуын талдау әдістемесі. Желілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету және мәселелері. Жергілікті және жаһандық желілерде қорғаныс сенімділігін бағалау принциптері. Тестілеу. Ақпаратты инженерлік-техникалық және бағдарламалық-аппараттық қорғау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Наноинженерлік зерттеулер негіздері (техникалық мамандықтар үшін) INF
  Несиелер: 4

  Наноқұрылымдар мен нанобөлшектердің, нанообъектілерінің қасиеттері мен құрылымын, көміртектің аллотропалық формаларын, нан��материалдарды, нанокомпозиттерді, наноқабықшаларды, нанокатализаторларды, фуллерендерді және олардың түрлерін зерттеу. Көміртекті нанотүтіктердің қасиеттерін, олардың түрлері мен қолданылу саласын, наноматериалдарды алу әдістері мен тәсілдерін, электрондық микроскоптардың жұмыс принциптерін игеру. Композициялық материалдарда биогаздан (метаннан) алынған көміртекті нановолоконды және нанотүтікті пайдалануды талдау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Comsol-да химия-технологиялық процестерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Химиялық-технологиялық үдерістерді модельдеудің соңғы-айырымдық және ықтималдық әдістер. Химиялық-технологиялық үрдістерді соңғы элемент әдісімен (Comsol Multiphysics бағдарламасына және бірнеше GEANT4 кітапханаларына негізделген) замануи бағдарламалық өнімдер. Мультифизикалық моделдеу негіздері. Мультифизикалық модельдеуді қолдану арқылы химиялық-технологиялық процестерді оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үлестірілген есептеулердiң заманауи әдістері
  Несиелер: 4

  Үлестірілген есептеулерді ұйымдастыру мақсаты. Үлестірілген есептеу жүйелерінің түрлері. Үлестірілген есептеу құралдары мен әдістеріне қойылатын талаптар. Үлестірілген есептеулерді ұйымдастырудың заманауи әдістері мен құралдарына шолу. Grid-жүйелер, Globus Tooikit, NumGrid құралдарына шолу. Bolnc құралдары негізінде үлестірілген есептеулерді ұйымдастыру. Үлестірілген есептеулердің сенімділігін қамтамасыз ету. Бұлтты есептеулер, бұлтты есептеулерді ұйымдастыру құралдарына шолу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Булттық және мобильдi технологиялар
  Несиелер: 4

  Бұлтты және мобильді технологиялардың құрамы мен құрылымы. Жеке бұлт, жеке бұлтты құру идеологиясы. Бұлттағы Веб қызметтер. Мобильді және қосылатын жүйелер. Бұлтты және мобильді бағдарламалық қосымшаларды құру әдістері мен құралдары. Бағдарламалық қосымшаларды жобалау, әзірлеу және сүйемелдеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым тарихы мен философиясы, жоғарғы мектеп, басқару психологиясының қазіргі заманғы концепциялары мен мәселелерін білу, шет тілінде диалогтық және монологтық формада әңіме құра білу, түпнұсқадағы текстің мазмұнын түсіну. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін, басқарушыға лайық стилін, жаңа білім беру бағдарламаларын, іскерлік этикет дағдыларын игеру. Алған білімін жинақтап, практикалық қызметте қолдану, ары қарай дамыту.

 • Код ON2

  Наноқұрылымдарды құрудың теориялық негіздерін, табиғи және жасанды нанообъектілердің, нанобөлшектердің қасиеттерін, құрылымын білу; кәсіпкерлік, жаңа технологиялық компанияның идеялары мен стартын пысықтау рәсімдерін білу; бизнес процестерді қалыптастыру; компанияларды басқару және адам ресурстарын дамыту. Наноматериалдардың қасиеттері мен құрылымын анықтай білу, сондай-ақ оны өндіруге арналған жабдықты таңдау; наноматериалдарды алу әдістері мен тәсілдеріне баға беру; материалдар құрамын іріктеу, наноматериалдардың сапасын сынау және бағалау әдістерін пайдалану; тиісті құралдарды пайдалана отырып, компанияның стратегиясы мен жобаларын әзірлеу бойынша ұсыныстарды дербес тұжырымдау, стратегиялық, ағымдағы және жедел жоспарлау және бақылау жүйелерін әзірлеу.

 • Код ON3

  Бағдарламалық қамтамасыз етуді, тілдерді, бағдарламалау ортасын жобалау әдістерін білу; бағдарламалық өнімдерді жобалау әдістері мен құралдарын қолдана білу; бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды іске асыру құралдарын таңдау, бағдарламалау ортасын және талдау құралдарын басқару дағдыларын меңгеру.

 • Код ON4

  Өмір циклінің кезеңдері мен үрдістерін білу және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу әдіснамасы, модельдеу тілдері; математикалық модельдерді әзірлей білу, бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды пысықтау; бағдарламалық қамтамасыз етуді талдау және жобалау әдістерін, құралдарын, интеграцияланған өңдеу ортасын меңгеру.

 • Код ON5

  Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдарын білу; объектілер ресурстарының қауіпсіздігіне қауіп-қатерді бағалай білу, объектіні қорғау жүйесінде тар жерлерді анықтау, желілік шабуылдарға төзімділікке аутентификация рәсімдерін тексеру; ақпараттық қауіпсіздік бойынша проблемаларды шешу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON6

  Деректерді талдау әдістерін, үлкен деректермен жұмыс істеу және бұлтты есептеулерді ұйымдастыру принциптерін білу; деректер қоймасын пайдалана білу, үлкен деректермен жұмыс істеу әдістерін, модельдерін, алгоритмдерін әзірлеу; жаңа модельдерді, алгоритмдерді пайдалану бойынша ұсыныстарды әзірлеу дағдысы.

 • Код ON7

  Нейрожелілік технологиялар және прототиптеу технологиясының негізінде практикалық есептерді шешу әдістерін білу. Кәсіби есептерді шешу үшін технологиялар мен құрал-саймандарды жасай білу. Заманауи компьютерлік технологияларды қолдану дағдыларын меңгеру.