Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10104 Фармация в Семей медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықаралық стандарттарға, жоғары фармацевтикалық білім берудің отандық дәстүрлеріне негізделген және түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін мамандар даярлаудың іргелі және практикалық бағыты үшін жағдайларды қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 5 года
 • Кредиттер көлемі 300
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B085 Фармация
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау
 • Ғылыми зерттеулерге және биостатистикаға кіріспе
  Несиелер: 4

  Студенттер ғылыми жетекшімен бірге таңдалған тақырып бойынша оқу әдеби шолуын жазады. Әдеби шолу кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытындыдан тұрады. Әдебиет көздеріне сілтемелер талаптар бойынша ресімделеді. Әрбір әдеби шолу плагиатқа қарсы жүйеде тексеріледі. Студенттер зерттеу мәселесін тұжырымдау, кілт сөздерді анықтау, ғылыми ақпараттың деректер базасындағы ғылыми әдебиеттерді сүзгілерді қолдана отырып іздеу, әдебиеттерді талдау дағдыларын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Өмірдің химикалық, молекулалық және физикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тірі ағзалардың негізінде химиялық, биологиялық және биофизикалық процестер, атап айтқанда, биомолекулалардың құрылымы және олардың химиялық компоненттерінің физиологиялық қызметінің рөлі, биомембрананың құрылымдық ерекшеліктері, оның транспорттық қызметін қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жасушалық метаболизм
  Несиелер: 5

  Жасуша және олардың компоненттерін механизмдері, тіршілік циклі, жасушаларды зерттеу әдістері, молекулалық механизмдер мен метаболизм процестерін реттеуді зерттейді, тіндер мен мүшелердегі патологиялық өзгерістердің пайда болуы мен қалыптасуының себептерін, оның ішінде, осы бұзылыстарды түсіну үшін биохимиялық заттар мен микробиологиялық көрсеткіштер қолданылатын микроорганизмдер де бар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Неорганилық химия
  Несиелер: 3

  Бейорганикалық химия пәні бейорганикалық заттардың биологиялық рөлі және фармацияда қолданылуын, сондай –ақ Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесіндегі элементтердің орналасу сатысы, токсикологиялық және фармакологиялық белсенділігін болжауда жүйелі білім қалыптастырады. Химиялық реакция жүруінің жалпы заңдылығын, дәрілік зат құрамына кіретін бейорганикалық қосылыстардың кейбір иондарының сапалық реакция жүргізу жағдайын оқытады. Бейорганикалық заттар ерітінділерін сандық анықтауда есептеулер жүргізуді үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 3

  Фармацевт дәрілік өсімдік шикізатты қолдану және талдау бойынша іскерлік пен білімді игере алу үшін өсіімдік жасушаларында өмір тіршіліктің ерекше үрдістері жүріп жататын, сыртқы және ішкі құрылысты өзара байланысты бүтін организм екені жөнінде түсінікті қалыптастыру керек. Пән мағынасы – формалары мен өміртіршілік белгілерінің бүкіл байлығымен бірге алынған өсімдік әлемі. Пәннің мақсаты: ғаламшар мен биосферадағы заттар айналымының ажырамас бөлігі, жасушасында тіршілік процестері жүріп жатқан өсімдіктің дамуы мен құрылысын зерттеу әдістемелігін беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұқым қуалаушылық және тіндер
  Несиелер: 5

  Пән тұқым қуалаушылық механизмдерінің молекулалық және жасушалық негіздерін, адамның эмбриондық даму заңдылықтарын, оның қатерлі кезеңдерін, дамудың ақауларын анықтаудың жаңа молекулалық-генетикалық және профилактикалық әдістерін, сондай-ақ тірі материяны ұйымдастырудың тіндік деңгейінің қағидаларын, қалыпты жағдайда эпителий, дәнекер, бұлшықет, нерв тіндерінің ерекшеліктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық технология-1
  Несиелер: 7

  Фармацевтикалық технология дегеніміз - дәрілік заттарды белгілі бір мөлшерде беру арқылы дәрілік заттарға өңдеудің теориялық негіздері мен өндірістік процестері туралы ғылым. Фармацевтикалық технология - бұл дәрі-дәрмектер мен дәрі-дәрмектерді зерттеу, қасиеттері, өндірісі, талдауы, сонымен қатар фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру және маркетинг туралы ғылыми білім жүйесі болып табылатын фармацевтикалық ғылымның ажырамас бөлігі.

  Оқу жылы - 2
 • Физикалық және коллоидтік химия
  Несиелер: 3

  Пән химиялық ойлауды қалыптастырады, физика–химиялық процестердің заңдылықтарын және химиялық тепе–теңдікке қол жеткізу шарттарын анықтайды, химиялық процеске әртүрлі факторлардың әсерін талдауға, қорытынды жасауға үйретеді және жоғары білікті фармацевт мамандарын даярлауда маңызды рөл атқаратын фармацевтикалық білім беру саласындағы негізгі пәндердің бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
 • Фитохимия - 1
  Несиелер: 7

  Фитохимия - өсімдіктердің химиялық құрамын зерттейтін ғылым. Фитохимияның міндеттері өсімдік заттары мен экологиялық таза өсімдіктерді қорғау құралдары негізінде тиімділігі жоғары препараттарды жасау болып табылады.

  Оқу жылы - 2
 • Клиникалық эпидемиология және биостатистика негіздері
  Несиелер: 7

  Студенттер ғылыми жетекшімен бірге жоспарланған ғылыми зерттеу хаттамасын жасайды. Хаттама хаттама ресімдеу үшін чек-парақпен бекітілген негізгі бөлімдерден тұрады, ғылыми зерттеулердің дизайны, жүйелі қателер, ғылыми зерттеулердің этикасы, деректердің типтері және нәтижелерді статистикалық талдау әдістері, параметрлік және параметрлік емес әдістер, сапалы деректерді талдау бойынша мәселелер зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 4

  Аналитикалық химияның жалпы теориялық негіздерін оқыту және алынған теориялық білімдері мен дағдыларды дәрілік препараттардың мөлшерін анықтауда, сараптау, стандарттау және дәрілердің түрлерін зерттеуге үйрету, аналитикалық топ катиондары мен аниондарына сапалық реакцияларды анықтайды, гравиметриялық әдістегі жұмыстың негізгі кезеңдерін түсіндіреді, титриметриялық талдаудағы реакцияларды қолданудың мәнін түсіндіреді, оптикалық талдау әдістерінде жарық сіңірудің негізгі заңдарын түсіндіреді.

  Оқу жылы - 2
 • Ксенобиотиктерінің биохимиясы
  Несиелер: 3

  «Ксенобиотиктердің биохимиясы» пәні тірі организмдердегі эндогендік және бөтен қосылыстардың (ксенобиотиктердің) биотүрленуінің биохимиялық негіздерін жалпы таныстырады; эндогендік және бөтен қосылыстардың биотрансформациясының ортақ үрдістерін студенттердің түсінуін қалыптастырады; экологиялық, фармакологиялық, токсикологиялық және медициналық мәселелерді шешуге арналған ксенобиотиктердің биотрансформациялық жүйесінің ферменттерін пайдаланудың негізгі ұстанымдары мен теориялық ұстанымдарын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 4

  Органикалық химия химиялық ойлауды қалыптастырады, физикалық және химиялық процестердің заңдылықтарын және химиялық тепе-теңдікке жету шарттарын анықтайды, биополимерлердің жіктелуінің, номенклатурасының, құрылысының және тіршілік процестеріндегі маңызының принциптерін зерттеуді ұсынады. Көмірсутектерді қосу және басу химиялық реакцияларының түрлері мен механизмдерін, альдегидтер мен кетондардың нуклеофильді қосылу реакциясының механизмін, биополимерлердің қызметі мен қасиеттерін түсіндіреді.

  Оқу жылы - 2
 • Патофизиологияның биохимиялық негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл пән ақуыздардың, көмірсулардың, липидтердің, аминқышқылдардың метаболикалық бұзылыстарымен, жүрек-қантамыр жүйесінің, қанның, эндокриндік жүйенің патологиясымен байланысты бірқатар аурулардың басталуы мен дамуының патбиохимиялық механизмдері туралы негізгі ақпаратты жүйелейді. қабынудың және қатерлі өсудің биохимиялық аспектілері.

  Оқу жылы - 2
 • Медицина тарихы
  Несиелер: 3

  Медицина тарихы адамзаттың бүкіл тарихында даму заңдылықтары мен емделу тарихын, әлем халықтарының медициналық білімдері мен медициналық қызметтерін тарихпен, философиямен, жаратылыстану мен мәдениеттің жетістіктерімен ажырамас байланыста зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және валеология
  Несиелер: 5

  Педагогика оқу пәні ретінде жас мамандардың қалыптасуына кәсіби педагогикалық мәдениет пен зерттеушілік көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Валеология жеке деңгейде адам денсаулығының қорлары мен ресурстарын бағалаудың жалпыға қолжетімді және сенімді әдістері мен әдістерін зерттейді, бұл денсаулықты бақылауға және оны сақтау және нығайту үшін дер кезінде түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Денсаулықты диагностикалау әдістері. Денсаулықтың жас және жыныстық ерекшеліктері және оның диагностикасы. Тамақтану және денсаулық. Репродуктивті денсаулық. Жаман әдеттердің алдын алу әдістері мен құралдары. Денені жақсарту әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ішкі аурулар негіздері
  Несиелер: 3

  Ішкі аурулар негіздері пәні - бұл пациентті тексерудің физикалық әдістерін (сауалнама, тексеру, пальпация, перкуссия және аускультация), ішкі ағзалардың ауруларында байқалатын белгілер мен синдромдарды, сондай-ақ ішкі ағзалар ауруларының этиологиясын, патогенезін және клиникалық көріністерін зерттейтін және оларды диагностикалау, емдеу және алдын-алу әдістерін жасайтын клиникалық медицина саласы.

  Оқу жылы - 3
 • Жалпы медициналық зерттеу және баламалы дәрілік заттар
  Несиелер: 3

  Дәрілік заттарды зерттеудің және талдаудың жалпы әдістері» фармацевтикалық химияның бірінші бөлігі ретінде жалпы фармацевтикалық химияның сұрақтарын қамтиды: дәрілік заттардың сапасын реттейтін мемлекеттік заңдардың принциптері мен жағдайларын, дәрілік заттарды стандарттау мен сертификаттауды, жалпы фармакопеялық зерттеу әдістерін, фармацевтикалық химияның арнайы сұрақтарын, бейорганикалық дәрілік заттарды талдауды, органикалық тұрғыдағы алифатты, циклды және алициклды қосылыстарды талдау әдістері мен тәсілдерін қамтиды.

  Оқу жылы - 3
 • Фармацевтикалық технология-2
  Несиелер: 9

  Студенттердің дәрілік заттардың фармацевтикалық технологиясының теориялық негіздерін, практикалық дағдылары мен дайындау дағдыларын қалыптастыру, дәрілік формалардың сапасын бағалау. Бұл пәнді оқыту студенттерге фармацевт қызметін үйретуге бағытталған. Жалпы фармакология дәрілік заттар, олардың сипаттамасы, фармакологиялық эффекттері және қауіпсіздігі жайлы базалық білім береді. Фармакологияныың негізгі міндеті жаңа жоғары эффективті және қауіпсіз дәрілік препараттарды табу,сонымен қатар олардың адам ағзасына молекулярлы, жасушалық, тіндік және жүйелі деңгейлерде әсер етуін зерттеу.

  Оқу жылы - 3
 • Фитохимия - 2
  Несиелер: 10

  Фитохимия-2 пәні студенттерді табиғаттағы дәрілік өсімдіктерді табу және анықтау дағдыларын, жинау мерзімі мен ұтымды әдістерін, кептіру жағдайларын, сақтау ережелерін білуге, сонымен қатар қажетті шикізатты морфологиялық, анатомиялық және фитохимиялық талдауға үйретеді. фармацевт тәжірибесінде. Студенттер дәрілік өсімдіктердің түпнұсқалығын анықтау үшін макроскопиялық және микроскопиялық талдау әдістерін қолдануды үйренуі керек.

  Оқу жылы - 3
 • Жедел жәрдем көрсету стандарттары (First Aid)
  Несиелер: 3

  Студенттерді диагностикалық әдістерге және шұғыл көмек көрсету дағдыларына үйрету, өмірге қауіпті жағдайларда көмек көрсетудің нақты алгоритмін құру.

  Оқу жылы - 3
 • Дәлелді медицина және статистикалық талдау әдістерін қолдану
  Несиелер: 6

  Пән шеңберінде хаттамаға сәйкес жүргізілген ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша тезис ресімделеді. Осы құзыреттіліктерді орындау үшін студенттер дизайнды, ғылыми зерттеулер этикасын, дәлелді медицинаның негізгі кезеңдерін, клиникалық сынақтарды, тиісті клиникалық тәжірибені, клиникалық аудитті қайталайды, параметрлік және параметрлік емес әдістерді, регрессиялық талдауды, іріктеу мөлшерін және әсер ету мөлшерін есептеуді қайталайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Фармацевтикалық гигиена негіздері
  Несиелер: 3

  "Фармацевтикалық гигиена негіздері" пәні қоршаған орта факторларын оңтайландыру арқылы фармацевтикалық қызметкерлердің денсаулығын сақтауды және нығайтуды мақсат етеді. Дәрі-дәрмектерді өндіру ең қолайлы санитарлық-гигиеналық жағдайларды қажет етеді. Санитарлық-гигиеналық режим бұзылған жағдайда дәрі-дәрмектер жұмысшылардың денесіне жағымсыз, уытты әсер етуі мүмкін. Дәріханалар мен фармацевтика өнеркәсібі кәсіпорындарында санитарлық-гигиеналық және эпидемияға қарсы режимді ұйымдастыру мәселелеріне басты назар аударылуға тиіс.

  Оқу жылы - 3
 • Коммуникативті дағдылар
  Несиелер: 3

  Дәрігердің пациенттермен және әріптестермен өзара іс-әрекетінің этикалық аспектілері. Сындарлы кері байланыс беру. Медициналық сұхбаттың кезеңдері, белсенді тыңдау әдістерін қолдану, ауызша және ауызша емес байланыс. Науқастарды емдеуде пациент-орталықтанған тәсілдің принциптері. Медициналық сұхбатты сауатты жүргізу арқылы емдеуге деген адалдықты арттыру.

  Оқу жылы - 3
 • Фармакотерапия
  Несиелер: 3

  «Фармакотерапия» пәні фармакокинетика мен фармакодинамиканың, жанама дәрілік реакцияларды ескере отырып, дәрілік заттардың әсерлесуінің негізгі мәліметтерін, дәлелді медицина ережелерін қолдана отырып, студенттерге нақты клиникалық жағдайдың арнайы, бақыланатын фармакотерапиясында эффективті және қауіпсіз дәрілік препараттарды және олардың дозаларын таңдауды үйрету.

  Оқу жылы - 3
 • Фармациялық экономикаға кіріспе
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаттары: Фармация саласын басқару саласындағы экономикалық қаржылық білімді жетілдіру, арнайы теориялық білімді игеру және практикалық дағдыларды игеру арқылы экономикалық ойлау негізінде медициналық ұйымның экономикалық процестерін сауатты және тиімді ұйымдастыру қабілетін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
 • Фармациялық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Пәнді меңгерудің мақсаты бітірушіге ғылым, білім беру, басқару саласында табысты жұмыс істеуге және еңбек нарығында тұрақты болуға мүмкіндік беретін денсаулық сақтау саласындағы белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкес дәрілік заттардың айналысы және оларды бақылау саласындағы неғұрлым маңызды проблемаларды шешуге қабілетті, фармацевтикалық қызмет саласындағы табысты ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмыс үшін қажетті әмбебап, жалпы кәсіптік және кәсіптік құзыреттерді қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
 • Медицинадағы ғылыми зерттеулерді жүргізу
  Несиелер: 6

  Жоспарланған ғылыми зерттеу хаттамасына сәйкес ғылыми зерттеулерді орындауды, деректер базасын қалыптастыруды, нәтижелерге статистикалық талдау жүргізуді, конференция жинағына тезисті ресімдеуді немесе конференцияда баяндама жасауды қамтитын студенттерді ғылыми зерттеулерді жоспарлауға, ұйымдастыруға және іске асыруға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Фармацевтикалық химия
  Несиелер: 6

  Фармацевтикалық химия - жалпы химия заңдарына негізделген және дәрілік заттардың талдау әдістерін, химиялық құрамы мен фармакологиялық әсері арасындағы өзара байланысын, физикалық және химиялық қасиеттерін, құрамын, алу жолдарын зерттейтін қолданбалы ғылым.

  Оқу жылы - 4
 • Биологиялық белсенді қосылыстарды талдау
  Несиелер: 3

  Биологиялық белсенді қосылыстарды талдау - құрылымды, физикалық және химиялық қасиеттерді, химиялық құрылымның фармакологиялық белсенділігімен байланысын, дәрілік заттарды талдау әдістерін әзірлеу. Дәрілердің физикалық және химиялық қасиеттері туралы білімдерін қалыптастырады, оларды фармакопеялық зерттеу әдістерін, әзірлеу, өндіру, сақтау және пайдалану сатыларында дәрілік заттарды фармацевтикалық талдау жүргізу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
 • Фармацевтикалық қызметтегі кәсіби этика және құқық
  Несиелер: 4

  Фармацевтикалық этика медициналық персоналдың емдеу пайдалылығын барынша арттыруға және медициналық қызметте жағымсыз пайда болатын олқылықтарды болдырмауға бағытталған мінез-құлық принциптерін зерттейді. Деонтология медицина қызметкерлерінің тиісті мінез-құлқы туралы оқу деп аталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Биологиялық белсенді заттар химиясы
  Несиелер: 3

  «Биологиялық белсенді заттардың химиясы» пәні «Органикалық химия» пәні бойынша теориялық және практикалық білімдерін кеңейтеді, токсикологиялық химияның, фармацевтикалық химияның, фармакогнозияның кейбір бөліктерін әзірлеу үшін базаны дайындайды және биомедициналық, клиникалық зерттеулердің ғылыми әдістерін кеңінен қолдануды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Фармакогнозия
  Несиелер: 6

  Фармакогнозия дәрілік өсімдіктен немесе жануарлардан алынатын шикізатты алумен, сапасын бақылаумен және одан алынатын дәрілік заттарды стандарттаумен аяқталатын дәрілік өсімдік заттарын зерттейді.

  Оқу жылы - 4
 • Табиғи биологиялық қосылыстар
  Несиелер: 3

  Табиғи биологиялық қосылыстар жалпы химиялық заңдылықтарға негізделеді және алу әдістерін, құрылысын, физикалық және химиялық қасиеттерін, химиялық құрылыстың фармакологиялық белсенділікпен байланысын зерттеумен, дәрілік заттарды (дәрілік заттарды) талдау әдістерін жасаумен айналысады.

  Оқу жылы - 4
 • Фармацияны басқару және экономикасы
  Несиелер: 6

  Пәнді меңгеру: әмбебап, кәсіби және кәсіби-мамандандырылған құзыреттер жүйесі бар, дәрілік заттардың айналымы саласында дербес кәсіби қызметке қабілетті және дайын білікті фармацевт-менеджерді дайындау.

  Оқу жылы - 4
 • Өндірістік дәрілердің технологиясы
  Несиелер: 6

  Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы келешектегі фармацевтикалық ғылым мен іс-тәжірибенің негізгі конценпциялары көрсетілген, сонымен бірге теориялық білімдерді және дағдыларды қазіргі іс-тәжірибелік фармацияға жақындату қажеттілігі дәйектелген. Бағдарламада бастапқы шикізаттың тазалығына, экология жағдайларына GMP талаптарын енгізіп, өнеркәсіптік өндіріс өнімінің технологиясын және сапасын нормалайтын нұсқаулар мен бұйрықтарға көңіл аударылған.

  Оқу жылы - 4
 • Дәрілік заттардың сапасын бақылаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 3

  «Дәрілік заттардың сапасын бақылаудың заманауи әдістері» пәні келесі тақырыптарды қарастырады: Сапа, өнімнің іргелі сипаттамасы. Дәрілік заттардың сапасын бағалаудың заманауи тәсілдері. Отандық және әлемдік фармакопея дәрілік заттардың сапасын қамтамасыз ету үшін негіз болып табылады. Қазақстан Республикасында дәрі-дәрмектердің сапасын бақылау проблемасын дамытудың қазіргі жағдайы, негізгі бағыттары мен перспективалары. Есірткіні бақылау түрлері. Қазақстандағы клиникалық зерттеулер (жағдай, перспективалар). Есірткіні бақылау түрлері. Дәрілік сапа факторы тұрақтылық.

  Оқу жылы - 4
 • Медициналық және фармацевтикалық тауартану
  Несиелер: 4

  Медициналық және фармацевтикалық тауарлардың тауартануы ғылыми пән ретінде Медициналық және фармацевтикалық тауарлардың тұтыну құнын, сапасы мен ассортиментін, олардың қалыптасуы мен өзгеру заңдылықтарын, бағалау әдістерін, оңтайландыру және сапаны сақтау жолдарын зерттеумен айналысады. Нарықтық қатынастар жағдайында нарықтағы экономикалық қызмет тауарлар төңірегінде жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 4
 • Фармацевтикалық логистика негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл материалдық ағынды басқаруда фармацевтикалық кадрларды даярлаудағы мемлекеттік жоғары кәсіби білім беру стандартында белгіленген талаптарды жүзеге асыру, яғни өнімнің (дәрі-дәрмектердің) көзден тұтынушыға өтуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Фармакологиялық қадағалау және дәрілік формуляр
  Несиелер: 3

  «Фармакобақылау және дәрілік формуляр» пәні дәрілік заттардың қауіпсіздігі мен қолданылу эффективтілігіне байланысты жанама әсерлерді, жағымсыз жағдайларды және басқа да сұрақтарды анықтау, жинақтау және алдын алуды оқытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 5
 • Көшбасшылық және топтағы жұмыс
  Несиелер: 3

  Көшбасшылықтың әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретіндегі мәнін түсіну, қалыптасуы көшбасшылық стильдерін ұсыну, жағдайлық тәсілдің тиімділігі туралы хабардар ету ізбасарларына тиімді әсер етуді таңдау. топтық динамика, команданы құру және дамыту, сатып алу ерекшеліктерін білу топты басқару және командалық қарым-қатынас дағдылары.

  Оқу жылы - 5
 • Фармацевтерге арналған симуляциялық курс
  Несиелер: 3

  Фармацевтарға арналған симуляциялық курс ішкі ағзалардың актуальды ауруларын емдеудің теориялық білімділігін және тәжірибелік дағдыларды, аурулардың алдын – алуын, шұғыл жедел көмек көрсету дағдыларын оқыту, манекендерді, науқас робот – симуляторларды және стандартталған науқастарды қолдану арқылы коммуникативті дағдыларын жетілдіруге көмектеседі.

  Оқу жылы - 5
 • Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың медициналық айналымы саласын реттеу
  Несиелер: 3

  Денсаулық сақтауды ұйымдастыру саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын зерделеу Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғаудың құқықтық негіздері Азаматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы Фармацевтикалық қызметті ұйымдастырудың құқықтық және құқықтық негіздері.

  Оқу жылы - 5
 • Клиникалық фармакология
  Несиелер: 6

  Клиникалық фармакология адамдарда дәрілік заттардың клиникалық және экономикалық қауіпсіздігі мен тиімділігін оқытады.Дәрілік заттардың коп болуынан әлемде нақты жагдайда тиімді және қауіпсіз емді қамтамасыз етуде оңтайлы шешім қабылдауда коп қиындық тудырады.Сондықтан осыны оқытатын клиникалық фармакология.

  Оқу жылы - 5
 • Токсикологиялық химия
  Несиелер: 6

  Токсикологиялық химия улы және күшті әсер ететін заттардың қасиеттерін зерттеумен, адам организміне және мәйітке олардың әсерін, токсикологиялық заттардың организмдегі химиялық айналуымен, биологиялық объектілердегі уытты қосылыстар мен метаболиттерді анықтау және сандық анықтау әдістерін, бөлу тәсілдерін әзірлеумен айналысатын арнайы фармацевтикалық пәндердің бірі болып табылады. Токсикологиялық химияның негізгі бөлімдері биохимиялық және аналитикалық токсикология болып табылады.

  Оқу жылы - 5
 • Фармакоэпидемиология
  Несиелер: 3

  «Фармакоэпидемиология» пәні эпидемиологиялық әдістер көмегімен нақты жағдайларда популяция немесе үлкен топтарда дәрілік заттардың эффективтілігін, қауіпсіздігін және қолданудағы ерекшеліктерін оқытуға бағытталған, сонымен қатар эффективті және қауіпсіз препараттарды рационалды және экономикалық тиімді қолдануға үйрету.

  Оқу жылы - 5
 • Фармациядағы менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 4

  Пәнді оқып-үйренудің мақсаты фармациядағы менеджмент пен маркетингке үйрету, менеджмент пен маркетингтің негізгі категориялары туралы білімді қалыптастыру, болашақ мамандарға функционалдық міндеттерін, нарық жағдайындағы кәсіпкерлік қызметті сапалы орындау мүмкіндігін қамтамасыз ету. фармацевтикалық кәсіпорындарды - өндірушілерді, көтерме компанияларды және басқарудың әр түрлі формалары бар дәріханаларды жалпы және маркетингтік басқаруды жүзеге асыру.

  Оқу жылы - 5
 • Технологиялық үрдістердің валидациясы
  Несиелер: 3

  Валидация – кепілдік берілген сапа деңгейіндегі өнімді шығару үшін өндірістік процестің тұрақтылығын, тиімділігін және жарамдылығын растайтын қосымша сынақтар. Валидация процедурасы FPP өндірушінің жауапкершілігі болып табылады, ол осы әрекеттерді жоспарлау және үйлестіру, жауапкершіліктердің нақты бөлінуін қамтамасыз ету және валидация жұмысының кестесін қатаң сақтау үшін тұрақты валидация тобын құруы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
 • Фармациядағы кәсіпкерлік қызмет
  Несиелер: 4

  Кәсіпорын, дәріхана ұйымдарының басшылары мен мамандарының кәсіпкерлік қызмет негіздері бойынша білімін, іскерлігін және практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 5
 • Дәрілік формаларды биофармацевтикалық бағалау
  Несиелер: 3

  Биофармация дәрілік заттардың биологиялық әсерін физика-химиялық қасиеттеріне, дәрілік түрінің түріне, дайындау технологиясына және басқа да өзгермелі факторларға байланысты зерттейді. Биофармациядағы ең бастысы - дәрілік заттарды дайындау кезінде болатын фармацевтикалық процестердің биологиялық мәнін тану және дәрілік заттарды тірі ағза жүйесімен белгілі бір әрекеттестікке түсуге қабілетті күрделі физика-химиялық жүйелер ретінде қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
 • Код ON8

  Өмір бойы кәсіби және жеке оқыту мен дамыту үшін білім, қабілет және дағдыларды қолданады

 • Код ON11

  Жұмыс ортасының негізгі физикалық, химиялық және биологиялық факторларын, химиялық және фармацевтикалық өнеркәсіп жұмысшыларының еңбек жағдайларын гигиеналық бағалау әдістерін қолдана алады; өндірістік қауіптермен және қоршаған ортаның ластануымен күресудің тиімді шаралары

 • Код ON6

  Сот-медициналық сараптама және улы және күшті заттармен уланудың аналитикалық диагностикасы шеңберінде химиялық-токсикологиялық зерттеулерді талдауға және жүргізуге қабілетті

 • Код ON3

  Дәрілік заттарды өндіру және өндіру бойынша фармацевтикалық ұйымдардың өндірістік қызметін ұйымдастыруға қатысады

 • Код ON7

  Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана алады, ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасай алады, алынған ақпаратты талдай алады. Зерттеу дағдыларына ие

 • Код ON10

  Фармацевтикалық кәсіпорындар мен дәріхана жағдайында дәрілік заттардың сапасын бақылауды жүргізеді.

 • Код ON2

  Жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау, нәтижелерді талдау, жауапты шешім қабылдау, коммуникативті дағдыларды көрсету, топта тиімді жұмыс істей білу

 • Код ON5

  Дәрілік өсімдік материалдарының сапасын бағалай және бақылай алады.

 • Код ON1

  Фармация саласындағы теориялық және практикалық мәселелерді шешу үшін негізгі ғылыми-теориялық білімдерді (әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану және биомедициналық ғылымдар) көрсетеді және қолдана алады

 • Код ON9

  Дәрілік заттарды өндіру және өндіру процестерін жүзеге асыру, GMP стандартының талаптарына сәйкес фармацевтикалық өндірістің негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау және болжау.

 • Код ON12

  Химиялық, физика-химиялық, фармакологиялық және басқа әдістерді қолданып анықтау және мөлшерін анықтау.

 • Код ON4

  Фармацевтикалық ұйымдарда ұйымдастырушылық, басқарушылық және қаржылық-шаруашылық қызметті жүзеге асыруға қабілетті

Top