Меню

Жаңа білім беру бағдарламасы 6B01712 Ағылшын және неміс тілдерінің оқытушысы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
6B017.01 «Ағылшын және неміс тілдерінің мұғалімі» университеттің, гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар факультетінің стратегиясы, миссиясы, көзқарасы мен құндылықтарына сәйкес келеді.
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Шетел тілі және Дүниежүзі тарихы
Білім беру саласы
6B01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағыты
6B017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау
Білім беру бағдарламаларының тобы
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау
 • Базалық ағылшын тілі B1(2019)
  Несиелер: 5

  Бастапқы кезеңде сөйлеу, сөйлеу, оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру. Студенттер жұмыста, оқуда, бос уақыттарда және т. б. пайда болатын түрлі тақырыптарға ағылшын тілінде жасалған ақпаратты түсіну дағдыларын жетілдіреді.,

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінің грамматикалық құрылымын зерттеу, грамматикалық тұрғыдан дұрыс шет тілінде сөйлеудің ауызша және жазбаша түрдегі практикалық дағдыларын дамыту, оның ерекшеліктеріне сәйкес ағылшын тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынасты жүзеге асыру; ағылшын тілінің морфологиялық және синтаксистік құрылымдарын грамматикалық түрде дұрыс қолдану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы
  Несиелер: 3

  айтылу және сөйлеу қабілетін дамыту және де лингвистикалық кһзқарасты дамытуда қажетті ағылшын тілінде сөйлеудің практикалық негіздерін оқыту, түрлі стилистикалық жағдаяттарда қолданылатын негізгі сөйлеу қабілетін дамыту, ағылшын тілін практикада қолдану қабілетін қалыптастырып дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық тыңдалым-2019
  Несиелер: 3

  Қазақ/орыс тілін меңгерудің алдыңғы сатысында қол жеткізілген бастапқы деңгейін арттыруға және қазақ/орыс тілдік орта жағдайында сөйлеу коммуникациясының әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік құзыреттіліктің қажетті және жеткілікті деңгейін меңгеруге ықпал ететін аудитивтік дағдылар мен іскерлікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бауыржантану
  Несиелер: 3

  Бөлімді оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді: студенттердің білім беру технологияларының неғұрлым талап етілетін тәжірибелерін игеру; мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс қызметте өзара іс- әркетін ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; педагогикалық жаңалықтарды жобалау және іске асыру тәжірибесін меңгеру. Бөлімді оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді: студенттердің білім беру технологияларының неғұрлым талап етілетін тәжірибелерін игеру; мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс қызметте өзара іс- әркетін ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; педагогикалық жаңалықтарды жобалау және іске асыру тәжірибесін меңгеру. Бөлімді оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді: студенттердің білім беру технологияларының неғұрлым талап етілетін тәжірибелерін игеру; мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс қызметте өзара іс- әркетін ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; педагогикалық жаңалықтарды жобалау және іске асыру тәжірибесін меңгеру. Бөлімді оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді: студенттердің білім беру технологияларының неғұрлым талап етілетін тәжірибелерін игеру; мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс қызметте өзара іс- әркетін ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; педагогикалық жаңалықтарды жобалау және іске асыру тәжірибесін меңгеру. Бөлімді оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді: студенттердің білім беру технологияларының неғұрлым талап етілетін тәжірибелерін игеру; мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс қызметте өзара іс- әркетін ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; педагогикалық жаңалықтарды жобалау және іске асыру тәжірибесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын, әдеби мәтіндердің көркемдік ерекшелігін зерделеу, көркем шығармалардың өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігін танумен байланысты өз елі үшін патриотизм мен мақтаныш сезімін тәрбиелеу, әдеби шығармалардың материалында рухани-адамгершілік қасиеттерін (махаббат, достық, бейбітшілікке төзімді қарым-қатынас) тәрбиелеу; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен спецификалық ерекшеліктерін түсіндіру, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзіндік адамгершілік ұстанымын тұжырымдау және сауатты дәлелдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өлкетану
  Несиелер: 3

  Өлкетану - туған өлкенің, жергілікті жердің қала берді аймақтардың өзіндік ерекшеліктерін, табиғатын, тарихын, халқы мен шаруашылығын, ұлттық, демографиялық, экологиялық мәселелерді, өңірдің тарихи және мәдени мұраларын зерттейді, студенттердің жалпы мәдени, білім беру, денсаулық және спорттық әлеуетін арттырып , Отанға деген сүйіспеншілікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі базалық ағылшын тілі ( 2019)
  Несиелер: 4

  Владеют навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом английском языке. Способны использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом английском языке.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 4

  Өзін-өзі тану процесінің мәнін білу, командада жұмыс істеу қабілеті. Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана білу. Өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту және жетілдіру үшін өзін-өзі тану механизмін қолдану дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы-кәсіби шетел тілі (2019)
  Несиелер: 3

  студенттерді оқу және мәтіндерді аудару бойынша оқыту болып табылады. кәсіби сипаттағы ақпарат алу мақсатында Мамандықтар кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы және рухани жаңғыру негіздері
  Несиелер: 4

  «Мәңгілік Ел» идеясының мәні, бастаулары, басты құндылықтары, «Қазақстан – 2050» стратегиялық бағдарламасы мақсаты мен маңызы, қазақстандық патриотизм, «Бес институционалдық реформа жүзеге асырудың 100 нақты қадамы» атты Ұлт жоспарының міндеттері, Қазақстандағы саяси-әлеуметтік тұрақтылық пен этносаралық келісім, Н.Ә.Назарбаевтың бағдарламалық мақаласындағы рухани жаңғыру мақсаты және одан туындайтын басты міндеттер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Классикалық және қазіргі ағылшын әдебиеті (2019
  Несиелер: 4

  әдеби шығарманы талдау дағдыларын қалыптастыру, оның болмысының әдеби-тарихи және жалпы мәдени контекстін ескере отырып, қазіргі ағылшын әдебиетінің әдеби үрдісінің ерекшеліктерін түсіну және түсініктеме беру, жазушылардың шығармашылық негіздерін талдау, қазіргі заманғы жазушылардың шығармашылығының өмірбаяндық контекстін талдау, дәуірдің әдеби, эстетикалық, философиялық және қоғамдық-саяси ағымдарының арасындағы байланысты түсіну

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 4

  Бөлімді оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді: студенттердің білім беру технологияларының неғұрлым талап етілетін тәжірибелерін игеру; мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс қызметте өзара іс- әркетін ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; педагогикалық жаңалықтарды жобалау және іске асыру тәжірибесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  іскерлік қарым-қатынаста, әсіресе іскерлік қарым-қатынас негіздерін меңгеру. Әріптестермен тиімді қарым-қатынас жасау, іскерлік қарым-қатынастың қабылданған нормаларына сәйкес әрекет ету, жазбаша құжаттармен сауатты жұмыс жасау, ұйымның микро-макро ортадағы сауатты іскерлік қарым-қатынас, іскерлік қарым-қатынастың жазбаша формаларын және іскерлік хат-хабарларды меңгеру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық ағылшын тілі В2 (2019)
  Несиелер: 5

  Бастауыш кезеңде сөйлеу, сөйлеу, оқу және жазу дағдыларына одан әрі оқыту. Студенттер агли тілінде әр түрлі тақырыптарға жасалған ақпаратты түсіну, өзекті тақырыптарға байланысты хабарлама жасау, әсерлерді, оқиғаларды, үміттерді, ұмтылыстарды сипаттау, өз пікірлері мен болашақ жоспарларын баяндау және негіздеу дағдыларын жетілдіреді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі А1(2019)
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілінің фонетикалық құрылысы туралы ғылымның қазіргі жағдайын оқу, Екінші шет тілінің формальды-мағыналық құрылымы және сөздегі грамматикалық бірліктердің қызмет етуі туралы студенттердің ғылыми түсінігін қалыптастыру, Екінші шет тілінің грамматикасының негізгі сәттері туралы білім алу, оқытылатын елдің мәдениеті, әдет-ғұрпы және салт-дәстүрлері туралы білім алу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық ағылшын тілі В2-2
  Несиелер: 4

  Орта деңгейде кәсіби қарым-қатынас жасауға қажетті лексикалық және грамматикалық құрылымдарды білу, өз ойларын сауатты баяндау, оқылған және естілген мазмұнын беру, іс-қимыл жасай білу кәсіби тақырыптарға әңгімелесу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бұқаралық коммуникация тілі мен стилі
  Несиелер: 3

  БАҚ-та жарияланатын жаңалықтар және талдау ақпаратымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, студенттер БАҚ-та жарияланатын әртүрлі ақпарат түрлері, БАҚ-қа тән тіл және сөйлеу айналымы туралы түсінік алады, БАҚ-та жарияланатын немесе берілетін ақпаратты оқу және аудару дағдыларын қалыптастырады және дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем оқу 2019
  Несиелер: 4

  әдебиет (өлеңдер, прозалар, сондай-ақ публицистика), драмалық үзінділер; эстрадалық өнер жанры шығармаларын көпшілік алдында орындау. Суырып салма ақындардың ауызша шығармашылығымен антикалық Греция танымал. Декорация өнері Ежелгі Римде дамыған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Базалық шет тілі С1 (2019)
  Несиелер: 5

  ағылшын тілінде әр түрлі формада және әр түрлі тақырыптарда, оның ішінде кәсіби қызмет саласында еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру, алынған сөздік қорын, сондай-ақ қарым-қатынас шарттарын, уәждерін және мақсаттарын ескере отырып; проблемаға өз көзқарасын жазу, оны шешудің әр түрлі нұсқаларының артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Изучение основ автоматизированной подготовки графической части конструкторских документов в среде AutoCAD; развитие и усовершенствование пространственного и логического мышления; приобретение навыков по автоматизированной подготовке чертежей изделий и созданию их трехмерных моделей, а также формированию файлов чертежей и выводу их на принтер или плоттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үйде оқу
  Несиелер: 4

  Ағылшын тілінде студенттің белгілі авторлардың қазіргі заманғы және ең үздік туындыларымен танысуына, ағылшын елінің дәстүрлерімен көбірек танысуға, өз тарихын және өмірді бейнелеуге мүмкіндік береді. Оқу әдебиетінің негіздері, студенттер негізгі сабақтарды зерттеуге үйретеді, әдеби кейіпкерлермен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 4

  діннің теориясы, алғашқы діни наным-сенімдер түрлері, ежелгі заманның діни жүйелері, ұлттық діндер түрлері, әлемдік діндер тарихы мен негізгі бағыттары, жаңа бағыттағы діни ағымдар, қазіргі заманғы діни радикалды ағымдары, ҚР тыйым салынған діни-экстремистік ұйымдары, Қазақстандағы қазіргі діни ахуал, ҚР дін туралы жаңа заңы және дінаралық келісім орнату саласындағы саясаты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімін AutoCAD бағдарламасында орындау негіздерін игеру; кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; бұйымдардың сызбаларын және олардың үшөлшемді үлгілерін әзірлеуге, сонымен қатар сызбалар файлдарын жасап, принтер немесе плоттерде басып шығаруға машықтану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы екінші шетел тілі А2-2019
  Несиелер: 4

  Екінші шет тілінде таныс немесе тұрмыстық тақырыптарға қарапайым ақпарат алмасумен байланысты міндеттерді орындау, берілген тақырыпқа сөйлеу, диалогтық және монологиялық сөйлеу дағдыларын жетілдіру; тыңдау; жазу және оқу дағдыларын жетілдіру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі А2 (2019)
  Несиелер: 4

  таныс немесе күнделікті тақырыптар бойынша қарапайым ақпаратпен алмасу, тақырып бойынша сөйлеу дағдыларын жетілдіру, диалогтық және монологтың сөйлеуіне байланысты міндеттер; тыңдау; екінші шет тілінде жазбаша дағдыларды жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы 2019
  Несиелер: 4

  ағылшын тілінің грамматикалық құрылысының негіздерін, оны зерттеудің лингвистикалық әдістерін білу, студенттердің ғылыми әдебиеттермен жұмыс істей білуін қалыптастыру, теориялық ережелерді аналитикалық тұрғыдан түсіну және жалпылау. Теориялық грамматиканың өзекті мәселелері бойынша рефераттарды, курстық және дипломдық жұмыстарды табысты жазу үшін іргелі теориялық білімді меңгеру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы шетел тілі-арнайы кәсіби (С1) 2019
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-студенттердің алу үшін арнайы әдебиетті оқу және аудару кәсіптік сипаттағы Ақпарат және кәсіби тақырыптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған ағылшын тілі 2019
  Несиелер: 3

  коммуникативті дағдыларды және іздеу, көру және танысу дағдыларын дамыту, мамандық бойынша кәсіптік бағдарланған түпнұсқа мәтіндерді қарау үшін жазбаша сөйлеуге ие болу, сондай-ақ шет тілінде кәсіби бағдарланған сөйлеу дағдыларын одан әрі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Оқылатын сөйлеу тақырыптары негізінде кәсіби сөздік қоры, мұнай-газ саласындағы кәсіби ортада қолданылатын жазбаша және ауызша мәтіндерді қалыптастыру, мәтіннің ғылыми стилистикасы, сөз сөйлеулер мен есептерді дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Базалық ағылшын тілі C1-2
  Несиелер: 5

  Дайындалған және дайындалмаған сөйлеу негізінде коммуникативтік ниетін жүзеге асыру,тыңдалған, оқылған мәтінді глобалды және егжей-тегжейлі түсіну қабілетін қалыптастыру, берілген оқу стратегиясына сәйкес ақпаратты әр түрлі жанрлардағы түпнұсқалық мәтіндерден: көркем, публицистикалық, тар-мінез-құлықтық, прагматикалық, оқылған материалдарға, әлеуметтік-мәдени білімге сүйене отырып ала білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс PD-4-2019
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілін оқыту әдістемесі(2019)
  Несиелер: 4

  Студенттерді ағылшын тілін оқыту әдістемесінің негізгі ұғымдарымен таныстыру, заманауи әдістер мен тәсілдерді енгізумен таныстыру, ағылшын тілінің негізгі лексика-сема��тикалық топтарының жіктелуі, формальды және функционалдық белгілері, олардың тілде қызмет ету ерекшелігі, сөйлеуде барабар қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы шетел тілі-арнайы кәсіби (С1-2)
  Несиелер: 5

  грамматика курсы, лексикалық материал және кәсіби бағыттағы мәтіндер. Берілген пәнді оқу кезінде студент сөйлеу тілінің барлық түрлерінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау қызметін жетекші рөлін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі B1 (2019)
  Несиелер: 5

  нақты міндеттерді орындау үшін қажетті фразалар мен сөйлемдермен танысу, жеке сөйлемдерді және өмірдің негізгі салаларымен байланысты жиі кездесетін сөйлемдерді түсіну (мысалы, өзі және отбасы мүшелері, сатып алу, жұмысқа орналастыру және т. б. туралы негізгі мәліметтер); өте қысқа қарапайым мәтіндерді қабылдау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IELTS-ке дайындау практикумы
  Несиелер: 4

  оқудың әртүрлі стратегияларын қолдану, жоғары дәрежелі абстракцияның көмегімен жалпы ғылыми сипаттағы мақалаларды оқу. Ғылыми және танымал ғылыми мақалаларды газеттерден, журналдардан, кітаптардан оқып білу және түсіну, оларда негізгі мазмұнды көрсету, логикалық тұжырымдар жасау, естігендер туралы жазбаларды сақтау, әртүрлі типтердің сәйкестігін сақтау, егжей-тегжейлі жазбаша негізделген ойларды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика"
  Несиелер: 4

  Қазақстандағы жасыл экономика стратегиясы. Қазақстандағы жасыл экономика бастамалары. Энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті арттыру негіздері; жаңартылатын энергия көздері туралы түсінік. Геоэкологиялық мәселелер. Жобалардың тіршілік циклын және экологиялық тиімділігін бағалау. Экологиялық бағалау әдістері. Қоршаған ортаны ластау саласындағы құрылыс жобаларын сараптау. Жобаланатын объектілердің санитарлық-қорғау аймақтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған оқытудың әдістемесі (гуманитарлық бағыт)2019
  Несиелер: 4

  Шет тілін кәсіби-бағдарлы оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру мақсатынд�� арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады. Техникалық жоғары оқу орындарында мамандарды даярлау әртүрлі салалар мен жағдайларда шет тілінде кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі сабақтарын жоспарлау әдістемесі (2019)
  Несиелер: 5

  Өзіндік ғылым ретінде Әдістемеге көзқарасты қалыптастыру әдістемелік ғылым мен теорияның, шетел тілдерін оқытудың әдістемесінің қазіргі жағдайы мен негізгі даму үрдістерімен, болашақ оқытушыға оның кәсіби қызметінде қажетті білім мен іскерліктің тұтас жүйесі ретінде танысу және тәжірибе нәтижелерін ғылыми-зерттеу үшін әдістемелік негіз

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі B2 (2019)
  Несиелер: 4

  Екінші тілдегі елдерде болу кезінде туындауы мүмкін жағдайлардағы екінші шет тіліндегі қарым-қатынас; белгілі немесе аса қызықты тақырыптар бойынша дәйекті хабарлама жасау; әсерлеріңізді, оқиғаларыңызды, үміттеріңізді, талпыныстарыңызды, жағдайыңызды сипаттаңыз және болашақ жоспарыңыздың негізін шет тілінде қалаңыз

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы екінші шетел тілі B2-2019
  Несиелер: 4

  Оқытылатын екінші тіл елінде болу кезінде туындауы мүмкін көптеген жағдайларда екінші шет тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; оның белгілі немесе аса қызықтырған тақырыптарына байланысты хабарлама жасау; басылымдарды, оқиғаларды, үміттерді, ұмтылыстарды сипаттау, өз пікірлері мен жоспарларын негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде академиялық жазу қабілетін дамыту 2019
  Несиелер: 4

  Академиялық мақсаттар үшін ағылшын тілі (English for Academic Purposes) - әр түрлі академиялық жұмыстарды (эссе, курстық жұмыстар, әдеби шығармаларды талдау және т.б.) жазу кезінде қолданылатын тілдік стиль. Өкінішке орай, мектептерде және тіпті университеттерде хаттардың дамуына өте аз көңіл бөлінеді, лексика мен грамматикаға баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлы Британия әдебиеті (2019)
  Несиелер: 4

  әлемдік мәдениет тарихы контекстінде әдебиеттерді дамыту ерекшеліктерін зерттеу, шығармашылық үрдістерді сипаттау, шығармашылық әдістер, эстетикалық бағдарламалар, Ұлыбританиядағы ең ірі жазушылардың шығармашылығы мен әдеби даму кезеңдерін талдау, лингвистикалық және мәдениеттану білімін белсендіру және біріктіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде креативті жазу қабілетін дамыту
  Несиелер: 4

  шығармашылық потенциалды ашуға, шығармашылық ойлауды қалыптастыруға, оқушылардың қиялын дамытуға және пайдалануға, шығармашылық жазудың жекелеген түрлерін зерттеуге, тілдік болжауды дамытуға, олардың қызметін жоспарлауға, шығармашылық қызметке деген қызығушылықты дамытуға мүмкіндік беретін жағдайлар жасау; Жалпы коммуникативтік проблеманы шешу мақсатында топтағы тиімді өзара іс-қимыл, эссе жазу дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің стилистикасы (2019)
  Несиелер: 4

  жүйеде тілдің стилистикалық құралдарының теориялық білімдерін зерттеу, стилистикалық талдаудың принциптері мен әдістері, сондай-ақ байланыс мақсаттарына қол жеткізу үшін әртүрлі сөйлеу құралдарын барабар пайдалану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсаттарға арналған тіл (2019)
  Несиелер: 5

  Академиялық ортада қарым-қатынас жасауға қажетті академиялық лексикамен, академиялық мәтіндердің жанрлық ерекшеліктерімен танысу, академиялық ортадағы тақырыптардың кең спектрі бойынша логикалық, құрылымдалған хабарламалар жасау, бағдарламада көзделген әр түрлі жанрлардағы мәтіндерді ағылшын тілінде жазу, академиялық мәтіндердің, соның ішінде мамандық бойынша мәтіндердің негізгі ойын түсіну, мәтіндерді рефераттау және аннотациялау;

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Елтану(2019)
  Несиелер: 4

  тілдік және мәдени құзыреттілік шет тілдерін меңгеру үшін қажет, мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде, елтану сауаттылығын меңгерген; негізгі ережелер, интеграцияланған аймақтық географияның терминологиялық аппараты; оқыған елдердің мәдени білімдерін өздерінің кәсіби қызметінде белсенді пайдалануға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті (2019)
  Несиелер: 4

  Әлемдік мәдениет тарихы контекстіндегі әдебиеттің даму ерекшеліктерін зерттеу, көркем бағыттардың, шығармашылық әдістердің, эстетикалық бағдарламалардың сипаттамасын қарастыру, ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің аса ірі жазушыларының әдеби дамуы мен шығармашылығы кезеңдерін талдау, лингвострантанушылық лексика білімін жандандыру және бекіту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілін оқытудың Кәсіби-бағытталған әдістемесi (2019)
  Несиелер: 5

  Шет тілдерін оқыту әдістемесі мен әдістерін дамытудың қазіргі жағдайы мен негізгі үрдістерін кәсіптік қызметте қажетті білім мен дағдыларды кешенді жүйе ретінде іздеу, іздеуде іздеу дағдыларына ие болу және болашақ кәсіптік қызметтегі шешілген мәселелердің тиімділігін арттыру мақсатында тәжірибе нәтижелерін жинақтау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Газеттік мәтіндеріндегі тіл және мәдение (2019)
  Несиелер: 5

  кәсіби қызметте тілдік дағдыларды пайдалану; БАҚ үшін аналитикалық мәтіндерді жасау; өз практикасында білімді пайдаланады; ауызша емес және ауызша қарым-қатынас құралдарын дұрыс түсіндіреді; алынған теориялық білімді тілдік тәжірибеде қолдану; сөйлеу қателерін жеңу және коммуникативті кедергіні бейтараптандыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ағылшын және ана тілінің салыстырмалы типологиясы (2019)
  Несиелер: 4

  Ағылшын және ана тілдерінің аралық тілдік айырмашылықтарын талдай білу қабілеті, тілдік және тілдік түрлері арасындағы айырмашылықты анықтау - стандартты, типологиялық зерттеулер деңгейлерін зерттеу, типологиялық талдау әдістері, фонологиялық, морфологиялық, синтаксистік, лексикалық және ағылшындардың лексикалық жүйелерінің типологиясын зерттеу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктері, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздері, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптері, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелері, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнама, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдану, Кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдалған мамандық бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән өзіндік сөз айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби салалары мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құрастыру, диалог жүргізу, монолог, полилог және т. б. дағдысы.; кәсіби тақырыптарға тезистер, конспектілер, аннотациялар, рецензиялар, пікірлер, рефераттар құрастыру және әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және ақпараттыіздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін мобильді сервистермен жұмыс істеу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын жасау; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуде қолдану дағдылары

 • Код ON4

  Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын, әдеби мәтіндердің көркемдік ерекшелігін зерделеу, көркем шығармалардың өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігін танумен байланысты өз елі үшін патриотизм мен мақтаныш сезімін тәрбиелеу, әдеби шығармалардың материалында рухани-адамгершілік қасиеттерін (махаббат, достық, бейбітшілікке төзімді қарым-қатынас) тәрбиелеу; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен спецификалық ерекшеліктерін түсіндіру, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзіндік адамгершілік ұстанымын тұжырымдау және сауатты дәлелдеу.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамныңэкономикалықдамуыменөзарабайланыстағығаламдықэкологиялықпроблемаларғатехникалықжәнеэкологиялықсараптамажәне аудит жүргізу, Өндірістегіеңбектіқорғаужүйесіжәнезаңнама.

 • Код ON6

  Мәдени, психологиялық жүйелердің динамикасы туралы, индустриялық және индустриядан кейінгі (ақпараттық) қоғамның мәдени стандарттарының негізгі параметрлері туралы түсінік; XX және ХХІ ғасырдағы әлемдік мәдениет пен өнердің биік құбылыстарын бағалай білу; кәсіби ақпаратты тез және тиімді іздеу; жаңалықтардың категорияларымен, типтерімен, түрлерімен, журналистік жанрлармен жұмыс істеу дағдысы; жаңа кәсіби терминологияны меңгеру, PR принциптерін, түрлері мен функцияларын практикада қолдану және білу, PR-өнімдерін жасау дағдысы.

 • Код ON7

  Ағылшын тілінің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес негізгі ағылшын тілін меңгеру, арнайы мақсаттар үшін ағылшын тілін меңгеру, шет тілін мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде пайдалану, түпнұсқа мәтіндерді, мәдениетаралық құзыреттіліктерді түсіну, ағылшын тіліндегі тиімді іс-әрекеттерді жүзеге асыруға қажетті академиялық лексикалық қорларды білу; оқу және тыңдау кезінде шетел мәтіндерін қабылдау және түсіну дағдылары; шет тіліндегі қарым-қатынас шарттарына сәйкес тұтастық және логикалық мәлімдемелер жасау.

 • Код ON8

  Тілдік қарым-қатынас құралдарының дағдыларын меңгеру; қарым-қатынас жағдайына, сөйлеу проблемасына және коммуникативтік қабілетіне сәйкес шет тілдік ақпаратты түсінуге және құруға мүмкіндік береді; кәсіби сипаттағы әңгімелер мен келіссөздерге қатысуға, коммуникативтік мақсаттардың кеңейтілген тізілімін құруға, ағылшын және ана тілдеріндегі монологтың барлық түрлеріне ие болу, кеңес беру немесе тілдік жіктеу жүйелерін, грамматиканы, сөздіктерді және ұқсас материалдарды дайындау.

 • Код ON9

  Шет тілдерінің біреуі кәсіптік қызметтегі кәсіби ақпарат көздерінен ақпаратты алуға және бағалауға мүмкіндік береді, күнделікті жағдайларда, белгілі бір тақырып бойынша, эссе мен орта және көлемді көлемдегі мәтіндерді құруға, тез оқуға, алынған қарапайым хабарламаларды түсінуге мүмкіндік береді, күнделікті өмір туралы нақты ақпаратқа сәйкес кәсіби өмірге, қысқа баяндамалар жасай білуге, диалогты, монологты, полилогты өткізу дағдысын меңгеру; әлеуметтік, ақпараттық және кәсіби сипаттағы хабарларды құрастыру.

 • Код ON10

  Ұлыбританияның әдебиетін дамытудың негізгі бағыттарын және оларды ұсынатын авторларды білу; әдеби шығармаларды талдау кезінде әдеби-тарихи және ортақ мәдени контекстін ескере отырып, студенттердің қазіргі ағылшын әдебиетінің әдеби үрдісінің ерекшеліктерін түсіну және түсіндіру, жазушылардың шығармашылығының негіздерін талдап, қазіргі заманғы жазушылардың шығармашылығының өмірбаяндық контекстін талдап, дәуірдің әдеби, эстетикалық, философиялық және әлеуметтік-саяси үрдістері арасындағы байланысты түсіну.

 • Код ON11

  Ағылшын және ана тілдерінің грамматикалық және лексикалық құрылымдарын салыстырмалы талдау барысында алынған білімдерді академиялық ортада байланыс үшін қажетті академиялық лексикамен таныстыру, академиялық мәтіндердің жанрлық ерекшеліктері, мақсатты тілдің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктеріне сәйкес зерттелген ағылшын тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас стратегиясын құруға қабілетті болуы , БАҚ материалдары бойынша ағылшын тілін дербес өңдеу, ежелгі қарым-қатынастарды зерттеу тілдер мен қазіргі заманғы тілдер топтары, сөздердің эволюциясы, грамматикалық және лингвистикалық формаларының түсіндірілуі, сондай-ақ нәтижелер туралы есептер жазу.