Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04109 Мемлекеттік қаржы в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курс қоғамның экономикалық заңдарының әрекетімен анықталған мазмұнның, қаржылық көріністердің және дамудың ерекшеліктерін зерттейді. Әлеуметтік-экономикалық сипаты және қаржы функциялары, олардың көбеюі, олардың қаржылық және экономикалық механизмдерінде қаржы қатынастарын пайдалану және оларды қаржы механизмі арқылы жүзеге асыру қарастырылады. Сонымен қатар, қаржылық жүйені ұйымдастырудың құрамы, құрылымы, принциптері, үздіксіз жетілдіру қажеттілігі талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР Қаржы жүйесі
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін зерттеу болашақ қаржыгерлер үшін экономикалық ойлаудың негізін қалыптастыруға бағытталған. Курс қаржылық санаттарды және заңдарды жүйелі түрде ұсынуды қарастырады. Фискалдық жүйені қалыптастырудың принциптері мен механизмдерін игеруге, мемлекеттің қаржы жүйесінің жұмыс істеу ерекшеліктерін нақтылауға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 8

  «Эконометрика» пәні экономикалық теориямен және статистикамен анықталатын экономикалық зандылықтарын сипаттау үшін ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика негіздерін, сызықтық регрессиялық модельдерді, сызықтық емес регрессиялық модельдерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 8

  Пән математикалық аппаратты және оны экономиканың қолданбалы есептерін шешуде қолдануды үйренеді. Пән математиканың келесі бөлімдерін қамтиды: сызықтық алгебра, Аналитикалық геометрия, функциялар, функциялар шегі, бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның экономикалық өмірінің процестері мен құбылыстарын зерттейді және түсіндіреді, жүйелі, ғылыми дүниетанымды қалыптастырады, білімнің түрлі салаларының түйіскен жерінде тұрған салалық ғылымдардың, функционалдық ғылымдардың және бірқатар экономикалық ғылымның теориялық негізі ретінде әрекет етеді. Экономикалық теория Экономикалық процестер мен құбылыстарды басқаратын заңдарды тану негізінде көрсетеді, шаруашылық жүргізу механизмі, оның құрылымы мен элементтері, нарықтық экономика субъектілеріне белсенді әсер ететін және олардың орынды мінез-құлқын анықтайтын. Экономикалық теория экономиканың дамуын ғылыми болжамдау, қоғамдық дамудың болашағын анықтау дағдыларын береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағалы қағаздар нарығы және биржа ісі
  Несиелер: 5

  Бұл курс биржалық істің мәнін, қызметін, даму тарихын, Қазақстанда биржалық істің қалыптасу заңдылықтары туралы ақпарат береді. Осы курсты оқып-үйрену барысында студенттер қаржы құралдарының құндылығы мен пайдалылығын бағалауға және бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарын талдауды үйренуге қажетті білімдер мен дағдыларды алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша айналымы және несие
  Несиелер: 8

  Пән мәні - экономикалық қайта құрылу процесінде экономикада туындайтын ақша қатынастарымен байланысты экономикалық қатынастардың бөлігі. Курс ақшаның, несие мен банктердің теориялық аспектілері, ақша-несие жүйесінің жұмыс істеу негіздері, халықаралық несиелік және есеп айырысу-валюталық қатынастары туралы тұтас жүйені қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Аталған пәннің мақсаты болашақ мамандарға қолайлы қоршаған орта құру үшін, сонымен қатар қауіпсіз және зиянсыз тіршілік жағдайларына керекті теориялық білімдер мен практикалық іс дағдыларды оқыту болып табылады. Адамның әсерінен қоршаған табиғи ортадағы болуы мүмкін теріс жағдайларды болжау мен бағалау, қоршаған табиғи ортаның сапасын жақсарту және табиғи ресурстарды тиімді пайдлану мен оларды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық нарықтар және делдалдар
  Несиелер: 5

  Қаржы ағындарын басқарудың объектілері, субъектілері мен әдістері, қаржы нарығының тұжырымдамалық және категориялы аппараттары, жағдайды талдап, тәуекелдерді басқару шараларын қабылдауға үйретеді.Қаржы нарығының жұмыс істеуінің теориялық аспектілерін, оның инфрақұрылымын зерттеп, Қазақстан Республикасында және қаржы делдалдарының ерекшеліктерін ескере отырып, Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын дамытудың негізгі мәселелерін анықтайды, сондай-ақ қаржы делдалдарының қызметін талдайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қаржылар статистикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - статистикалық әдістер саласындағы білімді тереңдету және қаржы саласындағы есептерді, талдауды және болжауды жүзеге асыру үшін студенттердің қажетті біліктілікке ие болу. Ол мемлекеттік бюджеттің статистикасын, салық салуды, ақша айналымын, бағаларды, бағалы қағаздарды, сақтандыруды, кəсіпорындарды қаржыландыру көрсеткіштерін есептеу мен талдауды үйретеді. Мемлекеттік бюджетті, ақша ұсынысын пайдаланудың тиімділігін талдау, баға қозғалысын бағалау үшін статистикалық әдістерді қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Банктер және банктік қызмет
  Несиелер: 8

  Бұл курс банктік қызметті ұйымдастырудың негіздері мен ерекшеліктері туралы ақпаратты ұсынуға бағытталған, бұл банк заңнамасының негіздерін терең меңгеруді білдіреді; банктік дағдыларды игеру. Коммерциялық банктердіңнегізгі операцияларымен, оларды бағалауға және талдауғамүмкіндік беретін есептерді алу, банктердің қаржылық көрсеткіштерінің өзгеруін болжайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың қандай да бір саласымен байланысты емес, экономиканың барлық салаларына қатысы бар және жалпы (макроэкономикалық) түсінік алуы тиіс макроэкономикалық құбылыстарды зерттейді. Макроэкономиканы зерттейтін негізгі проблемалар: экономикалық өсу және оның қарқыны; экономикалық цикл және оның себептері; жұмыспен қамту деңгейі және жұмыссыздық проблемасы; бағалардың жалпы деңгейі және инфляция проблемасы; пайыз мөлшерлемесінің деңгейі және ақша айналымының проблемалары; мемлекеттік бюджеттің жағдайы, бюджет тапшылығын қаржыландыру проблемасы және мемлекеттік борыш проблемасы; төлем балансының жай-күйі және ва��юта бағамының мәселелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық риторика
  Несиелер: 5

  Студенттің қазақ тілінде ойын қисынды құрастырып, айқын жеткізе білу қабілетін арттыру. Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана білуге дағдыландыру. Көпшілік алдында сөз сөйлеу, қоғамдық-кәсіби дискуссияларға қатыса білу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистиканың жалпы теориясы
  Несиелер: 5

  Қаржы аумағында статистикалық көрсеткіштерді жинақтау, қолдану әдістерін, механизм, теориялық тәсілдерін қарастырады. Студенттерге статистикалық деректерді жинаудың, өңдеудің және талдаудың жалпы принциптері, әдістерін, сондай-ақ бұқаралық әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды және процестерді сандық бағалау дағдыларын қалыптастыру туралы білім жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  Студенттерге мемлекеттік басқару мен басқару саласында іргелі білім мен дағдыларды үйрету. Басқарудың заңдары мен заңдарын үйренуді үйренеді, тиімді басқару шешімдерін қабылдайды. Мемлекеттік басқару идеясын жүйелік тұжырымдама ретінде қалыптастырады, оның ішінде менеджменттің принциптері мен функциялары, жүйенің әртүрлі құрылымдық элементтері арасында басқару функцияларын бөлу. Әлемнің жетекші дамыған елдеріндегі басқару жүйелерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Елдің салық жүйесінің жұмысында теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру және нарықтық экономикадағы салықтық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру, жеке меншік нысандарының ұйымдарына салық салу, жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкін салық салу саласында

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХҚЕС
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептілікті (ХҚЕС (IAS) 1, ХҚЕС (IAS) 8, ХҚЕС (IAS) 7) дайындау және ұсыну қағидаттарын, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелерді, капиталды, кірістер мен шығыстарды, ХҚЕС (IAS) 32, 39, ХҚЕС (IFRS) 7 қаржы құралдарын есепке алуды ұйымдастыруды, шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыру негіздерін зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сақтандыру ісі
  Несиелер: 5

  Пәндерді дамыту ерекшеліктері құрылыстық сақтандыру қатынастарының ерекшеліктері, сақтандыру субъектілері мен объектілерінің әрекеттер жиынтығы, сақтандыру операциялары нысандары мен түрлерін ұйымдастыру арқылы анықталады. Сақтандыру операцияларын сақтандырудың қазіргі заманғы стандарттарын белсенді енгізумен қолданыстағы заңнамаға сәйкес сақтандыру қызметін ұйымдастыру тәжірибесін зерттеу ұсынылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді: ақша қаражаты мен олардың баламаларын, дебиторлық берешекті және қорлардың басқа да активтерін (ХҚЕС (IAS) 2), негізгі құралдарды (ХҚЕС (IAS) 16), материалдық емес активтерді (ХҚЕС (IAS) 38) есепке алуды ұйымдастыру тәртібін зерделейді. Міндеттемелерді, капиталды есепке алу, кірістер мен шығыстарды тану, қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну білімдерін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сақтандыру қорлары
  Несиелер: 5

  Сақтандыру қатысушылары арасында сақтандырудың қатысушылары арасында жинақ пен кірісті қайта бөлу үдерісінде ақшалай нысанда нысаналы сақтандыру қорларын жинақтау және пайдаланудан тұратын сақтандыру санатынан сақтандыру. Студенттерге сақтандырудың теориялық негіздерін түсіну, сақтандыру бизнесінің экономикалық, құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін оқып үйрену, сақтандыру бизнесінің ішкі және сыртқы ортада қажетті практикалық дағдыларды қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 5

  Мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасының проблемалары туралы білімді жеткілікті деңгейде қамтамасыз етеді және осы негізде осы қатынастарды жетілдіру мәселелерін шешудің ең тиімді әдістерін және құралдарын таңдауға үйретеді. Бұл міндеттердің сипаты мен күрделілігі негізінен белгілі бір кезеңде мемлекеттің экономикалық саясатының бағытына және аралас экономикада оны жүзеге асыру әдістерін анықтауға байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік компаниялардың банкроттығы және қайта құрылуы
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік компанияларды қайта құру әдістері туралы идея береді. Пәннің мақсаты - Қазақстандағы қайта құрылымдау мен банкроттылық рәсімдерін біріктіру мен сатып алу тәжірибесін зерделеу ғана емес, сондай-ақ аналитикалық ойлау дағдыларын дамыту және нақты экономикалық жағдайдағы белгілі бір қаржы құралдарын пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шаруашылық субъектілерінің қаржысы
  Несиелер: 6

  Корпоративтік қаржыларды ұйымдастырудың негізін, компанияның қаржылық тұрақтылыққа жету және нарықтық құнын барынша арттыру үшін корпорацияның қаржысын тиімді басқарудың механизмдерін қарастырады. Әртүрлі коэффициенттерді есептеу әдісіне ғана ие емес, сонымен қатар ықтимал қауіпті жағдайлар ескеріле отырып, олардың мағынасын түсіндіру мүмкіндігін береді; компания мен оның капиталының элементтерін бағалауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің негізгі түсімдері мен шығыстарын біріктіретін қаржы жүйесінің жетекші элементі ретінде мемлекеттік бюджеттің қалыптасуы мен жұмыс істеуін қарастыратын теориялық курс. Мемлекеттік бюджеттің кірістер мен шығыстарын жоспарлауды зерттеуге мүмкіндік береді; бюджет тапшылығын қаржыландыруға қаражат тарту механизмін зерделеу; бюджеттік үдерісті ұйымдастырудың негіздерін түсіну.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтық әкімгершілік
  Несиелер: 5

  Салық жүйесінің тиімділігі салықтық басқарудың сапасына байланысты. Курстың мақсаты - студенттерді салықтық басқарудағы басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп салық органдарының қызметін ұйымдастыру мен жүзеге асырудағы кәсіби білім мен практикалық дағдылармен қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтық менеджмент
  Несиелер: 5

  Ішкі және халықаралық нарықтардағы операцияларды жүзеге асыруда ұйымдардың салық ауыртпалығын басқару әдісі туралы әмбебап білімді қалыптастырады. Ол ұйымның қызметін қаржыландыру көздерінің тиімділігін салық салу тұрғысынан анықтауға, салық төлеушінің халықаралық қызметін салықтық реттеу әдістерін қолдануға, салық төлеушінің салық саясатын қалыптастыруға үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттің қаржылық саясаты
  Несиелер: 8

  Қаржылық саясаттың теориялық негіздерін білу бізге нақты бизнес-процестердің ғылыми түсінігін қалыптастыруға және экономикалық дамудың ұзақ мерзімді тенденцияларының жаңа көрінісін қалыптастыруға мүмкіндік береді, осы елдегі әлеуметтік және экономикалық процестерді жүйелі түрде көру дағдыларын қалыптастырады. Мемлекеттің қаржылық саясатын талдау, бағалау және іске асыру, мемлекеттік және аймақтық биліктің қаржылық қызметін жүзеге асыру, әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеудің қаржылық тетігін қолдану және жетілдіру саласында кәсіби қызметті жүзеге асыру дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бюджетаралық қатынастар
  Несиелер: 8

  Бюджеттік қатынастарды ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесін құру негіздері, оны қалыптастыру кезеңдері және даму перспективалары бойынша терең және терең білім береді. Бюджеттердің әрбір деңгейінің салық әлеуетін ескере отырып, үкіметаралық қарым-қатынастарды реттеуге үйретеді, өңірлердің объективті қажеттіліктерін бағалау нәтижелерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 6

  Ол мемлекеттік экономиканы басқарудағы дағдарысты басқару мен дағдарыстың көріністеріндегі мемлекеттің рөлін зерттейді, мемлекеттік қаржы жүйесінің дағдарысты басқару технологияларын зерттейді. Заманауи шындық жағдайында дағдарысты басқару саласында практикалық дағдыларды қалыптастырады, атап айтқанда дағдарыстық құбылыстарды талдауға және уақытылы алдын-алуды үйретеді, мемлекеттің қаржылық жүйесін жетілдіруге үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестициялық қызметтерді мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің әдістемелік және әдіснамалық мәселелерін зерттеу, сондай-ақ инвестициялық жобаларды дамыту бойынша тәжірибелік дағдыларды игеру. Қазақстандағы қаржы институттарының инвестициялық процестерді кеңейту, инвестициялық қызметті қаржыландыру көздері мен нысандары, сондай-ақ оны мемлекет тарапынан реттеудегі рөлін зерделейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық-бюджеттік жоспарлау
  Несиелер: 7

  Бұл курс Қазақстан Республикасында фискальдық қатынастарды жүзеге асырудың ерекшеліктерін, фискалдық саясатты ұйымдастырудың теориялық негіздерін қарастырады. Курстың нәтижелері мемлекеттік бюджеттің жоспарлау негіздері мен даму кезеңдері, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттары, бюджеттік параметрлердің болжамы және фискалды жоспарлаудың халықаралық тәжірибесі негізінде стратегиялық және бюджеттік жоспарлаудың өзара байланыстарын меңгеруге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық аудит
  Несиелер: 8

  Ол аудиторлық тәжірибеде қолданылатын және арнайы әдебиеттерде жүйеленген салықтық аудиттің ұйымдастырылуын және технологиясын зерттейді. Ақпараттық базаны құру, салықтық тексеруді жоспарлау, ұйымдастыру және енгізу бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. Ол аудиторлық қызметтің ақпараттық базасын жалпылау, салықтық тексерудегі елеулілік және тәуекел деңгейін бағалау, аудиторлық үлгілерді қалыптастыруды үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржылық талдауы
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқып-үйренудің мақсаты мемлекеттік кәсіпорындардың әртүрлі қаржылық талдау құралдарын қолданудағы құзыреттілікті дамыту және студенттерді қаржылық талдау құралдарын практикалық қолдануда оқыту болып табылады. Қаржы есептілігін және компанияның ақшалай қаражатын қозғалысына талдау жасай алады; компанияның төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын бағалау; өнімділікті талдауды жүзеге асырады компанияның қызметі жасай алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет елдердің салық жүйесі
  Несиелер: 7

  Шет елдердің салық жүйелерін ұйымдастырудың және жұмыс істеудің жалпы принциптері мен әлемдік экономикадағы салық салудың деңгейі туралы теориялық білімдерді, сондай-ақ дамыған елдердің салық жүйесін сыныптау критерийлерін, олардың даму тенденцияларын салық саясатының ұлттық ерекшеліктеріне байланысты қалыптастырады. Шет елдерде тiкелей және жанама салық салу практикасын, унитарлық және федеративтiк мемлекеттердiң салық жүйесiнiң ерекшелiктерiн, салық және салық салу саласында шет елдердiң бiлiмi мен тәжiрибесiн практикада қолданудың жүйелi тәсiлi бар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық бақылау және аудит
  Несиелер: 8

  Ол мемлекеттік органдар, сондай-ақ мамандандырылған аудиторлық ұйымдар жүзеге асыратын қаржылық бақылау мен аудиттің нақты тапсырмаларын ұсынуды көздейді. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың барлық нысандарының әдістемесін енгізеді. Мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асырудың келешегі зор және қиынға соқпауы үшін аудитке ерекше назар аударылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның мемлекеттік қазынашылығы
  Несиелер: 6

  Қазынашылық іс істі жүзеге асыруға байланысты қоғамдық өсімін молайту, бұл үдерісін жүзеге асыру үшін мемлекет ақша қаражатын қазынашылық қаржы қалыптастыруын және пайдалануын бақылауды анықтайды. Курс бюджет процесінде қазынашылықтың рөлін, оның ұйымдастырушылық құрылымын қарастырады, кірістер мен шығыстар бойынша қазыналық бюджеттің орындалу тәртібін қарайды, мемлекеттік келісімшарттарды басқарудағы қазынаның рөлін анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржы
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқып, студенттер әлемдік қаржы нарығы мен экономиканың басқа салалары арасындағы негізгі экономикалық факторлар мен нарық көрсеткіштерінің динамикасы арқылы байланыстарды талдай алады және бағалайды; халықаралық мәмілелердің әртүрлі түрлерін салыстырмалы талдау жүргізеді, валюталық тәуекелдерді хеджирлеудің коммерциялық және қаржылық әдістерін қолданады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық технологияны цифрландыру
  Несиелер: 6

  Жаһандану жағдайында ақпараттық және компьютерлік технологиялар цифровизация негізінде қолдану қаржы қызметтердің жаңа даму тенденцияларың зертеу. Қаржылық жүйенің барлық деңгейлерінде тиімді және дәйекті көшбасшылықты қамтамасыз ету үшін компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді зерттеу, функционалдық қаржылық басқару рәсімдерін жүзеге асыруды бақылауды жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік кірістер мен шығыстарды басқару
  Несиелер: 6

  Бюджеттік жоспарлауды ұйымдастыру туралы теориялық білімдерді қалыптастыру, барлық деңгейдегі бюджеттердің кірістер мен шығыстарын талдау және бағалау әдістерін қалыптастыру, бюджет үдерісінің теориясының негіздерін, бюджеттің кірістер мен шығыстарын жоспарлау тетігін қолданудағы практикалық дағдыларды және тәжірибені осы практиканы қолдануды ынталандыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазынашылық іс
  Несиелер: 6

  Курс Қазақстан Республикасының Қазынашылығының және оның құрылымдық бөлімшелерінің қолданыстағы заңнамасына, негізгі функцияларына, мақсаттарына және міндеттеріне сәйкес бюджеттің орындалуын, мазмұнын, ұйымдастырылуын және негізгі кезеңдерін қалыптастырудың қазыналық жүйесін қалыптастырудың тарихы мен алғышарттарын зерттейді. Бюджетті орындауды ұйымдастыру туралы теориялық білімді, бюджет қаражатын басқару саласындағы озық талдамалық дағдыларды береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-жекешелік әріптестік қаржысы
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті мемлекеттің және бизнестің арасындағы әлеуметтік маңызы бар жобалар мен бағдарламаларды іске асыру мақсатында мемлекеттің меншік құқығын сақтай отырып, жеке инвестицияларға қызығушылық танытатын салалардың кең ауқымында зерттейді. Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер мемлекеттік-жеке меншік серіктестікті реттейтін нормативтік-құқықтық базаны, қаржыландыру және жобаны жүзеге асыру принциптерін, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік модельдері мен әдістерін, сондай-ақ мемлекеттік-жеке меншік әріптестік институттарын білуі керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті мемлекеттік қаржылық реттеу
  Несиелер: 7

  Әр түрлі деңгейдегі мемлекеттік органдар іскерлік белсенділіктің дамуына ықпал етеді, сондықтан оны жүзеге асырудың нәтижелері мемлекетке тәуелді. Меншік құқығын қорғауды және шарттық міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ететін кәсіпкерлер жұмыс істейтін ортаны қалыптастыратын мемлекеттік реттеу. Бизнесті қаржылық реттеудегі заманауи тәсілдер саласында заманауи іргелі теориялық және практикалық білімдерді қалыптастырады, отандық бизнесті қаржылық реттеу саласындағы мәселелерді талдау мен бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін зерттеуді ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық нарықты мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 7

  Республикалық және жергілікті деңгейлерде қаржы нарығын орталықтандырылған реттеу саласындағы негізгі теориялық білімдерді қалыптастырады, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілердің, өтпелі қаржы нарығын реттеудің әдістері мен тетіктерінің негізінде осы саладағы нақты мәселелерді шешудің практикалық дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық салудың электронды қызметтері
  Несиелер: 6

  Салықтық жүйенің барлық деңгейлерінде тиімді және дәйекті басқару үшін компьютерлік бағдарламалық қамтамасыздандыруды зерттеу, салықтық әкімшілендірудің функционалды рәсімдерін жүзеге асыруды бақылауды жетілдіру, салықтық операцияларды қолдану әдістерінің және технологиясының тиімділігін арттыру, салықтық әкімшілікте материалдық және еңбек шығындарын төмендету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 6

  Басқарудың теңгерімді шешімдерін дайындау, активтерді бағалау үшін негізгі қаржыны басқару әдістерін, айналым капиталын басқаруды, қаржыландыру бойынша шешімдер қабылдауды, дивиденд саясаты мен капитал құрылымын қалыптастыруды, айналым капиталын басқару және көздерді таңдау саласындағы шешімдерді қабылдау үшін компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы қатынасты талдауды үйретеді қаржыландыру, қаржылық жоспарлау мен болжаудың өз техникасын береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау;

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу;

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі;

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу;

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау;

 • Код ON6

  Экономикалық есептеулерді талдау және негіздеу, мемлекеттік басқарудың тиімді формаларын таңдау;

 • Код ON7

  Есеп және аудит деректерін талдау, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің үрдістерін анықтау;

 • Код ON8

  Қажетті есептеу әдістері мен құралдарын таңдап, пайдаланып, нақты әлемдік мәселелерді модельдеуге, олардың эконометриялық үлгісін құруға және бюджетті динамикасын пайдаланудың тиімділігін талдау үшін статистикалық әдістерді қолдану;

 • Код ON9

  Банк қызметін ұйымдастыруды білу, бағалы қағаздар нарығындағы жағдайды талдау, сақтандыру қызметтерді ұсыну дағдысын меңгеру, негізгі қаржы құралдарының кірістілігі мен құндылығын анықтау;

 • Код ON10

  Қаржылық-бюджеттік реттеуді ұйымдастырудың негіздерін, қаржыны ұйымдастырудағы және цифрландырудағы шетелдік тәжірибесін, республикалық және жергілікті бюджеттердің қазыналық атқару тәртібін, мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің тетіктерін, дағдарысқа қарсы басқаруды ұйымдастыру, озық елдердің қаржылық саясатының тиімді әдістерін қолданады;

 • Код ON11

  Мемлекеттік кәсіпорынның қаржылық ағынын тиімді талдау, жоспарлау мен басқарудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалану, басқару объектісінің қаржылық стратегиясын және инвестициялық қызметін қалыптастыру;

 • Код ON12

  Отандық және шетелдік салық салу жүйелерін ұйымдастыруды білу, салықтық әкімшілікті жүзеге асыру, бюджетке қаражаттың толық және мерзімінде түсуін бақылау, салықтық жоспарлау дағдысын меңгеру;

6B04109 6B04109-Қаржы
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04109 Бағалау
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04109 Банк ісі
Бакалавриат

Қазақ технология және бизнес университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04109 ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК БИЗНЕС
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top