Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M04107001 7M04107001 - Экономика в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

Білім беру бағдарламасының мақсаты
подготовка специалистов экономического профиля, конкурентоспособных на рынке труда, востребованных современными предприятиями и рыночными структурами, способных эффективно адаптироваться к динамично изменяющимся социальным и профессиональным условиям деятельности, обладающих высоким уровнем готовности к реализации основных профессиональных функций, способных конструктивно влиять на характер и направление развития профессиональных сфер своей деятельности, владеющих навыками организаторской работы и управленческой деятельности.
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
ЖОО атауы
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Оқу мерзімі
2 года
Кредиттер көлемі
120
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M04 Бизнес, басқару және құқық
Дайындық бағыты
7M041 Бизнес және басқару
Білім беру бағдарламаларының тобы
M070 Экономика
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Экономикалық қауіпсіздіктің концептуалды негіздері мен әдістемелік баптарды және теорилық баптарын құрастыру, Фирманың экономикалық қауіпсіздігінің стратегилық бағыттарын анықтау бойынша практикалық нұсқауларын жасау болып табылады. Фирманың экономикалық қауіпсіздігінің бағалаудың негізгі әдістерін білу. Экономикалық қауіпсіздіктің қорғау бойынша, оның әсерін, өзгеруіне факторлардың әсерін анықтау үшін талдау әдістерін пайдалана білу Экономикалық қауіпсіздіктің формалары мен критерилерін, мәнін ашу; экон

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасы нақты мамандықтар үшін жоғары білім беру мәселелерін шешуде, сондай-ақ магистранттар болашақтағы кәсіби қызметінде басқару үдерісінің мазмұнының ғылыми негізін игеруге ықпал етеді. Жоғары мектеп педагогикасы заманауи оқу үрдісіне қойылатын талаптарды ғылыми негіздеуге және оның заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микро- және макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 4

  Микро- және макроэкономикалық құралдарды қолданып, нақты экономикалық жағдайларды сапалы деңгейде талдау Микро- және макроэкономикалық талдаудың ерекшелігі; нарықтық тепе – теңдік механизмі; оны мемлекеттік реттеу принциптері; сұраныс теориясы және оның икемділігі; тұтынушы және өндіріс тәртібінің теориясы; ұлттық есеп шоттар теориясы; монетаризм концепциясы және тиімді сұраныс; еңбек нарығының теңдік мәселелері, жұмыссыздық түрлері, инфляцияның себебі, түрлері және салдары, инфляция және жұмыссызлықтың

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық макроэкономика
  Несиелер: 3

  Ашық экономикадағы макроэкономикалық талдаудың нақты әдістері мен құралдарын пайдалану үшін Әсіресе макроэкономикалық ашық экономикадағы жүргізілген талдау төлем балансының моделі оның құрылымы және құрылыс принциптері; Валюталық нарық жұмыс істеуін айырбас бағамы өзгерістер мен оның жүйелерінің іріктеу заңдылықтары; түрлі айырбас бағамы режимдердің жанындағы экономикалық саясат ерекшелігі ашық экономикада фискалдық және монетарлық саясатының трансмиссиялық тетігін Тіркелген және өзгермелі айырбас бағамы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның тарихы мен философиясы оның тарихи дамуындағы және өзгермелі әлеуметтік-мәдени контекстіндегі ғылыми танымның жалпы заңдылықтарын зерттеу ретінде. Ғылым философиясы және ғылым әдіснамасы. Ғылым танымдық қызмет және дәстүр ретінде, әлеуметтік институт ретінде және мәдениеттің ерекше саласы ретінде. Қазіргі заманғы өркениет мәдениетіндегі ғылым. Ғылыми танымның ерекшеліктері. Қоғам өміріндегі ғылымның қызметтері. Ғылыми қызметтің институционалдық нысандарының тарихи дамуы. Ғылыми қауымдастықтар және

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы кәсіби шетел терминологиясы
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінде кәсіби терминдерді қолдану. Терминология тіркестерін аударудың негізгі тәсілдері; мамандық бойынша әдебиет терминдерін аударудың ерекшеліктері; тілдегі қысқартулардың түрлері; интернационалдық сөздер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі экономикалық ой
  Несиелер: 4

  ХХ ғасырдың екінші жартысындағы экономикалық ой тарихының негізгі кезеңдері туралы, дамыған және дамушы елдер экономикасының даму ерекшеліктерін шарттайтын факторлар туралы түсінік және осы ерекшеліктердің Батыс экономист-теоретиктерінің көзқарастарында көрсетілуі, экономикалық ойдың негізгі ағымдары өкілдерінің пікірлерінде пікірталас және көпшілік мойындалған аспектілерді көрсету. Әртүрлі экономикалық концепция идеяларын терең зерделеу және түсіну. Экономика дамуының экономикалық заңдарын, ұлттық экономик

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы инноватика
  Несиелер: 5

  Ұйымның негізгі ережелерін және жаңалықтарды басқару әдістерін талдауды; шаруашылық жүргізуші субъектінің нарықтағы экономикалық жағдайын бағалауды;инновацияны басқару ерекшеліктерін негіздеуді. Экономикалық дамудың қазіргі тенденциялары мен түрлерін; инновациялық кәсіпкерліктің мәнін және оның өндірістік күштерді дамытуға шешуші әсерін; жаңа инновациялық кәсіпорындар мен ұйымдарды құру принциптерін;кәсіпорынның инновациялық қызметін теориялық баяндауды, инновациялық Инвестицияларды басқару ерекшеліктерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік ғылымдар және бизнес саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Елдегі және шет елдердегі әлеуметтік-экономикалық үрдістерді талдау, экономикалық білімді тиімді экономикалық шешімдер қабылдау үшін пайдалану. Экономикалық дамудың негізгі мәселелерін; объективті әлеуметтік-экономикалық процестердің даму үрдістерін; экономикадағы негізгі міндеттер мен проблемаларды; қоғамның негізгі экономикалық мақсаттарын; нарықтық экономикадағы экономикалық субъектілердің мінез-құлқының негіздерін; фискалдық және ақша-несие саясатының негізгі нысандарын; ҚР-дағы экономикалық процестерд

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Actual problems of national economy
  Несиелер: 4

  Ұлттық нарықтың тепе-теңдік проблемаларын талдау; ұлттық экономиканың тұрақтылығына және оның инновациялық дамуына қол жеткізу шарттары мен мүмкіндіктері Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламаларының ерекшеліктері, ұлттық инновациялық жүйенің жұмыс істеу ерекшелігі мен тетігі Шаруашылық жүргізудің макроэкономикалық деңгейінде қабылданатын шешімдердің әртүрлі нұсқаларын талдау; жүргізілген талдау әдістерін таңдауды негіздеу Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорын қызметін стратегиялық талдау және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын қызметін стратегиялық талдау және жоспарлау жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақытылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы – бұл тәуекелділіктің мүмкін болатын деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын көрсететін қ

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Real investment
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің логикасы оның даму стратегиясынан туындайды. Инвесторлардың әртүрлі типтері, олардың нақты мақсаттары мен инвестициялық жобаларға қойылатын талаптар. Инвестициялық нарық жұмысын түсіну үшін кәсіпорындар мен инвесторлардың өзара іс-қимылы. Инвесторлардың мүдделері мен кәсіпорын сипаттамалары арасында ымыраға келуге мүмкіндік беретін инвестициялық жобаларды бірлесіп қаржыландырудың әр түрлі нысандары. Инвестициялық нарықтағы мемлекеттің рөлі, оның ерекше мүдделері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геоэкономика
  Несиелер: 4

  Геоэкономикалық талдаудың әдістемелік және әдіснамалық құралдарымен иелену; Геоэкономиканың базалық теориялық негізі және дамуының қазіргі бағыт ерекшеліктері; Экономикалық және саяси жүйеде әртүрлі мемлекеттерде геоэкономикалық «салмаққа» байланысты геоэкономикалық ойлау дағдысыныңжәне экономикалық кеңістік фрагменттерінің болуы керек. Жаhандық өзгерістердің орталық векторы ретіндегі геоэкономиканың табиғатын, трансшекаралық геоэкономикалық жүйелердің мазмұны мен негізгі үрдістерін анықтау; әлемдік гео

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциализациялау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зияткерлік қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру процесін зерттеу, инвестициялар тарту, өндірістегі дамуды жүзеге асыру және оларды одан әрі қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі эпистемологиялық модельдерді, ұтымдылық ұғымының өзгеру сипатын жинақтайды, әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімге және олардың өлшеміне қазіргі заманғы көзқарастарды жіктейді, ғылыми-зерттеу қызметінің базалық міндеттерін тұжырымдайды және негіздейді

 • Код ON2

  Кең көп бейінді білім беру негізінде дербес ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметті жүргізу, әртүрлі зерттеу әдістерін және заманауи білім беру технологияларын қолдану тәсілдерін анықтайды.

 • Код ON3

  Басқару қызметі саласындағы практикалық психолог қызметінің негізгі ережелері мен ерекшеліктерін, өзара іс-қимыл субъектілері арасындағы даулы жағдайлардың алдын алу және шешу негізінде ұйымның тиімділігін арттыру тәсілдерін ұсынады.

 • Код ON4

  Жалпы және кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін шет тілін білудің қажетті көлемін зерделейді және айқындайды, шет тілінде тұлғааралық, іскерлік, кәсіби қарым-қатынаста ой мен пікір білдіру дағдыларын қалыптастырады.

 • Код ON5

  Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың негізгі тәсілдері мен әдістерін қалыптастырады және бағалайды, коммерцияландыру процестерін басқарудың функциялары мен міндеттерін жүйелендіреді.

 • Код ON6

  Экономикадағы инноватиканың мәнін ашатын негізгі ұғымдарды, санаттарды, білімді, жаңашылдықтар теориясының даму ерекшеліктерін, инновациялық процестердің даму заңдылықтарын, оларды басқару теориясы мен практикасын тұжырымдайды және анықтайды.

 • Код ON7

  Нарықтық субъектілердің экономикалық мінез - құлқын оңтайландырудың нақты мәселелерін шешу үшін жарамды микро және макроэкономика құралдарын, вербалды, графикалық және математикалық модельдерді пайдалана отырып, нақты экономикалық жағдайларды бағалайды

 • Код ON8

  Экономика және бизнес саласындағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау ерекшеліктерін, ғылыми қызметтің ерекшелігін айқындайды

 • Код ON9

  Теориялық концепция мен әлеуметтік - экономикалық үдерістерді талдау үшін экономикалық құбылыстарды танудың әдіснамалық және әдістемелік құралдарын қолданады

 • Код ON10

  Фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тұжырымдамалық негіздерін, қауіп-қатер, қауіп-қатер, қауіп-қатер, қауіпсіздікті қамтамасыз ету шарттары мен механизмдеріне тән кәсіпорынның (ұйымның) экономикалық қауіпсіздігінің функционалдық құрамдастарының жүйесін зерделейді және анықтайды

 • Код ON11

  Кәсіпорын қызметін кешенді стратегиялық талдау әдістемесін, оның қызметінің негізгі жоспарлы көрсеткіштерін; стратегиялық талдау және жоспарлау процесінің негізгі элементтерінің мазмұны мен өзара байланысын жүзеге асырады.

 • Код ON12

  Инвестициялар мен инвестициялық қызметтің әр түрлі санаттарының экономикалық мәні мен мазмұнын; күрделі салымдарды қаржыландыру ерекшеліктерін, инвестициялық портфельді қалыптастыру мен басқаруды тұжырымдайды және айқындайды

 • Код ON13

  Ықпалымен әлемдік шаруашылық қалыптасатын және дамитын заңдылықтар мен факторларды анықтайды, халықаралық статистика көрсеткіштері тұрғысынан оның жай-күйі мен даму серпінін бағалауды жүргізеді

 • Код ON14

  Қазіргі заманғы әлемдік геоэкономиканың заңдылықтарын, қалыптасу ерекшеліктерін және қызмет етуін анықтайды, оның қазіргі заманғы мәселелерің, оларды шешу тетіктерін және одан әрі дамытудың стратегиялық болашағын бағалайды.

 • Код ON15

  Ұлттық экономиканың заңдылықтарын, оның қазіргі заманғы мәселелерің, оларды шешу тетіктерін және одан әрі дамытудың стратегиялық баламаларын бағалайды және тұжырымдайды.