Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04103 Экономика в Yessenov University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 7М04103-Экономика білім беру бағдарламасының басты мақсаты магистранттардың өзіндік оқу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметін ынталандыру болып табылады.: - экономика және бизнес саласындағы кәсіби білім ; ; -кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметі саласындағы көшбасшылық қасиеттерге ие; - экономика ғылымдары саласында тереңдетілген ғылыми және педагогикалық дайындық, сондай-ақ заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді шешу үшін; -қосымша біліктіліктер, түрлі деңгейдегі ғылыми-зерттеу іс-шараларына қатысу және PhD докторантурасында ғылыми дайындықты жалғастыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • Бизнес-шешімдердің заманауи технологиялық схемаларын әзірлейді, компаниялар қызметінің процесін, микро - және макро деңгейдегі іс-шараларды бағалау үшін талдамалық материалдарды модельдейді, әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында халықаралық экономикалық қатынастарды бағалайды.
 • Кәсіби қызметте сыни ойлауды дамытуға ықпал ететін оқыту және бағалау стратегияларын қолданады, экономика және менеджмент негіздерін қолдана отырып, жұмысты басқа учаскелермен келісуді көздейтін кәсіпорын қызметінің стратегиясы шеңберіндегі басқарушылық қызметті көрсетеді.
 • Бизнестегі инновациялар мен инвестицияларды талдауды әзірлейді және қамтамасыз етеді, тиісті әдіснаманы таңдайды, зерттеу кезеңдерін анықтайды, нәтижелерді бағалайды және түсіндіреді.
 • Өзінің эксперименттік және ғылыми - зерттеу қызметінде рефлексия мен өзін-өзі бағалауды жүзеге асыруға қабілетті, әрі қарай кәсіби даму бағытын анықтау үшін ғылым философиясы білімін пайдаланады.
 • Нақты теориялық және қолданбалы міндеттерді шешу үшін, сондай-ақ экономикалық зерттеулер жүргізу үшін деректерді талдау, өңдеу бойынша қазіргі заманғы бағдарламаларды пайдалана отырып жобаларды орындау үшін экономика және бизнесті басқару саласында өзінің кәсіби білімі мен дағдыларын қолданады.
 • Жоғары мектеп педагогикасының қазіргі заманғы әдіснамасы, оқытудың жаңа әдістемелері, ғылым тарихы мен философиясы, психологиялық ғылымның негізгі жетістіктері туралы терең білімдерін көрсетеді, тілді еркін меңгеру деңгейінде кемінде бір шет тілін меңгерген.
 • Тиімділігі жоғары бизнес модельдер мен жобаларды жоспарлау мақсатында бизнес-процестерді құру принциптерін, экономикалық жүйелерді жаңғырту және жетілдіру жолдарын талдайды.
 • Экономика мен бизнестің қазіргі заманғы дамуына микро-макроэкономикалық талдау жүргізеді, ғылыми зерттеудің проблемалары мен міндеттерін тұжырымдайды.
Top