Жаңа білім беру бағдарламасы 6B04119 Халықаралық бизнес в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Базалық экономикалық категориялар, экономикалық теориялық модельді құру кезеңдері; микроэкономикалық талдаудың ерекшелігі, нарықтық экономиканың жұмыс істеу принциптері мен заңдары; микроэкономика субъектілері, сұраныс пен ұсыныстың қалыптасу заңдылықтары, бірлі-жарым тауар нарығында тепе-теңдікті орнату мүмкіндіктері мен шарттары; тұтынушылық таңдау теориясының негіздері, өндіріс факторларының нарығы, сұраныстың, ұсыныстың және өндірістің жекелеген факторларына бағаның қалыптасу ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебраның элементтері және аналитикалық геометрия. Функциялардың шектеулері. Бір немесе бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалды есептелуі. Белгісіз, нақты және дұрыс емес интегралдар. Дифференциалдық теңдеулер және қатарлар. Ықтималдықтар теориясының негізгі түсініктері мен теориясы. Кездейсоқ айнымалылар. Эмпирикалық тарату заңдары. Кездейсоқ айнымалы жүйе.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары)
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-коммуникация негіздері
  Несиелер: 3

  Жеке және топтық коммуникациялардың заңдылықтары мен формалары, коммуникативтік процесс субъектілерінің типтерінің сипаттамасы.Вербалды және вербалды емес коммуникациялар. Коммуникациялардағы манипуляция. Қарым-қатынастағы кедергілер. Іскер адамның имиджі. Сөйлеу этикеті. Іскерлік коммуникациялардың түрлері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 4

  Өндірушілердің мінез-құлқы. Өндіріс шығындары. Тұтынушылардың мінез-құлық теориясы. Нарықтық экономикалық жүйе және нарықтық механизм. Микроэкономика пәні және микроэкономикалық талдау әдстемесі. Капиталдың шоғырлануы және нарықтық билік. Нарықтың "құлауы" және мемлекеттік реттеу. Монополистік бәсекелестік жағдайындағы фирманың мінез-құлқы. Еңбек нарығы. Капитал нарығы. Жер нарығы. Инновациялық нарықтар. Олигополия жағдайында фирмалардың іс-әрекеті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Статистикалық әдіснама, жалпы принциптері, әдістері, статистикалық деректерді жинау, талдау әдістері, әлеуметтік әлеуметтік құбылыстарды және процестерді дамытудағы үлгілер мен үрдістерді, олардың сандық сипаттамаларын, әлеуметтік өмірдің көрсеткіштерін есептеу әдістемесін, әлеуметтік-экономикалық процестерді зерттеудегі статистикалық әдістерді зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 3

  Табиғатты пайдалану экономикасының теориялық негіздері, Қазақстанның экологиялық-экономикалық даму аспектілері, табиғи-ресурстық әлеуетті бағалау, табиғатты пайдалануды басқару механизмі, салалық және аймақтық проблемаларды сипаттау. Микро және макроэкономикалық көзқараспен табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасында басқару жүйесіндегі экономикалық есеп, мақсаттар, міндеттер, талаптар, нормативтік және құқықтық реттеу. Тақырып, нысандар және есеп беру әдісі. Бухгалтерия ұйымдастыру саясаты. Есепшоттар мен бухгалтерлік есеп формалары. Активтерді, міндеттемелерді, капиталды, кірістер мен шығыстарды құжаттық есепке алу және есептеу әдіснамасы. Бухгалтерлік және статистикалық есеп берудің мазмұны мен құрастыру тәртібі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік пен бизнестің негіздері
  Несиелер: 4

  Бизнестің ұғымдары. Бизнестің субъектілері. Бизнестің экономикалық жағдайы. Бизнес-инфрақұрылым. Экономикалық емес бизнес ортасы. Өндірістік және коммерциялық бизнес. Қаржы нарығындағы кәсіпкерлік. Тұтынушылар, ақпарат, сараптамалық және консалтингтік қызметтер нарығында бизнес. Нарықтағы іскерлік қатынастар. Коммерциялық және коммерциялық емес қызмет. Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің ұйымдық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық KP-3 2019 TiS
  Несиелер: 3

  Еңбек құқығының пәні және жүйесі. Еңбек құқығының принциптері. Еңбек құқығы көздерінің түсінігі, олардың жіктелуі және түрлері. Еңбек ұжымы. Еңбек қатынастары саласындағы кәсіподақтардың құқықтары. Жалақыны құқықтық реттеу. Еңбекті нормалау. Өндірісте қызметкерлерді кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Тараптардың еңбек құқығы бойынша материалдық жауапкершілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлттық экономика
  Несиелер: 3

  Қазақстанның жаңа қазіргі экономикалық саясатының үрдістерін теориялық және практикалық талдау, қазіргі жағдайдағы әлемдік экономиканың даму тенденциялары. Қазақстан экономикасының ұлттық моделінің ерекшеліктері және оны қазіргі экономикалық жағдайларда жетілдіру бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және агрегаттар. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс: макроэкономикалық көрсеткіштердің өзара байланысы және моделдеу. Экономикалық тепе-теңдік. Экономикалық цикл. Жұмыссыздық және инфляция. Экономикалық өсім. Ақша және олардың экономикадағы рөлі. Қаржы нарығы. Инфляция. Бюджеттік-салықтық қатынастар. Мемлекеттік борыш. Тұрақтандыру экономикалық саясаты. Қазақстан экономикасының макроэкономикалық мәселелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика
  Несиелер: 4

  Адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциялары мен стратегиялары. биосфераның тұрақтылығын сақтау; күнделікті қызметте тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы білім. Тұрақты дамудан жасыл экономикаға көшу жолдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Студенттердің халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға және академиялық ұтқырлықты арттыруға мүмкіндік беретін өзге тілді кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау OT-4-2019
  Несиелер: 4

  Еңбек жағдайының қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, сондай-ақ еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттардың алдын алу үшін дұрыс шешімдер қабылдау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Пайда болған табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың түрлерін, сондай-ақ ықтимал салдарларды сипаттауды; пайда болу ошақтарында, таралу жолдарында, салдарларды жою, сондай-ақ халықты қорғауды төмендету тәсілдері мен құралдарын таңдауды; құтқару жұмыстарын жүргізу, пайдаланылатын техниканың, құтқарушылардың түрлері мен санын әзірлеу жоспарларын белгілеуді; табиғи және техногендік сипаттағы туындаған төтенше жағдайлардың мәні, ғылыми негіздері туралы түсініктерін білуді; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болуының негізгі себептерін ғылыми нег���зделген көзқараспен түсіндіру, сондай-ақ зардап шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент (Э)
  Несиелер: 4

  Ұйымдағы менеджменттің рөлі, менеджмент түрлері және басқару тәсілдері.Менеджмент функциясының табиғаты мен құрамы. Менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары мен ұйымдастыру формалары. Менеджмент жүйесіндегі коммуникация. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу. Менеджменттегі қызметті ынталандыру. Ұйымдағы адам. Менеджмент жүйесіндегі реттеу және бақылау. Менеджмент жүйесіндегі Стратегия және тактика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы және несие
  Несиелер: 4

  Қаржы жүйесі, мемлекеттік қаржы, мемлекеттік бюджет және салықтар, бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік несие; кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты, халықтың қаржысы; қаржылық басқару, қаржы тәуекелдігі және бақылау. Қаржы нарығы, мәні және функциялары; несие нарығы, сақтандыру нарығы, бағалы қағаздар нарығы, валюта нарығы. Халықаралық қаржы жүйесі. Банк жүйесі. Қаржыландыру және несиелендіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнестегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 3

  ERP-жүйесінің сипаттамасы.. CRM жүйесінің сипаттамасы. Business Intelligence Сипаттамасы. Порталдар. Компанияның Интернет-сайты. Төлемді, жеткізуді, сауданы Автоматтандыру жүйесі"бірыңғай терезе". Компанияның компютер желілері. Дүниежүзілік видеоконференциялар; интернет қосылған теледидарлар мен ұялы телефондар;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Табиғатты қорғау экономикасы
  Несиелер: 4

  Табиғатты экономика пайдаланудың теориялық негіздері. Табиғи ресурстарды пайдалану және қорғаудың экологиялық және экономикалық мәселелер. Табиғатты пайдалануды институционалдық реттеу механизмдері. Табиғатты пайдалануды экономикалық бағалау. Табиғатты пайдалануда және қоршаған ортаны қорғауда экономикалық механизмдер. Экологиялық шығындарды экономикалық жіктеу. Экологиялық қызметтегі халықаралық ынтымақтастық.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық сауда
  Несиелер: 4

  Халықаралық сауда халықаралық экономикалық қатынастардың формасы ретінде. Халықаралық сауда теорияларының эволюциясы. Сыртқы сауда саясатының мақсаттары, негізгі бағыттары мен құралдары. Халықаралық сауданы мемлекеттік реттеудің тарифтік және тарифтік емес әдістері. Сауда қатынастарын халықаралық реттеу. ДСҰ рөлі. Қазақстан Халықаралық сауда жүйесінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары (Экономика)
  Несиелер: 3

  Экономика мен бизнестің нақты салаларындағы міндеттерді, деректер базасының моделін қоса алғанда, қолданбалы бағдарламаларды, базалық математикалық модельдер мен алгоритмдерді меңгеру, ақпараттық жүйелер компоненттерінің моделін қалыптастыру және шешу; бағдарламалық кешендер мен деректер базасының компоненттері, қазіргі заманғы аспаптық құралдар мен бағдарламалау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару есебi
  Несиелер: 5

  Өндірістік шығындар туралы деректерді өндіріс шығындарын бағалау және табысты анықтау үшін пайдалану мүмкіндігі. Бухгалтерлік бағаларды дайындау, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді), жанама шығындарды бөлу. Басқару шешімдерін қабылдаудың түрлі салаларында бухгалтерлік және аналитикалық ақпараттарды қабылдау, өңдеу, жүйелеу және пайдалану дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 4

  Экономикалық қатынастар жүйесіндегі салықтар. Салық тарихы. Салықтың функциялары, салық салу элементтері; салық салу принциптері мен әдістері, салық төлеу әдісі. Тікелей және жанама салықтары. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы және салық жүйесі. Мемлекеттік және жергілікті салықтар мен алымдар. Арнаулы салық режимдері. ҚҚС. Жер салығы. Табыс салығы. Мүлік салығы. Көлік салығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  AutoCAD ортасында конструкторлық құжаттардың графикалық бөлігін автоматтандырылған дайындау негіздерін оқу; кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; бұйымдардың сызбаларын автоматтандырылған дайындау және олардың үш өлшемді үлгілерін жасау, сондай-ақ сызба файлдарын қалыптастыру және оларды принтерге немесе плоттерге шығару бойынша дағдыларды меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интернет-бизнес
  Несиелер: 4

  Ақпараттық қоғамда Интернет-технологияларды дамыту. Интернет-бизнестегі бизнес-модельдер және негізгі бағыттар. Желілік бизнестің негізгі түрлері. Корпоративтік веб-сайттар мен порталдар. Электрондық төлем жүйелері. Интернет-бизнестегі Маркетинг. Интернет-жарнаманың ерекшеліктері. Цифрлық Бизнестің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік нарықтағы баға белгілеу мен конъюнктура
  Несиелер: 4

  Әлемдік нарық бағаларының түрлері. Сыртқы сауда бағасын анықтау әдістері (принциптері). Сыртқы сауда бағасына коммерциялық түзетулер. Трансферттік баға белгілеу. Әлемдік нарық бағасы туралы ақпарат көздері. Конъюнктура және экономикалық конъюнктураның көрсеткіштері. Конъюнктураны зерттеу және болжау ерекшеліктері және жекелеген тауар нарықтарында, қызметтер нарықтарында бағаларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 4

  Аймақтық экономиканың теориялық негіздері, қоғамдағы еңбекті аумақтық ұйымдастыру және бөлу. Өңірді зерделеудің жүйелік тәсілі, өңірлік экономикалық саясат. Өңірлік саясаттың салық құралдары, өңірлік саясаттың бюджеттік-қаржы құралдары, аймақтандыру және интеграция процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  Маркетинг принциптері мен функциялары; ұйымның маркетингтік ортасының негізгі параметрлері мен сипаттамалары; тұтыну нарығының қазіргі заманғы модельдері; маркетингтік зерттеуді жүзеге асыру процесінің кезеңдері; сегменттеу критерийлері мен принциптері, тауарды нарықта позициялау процесі; стратегиялық маркетингтің принциптері мен әдістері, маркетингтік стратегияны әзірлеу кезеңдері; маркетинг кешені және оны іске асыру құралдары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел фирмалар экономикасы
  Несиелер: 6

  Фирма кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектісі ретінде. Нарықтық ортадағы кәсіпорын және кәсіпкерлік. Шетелдік практикадағы кәсіпорындардың типтері. Шетелдік фирмалардың ұйымдық-құқықтық нысандарының негізгі ерекшеліктерін салыстырмалы талдау. Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы және басқару принциптері. Фирманың ресурстары. Фирманың негізгі құралдары. Айналым қаражаты фирма. Фирманың персоналы және еңбек уәждемесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқыэкономикалық операциялар техникасы мен ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Сыртқы сауда мәмілелері мен сыртқы сауда операциялары ұғымы және түрлері . Халықаралық коммерциялық операциялардың негізгі және қамтамасыз ету түрлері . Сыртқы сауда мәмілесін іске асыру тетігі, сатып алу-сатудың сыртқы сауда келісім-шартының түрлері мен құрылымы. Жеткізу базистік шарттарын анықтау. Инкотермс-2010.Экспорттық және импорттық келісім-шарттарды дайындау және орындау. Халықаралық қарсы сауда ұғымы және ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Становление и развитие международной экономики как совокупности национальных хозяйств, функционирующих в системе международного разделения труда, Формы международных экономических отношений. Международная торговля. Международное движение капиталов. Мировой рынок рабочей силы. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Международная экономическая интеграция. Роль и место казахстанской экономики в мировой экономике.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел мемлекеттерінің экономикасы
  Несиелер: 6

  Қазіргі кезеңдегі дамыған елдердің экономикасының негізгі сипаттамалары. Қазіргі әлемдік экономикадағы дамыған елдердің орны. Ә��емдік дамыған елдердің әлемдік дамыған шаруашылықта мамандануы. Дамыған елдердің негізгі әлеуметтік-экономикалық модельдерінің жалпы сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқы сауда жүргізу тактикасы және дипломатия негіздері
  Несиелер: 5

  Халықаралық келіссөздер ұғымы және олардың әлемдік саясат пен дипломатиядағы рөлі. Халықаралық келіссөздердегі стратегия мен тактика. Халықаралық келіссөздерді дайындау және өткізу. Делдалдық және жанжалдарды реттеу. Келіссөздер жүргізудің ұлттық және жеке стильдері. Дипломатия және мемлекеттердің сыртқы саясаты. Қазақстанның сыртқы саясаты және дипломатиясы

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызметті кедендік-тарифтік реттеудің мәні, мақсаттары, негізгі бағыттары мен әдістері. Кедендік-тарифтік реттеуді құқықтық қамтамасыз ету. Кедендік рәсімдердің түрлері, тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеуді жүзеге асыру тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқыэкономикалық қызметті жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі: оның рөлі мен маңызы. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу әлемдік нарықта әрекет ететін фирмалардың жіктелуі. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін экономикалық талдау және ұйымдастырудың қаржылық аспектілері. Сыртқы экономикалық қызмет саласын жоспарлау. Сыртқы экономикалық операцияларды жүргізу: ұйымдастырушылық және техникалық аспектілер. Кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметінің инновациялық аспектілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фирманың бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Нарық объектілерін талдау және бағалау әдістерінің теориялық негіздері, кәсіпорынның көп деңгейлі бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясын қалыптастыру, оның бәсекелестік стратегиясын әзірлеу және іске асыру. Шағын бизнес саласындағы бәсекелестік стратегиялар. Фирманың маркетингтік стратегиясын әзірлеу және бәсекелес талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық кәсіпкерлік ортадағы инновациялар мен инвестицияларды басқару
  Несиелер: 5

  Инновация мен инвестицияның теориялық негіздері.Инновация теориясының негізгі ережелері. Инновациялардың құрылымы мен жіктелуі. Инновациялық қызметті басқарудың мәні мен функциялары. Инновациялық-инвестициялық саладағы Маркетинг. Компаниялардың инновациялық бизнес-модельдері. Инвестиция ұғымы және жіктелуі. Халықаралық инвестициялар. Инвестицияны басқару әдістері. Инвестициялық портфельді басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәліметтерді экономикалық талдау және болжамдау
  Несиелер: 6

  Экономикалық талдаудың мәні, міндеттері және түрлері. Ақпараттық қамтамасыз ету, экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Өнімді өндіру мен өткізуді, негізгі және айналым қаражатын, еңбек ресурстарын пайдалануды, өнімді өндіру мен сатуға арналған шығындарды талдау және қаржылық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 5

  Қазіргі халықаралық құқықтың тұжырымдамасы, жүйесі және көздері. Халықаралық құқық субъектілері. Халықаралық құқықтың негізгі принциптері. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік. Халықаралық құқықтағы аймақ және халық. Халықаралық экономикалық құқық. Халықаралық шарттар туралы заң. Халықаралық қылмыспен күрес. Халықаралық дауларды шешудің әдістері мен рәсімдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық бизнес
  Несиелер: 5

  Халықаралық бизнесті жүргізудің түрлері мен нысандары, ұйымдық-құқықтық, экономикалық, әлеуметтік-мәдени жағдайлары. Бизнестің ішкі және сыртқы ортасын бағалау. Халықаралық бизнестің кросс-мәдени ерекшеліктері. Халықаралық инвестициялау және бірлескен кәсіпкерлік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық қатынастарды халықаралық реттеу
  Несиелер: 5

  Нарықтық шаруашылық жағдайындағы Халықаралық экономикалық қатынастар: жүзеге асыру бағыттары, механизмі және нысандары. Халықаралық экономикалық саясат. Халықаралық экономикалық ұйымдар, олардың әлемдік шаруашылықтағы орны мен рөлі. Халықаралық сауданы реттеу. Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ). Халықаралық қаржы ұйымдары

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаһандық жағдайдағы халықаралық корпорациялар
  Несиелер: 5

  Әлемдік экономикадағы транснационализация мәні. Монополиялардың пайда болу тарихы және ТҰК және ТМК қалыптастыру. ХХ-XXI ғғ.ТҰК және ХҒК-ның даму шарттары, факторлары және рөлі жаһандану ТҰК-ның интернационализациясы мен дамуының жаңа сапасы ретінде. Әлемдік нарықтардағы ТҰК және МНК қазіргі стратегиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызметтің түрлі салаларындағы әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін ағылшын тілін қолдана отырып, шетел серіктестерімен қарым-қатынас жасау, кәсіби ақпарат алу мақсатында бизнес әдебиеттерді оқу, іскерлік хат алмасу, кәсіби тақырып бойынша ағылшын тілінде көпшілік алдында сөйлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық валюта-несиелік қатынастар
  Несиелер: 5

  Әлемдік валюта жүйесі экономикалық қатынастарды ұйымдастыру формасы ретінде, оның эволюциясы. Валюта нарығы, оның түрлері мен функциялары. Валюталық операциялар, олардың жіктелуі және сипаттамалары. Халықаралық есептер және олардың түрлері. Халықаралық несие экономикалық категория ретінде. Халықаралық валюталық-кредиттік және қаржы ұйымдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық көлік операциялары мен логистика негіздері
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызметтегі халықаралық көлік операцияларының рөлі, түсінігі және түрлері. Көлік операцияларын реттеудің халықаралық нормалары, оларды жіктеу. Көліктің материалдық-техникалық базасы. Халықаралық көлік операциялары жүйесінің қызмет етуінің экономикалық аспектілері. Қазіргі логистиканың түсінігі, өзектілігі және даму кезеңдері. Жүктерді жеткізуді ұйымдастыруға және басқаруға логистикалық тәсіл.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық компаниядағы сатуларды басқару
  Несиелер: 4

  Халықаралық компанияның өткізу қызметінің негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Сату жұмысын ұйымдастыру. Халықаралық компанияның сату бөлімі тиімділігінің көрсеткіштері. Сатылымдағы жоспарлау: мақсаттар-іс-шаралар-мотивация-бюджет-бақылау. Халықаралық нарықта өзара іс-қимылды, коммуникацияны және өткізу арналарын басқаруды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық бизнес-стратегиялар
  Несиелер: 4

  Халықаралық стратегиялық және жедел жоспарлаудың мәні мен әдістері. Халықаралық стратегиялық жоспарлау кезеңдері. Көпұлтты компаниялардың стратегиялық баламалары: халықаралық ұйымдастыру құрылымдары және халықаралық бизнестегі бақылау функциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық қызметтегі бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 4

  Халықаралық бизнестегі бизнес-жоспарлаудың мәні, құрылымы және ерекшеліктері. Бизнес-жоспарлаудың халықаралық стандарттары. Бизнес-жоспардың жалпы типтік құрылымы. UNIDO әдістемесі бойынша бизнес-жоспардың мазмұны. TACIS стандарттары бойынша Бизнес-жоспарлау. Бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, ақпараттық қамтамасыз ету және ұйымдастыру. Бизнес-жоспарлау әдістері. Жобаның тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университеттегi oқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, бизнесті ұйымдастыру принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі ережелерін білу, кәсіби қызметте нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білу

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін арнайы сөздік айналымы мен фразеологизмдерді қолдана білу

 • Код ON3

  Бизнестің аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы техникалық құралдарды, Интернет-технологияларды, қолданбалы бағдарламалар пакеттерін және экономикалық және басқарушылық ақпараттың деректер базасын пайдалану, сандық Бизнестің қауіпсіздігін білу.

 • Код ON4

  Табиғатты дамыту заңдарын, табиғатты пайдалануды басқару принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, техникалық және экологиялық сараптама жүргізу, ғаламдық экологиялық проблемалардың қоғамның дамуына әсерін бағалау.

 • Код ON5

  Әлемдік нарық жағдайында бизнестің мінез-құлқының моделін құру, тәуекелдер жағдайында әр түрлі елдерде түрлі деңгейдегі нарықтарда бизнестің, инновациялық және инвестициялық қызметтің тиімді стратегиясын жоспарлау және іске асыру.

 • Код ON6

  Бизнес тәжірибесінде халықаралық экономикалық қатынастар саласын регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілерді қолдану, халықаралық қарым-қатынастың саяси дұрыс корпоративтік мәдениетін, ағылшын тілінде іскерлік келіссөздер жүргізу дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  Сауда операцияларын жүргізу, халықаралық нарықта бизнесті жүргізу және жетілдіру үшін тауар, баға, өткізу, көлік-логистикалық технологиялардың алуан түрлерін әзірлеу және қолдану

 • Код ON8

  Бизнес жүргізу ортасы ретінде ұлттық, аймақтық және халықаралық экономиканың қызмет ету заңдылықтарын білу, макро-, мезо-және микро орта факторларының бизнес қызметіне әсерін бағалау және қазақстандық тәжірибеде шетелдік фирмалардың озық тәжірибесін қолдану.

 • Код ON9

  Бизнес-құрылымдарды құру және басқарудың экономикалық-ұйымдастырушылық негіздерін білу, нарықты сегменттеу және тауарды позициялау, бизнес-коммуникациялардың тәсілдерін меңгеру, бәсекеге қабілеттілікті арттыру және өнімді нарықта жылжыту үшін тиімді құралдарды қолдану

 • Код ON10

  Қаржы-несие және салық жүйесінің қызмет ету саласында, рынокты реттеу үшін қаржы-несие құралдарын пайдаланудың әлемдік тәжірибесін, валюталық-несиелік реттеуді және төлем балансын жасауды білу.

 • Код ON11

  Экономикалық міндеттерді шешу үшін математикалық және статистикалық әдістерді қолдану, бухгалтерлік есеп, экономикалық талдау, аудит жүргізу дағдыларын меңгеру, көрсеткіштерді болжау және басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін есептерді құру және нәтижелерді түсіндіру

 • Код ON12

  Негізгі микро - және макроэкономикалық категориялар мен көрсеткіштерді білу және түсіну, экономикалық саясаттың мақсаттарын талдай білу және нәтижелерін бағалау, нарық жағдайындағы экономикалық субъектілердің мінез-құлқын білу

Top