Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04202 Құқықтану в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • құқық бұзушылықтардың алдын алуды модельдейді, олардың жасалуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтайды және жояды
  • құқық саласында ақпараттық технологияларды пайдаланады; қылмыстар мен өзге де құқық бұзушылықтарды анықтайды, жолын кеседі, ашады және тергейді, құқықтық ақпаратты талдайды және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті тұжырымдар мен қорытындыларды сауатты тұжырымдайды
  • құқық қолдану органдары (соттар, прокуратура органдары және т. б.) әзірлеген заңды құрамдарды саралау кезінде құқықтық ұстанымдарды ескеру;
  • заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындауды іске асырады, одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын меңгерген
  • салалық және арнайы ғылымның тұжырымдамалық ережелерін, материалдық және іс жүргізу құқығының түрлі салаларындағы құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтық мәртебелерін, категорияларын, институттарын, негізгі ұғымдардың мәні мен мазмұнын біледі;
  • заң қызметінің нақты салаларында нормативтік құқықтық актілерді қолданады, кәсіби қызметте материалдық және процестік құқық нормаларын іске асырады;
  • стандартты емес құқықтық жағдайлар жағдайында құқықтық нормаларды нақтылау дағдыларын қолданады: құқықтағы олқылықтар, құқықтық нормалардың қайшылықтары, жалпы нормалар мен қағидаттарды нақтылау қажеттілігі, бағалау пікірлерінде нақты мазмұнды анықтау , академиялық адалдық мәдениетін түсіну және сақтау;
  • заң қызметінің нақты саласында қолдануға жататын білікті құқықтық нормаларды айқындайды, зерттеу қызметінің және академиялық жазудың қолданбалы әдістерін көрсетеді;
Top