Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02149 Кинотеледраматургия в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлеуметтік маңызы бар шығармашылық жобаларды әзірлеу және іске асыру бойынша іскерлікті әзірлеу негізінде Өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі көрсетуге қабілетті жоғары кәсіби мамандарды даярлау және кинотераматургия саласында жеке шығармашылық тәжірибені жүзеге асыруға дайын болу, білім алушының көркемдік-шығармашылық қабілетін дамытуға, оның кинотворчестволық құралдармен қазіргі қоғамның өмірі мен мәдениетіне кірігуіне жәрдемдесу.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B024 Өнертану
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Драматургия теориясы
  Несиелер: 4

  Курсы қазіргі кинематограф, телевизия және театрларға драматургиялық мәтіндерді құру және қалай жазудың жалпы заңдылықтарын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қазақстанның заманауи бейнелеу өнері
  Несиелер: 3

  Қазақстанның ХХ ғасырдан бастап ХХІ ғасырға дейін басты кезеңдерді қамти отырып, негізгі бағыттарға толық түсінік беріліп, мазмұны мен мәні ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Кинотеледраматургияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді сыни қызметтің белгілі бір құралдары мен стратегияларымен таныстыру, фильмдерді сипаттау, талдау, сыни бағалау және түсіну сияқты аналитикалық қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Әлемдік бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс стильдердің, көркем бағыттардың, сәулет, мүсін, кескіндеме, графика, сәндік-қолданбалы өнер ағымдарының жалпы эволюциясын ашып көрсету мақсаты болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  "Кинодраматургия" мамандығы бойынша студенттердің кәсіби-шығармашылық даярлығының жалпы жүйесінің кіріспе теориялық бөлігі ретінде кинематографиялық өнердің пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттану
  Несиелер: 4

  Пән әдебиет пен фольклор тарихын зерттеу үшін қажетті ұғымдар мен терминдер жүйесін, көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін меңгертеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ киносының тарихы
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы кино өнерінің дүниеге келуі және қалыптасу кезеңі.Қазақстандағы кинопроцесс эволюциясының фундаментальды мәселелері. Кинорежиссураның ұлттық мектебі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кинотеледраматургия негіздері
  Несиелер: 4

  Курс қазіргі кинематограф, телевизия және драматургиялық мәтіндерді құру және оларды редакциялаудың жалпы заңдылықтарын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи бейнелеу өнері
  Несиелер: 3

  Курс әлемдік бейнелеу өнерінің қазіргі жағдайын зерттеу, көркем ағымдар – сюжеттерді ашудың жаңа тәсілдері. Суретші және оның тұжырымдамасы: жаңа жанрлардың пайда болуы. Қазіргі өнердің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдеби шығарманы бағалау және талдау
  Несиелер: 3

  Сөз өнерінің тегін, қалыптасу тарихын, даму заңдылықтарын, әдеби шығарманы талдаудың тәсілдері мен құралдарыy меңгеруге дағдыландырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Мемлекет пен құқықтың пайда болу заңдылықтары, дамуы және қалыптасуы, негізгі заң туралы түсініктерді анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлем театрының тарихы
  Несиелер: 3

  Көне заман театры. Ортағасыр театры. Қайтаөрлеу дәуірінің театры. Классицизм дәуірінің театры. ХІХ ғ.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлем және қазақ анимациясының тарихы
  Несиелер: 3

  Анимацияның пайда болу тарихы, кезеңдері мен даму тенденциялары, эстетикалық ізденістер. Әлемдік анимация тарихына шолу (Ресей, Америка, Франция, Румыния, Чехия, Англия, Канада, Жапония).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курстың құрылымына: теориялық материалдар кластерінен және тілді оқудағы коммуникативті жүйелік принциптерді қанағаттандыратын кәсіби-бағыттауға икемделген блоктарынан тұрады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Киносценарий мен пьеса жазу әдістемесі
  Несиелер: 4

  Курс драматургиялық шығарманы әлеуметтік, мәдени және тарихи контексте қарастырып, сценарий мәтінін жазу мен талдаудың әдістемесін үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Драма теориясы
  Несиелер: 3

  Драма және театр. Драма туралы Аристотельдің, Буалоның, Лессингтің, Гегельдің ойлары. Классицизм теориясының шарттылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дәстүрлі логика
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - ойлау, пайымдау туралы базалық білімді ұғындыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық логика
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - ойлау туралы ғылымның негізгі ұғымдарын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Азия елдері киносының тарихы
  Несиелер: 3

  «Орталық Азия киносы» пәні кинематография өнері дамуының жалпы заңдылықтарын, даму тарихын, өзіндік ерекшеліктерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі драматургия
  Несиелер: 3

  Курс драмалық шығарманың құрылымы, оны құру заңдары туралы қазіргі заманғы түсініктерді және драматургиялық туындыларды талдаудың театртанушылық дағдыларын меңгеруіне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Редакторлық жұмыс
  Несиелер: 3

  Пән әдеби және кинематографиялық шығармаларды өңдеудің негізін үйретеді. Фильм түсірудегі редактордың рөлі. Өңдеудің негізгі кезеңдері мен түрлері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі режиссура
  Несиелер: 3

  Қазақстанның прогрессивті режиссерлерінің шығармашылығы және олардың отандық театр өнерін дамытуға қосқан үлесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Курстың құрылымына теориялық және тілдік мәтіндер енгізілген. Алғашқысы теориялық материал ұсынылады, екіншісі – тілді оқудағы коммуникативтік және жүйелік принциптерді қанағаттандыратын мәтіндердер блоктарынан тұрады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы курс (Шығыс Европа киносы)
  Несиелер: 5

  Шығыс Европа кинематографиясының даму тенденциялары. Шығыс Европа кино қайраткерлерінің шығармашылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заманауи театр үрдісі
  Несиелер: 3

  "Заманауи театр үрдісі" сабағында студенттер қазіргі заманғы әлемдік театр өнерінің (драматургия, актерлік және режиссерлік өнер, сценография) мәселелерін талдап үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сценарий жазу шеберлігі
  Несиелер: 3

  Курста драматургия мен кинотеледраматургияға қатысты теориялық материалдарды қарастырылып, сценарий жазуға машықтандырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы курс (Азия жәнеАмерика киносы)
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді американдық киноөндірісінің қалыптасу кезеңдерімен таныстырады. Шығыс Азияның өзіндік киноөнері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кинопедагогика мен медиалық білім беру
  Несиелер: 3

  Курс әртүрлі кәсіби облыстарды игеруге бағытталған білім беру және ағарту міндеттерін үшін кинопедагогикалық қызметтің теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Практикалық көрсетілім және талдау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – студенттерді қазақ кино өнерінің дүниеге келу және даму тарихымен таныстырып, ұлттық кино өнеріндегі қалыптасқан басты кинематографистік мектептердің өзіндік ерекшелігін танып-білуіне ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кинодраматургия және жанр III
  Несиелер: 4

  Кинотеледраматургияның принциптері мен критерийлері. Киносценарий жанрындағы шеберлік. Жанр мен сюжет. Мифтер, ертегілер, притча. Драматургия мен ұлттық поэтикалық дәстүр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фильм көрсетілімі және талдау
  Несиелер: 3

  Семинар, көру сабақтары әлемдік кинопроцесспен және кинематограф дамуының негізгі кезеңдерімен таныстырып, талдатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Киносценарий стилистикасы
  Несиелер: 4

  Киносценарий стилистикасы бойынша жұмыстың негізгі әдістері мен тәсілдерін үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кино теориясы
  Несиелер: 4

  "Кино теориясы" курсы – кино саласы бойынша студенттердің кәсіби-шығармашылық дайындығының жалпы жүйесінің негізгі теориялық бөлімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стиль және әдеби редакциялау
  Несиелер: 4

  Редакциялаудың ғылыми-теориялық, практикалық-әдістемелік негіздерін оқыту, мәтінді редакторлық талдаудың тәсілдері мен құралдары арқылы меңгеруге дағдыландыру, алған білімдерін іс жүзінде пайдалана білуге машықтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заманауи кинодраматургиясы
  Несиелер: 3

  Курс әлемдік және Қазақ кинодраматургиясының қазіргі заманғы кинематограф, теледидар және бұқаралық коммуникация құралдары арнасында драматургиялық мәтіндерді құруды үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем киносының тарихы
  Несиелер: 3

  Кинематографияның тууы. Әлемдік кинопроцесс және кинематография дамуының негізгі кезеңдері. Европа киносындағы көркемдік бағыттар: француз авангарды, сюрреализм, поэтикалық реализм, киноимпрессионизм,

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогика негіздері
  Несиелер: 3

  Курс әртүрлі ғылыми-пәндік және ағарту міндеттерін шешу аясында жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сценарий шеберлігін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс кәсіби облыстарды игеруге бағытталған білім беру және ағарту міндеттерін шешу аясында жүзеге асырылатын әдіснамалық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдеби сценарий
  Несиелер: 3

  Сценарий және оның кезеңдік құндылығы. Драматургиядағы көпсөзділікпен күресу. Сценарий мәтіні. Сценарист жұмысының әдіс-тәсілдері. Киносценарий мен пьеса тілінің стилистикалық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сын негіздері
  Несиелер: 3

  Кино сыны саласының қоғамдық сананы қалыптастыруда атқаратын ролі. Кәсіби киносыншы фильм мен көрермен арасын байланыстырушы дәнекер ретінде. Киносыншының фильмдер мен көрерменге тигізетін әсері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шешендік шеберлік негіздері
  Несиелер: 3

  Курс шешендік өнер негіздерін зерттейді. Шешендік өнердің қызмет саласына байланысты жіктелуі. Шешендік өнер теориясы және практикалық дағдылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көрсетілімдік семинар
  Несиелер: 3

  Оқу көрсетілімі студенттерге әлемдік кинематографиядағы ерекше орны бар және белгілі деген туындылармен таныстырып, талдауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Режиссура негіздері
  Несиелер: 3

  Пәнде режиссердің кино өндірісіндегі рөлі және оның шығармашылығының негізгі кезеңдері айтылады. Фильмнің драматургиясы. Монтаж.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдеби шығарманың экрандалуы
  Несиелер: 3

  Әдебиет және кино. Әдеби шығармаларды экранизациялаудың жолдары. Әдебиет пен өнердегі көркемдік ағымдар. Проза және әдебиет сценарийі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 4

  Курстының мақсаты "тұлға" - "шығармашылық"-"мәдениет" жүйесінің теориялық және қолданбалы аспектілерін зерттеу, шығармашылық феномендерді зерттеу әдіснамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 4

  «Өнер психологиясы» пәнінің мақсаты – өнердегі шығармашылық психологиясының теориялық және қолданбалы аспектілерін жүйелі тұтастықта қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи киноүрдіс
  Несиелер: 3

  Қазіргі киноөнер үрдістері, көркем стильдері туралы білімді қалыптастыру, қазіргі кинематографтың әртүрлі стильдері мен бағыттарын көрсететін киноөнерістермен таныстыру,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөз өнер"
  Несиелер: 3

  Сөз өнерінің түп төркінінің, тегінің қалыптасу тарихы, даму заңдылықтары, көркемдік және эстетикалық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кино және заманауилық
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - адамзат мәдениетінің даму сипатындағы кинематографтың маңызын айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кинотеледраматург шеберлігі
  Несиелер: 5

  Пьеса, сценарий, бағдарламалық жобаларды жазудың шеберлігі. Пьеса мен сценарийдың құрылымдық ерекшеліктері. Бағдарлама түрлері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ театрының тарихы
  Несиелер: 3

  Осы курс қазақ театрының даму эволюциясын, оның қалыптасуы мен қазіргі кезеңдегі жағдайын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс театры
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді Үндістан, Қытай және Жапония мәдениетімен, театрымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фильмді талдау
  Несиелер: 3

  Дәрістер әлемдік кинопроцеспен және кинематографтың дамуының негізгі кезеңдерімен таныстырады. Пәннің ерекшелігі – әлемдің кино шеберлердің шығармашылығын жүйелік бақылаудың қажеттілігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телевизиялық сценарийдің негізі
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - студенттерде теледраматургия негіздері туралы білім жүйесін қалыптастыру, теледидар мен радиодағы журналистік қызмет жұмысының принциптерімен таныстырады. Шығармашылық белсенділікті дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кинотележурналистика негіздері
  Несиелер: 3

  Курс студенттерде кинотележурналистика негіздері туралы білім жүйесін қалыптастырады, теледидар мен кинодағы журналистік қызмет жұмысының қағидаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректі фильм сценариі
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – деректі фильм сценариін жазуды үйрету. Хроника мен көркем құралдардың өзара әрекеттесуі. Әлемдік кинематографиядағы ойын емес киноның идеялық-тақырыптық бағыты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық көрсетілім
  Несиелер: 3

  Пән жанрлардың көптүрлілігі, әлемдік кинематографиядағы авангардтық туындыларды көріп талдауды және қазіргі кинорежиссурадағы жетістіктерді таныстыруды көздейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Публицистика негіздері
  Несиелер: 4

  Мәтінді редакциялаудың ғылыми-теориялық, практикалық-әдістемелік негіздері, мәтінді редакторлық талдаудың тәсілдері мен құралдары, редакциялаудың негізгі әдістері, стилистикалық талдауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кино және телеөндіріс жарнамасы
  Несиелер: 4

  Курс бағдарламасы кино және телеөндіріс саласындағы Жарнама туралы түсінік беруге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баспа ісі
  Несиелер: 4

  Пән кітап ісі жүйесінде кітап шығару ісін қарастырады, Әлемдік кітап шығару жүйесінің құрылымын сипаттайды, баспалардың таралуын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телесериал драматургиясы
  Несиелер: 4

  Кино мен телевидение салаларының драматургиялық негізі. Бағдарламалық жобалар мен сценарийдың құрылымдық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Авторлық тележурналистика
  Несиелер: 3

  Авторлық бағдарлама, заманауи авторлық тележурналистика. Республика телеканалдарындағы қоғамдық-саяси, мәдени-танымдық және танымдық-сауық бағдарламалары, авторлық талдау және ізденіс бағытындағы репортаж материалдарымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы курс (Кинематография саласындағы PR-менеджмент)
  Несиелер: 4

  Кино саласындағы жарнама тілі туралы түсінік беру, оны құралдар ретінде, жарнаманы бағалау критерийлерінің белгілі бір жүйесінің көмегімен қалай қолдана отырып көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Авторлық құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Авторлық құқықтың негізгі бағыттарын, зияткерлік меншік құқығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді оқып үйрену, авторлық қатынастардың ерекшеліктерін оқып үйрену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телеөндіріс технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді телеөндірістің техникасы мен технологиясы жөніндегі білім-біліктермен және қалай қолдану тәсілдеріне үйретеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ТВ бағдарламалар сценариі
  Несиелер: 4

  Студенттерді баспа және Интернет басылымдарындағы тілші, редактор мамандығының практикалық дағдыларымен таныстыру. Студенттерді іздеу-зерттеу жұмыстарына үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи фильм драматургиясы
  Несиелер: 6

  Кинотелдраматургия принциптері мен критерийлері. Киносценарий жанрының шеберлігі. Драматургия және Ұлттық поэтикалық дәстүр. Деректі және анимациялық фильм драматургиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фильмнің құрылымдық талдауы
  Несиелер: 3

  Курс фильмді талдаудың белгілі бір құралдары мен стратегияларымен таныстырады. Фильмнің көркемдік тұтас ретінде құрылымдық талдауы кино шығарманың жекелеген компоненттерінің маңыздылығын анықтауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Телевидение тарихы мен теориясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – телевидениенің тарихымен таныстыру. Телевидение бағдарламаларының әр кезеңдегі техникалық мүмкіндіктері мен телеөндірісімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фильм драматургиясы
  Несиелер: 6

  Пән драматургиялық мәтіндерді құрудың жалпы заңдылықтарын және мәтінді кинематограф, телевизия тағы басқа да өнер бағыттарына лайықтап өңдеу тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Деректі кино тарихы мен теориясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - деректі кино тарихы мен теориясын оқыту. Хроникалы және көркем фильм сценариін жазуда көркемдеуіш құралдардың байланысын үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге кино тарихының методолгиясын зерттеу практикасына қатысты ғылыми таным әдістері туралы ғылым методологиясының негізгі мәселелері туралы жүйелі түсінік қалыптастыруды көздейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Киноның социологиялық талдауы
  Несиелер: 3

  "Кино әлеуметтануы" курсының мақсаты әлеуметтік институттың зерттеу объектісі ретінде киноөнер жасаудың теориялық негіздерін зерттеу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  БАҚ-та авторлық сыни, редакторлық, журналистік қызметті, зерттеу тобының құрамында да, өз бетінше де ғылыми зерттеулерді, кино және басқа да аудиовизуалды өнімдерді жасау процесінде шығармашылық қызметті, анықтамалық және саптамалық әдебиеттерді жазу және шығару бойынша мұрағаттық қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте өнертану ғылымының тарихы мен теориясының негіздерін іргелі білуді; ақпаратқа жүйелі көзқарасты; мәтіндермен жұмыс жасаудағы заманауи ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданады.

 • Код ON3

  Мәдени құбылыстары мен үдерістерге, әртүрлі кино бағыттарына, заманауи киноүдеріске, эстетикалық жүйелерге, стильдерге, жанрлардың және әр түрлі өнер түрлеріне, кино шеберлерінің шығармашылығының алуан түрлілігіне талдау жасайды.

 • Код ON4

  Мәдениет мекемелерінде, агенттіктерде, баспаларда, шығармашылық одақтарда, аудиовизуалды өнімдерді өндіру, тарату, жылжыту және көрсету саласында маманданған ұйымдарда шығармашылық жобаларды басқарады.

 • Код ON5

  Өнердің бейнелі-мәнерлі құралдарының ерекшелігін біледі: экрандық және сахналық, телевизия, виртуалды кеңістік; экрандық мәдениетті зерттеудің негізгі теориялық тәсілдері, кино тілді және кино қабылдау ерекшеліктері, жеке шығармашылық мамандықтардың теориясы, шығармашылық .дерістің ерекшеліктері, киноөнер тарихнамалық мәселелері. Әлемдік және қазақ киносының дамуының негізгі бағыттары, әртүрлі бағыттар мен стильдер, аудио-бейнелік өнердің әдіснамалық негіздері мен теориясының маңызды мәселелері, кино және телеөндірістің қазіргі үрдісінің негізгі құрамдас бөліктерін біледі.

 • Код ON6

  Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, оған тұрақты қызығушылық танытады.

 • Код ON7

  Эстетикалық жүйелердің, стильдердің, жанрлардың және әр түрлі өнер түрлерінің пішіндерінің алуан түрлілігін, қоғамның құндылық бағдарларының жүйесін, оның эстетикалық, рухани қажеттіліктерін нақты шығармашылық үдерісті анықтайды.

 • Код ON8

  Заманауи технологиялық талаптарға сәйкес телевизия мен радиобағдарламалардың, мультимедиялық материалдардың өндірістік шығу үдерісіне қатысады.

 • Код ON9

  Бейіндік бағыттағы мамандардың шығармашылық тобымен ынтымақтастық атмосферасында жұмыс істей алады, драматургиялық шығарманы құру заңдарын тиімді қолдана алады.

 • Код ON10

  Инновациялық қызметке қабілетті; шығармашылық жобаларды іске асыру үшін оқыту үрдісінде игерілген теориялық білімді, практикалық іскерліктер мен дағдыларды пайдалану.

Top