Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B04106 Бухгалтерлік есеп, аудит және салық консалтингі в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Бухгалтерлік есеп, аудит пен салық салудың отандық және халықаралық жүйелері облысындағы білімдер мен құзыреттіліктерге ие жоғары білікті экономика және бизнес бакалаврларын дайындау.
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Математика және География
Білім беру саласы
6B04 Бизнес, басқару және құқық
Дайындық бағыты
6B041 Бизнес және басқару
Білім беру бағдарламаларының тобы
B045 Аудит және салық салу
 • Іскерлік қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Байланыс тұжырымдамасы және басқарудың рөлі, ұйымдастырушылық қарым-қатынас және оның кедергілер. Байланыс желілерінің түрлері. Аудиторияға арналған сөз. Іскерлік қарым-қатынас психологиясы. Іскерлік коммуникациядағы коммуникативтік мәдениет. Іскерлік қарым-қатынас формалары. Ұйымды басқару. Ақпараттық қауіпсіздік. Байланыс жасырын аспектілері. Жанжалдар мен қақтығыстарды басқару тәсілдері.

 • Оқу тәжірибе
  Несиелер: 2

  Жалпы кәсіби және арнайы дайындық пәндеріндегі білімді бекіту, теориялық дайындық осы пәндер арқылы алынған ғылыми және әдістемелік аппараттарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру, бакалаврды дайындау бағыттарында тәуелсіз жұмыс тәжірибелік дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби тәжірибе
  Несиелер: 10

  Кәсіби тәжірибе білім беру бағдарламасының міндетті бөлімі болып табылады және студенттердің кәсіби-практикалық дайындығына бағытталған оқу іс-әрекетінің түрі болып табылады. Кәсіби практиканың мақсаты-білім беру бағдарламасын меңгеру кезінде студенттердің алған теориялық білімдері мен іскерліктерін жүйелеу, жалпылау және тереңдету, бизнес және басқару бакалаврының кәсіби іс-әрекетінің кәсіби іс-әрекеті мен іскерлігін қалыптастыру.

 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет пен құқық теориясының негіздері. Конституциялық құқық. Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру. ҚР әкімшілік құқық негіздері. Азаматтық құқық негіздері. Еңбек құқығының негіздері. Қылмыстық құқық негіздері. Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтар негіздері. Қаржылық құқық негіздері. Салықтық құқық негіздері. Экологиялық және жер құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Микроэкономика пәні мен әдістері. Экономиканы реттеудің нарықтық механизмі. Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтардың әсері. Тұтынушының қылығының теориясы. Сұраныстың салыстырмалы статикасы және талдау. Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. Жетілдірілген бәсеке жағдайындағы фирма қылығы. Монополист фирманың қылығы. Монополиялық бәсеке және олигополия жағдайындағы фирманың қылығы. Жалпы тепе-теңдік және экономикалқы тиімділік. Қоғамдық игіліктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Матрицалар және анықтауыштар. Сызықтық алгебралық теңдеулер және теңсіздіктер жүйесі. Векторлар және векторлар жүйесі. Түзу және жазықтықтар. Функциялары, шегі, үздіксіздігі. Функцияның туындысы және дифференциалы. Экономикалық талдаудағы дифференциалдық есептеулер. Экономикалық-математикалық модельдеу. Математикалық бағдарламалау есептері. Қолданбалы математикалық модельдер. Ықтималдықтар теориясының және математикалық статистиканың негізгі ұғымдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теорияны зерттеу пәні мен әдістері. Қоғамдық өндіріс негіздері. Экономикалық жүйелер. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы рөлі. Капитал: мәні мен формалары. Еңбек және капитал нарығы. Факторлық кірістерді қалыптастыру. Жер рентасы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Циклдылығы. Жұмыссыздық және оның түрлері. Инфляция және оның түрлері. Экономикалық өсім. Әлемдік экономика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 6

  Макроэкономикалық көрсеткіштер. Ұлттық кірісті өндіру және бөлу. Макроэкономикалық тұрақсыздық. Нарықтық тепе-теңдіктің макроэкономикалық модельдері: АD-AS моделі. Тұтыну және жинақ. Мемлекеттік бюджет. Фискалдық саясат. Ақша сұранысы мен ұсынысы. Монетарлық саясат. Базарлардың өзара іс-қимылы. IS-LM моделі. Төлем балансы және валюталық бағамдар. Айырбас бағамының режимдері және жиынтық сұраныс. Халықаралық сауда және сауда саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Қазіргі ұйымдардағы менеджердің орны, функциялары мен міндеттері. Ұйымдағы негізгі бизнес-үрдістер. Ұйымдастырушылық жоспарлаудың түрлері мен әдістері. Ұйымдастырушылық құрылым түрлері, ұйым ішіндегі бақылаудың негізгі түрлері мен процедуралары. Басқарушылық шешімдер және оларды қабылдау әдістері. Ұйымдағы адамдардың қарым-қатынасының негізгі теориялары мен концепциялары. Ұйымдастырушылық мәдениет типтері мен оны қалыптастыру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл және кәсіби тілдің нормалары. Монолог мәтін. Әңгімелеу мәтіні. Суреттеу мәтіні. Ойталқы мәтіні. Ғылыми стиль және ғылыми стильдегі кәсіби мәтіндер. Публицистикалық стиль, публицистикалық кәсіби мәтіндер. Ресми іс қағаздар, құжат стилі. Іскерлік қатынас. Сөйлеу мәдениеті негіздері. Диалог мәтін. Жұрт алдында сөйлеу, пікірталас.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 6

  Статистика пәні. Статистикалық бақылау, деректерді жүйелеу, оларды ұсыну. Абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштер. Вариацияның орташа шамалары мен көрсеткіштері. Бизнес-үдерістердің статистикалық зерттеулеріндегі іріктеу әдісі. Гипотезаларды статистикалық тексеру. Бизнес-процестердің динамикасын статистикалық зерттеу. Экономикалық индекстер. Экономикалық құбылыстардың өзара байланысын статистикалық зерттеу. Арнайы бағдарламалық құралдардың көмегімен деректерді статистикалық талдау (IBM SPSS, STATISTICA, MS Excel).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржының негіздері. Қаржыны басқару және ұйымдастыру. Мемлекеттік қаржы. Мемлекеттің ақша-несие саясаты. ҚР Ұлттық банкі. Қаржы нарығы және делдалдары. Екінші деңгейлі банктер және парабанктік институттар. Сақтандыру және сақтандыру нарығы. Халықаралық қаржы. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы және оларды қаржыландыру көздері. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің кірістері мен шығыстары. Үй шаруашылығы жүйесіндегі жеке қаржы. Халықтың өмір сүру деңгейінің мемлекеттік индикаторы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетингтік орта. Маркетингтік зерттеулер және маркетингтік ақпарат жүйесі. Нарықты сегменттеу және тауарды оңтайландыру. Тұтынушылар нарығындағы сатып алушылардың мінез-құлқы. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Маркетингтегі баға және баға белгілеу. Тауарларды жылжыту: жарнама, өткізуді ынталандыру және байланыс жүйесі. Маркетингтегі жоспарлау және бақылау. Халықаралық маркетинг. Коммерциялық емес қызмет саласындағы қызметтер маркетингі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік есептің нормативтік құқықтық базасы. Бухгалтерлік есептің функциялары. Бухгалтерлік баланс. Шоттар және екі жақты жазу. Бухгалтерлік проводкаларды құрастыру. Шоттар корреспонденциясы. Бухгалтерлік есептің құндық өлшемі. Бухгалтерлік есеп нысандары. Қаржылық есептілік негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» курсы студенттердің шет тілінде сөйлеуді үйретуге, студенттерге өз әрекеттеріне бағынатын ережелерді түсінуге көмектесуге, нақты сөйлеу контекстінде грамматикалық, лексикалық және құрылымдық үлгілерді пайдалануға негізделген. Бұл кәсіби шет тілінде жазбаша және ауызша ақпарат алмасу үшін жеткілікті біліктілік деңгейін қалыптастыруды білдіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына кіріспе (ҚЕХС)
  Несиелер: 5

  ҚЕХС пайда болу және енгізу тарихы. ҚЕХС реттеуші органдар құрылымы. Бухгалтерлердің кәсіби этикасы. Стандарттарды қабылдау үрдістері. Халықаралық үйлестіру. Қаржылық есептілікті дайындаудың тұжырымдамалық негіздері. Пайдалы қаржылық ақпараттың сапалық сипаттамалары. Қаржылық есептілік элементтері мен оларды тану белгілері, бағалау. Қаржылық есептілікті дайындаудың мақсаты және негіз қалаушы жорамалдары. Қаржылық есептілік компоненттері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қаржылық есеп 1
  Несиелер: 5

  Ақша қаражаттары және оның баламалары. Ақшаның уақыттық құны. Дебиторлық берешек және басқа да активтер есебі. Қорлар есебі. Негізгі құралдар есебі. Материалдық емес активтер есебі. Активтердің құнсыздануы.Ұйымның міндеттемелер есебі. Түсім, табыс пен шығындарды мойынду. Капитал мен резервтер есебі. Қаржылық есептілікті ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 5

  Салықтар мен салық салудың негіздері. Жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне салық. Көлік құралдарына салық . Жер салығы. Қосылған құн салығы. Акциздер. Ойын бизнесіне салық. Тіркелген салық. Корпорациялық табыс салығы. Жеке табыс салығы. Әлеуметтік салық. Арнайы салық режимі. Алымдар, баж және төлемдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру
  Несиелер: 5

  1С:Бухгалтерия жүйесінің құрылымы мен жұмыс істеуінің негізгі принциптері. Интерфейс және жүйенің объектілері. Есеп айырысу шоты мен кассалық операциялардың есебі. 1С:Бухгалтерия жүйесінде кадрлар мен еңбек ақы есебі. Негізгі құралдардың есебі. Материалдық емес активтердің есебі. Қорлар есебі мен сауда операцияларының есебі. Типтік операциялар. 1С:Бухгалтерия жүйесінде қорытынды жасау. Регламенттелген есептіліктің үлгілерін толтыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аудиттің халықаралық стандарттарына (АХС) кіріспе
  Несиелер: 5

  Аудиттің мақсаты, мазмұны және мәні. ҚР аудиторлық қызметті нормативтік реттеу жүйесі. Аудиттің халықаралық стандарттарының тағайындалуы және аудиторлардың кәсіби этикасы. Стандарттардың негізгі топтарының мазмұны, жіктелуі және сипаттамасы. Аудиттің типтері. Аудиторлық тәуекел және оның құрамдастары. Аудиттағы іріктеу. Аудиторлық тексерісті жоспарлау. Аудиторлық есеп: дайындау мен ұсыну тәртібі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігінің мәні және оның көрсеткіштерінің жүйесі. Кәсіпорынның негізгі және айналыс капиталы. Еңбек ресурстары, кәсіпорынның кадрлық саясаты және кәсіпорынның еңбек ресурстарына қажеттілігін анықтау. Еңбекке ақы төлеу. Өнімді өндіру мен өткізу шығындары. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азаматтық құқық
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері. Заңды тұлғалардың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. Азаматтық құқық объектілері. Келісім. Өкілеттік. Сенім хат. Азаматтық құқықтағы мерзімдер. Меншік құқығы және басқа да мүліктік құқықтар. Міндеттеме. Келісім-шарт. Еңбек қатынастарын құқықтық реттеу. Зияткерлік меншік. Банк ісі. Сақтандыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Экономикалық талдауды үйымдастыру. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Кәсіпорын ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау. Басқарушылық талдау. Маржиналдық талдау. AuditExpert, Ваш финансовый аналитик жүйелерінде қаржылық талдау: қаржылық ақпаратты талдаудың негізгі бағыттары, қаржылық тұрақтылықты талдау, капитал құрылымының көрсеткіштері, несие және төлемқабілеттілікті талдау, рентабельділікті талдау, кәсіпорынның банкроттық ықтималдығын талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп 2
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындардың бірігуі. Шоғырландырылған қаржылық есептілік. Инвестициялық меншік. Сатуға арналған айналымнан тыс активтер. Жал есебі. Бағалау міндеттемелері. Шартты міндеттеме және шартты активтер. Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестиция. Қаржылық құралдардың есебі және бағалануы. Бірлескен қызмет. Акцияға келетін пайда. Есеп саясаты, бухгалтерлік бағалаудағы өзгерістер және қателер. Байланысты тараптар туралы ақпаратты ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару есебі
  Несиелер: 5

  Басқару есебі туралы жалпы түсінік. Шығындарды басқару. Материалдар мен еңбекақы шығындарының есебі. Өндірістік үстеме шығындардың есебі. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мен шығындар есебінің тапсырыстық әдісі. Калькуляциялаудың үрдіспе-үрдіс әдісі. Өзіндік құнды шығындарды толық үлестіру және айнымалы шығындар бойынша калькуляциялау. «Шығын – өнім көлемі - пайда» қатынасын талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес-жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке мен бәсекеге қабілеттілік. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін Project Expert жүйесінде талдау және бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Құрылыстағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  Құрылыс өндірісіндегі есептің ерекшеліктері. Құрылыс келісім-шарты. Мердігерлік шарт. Құрылыстағы материалдық шығындар есебі. Құрылыстағы еңбекақы есебі. Құрылыс машиналары мен механизмдерін ұстау шығындары. Үстеме шығындар есебі. Қосалқы және көмекші өндіріс шығындарының есебі. Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарын құжаттық рәсімдеу. Құрылыстағы қаржылық есептілік және қаржылық нәтижені анықтау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Үлгілеу, талдау және аудиттің қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Бухгалтерлік есеп пен аудиттегі автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің (ААЖ) жіктелуі. Бухгалтерлік есеп пен экономикалық талдауды автоматтиандырудың оңтайлы нұсқасын таңдау. Бухгалтерлік есептің ААЖ. Экономикалық талдау мен аудиттің ААЖ: қаржылық талдауды автоматтандыру, ішкі басқару есебін автоматтандыру, аудитті автоматтандыру жүйелері, құқықтық және ақпараттық деректер базасы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Қаржылық менеджменттің базалық концепциялары. Тәуекел және табыстылық. Корпоративтік тәуекелдерді басқару. Активтер портфелін басқару. Операциялық және қаржылық рычаг әсері. Несие капиталын тарту саясаты. Капитал құны. Капитал құрылымы теориясы. Дивидендтік және өндірісті дамыту саясатын басқару. Инвестициялық жобаның ақша ағынын болжау. Күрделі салымдар бюджетін оңтайландыру. Айналыс активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді басқару.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Салықтық құқық
  Несиелер: 5

  Салық құқығының негіздері. Салық құқығының субъектілері. Мемлекеттің салықтық қызметі. Салықтық құқық қатынастары. Салық нормалары. Салық төлеушінің салықтық міндеттемелер бойынша жауапкершілігі. Салық төлеушілердің мүліктік құқығын қорғау. Салық салуды мемлекеттік басқару және бақылау. Салық салу облысындағы халықаралық шарттар. Еуразиялық экономикалық одақтағы халықаралық салықтық-құқықтық реттеу. Салықтық заң бұзушылықтар үшңн заңдық жауапкершілік.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Салықтық менеджмент
  Несиелер: 5

  Корпоративтік салықтық менеджмент қаржыны басқару құралы ретінде. Салық менеджментін ақпараттық қамтамасыздандыру: түсінігі, әдістері, қалыптастыру тәсілдері. Салық менеджментін құжаттармен қамтамасыздандыру. Салықтық төлемдерді жоспарлау. Кәсіпорынның салықтық жүктемесін талдау. Корпоративтік салықтық менеджмент жүйесіндегі басқару шешімдерінің тиімділігін бағалау. Корпоративтік салықтық менеджменттің шетелдік тәжірибесі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудит және ілеспе қызметтер
  Несиелер: 6

  Сыртқы аудит. Кәсіпорынды және оның ортасын түсіну. Аудиторлық тәуекелді бағалау. Алаяқтық және заң нормалары. Аудитті жоспарлау және аудиторлық құжаттар. Аудиторлық іріктеу және тестілеудің басқа да тәсілдері. Жекелеген баптар аудиті. Сарапшылар жұмысы. Жазбаша өтініштер. Аудиторлық қызмет түрлері бойынша аудиттің халықаралық стандарттарын қолдану ерекшеліктері. Аудиттің аяқталуы және қорытынды шолу. Аудиторлық қорытынды. Audit Expert ортасындағы аудит.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есебі және есептілігі
  Несиелер: 6

  Салық есебінің саясаты. Салық есептілігі. Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысының есебі (ҚЕХС (IAS) 12). Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысынан шегерімдерінің есебі. Арнаулы салық режимі. Залалдардың салық есебі. Жылдық жиынтық табыс және одан жасалған шегерімдер бойынша декларация. Салық есебінің барлық нысандарын салық есептілігін өңдеу жүйесінде (СЕӨЖ) толтыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  41 «Ауыл шаруашылығы» ҚЕХС сәйкес анықталатын ауыл шаруашылығы өндірісіндегі бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Биологиялық активтер есебінің ерекшеліктері. Тұқым, мал азығы мен басқа материалдардың есебі. Өсірудегі және бордақылаудағы малдардың есебі. Ауыл шаруашылығы өндірісі өнімі мен оны өткізудің есебі. Өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау. Ауыл шаруашылығында қаржылық есептілікті дайындау мен қаржылық нәтижелерді анықтау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық консалтингі
  Несиелер: 6

  Салықтық кеңес беруге кіріспе. Салықтық кеңес берудегі кәсіби іс-әрекеттер негізі. Салықтық кеңес беру жөніндегі келісім-шарттар. Салықтық кеңес берудегі кәсіби міндеттер. Салықтық кеңес беру үлгілерін таңдау. Салықтық кеңес беру кезеңдері. Салықтық кеңес берушінің құжаттары. Салықтық кеңес берушінің процедуралары. Салықтық кеңес берушінің қорытындылары. Салықтық жоспарлау мен заң аясындағы оңтайландырудағы бизнес үлгілерді дайындау. Кеңес берушінің құқықтық жауапкершілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Салықтық аудит және тәуекелдер
  Несиелер: 6

  Салықтық аудитке кіріспе. Салықтық аудиттегі кәсіби міндеттер. Аудиторлық дәлелдемелер. Салықтар бойынша аудитті жоспарлау. Салықтық аудиттегі аудиторлық тәуекелді бағалау. Халықаралық экономикалық қызмет. Салықтық аудитте үшінші тараптың қызметін қолдану. Салықтық аудит сапасын бақылау. Салықтық аудитордың қорытындысы. Есептерді (қорытындыны) рәсімдеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Код ON1

  Микро және макро деңгейдегі экономикалық құбылыстардың табиғатын мазмұнды түсіндіре алу мен талдау қабілеттілігі.

 • Код ON2

  Деректерді жинау, өңдеу мен математикалық, экономикалық-статистикалық талдау, өз зерттеулерінің нәтижесін аналитикалық шолу, тезистер түрінде ұсыну мен презентация түрінде рәсімдей алу қабілеттілігі.

 • Код ON3

  Кәсіби қызметте азаматтық және қаржылық құқық нормаларын қолдана алу қабілеттілігі.

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде өзара әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас орната алу қабілеттілігі.

 • Код ON5

  Кәсіби қызметте бухгалтерлік есеп, аудит пен салық салу облысындағы отандық және халықаралық нормативтік құжаттарды, стандарттарды қолдана алу қабілеттілігі.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау мен оларға жауапкершілік алу қабілеттілігі.

 • Код ON7

  Қаржылық, бухгалтерлік және статистикалық есептіліктерді дайындау, талдау мен түсіндіре алу және талдау нәтижелерін басқару шешімдерін қабылдауда қолдана алу қабілеттілігі.

 • Код ON8

  Бухгалтердің кәсіби этикасының талаптарын сақтай отырып экономикалық субъектілердің қызметінің кез-келген бөлімшесінің қаржылық, салықтық және басқарушылық есебін ұйымдастыру мен жүргізе алу қабілеттілігі.

 • Код ON9

  Аудитордың кәсіби этикасының талаптарын сақтай отырып аудиторлық процедураларды жүзеге асыру мен аудиторлық қызметпен байланысты басқа да қызметтерді көрсету алу қабілеттілігі.

 • Код ON10

  Салықтық кеңес берушінің кәсіби іс-әрекетінің негізгі қағидаларын, тиімді салық консалтингінің ұйымдастырушылық және әдістемелік технологияларын ұстану негізінде салықтық кеңес беруді жүзеге асыра алу қабілеттілігі.

 • Код ON11

  Экономикалық субъектіде бухгалтерлік-аналитикалық және бақылау функцияларын орындау барысында қолданылатын арнайы бағдарламалық өнімдер ортасында тиімді жұмыс істей алу қабілеті.

 • Код ON12

  Игерген білімдерді тәжірибеде қолдана алу, білім алуды жалғастыру мен өздігінен білім алуға дайын болу қабілеттілігі.

6B04106 6B04106-Есеп және аудит
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04106 Мемлекеттік аудит
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Кәсіпкерликтегі есеп және аудит
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Есеп және аудит
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04106 Мемлекеттік аудит
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша