Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M10210 Әлеуметтік жұмыс в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты заманауи әлеуметтік ғылымдар саласында терең білімі бар, түлекке өзінің таңдаған қызмет саласына табысты жұмыс істеуге мүмкіндік береді, түлектердің әлеуметтік ұтқырлығына және еңбек нарығындағы тұрақтылыққа ықпал ететін мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M146 Әлеуметтік жұмыс
 • ҰБТ-дағы пәндер
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M114 Әлеуметтік жұмыс
 • Әлеуметтік жұмысты басқарудың теолриясы мен тәәжірибесі
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік және муниципалдық басқару үдерісінде туындайтын әлеуметтік-антропологиялық құбылыстарды бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ТМД елдеріндегі әлеуметтік жұмыс институттары
  Несиелер: 5

  Ғылыми және академиялық тәртіп ре ретінде әлеуметтік антропология мәселелерін си-паттау. Зерттеу әдістерін және проблема-ларын, қоғамдық жұмыстарды институт-тандыру ерекшеліктерін талқылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы жоғары білім берудің заманауи парадигмаларын, жоғары кәсіптік білім беру жүйесін ұсыну. Педагогикалық ғылымның әдіснамасын, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін қарастыру. Оқытудың кредиттік жүйесін қолдануды, болашақ мамандарды даярлауда оқытудың жаңа әдістері мен түрлерін, көшбасшылық қасиеттерге ие маман тұлғасын

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Коучинг технологиясының ғылыми негіздері
  Несиелер: 6

  Жобаларды, әлеуметтік жұмыстарды зерттеуді сыни талдау; коучингтік технологияның ғылыми негіздері әлеуметтік зерттеулер, әлеуметтанулық зерттеулер әдістері мен олардың мінез-құлық технологиясы бойынша жобаларды құру және зерттеу мәселелерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс пәндерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыс саласында кәсіптік білім беруді оқыту әдіснамасының теориялық аспектілерін сипаттау және жоғары оқу орнындағы әлеуметтік білім беру пәндерінің оқу үрдістерін заманауи жағдайда ұйымдастыру ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы жобаларды басқару
  Несиелер: 6

  Жобаларды, әлеуметтік жұмыстарды зерттеуді сыни талдау; коучингтік технологияның ғылыми негіздері әлеуметтік зерттеулер, әлеуметтанулық зерттеулер әдістері мен олардың мінез-құлық технологиясы бойынша жобаларды құру және зерттеу мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен әдіснамасының өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік жұмыстың теориялық және әдіснамалық негіздері мен оның көріністерінің бірі гуманизм болып табы-лады, әлеуметтік жұмыс ғылыми білім са-ласы және оның аралық байланыстары ретінде зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саладағы квалитология
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік және муниципалдық басқару үдерісінде туындайтын әлеуметтік-антропологиялық құбылыстарды бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (Кәсіби)/
  Несиелер: 3

  Ғылыми стиль жанрының лексика-грамматикалық ерекшеліктері және ауызша, жазбаша түрлерде мазмұндалуы. Өңдеу өндірісінің технологиясы бойынша шетел терминологиясын меңгеру. Құрылымдар мен жүйелерді, дефиницияларды, аргументацияларды сипаттаудың тілдік модельдерін қолдану. Мамандық бойынша аудару жұмыстарын жасау. Іскерлік хат алмасу тілінің лексикалық және стилистикалық ерекшеліктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік антропология
  Несиелер: 5

  Ғылыми және академиялық тәртіп ретінде әлеуметтік антропология мәселелерін си-паттау. Зерттеу әдістерін және проблема-ларын, қоғамдық жұмыстарды институт-тандыру ерекшеліктерін талқылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Тарих мәселелерін, сондай-ақ ғылыми білім процесіне байланысты теориялық мәселелерді талдау. Заманауи ғылымның мәселелерін сыни талдау. Заманауи ғылыми білімдердің әдіснамасы контексінде түрлі философиялық үрдістерді бағалау және талқылау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік серіктестік моделі
  Несиелер: 4

  Халықтың әл-ауқатын және оның өлшемдерін, әл��уметтік жұмыс мәселелеріндегі басқару теориясы мен практикасын, әлеуметтік әл-ауқатының мәнін, оның деңгейін және оның фактор-ларын, қасиеттерін, өмір сүру деңгейінің сандық және сапалық көрсеткіштерін, әлеуметтік әріптестіктің үлгілерін сипат-тау және талқылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметіне қажетті заманауи психологиялық ғылымның негізгі тәсілдері мен принциптері. Негізгі психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық дүниетанымды қалыптастыру, пәннің мазмұнын ашатын психологиялық ғылым туралы түсініктерді дамыту. Тұлғаның психологиялық зерттеулерінің дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, эксперименталды – психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және психокоррекциялық жұмыстың негізгі бағыттарымен танысу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы медиация
  Несиелер: 5

  Еңбекке жарамсыз халықтың денсаулығына, еңбекке жарамсыздыққа немесе еңбекке деген сұраныстың бол-мауына (жұмыссыздыққа) зиянын тигізген кезде, халықтың қалыпты әлеуметтік мәртебесін бұзу фактілері туралы, жалақыны жоғалтуы есебінен жұмыспен қамтылған халық үшін материалдық тұрақсыздықтың басталуына, емделумен байланысты қосымша шығындарға және отбасыларға аман қалған адамның жоғалуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік серіктестік пен әлеуметтік қорғау
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік жұмыс саласында кәсіптік білім беруді оқыту әдіснамасының теориялық аспектілерін сипаттау және жоғары оқу орнындағы әлеуметтік білім беру пәндерінің оқу үрдістерін заманауи жағдайда ұйымдастыру ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықтың әл-ауқаты жәәне оның өлшемдері
  Несиелер: 4

  Халықтың әл-ауқатын және оның өлшемдерін, әлеуметтік жұмыс мәселелеріндегі басқару теориясы мен практикасын, әлеуметтік әл-ауқатының мәнін, оның деңгейін және оның фактор-ларын, қасиеттерін, өмір сүру деңгейінің сандық және сапалық көрсеткіштерін, әлеуметтік әріптестіктің үлгілерін сипат-тау және талқылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кешенді зерттеудің ғылыми негіздері
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік үрдістерін зерттеу әдістерін критикалық талдау. Әлеуметтік процестерді зерттеудің жалпы ғылыми әдістерін талқылау. Әлеуметтік диалектика әдістерін түсіндіру: мәні, қолданылуы, ерекшелігі. Әлеуметтік процестерді зерттеудің нақты әдістерінің негізінде олардың көзқарасын қорғау. Жүйелік талдау модельдерін құрастыру үшін гипотезаны қалыптастыру: принциптері, мазмұны және әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік инноватика
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік үрдістерін зерттеу әдістерін критикалық талдау. Әлеуметтік процестерді зерттеудің жалпы ғылыми әдістерін талқылау. Әлеуметтік диалектика әдістерін түсіндіру: мәні, қолданылуы, ерекшелігі. Әлеуметтік процестерді зерттеудің нақты әдістерінің негізінде олардың көзқарасын қорғау. Жүйелік талдау модельдерін құрастыру үшін гипотезаны қалыптастыру: принциптері, мазмұны және әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кешенді зерттеудің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік үрдістерін зерттеу әдістерін критикалық талдау. Әлеуметтік процестерді зерттеудің жалпы ғылыми әдістерін талқылау. Әлеуметтік диалектика әдістерін түсіндіру: мәні, қолданылуы, ерекшелігі. Әлеуметтік процестерді зерттеудің нақты әдістерінің негізінде олардың көзқарасын қорғау. Жүйелік талдау модельдерін құрастыру үшін гипотезаны қалыптастыру: принциптері, мазмұны және әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік ахуал теориясы
  Несиелер: 5

  Заманауи көпқырлы әлеуметтік білім беру кеңістігінің, оның этносаралық қарым-қатынастарының әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық негіздерін сипаттау және оған қарсы тұру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстағы полимәдениеттік
  Несиелер: 5

  Заманауи көпқырлы әлеуметтік білім беру кеңістігінің, оның этносаралық қарым-қатынастарының әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық негіздерін сипаттау және оған қарсы тұру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстағы дау-дамайлар
  Несиелер: 5

  Еңбекке жарам��ыз халықтың денсаулығына, еңбекке жарамсыздыққа немесе еңбекке деген сұраныстың бол-мауына (жұмыссыздыққа) зиянын тигізген кезде, халықтың қалыпты әлеуметтік мәртебесін бұзу фактілері туралы, жалақыны жоғалтуы есебінен жұмыспен қамтылған халық үшін материалдық тұрақсыздықтың басталуына, емделумен байланысты қосымша шығындарға және отбасыларға аман қалған адамның жоғалуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гендерология
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік саясат пен әлеуметтік жұмыстың әдіснамалық аспектілерін сип��ттау және ұтымды ету. «Мемлекеттік міндеттемелер» және «әл-ауқат мемлекет» түсініктерін түсіндіру. Әлеуметтік аспектілерде әйелдер мен ерлер арасындағы қарым-қатынасты зерттеп, ғылым ретінде өз көзқарастарын сипаттау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістнамалық мәселелерді талдау, оның ішінде: ғылым дамуының қазіргі кезеңіндегі ғылымда туындайтын пәнаралық сипаттағы, ғылым философиясы ережелеріне және санаттарына негізделген әртүрлі фактілер мен құбылыстарды бағалауға мүмкіндік береді.

 • Код ON2

  Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін жетілдіру, жоғары мектептің мұғалімінің ғылыми ұйымын сыни бағалау және педагогикалық құбылыстардың сипатын талдау.

 • Код ON3

  Әлеуметтік саладағы үрдістер мен құбылыстарды зерттеуге қолданыстағы ұғымдарды, теориялар мен тәсілдерді сыни талдау арқылы білімнің ғылыми әдістерін түсіну және түсінуді дамыту.

 • Код ON4

  Зерттеу әдістемесі, ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметі, қазіргі заманғы білім беру технологиялары және білімнің үздіксіз жаңаруын қамтамасыз ету жолында кәсіби қарым-қатынас пен мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларына ие болу.

 • Код ON5

  Интерактивті оқыту әдістерін қолдану, шығармашылық және шығармашылық ойлау, жаңа мәселелер мен жағдайларды шешу, шет тілдерінде кәсіби деңгейде еркін сөйлеу.

 • Код ON6

  Әлеуметтік жұмыста ғылыми жобаларды, бағдарламалар мен зерттеулерді жүзеге асыруда заманауи білім беру, педагогикалық және ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгеру.

 • Код ON7

  Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы проблемаларды кәсіби және жан-жақты талдауға көшбасшылық және командалық басқару дағдыларын меңгеру.

 • Код ON8

  Күнделікті кәсіптік қызметте қажетті білімді кеңейту және тереңдету дағдыларына ие болу.

Top