Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11302 Логистика (сала бойынша) в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Көлік географиясы
  Несиелер: 5

  Көлік және географиялық үдерістер, көлік құрылымы, әсіресе оның жүктемені қалыптастыру және жүк сіңіру базасын орналастыру, аумақтық және шаруашылық кешендер мен аумақтардың бөлігі ретінде көліктік қауіпсіздіктің қатынастары мен деңгейі шеңберінде тасымалдау процесінің шарттары мен ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық география
  Несиелер: 5

  Аумақтық әлеуметтік-экономикалық жүйелер: экономикалық аймақтар, аумақтық-өндірістік кешендер (АӨК). Экономиканың салалық және аумақтық құрылымы. Өнеркәсіп пен өнеркәсіп кәсіпорындарын негіздеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көліктің жалпы курсы
  Несиелер: 5

  Автокөлігінің пайда болу тарихы және дамуы. Теміржол көлігін басқару жүйесі. Теміржолдарды жобалаудың негізгі қағидалары және қарастыру сатылары. Теміржол трассалары мен телімдерінің категориялары туралы негізгі түсініктер. Теміржолды трассалау, көлденең профиль, жобалау туралы негізгі түсініктер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия. Математикалық талдауға дифференциалдық шешімдерді енгізу. Функциялар, туындылар көмегімен функцияларды зерттеу, белгісіз интеграл және интеграл.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорындағы маркетинг негіздері
  Несиелер: 6

  Кәсіпорынның (фирманың) әлеуетті мүмкіндіктерін маркетингтік зерттеу оның өндірістік-өткізу қызметінің тиімділік көрсеткіштерін және нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін талдаумен байланысты. Маркетингтік зерттеулер маркетингтік ақпарат негізінде жүзеге асырылады. Ішкі және сыртқы, бастапқы және қайталама ақпаратты ажыратады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистика негіздері
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар мен терминдер, логистиканың мәні, логистиканы дамыту кезеңдері, логистика түрлері. логистиканың пайда болуы және дамуы, логистиканы пайдаланудан экономикалық тиімділік көздері, жеткізу тізбегінде логистикалық басқарудың концептуалды және әдіснамалық негіздері, логистикалық қызметті жоспарлау және талдау, кәсіпорында логистикалық қызметтерді ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Біртұтас көлік жүйесі
  Несиелер: 6

  Түлек өз қызметінде теориялық және тәжрібелік дайындықты үйлестіре білуі қажет, өз мамандығын жете білуі қажет, енбекті ғылыми жолмен, ұйымдастыру принциптерін үздіксіз толтырып отрыуы, өнеркәсіп қызметкерлерін алдынғы қатарлы әдістермен басқаруды меңгеруі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тауартанудағы логистика
  Несиелер: 6

  Тауарлардың логистикалық сипаттамалары, қаптама мен орау таңдалуының логистикалық принциптері, таңбалау. негізгі логистикалық тұжырымдамалар және олар шешетін негізгі міндеттерді тұжырымдады. Логистиканың логистикалық, қойма және көліктік менеджмент жүйелерін, сауда-логистикалық тізбектерді қоса алғанда, жұмыс істеуінің негізгі бағыттары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктегі маркетинг негіздері
  Несиелер: 6

  Көліктегі маркетингті басқару сұрағы айтарлықтай өзекті болып табылады және айтарлықтай тиімділігіне әсер ететін. Көліктегі фирмалық көліктік қызмет көрсетудің жұмыс істейтін жүйесі көлік өнімдерін– жүк және жолаушылар тасымалдарын өткізуді басқаруға бағытталған маркетингтік ұйымды білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жүктану
  Несиелер: 6

  Тауарлардың көлік сипаттамалары, қаптаманың түрлері және таңбалауы, көлікті ұйымдастыруда тауарлардың көлік сипаттамаларының әсері. Алушыны сапалы жеткізу үшін тауарларды тасымалдау мен сақтаудың ұтымды шарттарын әзірлеу. Тауарлардың қасиеттері мен сапасын анықтайтын факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы
  Несиелер: 6

  Студенттердің ғылыми және кәсіптік білім мен дағдылар жүйесін келесі бағыттар бойынша қалыптастыру: халыққа көлік қызметтерін ұйымдастыру; жолаушылар тасымалдарын басқарудың ұйымдық құрылымдарының қолданыстағы түрлері; ұйымдық және өндірістік құрылымдардың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бөлу логистикасы
  Несиелер: 5

  Қалалардың көліктік жобалануы, көлік тобарын дамыту; қалалар мен аудандардың көлікпен қамтылу жағдайы; көлік торабы мен жылжымалы құрамын дамытудың қажеттілігін анықтау; тасымалдауды ұйымдастыру мен технологиясы саласында білім алушылардың ғылыми мен кәсіби білімдер және дағдылар жүйесін қалыптастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жабдықтау логистикасы
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономикадағы көліктің және көлік жүйесінің әрбір түрінің құнын анықтау бойынша білімді алу; көліктік кешеннің қалыптасуын реттейтін заңдардың, көліктің жекелеген түрлерінің және көлік түрлерінің жалпы сипаттамаларын ескеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Логистикалық орталықтар және технологиялар
  Несиелер: 5

  Жүктерді тасымалдау кезінде көліктік-экспедициялық қызметтер кешенін, сондай-ақ көліктік-логистикалық қызметке қатысушыларға ілеспе қызметтерді көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көлік логистикасы
  Несиелер: 5

  Тасымалдауды ұйымдастыруға және тасымалдаушыны таңдауға логистикалық тәсілді ескере отырып, көлік түрлерінің инфрақұрылымын тиімді пайдалану жүйесі, Жалпы шығындар мен ресурстарды азайту мақсатында материалдық, көліктік және ақпараттық ағындарды басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өткізу логистикасы
  Несиелер: 5

  Әртүрлі тұтынушылар арасында материалдық және оған ілеспе (ақпараттық, қаржылық және сервистік) ағындарды бөлу жүйесі. Тауарды тұтынушыға уақтылы жеткізу әдістері мен принциптері; қажетті мөлшерде жеткізу; тасымалдау және жеткізу процесінде тауардың сапасын аз шығындармен сақтау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қорларды жинау логистикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін қажетті қоймалау логистикасы саласындағы білім. Қалыптасқан қойма желісі мен қойма шаруашылығы шеңберінде логистикалық үдерісті басқарудың негізгі принциптері мен әдістері, логистикалық жүйелерді қалыптастыру мен басқаруға және нақты шешімдер қабылдаудың барлық деңгейлерінде қоймалау логистикасы саласындағы проблемаларға интеграцияланған көзқарастың қазіргі заманғы концепциясы аясында логистиканың қолданбалы аспектілері бойынша студенттердің білімі мен дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Терминалдық-логистикалық кешендер
  Несиелер: 5

  Көлік түрлерінің инфрақұрылымы. Темір жол, автомобиль әуе, су, қалалық және өнеркәсіптік көліктің келісілген дамуы мен жұмыс істеуі. Қазіргі жағдайда терминалды-логистикалық кешендерді (ТЛК) ұйымдастыру бойынша мәселелер егжей-тегжейлі, ТЛК жұмыс істеу моделін қоса алғанда, орналастыру орындарын таңдау критерийлерін, объектілердің құрылымы мен функционалдық мақсатына қойылатын талаптарды, технологиялық процестердің негізгі параметрлерін, бірыңғай технологиялық кешенді қалыптастыру принциптерін, көліктің әртүрлі түрлерінің өзара іс-қимылын ұйымдастыруды қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық логистика
  Несиелер: 5

  Ақпаратты, ақпараттық операцияларды және ақпараттық технологияларды басқару ақпараттық ағындарды тиімді бөлу бойынша іс-қимылдар жиынтығы. Ақпараттық логистика логистикалық менеджменттің немесе логистиканың жалпы теориясының функционалдық саласы болып табылады. Оның мақсаты-логистикалық жүйелерді қажетті мерзімде, қажетті көлемде және қажетті жерде ақпаратпен қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жолаушылар көлігінің логистикалық жүйелері
  Несиелер: 6

  Жолаушылар қозғалысын басқару және жергілікті жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру, жолаушылар станциялары мен вокзалдардың жұмысын ұйымдастыру, қала маңындағы тасымалдарды ұйымдастыру, жолаушылар тасымалдарын басқаруды автоматтандыру және жолаушыларға сервистік қызмет көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктегі пайдалану жұмысын басқару
  Несиелер: 6

  Көліктің пайдалану жұмысын басқарудың жалпы принциптері, көліктің техникалық құралдары, тасымалдау процесін қамтамасыз етуге бағытталған барлық темір жол бөлімшелерінің өндірістік қызметі, жүк тасымалына қызмет көрсету бойынша жедел шешімдер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тасымалдау сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Сапаны қамтамасыз етудің анықтамалары, міндеттері, мақсаттары, құралдары мен әдістері, сапаны басқару жүйелерін, олардың жұмыс істеуі мен дамуына әсер ететін факторларды зерттеу, сондай-ақ логистикалық жүйе элементтерінің қызметін бағалау және бақылау көрсеткіштері. Сапаны кешенді басқару (Total Quality Management)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистикалық инфрақұрылым
  Несиелер: 6

  Оқу пәнін меңгеру студенттердің көлік-логистикалық инфрақұрылым саласында кәсіпорын мен мемлекеттің білімін қалыптастыру, көлік жүйелерінде логистикалық инфрақұрылымның түрлі элементтерін қолдануды негіздеу міндеттерін шешу дағдылары мен біліктерін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тауар қозғалысындағы логистика
  Несиелер: 7

  Тұтынушыларға, жеткізушілердің, өнеркәсіптік тұтынушылардың, көтерме сауданың, логистикалық делдалдардың және көлік терминалдарының өзара әрекеттесуінде тауар ағынын басқаратын, керекті уақытта және дұрыс жерде тұтынушылардың қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін тауарларды сақтау, жүк тиеу және тасымалдауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистикалық көлік-жүк инфрақұрылымы
  Несиелер: 6

  Кәсіпорындар мен мемлекеттің жұмыс және көліктік-логистикалық инфрақұрылымының технологиялары мен көрсеткіштері, проблемаларды шешу дағдылары мен қабілеттерін дамыту, көлік жүйелеріндегі логистикалық инфрақұрылымның әртүрлі элементтерін пайдалануды негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүктерді жеткізудің логистикалық технологиялары
  Несиелер: 7

  Жүктерді жеткізудің логистикалық технологиялары нақты процесті жүзеге асыруға мүмкіндік береді, ол бірнеше кезеңдерге және операцияларға бөлінеді, оларды орындау бір мағыналы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жолаушылар тасымалы логистикасы Логистика пассажирских перевозок Passenger transportation logistics
  Несиелер: 6

  Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру принциптері, жолаушылар тасымалын басқару, жолаушыларды жеткізудің логистикалық жүйелерін жобалау әдістері, көп критериалды тәсіл негізінде логистикалық делдал мен тасымалдаушыны таңдау. Студенттердің жолаушылар тасымалын ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми негізделген, прогрессивті әдістерін игеруі, алған білімі мен дағдыларын пайдалана отырып, студент жолаушылар тасымалын жүзеге асыру кезінде ұйымдастырушылық, ғылыми және техникалық міндеттерді сауатты шеше алуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистикадағы ақпараттық басқару жүйесі
  Несиелер: 8

  Әртүрлі аспектілер мен әртүрлі уақыт деңгейлесіндегі логистикалық процестерді жоспарлау,оның ішінде сұранысты болжау және материалдарға қажеттілікті жоспарлау. Материалдық құндылықтар мен қызметтерді ілгерілетудің барлық тізбегі бойынша логистикалық оқиғаларды, операциялар мен процестерді үйлестіру. Логистикалық операциялардың өтуін бақылау және Мониторинг. Логистикалық үдерістерді, әсіресе жеткізулерді, тасымалдауды, сақтауды, физикалық дистрибуцияны және т. б. жедел басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үздіксіз тоңазытқыш схемасы
  Несиелер: 7

  Өндірісте, тоңазытқыштағы өңдеу, сақтау, тасымалдау және сату кезінде барлық кезеңдерінде бұзылатын өнімдердің сапасын сақтау үшін тиісті техникалық құралдармен қамтамасыз етілген технологиялық процестер жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Суық жеткізу тізбегі
  Несиелер: 7

  Тез бұзылатын жүктерді жеткізу жүйесіне қойылатын негізгі логистикалық талаптар. Мамандандырылған жылжымалы құрам. Үздіксіз Тоңазытқыш тізбегінің элементтері. Медициналық препараттарды, тамақ өнімдерін сақтау және тасымалдау кезінде оңтайлы температураны қамтамасыз ету тәсілдері, олардың белгіленген нормативтік жарамдылық мерзімі шегінде сақталуын қамтамасыз ету әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлікте жүк және коммерциялық жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Жүк және коммерциялық жұмыс теміржолдың операциялық қызметінде маңызды орыналады және тасымалдау процесіне байланысты, негізінен оның бастапқы және түпкілікті операциялары: жүктиеу және түсіру жұмыстарымен байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды. Көлік түрлерінің прогрессивті түрлерін ұйымдастырумен - пакет, контейнер, маршрут.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логистикадагы автоматтандырылған басқару жүйелері
  Несиелер: 8

  Жүктерді тасымалдау және жеткізу бойынша көліктік-логистикалық қызметтерді ұсынудың бизнес-үдерістері мен технологиялық процестерін автоматтандырудың ақпараттық жүйесі: жүк жөнелтушілер мен жүк тасымалдаушылар үшін ақпараттық қызмет көрсету жүйесін бірыңғай және барынша икемді құру; логистикалық операцияларды орындаудың бірыңғай технологиясын қалыптастыру; тасымалдау процесіне қатысушылар үшін материалдық және ақша ағындарын "ашық" құру; құжат айналымы мен тасымалдауды жүзеге асыру процесіне клиенттердің қатысуын азайту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
  Несиелер: 5

  Жолаушылар ағынын тиімді басқаруды қамтамасыз ету мәселелерінде кәсіби дағдыларды қалыптастыру, көлікте қозғалысты ұйымдастыру , көлікті пайдалану қажеттіліктерін толық және сапалы қанағаттандыру (автомобиль, темір жол, құбыр, өзен,әуе) көлік қызметкерлері мен техникалық құралдарды тиімді пайдалану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүк тарифтері
  Несиелер: 6

  Тарифтерді саралау схемасы, үлестік тарифтік мөлшерлемелер ұсынылған. Тасымалда уақтысын анықтау әдістемесі, тарифтік сыну схемасы бойынша, өтпелі иық әдістемесі бойынша ұсынылған. Сондай-ақ курста бірыңғай транзиттік тарифтің, халықаралық транзиттік тарифтің әдістемесін негізін тасысымалдау ақысын анықтау баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік логистика
  Несиелер: 6

  Сыртқы экономикалық қызметтің негіздері, сыртқы экономикалық қызметті көліктік қамтамасыз ету принциптері, көліктік-экспедициялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеу әдістері, жеткізудің нормативтік-құқықтық базасы және базистік шарттары, сатып алу-сату шарттарының көлік талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаһандық логистикалық жүйелер
  Несиелер: 6

  Ғаламдық логистикалық жүйелерді құру және қызмет ету мәселелерімен танысу. Трансұлттық корпорациялар мен қаржы-өнеркәсіптік топтар мысалында халықаралық интеграция және еңбекті бөлу аспектілерінде әлемдік экономиканың жаһандану факторлары мен үрдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық көлік дәліздері жүйесінің логистикасы
  Несиелер: 6

  Мемлекеттер арасындағы сыртқы экономикалық қатынастарды дамыту негізгі транзиттік жүк ағындары жүзеге асырылатын халықаралық көлік дәліздерінің дамыған көлік жүйесін құруды талап етеді. Көлік шығындарын төмендету, клиентке заманауи логистикалық технологияларды ұсына алатын барлық артықшылықтарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логистикалық жүктерді тасымалдау жүйесі
  Несиелер: 6

  Көліктік-жүк жүйелерінің логистикалық үрдісінің мәні, көліктік кіші жүйе,жүк кіші жүйесі. Логистикалық көлік-жүк жүйелерінің (ТГС) жұмыс істеуін оңтайландыру әдістемесі. ТКС оңтайландырудың теориялық негіздері. Көлік-қойма кешендерінде (ТСК) қолданылатын негізгі машиналардың құрылысы, жұмыс істеу принциптері және техникалық-пайдалану сипаттамалары, жылжымалы құрамнан жүктерді механикаландырылған және автоматтандырылған тиеу және түсіру тәсілдері мен технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логистиканы стратегиялық басқару
  Несиелер: 6

  Логистикадағы басқару стратегияларының түрлері мен сипаттамалары. Ұйымның логистизациясы үшін стратегиялық талдау. Логистикалық кәсіпорындарды басқарудың корпоративтік стратегиясын іске асыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік құқығы
  Несиелер: 7

  Көліктік құқық саласындағы қатынастарды реттеуді, сондай-ақ кәсіптік қызметті жүзеге асыруға жеткілікті көлемде кәсіптік құзыреттерді дамытуды және нығайтуды, студенттердің үнемі өзгеріп келе жатқан заңнаманы өз бетімен оқып-үйрену қабілетін дамыту, сондай-ақ оларды дұрыс құқық қолдануда дағдыларын дамытады. іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктік логистиканы құқықтық қамтамасыз ету
  Несиелер: 7

  Ұлттық және халықаралық көлік, коммерциялық және басқа салалардағы және қазіргі заманғы заңнамалар саласындағы логистикалық операцияларды құқықтық реттеу институттарының проблемалары мен шешімдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеткізу тізбегін басқару
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның логистикалық және өндірістік процестерінде пайда болатын және қайта құрылатын ағындарды жоспарлау және басқару бойынша басқару тұжырымдамасы мен ұйымдастыру стратегиясы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеден ісі
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасындағы кеден ісінің қалыптасу кезеңдері. Қазақстан Республикасының кеден органдары. Кедендік процедуралардың түрлері. Кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеуге логистикалық тәсіл. Сыртқы сауда туралы халықаралық келісімдер. Кедендік мақсаттар үшін тауарларды жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  көлік түрлерін саралау, тасымалдау процесін ұйымдастыру кезінде көлік түрлерінің техникалық құралдары мен құрылғыларын таңдау жолымен халықты және аумақты көліктік қамтамасыз ету логистикасы саласындағы білімді көрсету, көлік түрлерінің өзара іс-қимылының бірыңғай технологиялық процестерін құру

 • Код ON2

  көліктік - логистикалық үдерістердің әдістері мен механизмдерін қолдану арқылы бизнес-процестерді басқару, ыдысты таңдау және жүкті басу, көліктік таңбалауды салу, көлік қызметін жылжыту, қабылдау, өңдеу, сақтау және қоймаларда тиеп жіберу әдістерін қолдану

 • Код ON3

  көліктің маневрлік жұмыстарын жоспарлау, еңбекті қорғауды, қозғалыс қауіпсіздігін, жылжымалы құрам мен жүктің сақталуын қамтамасыз ету бойынша әдістемені қолдану сонымен қатар жолаушыларды қозғалысқа, бағытты қозғалысқа, маршруттық желіде және маршруттық емес көлікте тасымалдауды ұйымдастырудың технологиялық мәселелерін шешуге, тарифтерді анықтауға және билет жүйесін ұйымдастыруға, жолаушылар вагондарының көлігін бақылау мен есепке алуды, көлік құралдарының, техникалық құралдардың эксплуатациялық жұмысын басқарудың жалпы қағидаттарын зерттеу әдістерін қолданады. тасымалдауды қамтамасыз етуге бағытталған барлық темір жол бөлімшелерінің көліктік, өндірістік қызметі процесінің, жедел шешімдер жүк тасымалдау қызмет көрсету.

 • Код ON4

  учаскеде поездық жұмысты жоспарлау және жолдағы қозғалысты бақылауды жүзеге асыру. Көліктің прогрессивті түрлері - пакет, контейнер, маршруттық жолаушылар тасымалы және жолаушылар кешенін басқару, қалааралық және жергілікті жолаушылар тасымалын ұйымдастыру, жолаушылар станциялары мен станцияларын ұйымдастыру, қала маңындағы тасымалдауды ұйымдастыру, жолаушылар көлігін басқаруды автоматтандыру және жолаушыларға қызмет көрсету.

 • Код ON5

  учаскедегі техникалық құралдардың өткізу қабілетін ескере отырып, поездардың орындалған қозғалысының кестесін әзірлеу, автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйелерін қолдану жолымен диспетчерлік учаскедегі поездар мен станциялардағы локомотивтермен және локомотив бригадаларымен қамтамасыз ету жұмысын ұйымдастыру көліктік-логистикалық қызметтерді ұсынуға арналған бизнес-процестер мен технологиялық процестер, көлік индустриясының энергиямен жабдықтау жүйелерінде энергия шығынын азайту мақсатында көлікте электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін құру.

 • Код ON6

  логистикалық қызметтердің сапасын болжау мен талдауды айқындау және жеткізу тізбектерін басқару, кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеу мақсатында көлік-логистикалық компанияның саясаты мен стратегиясын әзірлеу және қызметіне мониторинг жүргізу баға саясатын және логистикалық инфрақұрылым субъектілері арасындағы қатынасты дамыту, кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеу әдістерін, жеткізілімнің заңнамалық негіздері мен негізгі шарттарын, сатып алу-сату шарттарының көліктік шарттарын және компанияның логистикалық инфрақұрылымындағы логистикалық процестерді басқару әдістерін қолдану.

 • Код ON7

  тасымалдау құнын есептеу, анықтамалық-ақпараттық материалдармен және жүктердің сақталуын қамтамасыз ету, технологиялық процестердің жоспар-кестесін әзірлеу, көлік логистикасын құқықтық қамтамасыз етуді сақтау және халықаралық стандарттарға сәйкес логистикалық қызметтердің сапасын қамтамасыз ету

 • Код ON8

  сақтауды қажет ететін, тамақ өнімдерін сақтау және тасымалдау кезіндегі оңтайлы температураны, тоңазытқыштың тұрақты тізбегінің элементтерін, белгіленген нормативтік сақтау мерзімі ішінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін, тез бұзылатын тауарларды сақтау мен жеткізудің технологиялық жағдайларын және жеткізілімнің нормативтік базасын және жеткізілімнің негізгі шарттарын қолдана білу сатып алу-сату шарттарының және жобаның ақша ағындарын жасасудың және оның қаржылық мүмкіндігінің шарттарын анықтаудың шарттары ; жобаны орындау критерийін есептеу, жоба тәуекелін талдау; жобаның ыдырауы; жобаның желілік кестесі, максималды өткізу қабілеттілігі және ұйымдастырудың жоғары деңгейі бар халықаралық автомобиль жолдарындағы көлік, жүк және жолаушылар ағындарының шоғырлануы, жүк және жолаушылар тасымалы жойылады, сондай-ақ масштабты экономиканың пайда болуына байланысты олардың өзіндік құны төмендейді.

Top